Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ ژانويه ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
مقاله ها - سال ۲۰۱۰
تعداد508  
شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۹  برابر با ۲۲ ژانويه ۲۰۱۱

شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۹  برابر با ۲۲ ژانويه ۲۰۱۱

شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۹  برابر با ۲۲ ژانويه ۲۰۱۱پنجشنبه ۹ دی ۱۳۸۹  برابر با ۳۰ دسامبر ۲۰۱۰

پرسش ها و پاسخ های مطرح برای مبارزان چپ و انقلابی ایران :

داس مرگ استبداد دینی بار دیگر با سرعتی سرگیجه آور به حرکت در آمده است. برای ترساندن مردم، در شرایط دزدیدن نان از سفره های کارگران و زحمتکشان، هر روز این و آن جا سرهائی را بر دار می برند. ۱۱ جوان بلوچ را با اتهامات واهی و یا حتی بدون اتهام، در زاهدان به دار آویختند. همین دیروز علی صارمی و علی اکبر سیادت را به اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام کردند. اعدام های روزانه در دیگر شهرها نیز هر روز منعکس می شود. اعلام شده بود که در سحرگاهان یک شنبه ۵ دی ماه، حبیب الله لطیفی اعدام خواهد شد. حالا نه تنها موج اعدام ها با سرعتی نگران کننده به حرکت درآمده است بلکه دستگیری خانواده های زندانیان سیاسی نیز با هدف گستراندن سایه سکوت سنگین، در دستور قرار گرفته است. یورش به خانه پدری حبیب الله لطیفی با دستگیری پدر، خواهران و برادران و نزدیک به ۲۰ نفر از فعالین کارگری، سیاسی و مدنی همراه بود. در جلو زندان اوین نیز خانواده و وابستگان علی صارمی را بازداشت کردند.
جمعه ۳ دی ۱۳۸۹  برابر با ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰

جمعه ۳ دی ۱۳۸۹  برابر با ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰


چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸۹  برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰
اطلاعیه
© 2022 Copyright: All rights reserved