Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
اهمیت محکومیت گسترده اعدام های بلوچستان و اعلام حمایت

اهمیت محکومیت گسترده اعدام های بلوچستان و اعلام حمایت

 همه جانبه و سراسری از مطالبات برحق ملی مردم آذربایجان

هیات تحریریه سایت راه کارگر

 

اعتصاب شکوهمند سراسری در کردستان را رژیم از جمله با شدت دادن اعدام ها در بلوچستان و موج گسترده ای از بازداشت فعالین آذربایجانی در روزهای اخیر پاسخ داده است.در یک هفته اخیر حداقل سه نفر در بلوچستان به دار آویخته شده اند و فعالین حقوق ملی از آذربایجان از موج گسترده بازداشت و احضار به نهادهای امنیتی خبر می دهند. رژیم نظامی/امنیتی و دستگاه ولایی حامی آن از اتحاد ملیت های تحت ستم ایران با جنش سراسری ضد دیکتاتوری به وحشت افتاده است و در اتحادی استوار بر پایه هایی دمکراتیک، میان این دو جنبش، موقعیت خود را لرزان تر از همیشه می یابد. حرکت بزرگ مردم کردستان و حمایت و همدلی سراسر ایران با این حرکت گرایش آشکاری بود به همبستگی از هر دو سو: هم از سوی جنبش عمومی ضد دیکتاتوری و هم از سوی جنبش ملی. این حرکت نشان داد که براستی می توان و باید مطالبات برحق ملی را با مطالبات سراسری مردم ایران در نفی استبداد و دیکتاتوری پیوند زد و نشان داد که اسارت ایران در چنگال فاشیسم طالبانی حاکم ادامه اسارت ملیت های تحت ستم هم خواهد بود، در حالی که رهایی ایران می تواند مقدمه رهایی ملی و یا حتی درآمیخته با آن باشد. این نشانه است که رژیم با شدت دادن به سرکوب ها در آذربایجان و اعدام ها در بلوچستان قصد دارد از انظار عمومی پنهان کند.

 

 اما درست همانطور که کردستان با حرکت شجاعانه خویش به حمایت عمومی و سراسری مردم ایران از خانواده های جان باختگان اعدام ها واکنش نشان داد؛ مردم بلوچستان و آذربایجان نیز از این ظرفیت برخوردارند که به سهم خویش و در حد توان شان به حمایت سراسری از خواست ها و مطالبات برحق شان واکنش نشان دهند. از این روست که نه اعدام های تقریبا روزانه در بلوچستان و نه موج بازداشت های پردامنه در آذربایجان را نباید مسایل و مشکلات مبارزاتی اخص مربوط به فعالان جنبش ملی این دو ملیت تلقی کرد. محکومیت گسترده اعدام های بلوچستان و اعلام حمایت همه جانبه و سراسری از مطالبات برحق ملی مردم آذربایجان و خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه بازداشت شده گان مرتبط با چهارمين سالگرد تظاهرات گسترده آذربايجاني ها که در اعتراض به تحقیر و توهین ملی از سوی روزنامه دولتی "ایران" صورت گرفته بود، فرصتی است در جهت اعلام همبستگی و گامی است ارزنده در کاستن از شکاف ها؛ گامی که اگر شجاعانه و بدور از تنگ نظری ها و مصلحت اندیشی های آلوده به اغراض کونه نگرانه سیاسی برداشته شود، نقش مهمی در تحکیم همبستگی ملی ملیت های ایران و تقویت جنبش سراسری ضد دیکتاتوری ایفا خواهد کرد.

 

 بی تردید ابتکار فعالان و پیشروان کارگری که مصالح و منافع طبقاتی جنبشی ورای تمایزات ملی و فراگیرتر از آن را نمایندگی می کنند، در این عرصه راهگشاست. تعلق ملی مانع استثمار و بهره کشی از کارگران کشور نیست. عنصر مشترک مبارزه فراگیر و فراملی علیه بهره کشی و استثمار و برای بهبود شرایط کار و زندگی مزد و حقوق بگیران، هم جایگاه ویژه جنبش کارگری و فعالان کارگری به عنوان پایه و نماد وحدت ملی در مبارزه ضد استبدادی کنونی را روشن می سازد و هم اهمیت سمبولیک ابتکار عمل مشخص سیاسی ی پیشروان کارگری در محکومیت موج بازداشت؛ سرکوب و اعدام در استان های بلوچستان و آذربایجان را در وضعیت مشخص کنونی. روزی که درد دانشجوی اسیری مانند مجید توکلی درد فعال ملی؛ و تحقیر و ستم و سرکوب دائم حقوق ملی، درد فعال جنبش کارگری و دانشجویی و زنان و جوانان سراسر کشور باشد؛ روزی که مخالفت با اعدام فرزاد کمانگر همانقدر برای فعال ملی آذربایجانی اهمیت پیدا کند که بازداشت و شکنجه و سرکوب هر فعال ملی آذربایجانی برای ملیت های دیگر، و هر اعدام در بلوچستان اعدام حق زندگی آزاد مردمانی هم سرنوشت در گستره ای به وسعت سراسر ایران تلقی شود؛ آن روز رژیم جمهوری اسلامی را باید در گورستان تاریخ پیدا کرد.

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©