O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
يكشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ برابر با ۲۵ ژانويه ۲۰۱۵
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از آدرس  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  زنان - ایران
1 تا 10 از تعداد کل:223    تعداد  23  صفحه       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10        
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳  برابر با ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴
دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳  برابر با ۱۳ اکتبر ۲۰۱۴
پنجشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۳  برابر با ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴
جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۳  برابر با ۲۲ اگوست ۲۰۱۴
شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۳  برابر با ۱۹ جولای ۲۰۱۴
نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳  برابر با ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴
شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۳  برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴
پنجشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۳  برابر با ۰۴ سپتامبر ۲۰۱۴
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۳  برابر با ۲۱ اگوست ۲۰۱۴
دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۳  برابر با ۱۴ جولای ۲۰۱۴
حتي براي اينكه كودكان مان كودكي كنند؛ حتی برای این که ازدواج، حاصل عشق دو انسان به هم باشد؛ حتی برای این که هیچ کودکی از حق تحصیل محروم نشود؛ حتی برای اینکه دختربچه هایمان حق «نه» گفتن به ازدواج های اجباری داشته باشند باید با تفکرات و سنت های عقب ماندۀ جامعه بجنگیم. باید که بنیان تفکری که از سوی حاکمیت اسلامی در باره زن ترویج می شود و زن را انسان «ناقص العقل» قلمداد می کند که نیاز به قیم دارد را بی رحمانه به باد انتقاد بگیریم و ارتجاعی بودن آن را به همگان نشان دهیم.روشن است که در این کار بزرگ فرهنگی، جمعیت عظیم زنان و دختران جوان کشور و مردان و پسرانی که تفکرات پیشرو و مترقی دارند همدوش و همراه مان خواهند بود. تنها با ایجاد جبهۀ گسترده ای از نیروهای پیشرو جامعه و ایجاد اتحاد و همبستگی بخش های گوناگون اجتماع است که می توان از روي جنازه نظام جمهوري اسلامي با تفكر و بينش طالباني و داعشي عبور كرد و آینده ای روشن برای این کشور و فرزندان آن و بویژه دختربچه هایش رقم زد.
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)