مصوبات کنگره ی دهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
ژوئيه ۲۰۰۵

اطلاعيه مطبوعاتی: " کنگره دهم سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) به نام رفيق آلبرت سهرابيان برگزارگرديد! "
اوضاع سیاسی و وظایف ما    
قطعنامه : استراتژی و مبانی تاکتیک های ما   در مبارزه با جمهوری اسلامی    
قطعنامه : در باره ائتلاف با نیروهای غیر سوسیالیستی    
تصحیح و پوزش    
ميزگرد راديوئي پيرامون مصوبات سياسي كنگره دهم سازمان كارگران انقلابي ايران- راه كارگر با شركت پيران آزاد، شهاب برهان و محمدرضا شالگوني
    HTML(1)     HTML(2)     HTML(3)

مبارزه طبقاتی در پیکار با استبداد
سخنرانی شهاب برهان در ایران سوسیالیست فوروم

مباحث کنگره دهم نه مختص راه کارگر بلکه مسائل اساسی پیشروان کارگری و همه طرفداران سوسیالیسم است!
مصاحبه با شهاب برهان

دفاع از علنیت برای پوشاندن حقیقت
در باره انتقادات آقای محمد اعظمی از کنگره دهم راه کارگر    /   قسمت اول
شهاب برهان

آزادی بی قید و شرط بیان، یا اهدای بی قید و شرط  تریبون؟!
در باره انتقادات آقای محمد اعظمی از کنگره دهم راه کارگر    /   قسمت دوم
شهاب برهان

سوسیالیسم، سنجاق سینه است !
در باره انتقادات آقای محمد اعظمی از کنگره دهم راه کارگر    /   قسمت سوم
شهاب برهان

کنگره دهم راه کارگر   آرمانگرائی و تخیل یا برنامه و سیاست؟
محمد اعظمی

انکار واقعیت به دوری از حقیقت می رسد
در باره اسناد کنگره دهم راه کارگر
محمد اعظمی

آزادی بیان در حزب
در حاشیه بحث پیرامون اسناد کنگره دهم راه کارگر
محمد اعظمی