O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Rahe Kargar
پنجشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ برابر با ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
  مصاحبه ها
1 تا 10 از تعداد کل:1646   تعداد  165  صفحه       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
سه-شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸  برابر با ۲۳ جولای ۲۰۱۹
این احزاب نوعی توهم دارند که اگرجمهوری اسلامی بخواهدامتیازی بدهد،آنها عقب نمانند.کوچک ترین اعتماد به این رژیم بسیارخطرناک است. احزاب کرد به حد کافی ،حیله های جمهوری اسلامی را دیده اند. دکترعبد الرحمان قاسملو برای مردم کرد و مردم ایران یک عمر مبارزه کرد.به کشورش اعتقاد داشت. رژیم درکردستان از چه کسانی تجلیل می کند؟ از آنها که برای کردستان،برای آزادی کرد و برابرحقوقی ملیت ها و فرهنگ کرد مبارزه کرده اند،تجلیل می کند؟ یا از باجناق جلال طالبانی.نقش جلال طالبانی درضربه زدن به مبارزات کردها مورد توجه است. نقش جلال طالبانی در ماجرای رفراندوم دراقلیم کردستان (صرفنظرازدرستی یا نادرستی آن رفراندم)درضربه زدن به کرد های عراق کاملا روشن است. حزب دموکرات کردستان ایران به روابط با اسرائیل و عربستان سعودی اعتراف کرده است. در احزاب کرد ما ،سازمانیابی اجتماعی در مسائل اجتماعی کمتروجود دارد. این احزاب پلاتفرم روشنی در باره مساله ملی ندارند.
سه-شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸  برابر با ۰۹ جولای ۲۰۱۹
سه-شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸  برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۱۹
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸  برابر با ۲۹ می ۲۰۱۹
دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸  برابر با ۲۰ می ۲۰۱۹
سه-شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸  برابر با ۱۶ جولای ۲۰۱۹
علیجانی:تحول وتحول طلبی برآمده ازپیچدگی واقعیت است.ازمنظرهدف تحول طلبان خواستارعبورازدیکتاتوری واستبداددینی وجمهوری اسلامی هستند.اصلاح طلبی وتحول طلبی یکسان نیست.تحول طلبان درکنارمردم می ایستندواصلاح طلبان درکنارحکومت، تفاوت این دودراین است .تنوع راهکارهای تغییر،جزمبانی تحول خواهی است.تحول طلبان ازهمه ابزارهای تغییربرای رسیدن به هدف استفاده می کنند.تغییربرخی سیاست ها درجمهوری اسلامی ممکن است،تغییرساختاردرجمهوری اسلامی اگر محال نباشد نزدیک به محال است.تحول خواهی الزاما یک نظام سیاسی خاص را پیگیری نمی کند.تحول طلبی مخالف انقلاب نیست.سناریو ترجیحی تحول طلبان این است که تغییرات درایران مسالمت آمیز،تدریجی وبا عقب راندن حکومت اتفاق بیفتد.شالگونی :در ایران و جمهوری اسلامی ،امکان تحول طلبی ،اصلاح طلبی وجود ندارد. بعنوان امکان واقعی،وجود ندارد. تقسیم بندی آقای علیجانی را واقعی نمی بینم و ایراد دارد.با بی اعتبارشدن اصلاح طلبان ،برخی از آنان ،تحول طلبی را بهانه و وسیله ای کرده اند که اصلاح طلبی را ادامه بدهند. سوسیال دموکراسی،مدل ورشکسته است.تحول طلبی در ایران گمراه کننده است.و به اصلاح طلبی پناه می دهد.
سه-شنبه ۴ تير ۱۳۹۸  برابر با ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹
فیروزگوران ازچهره های ماندگار روزنامه نگاری ایران و عضو سازمان ساکا بود و در جریان اعتصاب روزنامه نگاران در بدو انقلاب نقشی مهم داشت، یادش گرامی باد.چپ خانواده ای جهانی است. پایه های چپ(کارگران، زحمتکشان ،فرودستان و پائینی ها) در ایران بپاخاسته اند. چپ در تاریخ صد سال گذشته در ساختن هر چیز مترقی نقش کلیدی داشته است. در حالی که خطر چنین رویاروئی هائی وجود دارد، امریکا بیش از پیش تحریم ها را تشدید می کند.ساقط شدن پهپاد امریکائی نشان می دهد، امریکا خود را برای لحظات حساس آماده می کند و تدارکات خطرناکی صورت می گیرد. اساس ماجرا این است که امریکا می خواهد شکست های خود را مخصوصا درخاورمیانه جبران و هژمونی خود را بازسازی کند..بیانیه دوم چهارده نفرجسورانه،فداکارانه وشجاعانه حرف مردم را می زند و بر این تاکید دارد که با جمهوری اسلامی و جناح های آن کنار نخواهیم آمد. باید در مقابل مادر عشقی و خواهرشهرام فرج زاده و... به احترام تعظیم کنیم. در حالی که با ریزش وسیع تر،در نیروهای رژیم و درحکومت روبرو هستیم،گماردن نیروهای کاملا مورد اعتماد شخص سید علی خامنه ای دراینجا و آنجا درسطوح مختلف برای آن که بتوانند با شرایط دشوارتر که با آن روبرو می شوند،چه درداخل وچه در خارج،درمقابل مردم مقاومت کنند.
چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸  برابر با ۰۵ ژوئن ۲۰۱۹
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸  برابر با ۲۹ می ۲۰۱۹
دعوت می کینم و انتظارداریم همه آنان که درحوزه ادبی قلم می زنند، نویسندگان بطورعام، مترجمان، محققان و...به کانون بپیوندند وکانون را حمایت کنند ودرفعالیت های مشترک، کانون را تقویت کنند. آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصرواستثناء برای همگان، جز اصول اولیه منشورکانون است. کانون تشکلی است فرهنگی و صنفی . بیان اعتراض، خود نوعی بیان است. کانون ازهمه آنان که آزادی بیان آنها مورد حمله قرارمی گیرد، حمایت می کند. ما حمایت وهمکاری می کنیم با تشکل ها و نهادهای که هم راستا با کانون هستند. دیکتاتوری شاه و نظام سلطنت توانست فعایت کانون را مطلقا تعطیل ومتوقف کند. جمهوری اسلامی علی رغم همه فشارها و سرکوب ها هرگز نتوانست اختناق پهلوی را ایجاد کند. فعالیت علنی درگسترش گفتمان آزادی بیان بی هیچ حصر واستثنا وجذب جوانانی که به کانون آمده اند، درشرایطی که کانون حتی ازکمترین امکانات نیز برخوردارنیست، ازدستاوردهای کانون است. حالا آزادی بیان بی هیچ حصرواستثنا به درک عمومی تبدیل شده است.
دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸  برابر با ۱۳ می ۲۰۱۹