رئيس جديد مرکز امور زنان و خانواده:تا زنده ام نمى گذارم به کنوانسيون های بين المللی حقوق زنان بپيونديم


آفتاب: رئيس جديد مرکز امور زنان و خانواده در اولين نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد: تا زمانی که زنده ام و رياست اين مرکز را برعهده دارم اجازه نمی دهم به هيچ کدام از موافقت نامه ها و کنوانسيون های بين المللی در مورد حقوق زنان بپيونديم . دکتر طبيب زاده نوری که پس از کناره گيری نسرين سلطانخواه به رياست اين مرکز برگزيده شده است ،در نشست امروز ،ابتدا از نقش و رسالت رسانه ها و اينترنت در بوجود آوردن تحولات فرهنگی موجود سخن گفت واز آنان خواست که از انتقال اطلاعاتی که از صحت و سقم آن خبری ندارند،خودداری کنند تا از ايجاد تنش بواسطه انتشار اين اخبار جلوگيری شود.


وی سپس گفت: از بد حادثه مسئوليت اين مرکز بر عهده من قرار گرفته است و قبول يک مسئوليت در نظام جمهوری اسلامی احتياج به جرات زيادی دارد چون اگر مسئوليتی به خوبی انجام نپذيرد ،بار دين 70ميليون انسان علاوه بر فشار قبربردوشش است .من هم در اين راه نيازمند دعای همه دوستان هستم.

طبيب زاده نوری در ذکر دلايل تغيير نام اين مرکز در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد و افزودن نام خانواده به اين مرکز گفت : زنان ، خارج از حضورشان در خانواده صاحب هويت اجتماعی هستند اما بهترين هويت برای زنان همان هويتی است که در خانواده برای شکل زن می گيرد و حضور زن باعث ايجاد آرامش و رفاه اهالی خانواده می شود.

صيانت از کيان خانواده هم بر عهده زنان گذاشته شده است و زنان ما به اين مسئوليت واقفند.به همين دليل و برای تحکيم بنيان خانواده بواسطه حضور زنان ،نام اين مرکز تغيير يافته و قصد داريم تا با ارائه راهکارهای کلان در زمينه حل مشکلات خانواده و تحکيم بنيان خانواده و نظارت بر اين امر گام برداريم.

پس از اين سخنان،نشست با سوالات خبرنگاران ادامه يافت .طبيب زاده نوری در پاسخ به سوالی در خصوص حمايتهای اين مرکز از
NGOهايی که در زمينه زنان فعاليت می کنند،گفت:به دليل سرعت زياد در رشد و گسترش NGO ها ،در سيستم قبلی هيچ نظارتی برعملکرد اين سازمانها نمی شده و گاها ديده شده مبالغ هنگفتی به NGOهايی داده می شده که ناکارآمد بوده اند و حتی فقط يک شماره ثبت از آنان موجود است .در حالی که ما برنامه وسيعی برای شناسايی اين سازمانهای غيردولتی داريم و از سازمانهای فعال با بودجه 404ميليون تومانی که برای NGOهای زنان اختصاص يافته است ،حمايت می کنيم .

خبرنگار فارس با بيان اين مطلب که دولت آمريکا بودجه ای را برای پيشبرد دمکراسی در ايران اختصاص داده است از گزارش يکی از گزارشگران بدون مرز کميسيون حقوق بشردر سال گذشته نام برد که به ادعای وی به دليل ارتباط با چند
NGO در تهران ،گزارشی مغرضانه و خلاف واقعيت از وضعيت حقوقی زنان ايرانی منتشر کرده است و سپس از طبيب زاده پرسيد:شما چه جوابی برای دولت آمريکا داريد؟

طبيب زاده هم با ارائه آماری يادداشت شده به بيان مواردی از خشونت ،جنايتها و قتل زنان آمريکايی و اروپايی پرداخت و با خطاب قرار دادن دولت آمريکا و کضورهای اروپايی می پرسيد شما در اين زمينه ها چه جوابی داريد ؟

اين اقدام طبيب زاده نوری اعتراض ساير خبرنگاران حاضر در جلسه را به همراه داشت که خواستار ارائه آماری در خصوص خشونت عليه زنان در ايران شدند .طبيب زاده در پاسخ گفت:منکر خشونت عليه زنان در ايران نمی شوم اما اين آمار به اندازه کشورهای آمريکايی نيست و بعد هم يک مرد بيجا می کند دستش را روی زنان بلند کند .مگر در اسلام چنين اجازه ای به مرد داده شده است ؟

خبرنگار آفتاب نيز با ذکر اقدام رئيس سابق اين مرکز در ارسال نامه به آيات عظام برای پيوستن ايران به کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان و وجود قوانين نابرابر حقوقی در مورد زنان،خواستار پاسخگويی رياست جديد اين سازمان در زمينه اقدامات اين مرکز برای رفع نابرابری های حقوقی موجود شد.

طبيب زاده در پاسخ گفت:منکر خلاهای قانونی در تامين حقوق زنان نمی شوم و بايد بازنگری در اين خلاهای قانونی صورت بگيرد اما نه از طريق پيوستن ايران به کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان و يا معاهده پکن .

من تا زمانی که زنده هستم و رياست اين مرکز را بر عهده دارم اجازه نمی دهم به هيچ کدام از موافقت نامه ها و کنوانسيون های بين المللی در مورد حقوق زنان بپيونديم چون ما از طريق دين اسلام و آيات عظام می توانيم برای حل خلاها و مشکلات موجود اقدام کنيم و دليلی هم نمی بينم که از الگوی شکست خورده غرب پيروی کنيم.

ما هم اکنون کميته ای را در اين مرکز تشکيل داده ايم که تا آنجا که برايمان امکان دارد به سمت حقوقی که اسلام به زنان داده است ولی عرف و سنتهای غلط موجود باعث عدم احقاق اين حقوق شده است ،پيش برويم .

چون همانطور که خودتان هم اشاره کرديد، باب اجتهاد در فقه شيعه باز است و مطمئن هستم می توانيم از مجاری صحيح دينی و شرعی اين حقوق را پيگيری کنيم ولی طرح مسائل با پوشش های فمينيستی و سکولاری باعث محکوم شدن خودمان می شود بدون اينکه به نتيجه ای برسيم. در مجتمع قضايی خانواده هم دفتری خواهيم زد تا بتوانيم با ثبت کليه مشکلات حقوقی زنان ،اين موارد را پيگيری کنيم .

طبيب زاده نوری همچنين در اين جلسه از اجرای طرح رحمت با کمک حوزه های علميه در 5استان کشور خبر داد که با اجرای اين طرح و از طريق آموزش زنان خانه دار،تعميق بنيان های دينی خانواه و تحکيم بنياد خانواده پيگيری می شود.وی همچنين از اجرای طرح توانمندسازی زنان خانوار و تهيه آئين نامه اجرايی آن در آينده ای نزديک خبر داد .