Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۲۶ شهريور ۱۴۰۰ برابر با ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
مصاحبه ها
تعداد1649  
پنجشنبه ۱۸ شهريور ۱۴۰۰  برابر با ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۱

سه-شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸  برابر با ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹

سه-شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸  برابر با ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹
زمین زیرپای رژیم می لرزد.پتانسیل اعتراضات ،مطالبات و حرکات کارگران،معلمان ،دانشجویان و...گسترش یافته است. رژیم بر دو بازوی تشدید سرکوب در داخل و خارج ازکشور متمرکزشده است.جنبش مردم ایران وارد فازی شده که حاکمیت نمی تواند به خواست ها و مطالبات آن پاسخ دهد.بنابراین وانمود می کند که این اعتراضات از سوی این رسانه ها تحریک می شوند. اعتقاد ندارم که رسانه هائی چون« آمد نیوز» درشکل دهی اعتراضات مردم نقش و یا تاثیردارند.این رسانه ها نمی توانند با خواست ها و مطالبات حرکت مردم مانند لغو خصوصی سازی،بیمه کارآمد همگانی، آموزش رایگان ،مخالفت با کالائی شدن آموزش ،درمان همسو باشند.جمهوری اسلامی خود مسبب ایجاد پدیده هائی چون«آمد نیوز» است. به دلیل فضای سرکوب و خفقان حتی دردرون رژیم،بخشی ازحاکمیت آنچنان احساس خفگی می کند که برای اعتراض متوسل به کانال های خارجی می شود.آن چه رژیم را بیش از پیش می ترساند،آگاهی به امرجدایئ مردم ازک ل نظام است.به اقدام جنایتکارانه رژیم در ربودن روح الله زم باید اعتراض و از حقوق انسانی ودموکراتیک او دفاع کنیم.

سه-شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸  برابر با ۲۳ جولای ۲۰۱۹
این احزاب نوعی توهم دارند که اگرجمهوری اسلامی بخواهدامتیازی بدهد،آنها عقب نمانند.کوچک ترین اعتماد به این رژیم بسیارخطرناک است. احزاب کرد به حد کافی ،حیله های جمهوری اسلامی را دیده اند. دکترعبد الرحمان قاسملو برای مردم کرد و مردم ایران یک عمر مبارزه کرد.به کشورش اعتقاد داشت. رژیم درکردستان از چه کسانی تجلیل می کند؟ از آنها که برای کردستان،برای آزادی کرد و برابرحقوقی ملیت ها و فرهنگ کرد مبارزه کرده اند،تجلیل می کند؟ یا از باجناق جلال طالبانی.نقش جلال طالبانی درضربه زدن به مبارزات کردها مورد توجه است. نقش جلال طالبانی در ماجرای رفراندوم دراقلیم کردستان (صرفنظرازدرستی یا نادرستی آن رفراندم)درضربه زدن به کرد های عراق کاملا روشن است. حزب دموکرات کردستان ایران به روابط با اسرائیل و عربستان سعودی اعتراف کرده است. در احزاب کرد ما ،سازمانیابی اجتماعی در مسائل اجتماعی کمتروجود دارد. این احزاب پلاتفرم روشنی در باره مساله ملی ندارند.

سه-شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸  برابر با ۱۶ جولای ۲۰۱۹
علیجانی:تحول وتحول طلبی برآمده ازپیچدگی واقعیت است.ازمنظرهدف تحول طلبان خواستارعبورازدیکتاتوری واستبداددینی وجمهوری اسلامی هستند.اصلاح طلبی وتحول طلبی یکسان نیست.تحول طلبان درکنارمردم می ایستندواصلاح طلبان درکنارحکومت، تفاوت این دودراین است .تنوع راهکارهای تغییر،جزمبانی تحول خواهی است.تحول طلبان ازهمه ابزارهای تغییربرای رسیدن به هدف استفاده می کنند.تغییربرخی سیاست ها درجمهوری اسلامی ممکن است،تغییرساختاردرجمهوری اسلامی اگر محال نباشد نزدیک به محال است.تحول خواهی الزاما یک نظام سیاسی خاص را پیگیری نمی کند.تحول طلبی مخالف انقلاب نیست.سناریو ترجیحی تحول طلبان این است که تغییرات درایران مسالمت آمیز،تدریجی وبا عقب راندن حکومت اتفاق بیفتد.شالگونی :در ایران و جمهوری اسلامی ،امکان تحول طلبی ،اصلاح طلبی وجود ندارد. بعنوان امکان واقعی،وجود ندارد. تقسیم بندی آقای علیجانی را واقعی نمی بینم و ایراد دارد.با بی اعتبارشدن اصلاح طلبان ،برخی از آنان ،تحول طلبی را بهانه و وسیله ای کرده اند که اصلاح طلبی را ادامه بدهند. سوسیال دموکراسی،مدل ورشکسته است.تحول طلبی در ایران گمراه کننده است.و به اصلاح طلبی پناه می دهد.

سه-شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸  برابر با ۰۹ جولای ۲۰۱۹

سه-شنبه ۴ تير ۱۳۹۸  برابر با ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹
فیروزگوران ازچهره های ماندگار روزنامه نگاری ایران و عضو سازمان ساکا بود و در جریان اعتصاب روزنامه نگاران در بدو انقلاب نقشی مهم داشت، یادش گرامی باد.چپ خانواده ای جهانی است. پایه های چپ(کارگران، زحمتکشان ،فرودستان و پائینی ها) در ایران بپاخاسته اند. چپ در تاریخ صد سال گذشته در ساختن هر چیز مترقی نقش کلیدی داشته است. در حالی که خطر چنین رویاروئی هائی وجود دارد، امریکا بیش از پیش تحریم ها را تشدید می کند.ساقط شدن پهپاد امریکائی نشان می دهد، امریکا خود را برای لحظات حساس آماده می کند و تدارکات خطرناکی صورت می گیرد. اساس ماجرا این است که امریکا می خواهد شکست های خود را مخصوصا درخاورمیانه جبران و هژمونی خود را بازسازی کند..بیانیه دوم چهارده نفرجسورانه،فداکارانه وشجاعانه حرف مردم را می زند و بر این تاکید دارد که با جمهوری اسلامی و جناح های آن کنار نخواهیم آمد. باید در مقابل مادر عشقی و خواهرشهرام فرج زاده و... به احترام تعظیم کنیم. در حالی که با ریزش وسیع تر،در نیروهای رژیم و درحکومت روبرو هستیم،گماردن نیروهای کاملا مورد اعتماد شخص سید علی خامنه ای دراینجا و آنجا درسطوح مختلف برای آن که بتوانند با شرایط دشوارتر که با آن روبرو می شوند،چه درداخل وچه در خارج،درمقابل مردم مقاومت کنند.

سه-شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸  برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۱۹

چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸  برابر با ۰۵ ژوئن ۲۰۱۹

چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸  برابر با ۲۹ می ۲۰۱۹

چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸  برابر با ۲۹ می ۲۰۱۹
دعوت می کینم و انتظارداریم همه آنان که درحوزه ادبی قلم می زنند، نویسندگان بطورعام، مترجمان، محققان و...به کانون بپیوندند وکانون را حمایت کنند ودرفعالیت های مشترک، کانون را تقویت کنند. آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصرواستثناء برای همگان، جز اصول اولیه منشورکانون است. کانون تشکلی است فرهنگی و صنفی . بیان اعتراض، خود نوعی بیان است. کانون ازهمه آنان که آزادی بیان آنها مورد حمله قرارمی گیرد، حمایت می کند. ما حمایت وهمکاری می کنیم با تشکل ها و نهادهای که هم راستا با کانون هستند. دیکتاتوری شاه و نظام سلطنت توانست فعایت کانون را مطلقا تعطیل ومتوقف کند. جمهوری اسلامی علی رغم همه فشارها و سرکوب ها هرگز نتوانست اختناق پهلوی را ایجاد کند. فعالیت علنی درگسترش گفتمان آزادی بیان بی هیچ حصر واستثنا وجذب جوانانی که به کانون آمده اند، درشرایطی که کانون حتی ازکمترین امکانات نیز برخوردارنیست، ازدستاوردهای کانون است. حالا آزادی بیان بی هیچ حصرواستثنا به درک عمومی تبدیل شده است.

دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸  برابر با ۲۰ می ۲۰۱۹

دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸  برابر با ۱۳ می ۲۰۱۹

دوشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸  برابر با ۲۹ آوريل ۲۰۱۹

سه-شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸  برابر با ۲۳ آوريل ۲۰۱۹

سه-شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸  برابر با ۲۳ آوريل ۲۰۱۹

سه-شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۸  برابر با ۰۹ آوريل ۲۰۱۹

دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۸  برابر با ۰۱ آوريل ۲۰۱۹
دراین هیاهوچنان وانمود می شود که دستگاه ولایت،سپاه وجهاد ونهادهیچ گناهی ندارد وهیچ ایرادی به آنها گرفته نمی شود.دلایل،وسعت واین میزان ازخسارات وویرانی وجنایات رژیم دردامن زدن به تخریب های طبیعی،عمیق ترازآن است که به دلایل پیش پا افتاده ای که دستگاه ولایت به آن چنگ می زند،بتوان توجه کرد. راستا های بزرگ که آلترناتیو را بوجود می آورند، خود بحرانی اند. اسلام گرائی درایران ورشکسته است. ناسیونالیسم باستان گراهم دربن بست است. چپ هم بحرانی است. تداوم جنبش های مطالباتی درمقیاس توده ای، امکان سازمانیابی ازپائین، امکان کادرسازی ازپائین، امکان آگاهی وآلترناتیوسازی ازپائین درجهت معین را برای اولین باردرتاریخ ۲۰۰سال گذشته ایران امکان پذیرساخته است. توضیح شهروندی با یک مذهب یا با یک قومیت، اسم دیگری ندارد جز نژادپرستی. نتانیاهو می گوید ما یک کشور یهود می خواهیم که فقط کشورشهروندان یهود باشد. دولت اسرائیل یک دولت نژاد پرست است.بیش از ۲۵ درصدجمعیت کنونی اسرائیل عرب هستند.

دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۱۸ مارس ۲۰۱۹
نسرین ستوده وکیل شجاع و زن شیردل که از«دختران خیابان انقلاب» دفاع کرده و نرکس محمدی این زن شجاع که مادرستاربهشتی را به دیدار کاترین اشتون برده است، چه گناهی کرده اند. دربرگماردن قاضی القضاه نظام، آیت اله قتل عام نوچه وآدم اخص خامنه ای است. سیستم قضائی جمهوری اسلامی درهم شکسته است. درجمهوری اسلامی ،نظام بی قانون، «قانون» آن چیزی است که «فرمانروا» می گوید. اختیارات «فرمانروا» یک بندانگشت از خدا کمتراست. خود خمینی «امام اعظم» فرمان کشتارها را داد.سیستم جمهوری اسلامی را نباید فراموش کرد. خود سیستم به اندازه کافی هولناک است. درحکومت ولایت فقیه مبارزه با فساد را نباید جدی گرفت. فساد ، ذاتی جمهوری است و تشدید هم خواهد شد. با توجه به شرایط درآمدها وحقوق حقوق بگیران بی معنا می شود. باید جنبش هائی را که با این شرایط مقابله می کنند، گسترش دهیم. مانند گسترش تعاونی های محلات بوسیله مردم و این که خود را سازمان بدهند. نام پاتریس لومومبا درافق درخشان فردا می درخشد. انسان بزرگی که مردم افریقا به تاریخ معاصرما هدیه کرده اند.

سه-شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۰۵ مارس ۲۰۱۹
کلیدی ترین مساله، نابرابری های طبقاتی است و بر روی آن و در کنار آن نابرابری های دیگرقراردارند. مبارزه طبقاتی خواه نا خواه آنتاگونیست می شود. سرمایه داری درمراحلی می تواند سطح زندگی را درشرایطی بالا ببرد. جامعه سرمایه داری نه تنها عقلانی نیست بلکه غیرعقلانی است وغیرعقلانی ترمی شود. درجنگ طبقاتی هرپیشروی توده زحمتکش خواه نا خواه بامقاومت و برخورد به طبقه سرمایه دارتبدیل می شود. آن چه کارگران می برند سرمایه داران می بازند. در مبارزه با بهره کشی وسروری وسلطه، مبارزه طبقاتی مطرح می شود. ایجادسیستم تامین اجتماعی درکشورهای سرمایه داری موجود، مهارکردن توحش سرمایه داری است. رایت ازمارکس فاصله نمی گیرد وبه جنگ طبقاتی و دینامیزم سرمایه داری وفادارمی ماند. رایت درمبارزه علیه نابرابری ها و مقابله با سرمایه داری، اتوپیای واقعی وطرح های قابل حصول را درمبارزه با سرمایه داری مطرح کرد. قبل از بدست گرفتن دولت ومبارزه برای آن چه اقداماتی می توان انجام داد. اقتداردولت سوسیالیستی نمی تواند برقدرت اجتماعی نباشد. حتی اگرازلحاظ اقتصادی همه چیزرا دردست داشته باشید ولی ازلحاظ قدرت اجتماعی خیر، ممکن است همه جیز را ببازید. دولت سوسیالیستی اتکایش به مردم است. اجتماع برابرها حکومت می کند. بسمت آن چیزی که که درواقع ، جامعه است به سمت اجتماع برابرها، همبسته ها وهمدل ها می رویم.

سه-شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۲۶ فوريه ۲۰۱۹
ما برای دفاع ازکشورمان،برای حق تعیین سرنوشت وحق حاکمیت مردم درمخالف با سلطان،سلطنت،سلطه مبارزه کردیم. درانقلاب یهمن ،دستگاه مذهب مسلط با دستگاه دولت مسلط درگیرشد.انقلاب بهمن شهری ترین انقلاب بود.درانقلاب ایران،خمینی،مذهبی ها رابیشترقتل عام کرد. برخلاف آن چه گفته می شود،امریکا تا آخرین لحظه ازشاه حمایت کرد. امریکا ومتحدانش ،قدرت گیری روحانیت(روحانیت در کودتای28 مرداد با آنها ائتلاف کرده بود) راکم خطرترین آلترناتیو می دانستند.متحدان جهانی شاه با توجه به شرایط بین اللملی(واترگیت و...) قدرت گرفتن روحانیت را کم خطرترمی دیدند.حتی قدرت گرفتن جبهه ملی ومصدقی ها امریکا رانگران می کرد.اکنون ایرانیان درباره انقلابی که شبح آن درافق پروازمی کند ،تامل می کنند.آن کس که بهر دلیلی با انقلاب مخالف است،دواشتباه اساسی می کند یکم : گویا اکنون مردم ایران حاکمیت دارند.دوم:گویااگرموعظه کنیم،انقلاب روی نمی دهد.تن دادن به چنین وضعیتی،امکان ندارد.کسی که کمونیست است وبرای سوسیالیسم،برای حق حیات مردم پائین مبارزه می کند،نمی تواند انقلابی نباشد.چپ ها بیشترازهمه برای انقلاب جنگیده وفداکاری کرده وازجان مایه گذاشته اند.اکنون پس ازچهل سال روشن است که خمینی بیش ازهرکسی برای منافع خودش وروحانیت اقدام کرد. روحانیت بیش ازهمه خود مداربود.اسلام سلفی وبازگشت به صدراسلام،محصول خمینی بود.چپ مرزبندی روشنی با مذهب نداشت.امروزهم ،چپ آشفته است.امروزباید درک روشنی ازبازسازی چپ داشت


© 2021 Copyright: All rights reserved