Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ برابر با  ۰۳ اکتبر ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
اعلامیه ها - سال ۲٠۲۲
تعداد33  
سه-شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱  برابر با ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲
اعلامیه مشترک
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱  برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سه-شنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۱  برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سه-شنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۱  برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

شنبه ۲۶ شهريور ۱۴۰۱  برابر با ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

جمعه ۲۵ شهريور ۱۴۰۱  برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
در برابر خشونت نهادینه شده، در برابر جنون کشتار مردم ناراضی، در برابر حاکمیت تا مغز استخوان فاسد و در چنگال باندهای فاسد مافیائی، در برابر استبداد ورشکسته حکومت دینی و در برابر نیروهای ویرانگر کشور در همه عرصه ها، مقاومت و واکنش های فردی هر چند مهم هستند اما نمی توانند تاثیرات مهمی بر جای بگذارند. سازماندهی اقدامات مشترک و بویژه نافرمانی های مدنی و فراگیر می تواند بسیار مؤثر تر باشند. با حاکمیتی که با بسیج و تطمیع پایگاه حداکثر ده درصدی خود با اتکا به نیروی سلاح می خواهد در برابر اکثریت عظیم مردم این کشور چنگال خونین خود را نشان یدهد، باید نیروی میلیونی به میدان آورد. همراهی و حمایت از خانواده این دختر جوان مظلوم، شرکت گسترده در اعتراضاتی که علیه این جنایت سازمان می یابد و حمایت ، همدردی و همگامی در این حرکت ها و اعتراض گسترده توسط نهادها و تشکل های مستقل و آزادیخواه علیه این جنایت دولتی نهادینه شده می تواند حاکمیت را به عقب نشینی وادارد.

دوشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۱  برابر با ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲
کنگره بیست و هفتم سازمان در شرایطی برگزار میشود که بحران های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، نابودی زیرساخت ها در همه عرصه ها، گسترش جهش وار شکاف های طبقاتی ... کشور را به سوی فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی سوق داده است. در فاصله یک سالی که از کنگره بیست و ششم سازمان سپری شده است کشور ما شاهد سقوط همه جانبه وضعیت زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم بوده که از جمله اعتراضات گسترده و بی سابقه ای در سطوح گوناگون علیه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی برانگیخته است. حاکمیت ضد دمکراتیک و ضد مردمی، دریک سال گذشته در ظاهر به یک دستی بیشتری دست یافته است. اشغال تمامی ارکان قدرت توسط نیروهای خشن تر و داعشی تر تحت زعامت بیت رهبری حاصل بیواسطه این یکدست سازی است. تمام تلاش سیاست های این جریان، مقابله تمام عیار با جنبش مردمی است. اما حرکت های توده ای آنچنان وسیع و گسترده شده است که حاکمیت توان مقابله با آن را ندارد. این رویاروئی، تمامی عرصه های زندگی مردم را در بر گرفته است.

چهارشنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۱  برابر با ۰۷ سپتامبر ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱  برابر با ۱۳ اگوست ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
به مناسبت

شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱  برابر با ۱۳ اگوست ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)در محکومیت ترور سلمان رشدی

جمعه ۲۴ تير ۱۴۰۱  برابر با ۱۵ جولای ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

پنجشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۱  برابر با ۱۴ جولای ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱  برابر با ۰۴ جولای ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دوشنبه ۶ تير ۱۴۰۱  برابر با ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دوشنبه ۶ تير ۱۴۰۱  برابر با ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

شنبه ۴ تير ۱۴۰۱  برابر با ۲۵ ژوئن ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
به مناسبت چهل و سومین سالروز تاسیس سازمان

دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱  برابر با ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲

سه-شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱  برابر با ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سه-شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱  برابر با ۲۴ می ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
در باره مصبیت وارده بر مردم آبادان

يكشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱  برابر با ۱۵ می ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
خیزش سراسری مردم ایران بویژه توده های تهیدست شهری بار دیگر رژیم جمهوری اسلامی را در برابر یک خیزش سراسری برای سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسلامی قرار داده است. شعارهای اعتراضات نشان میدهد که اکثریت قاطع مردم ایران خط الراس رژیم جمهوری اسلامی،ولایت فقیه و شخص ولی فقیه و پیشکاران و کارگزارانش را منشاء اصلی فقرو نابرابری و بی حقی عمومی حاکم بر کشورمیدانند، امیدی به هیچ کدام از وعده های سران حکومت برای بهبود زندگی خود ندارند و ضرورت شورش علیه فقر و نابرابری و تبعیض های بی شمارتحمیل شده در طول چند دهه حکومت جمهوری اسلامی را، تنها راه دفاع از حق حیات خود میدانند...خیرش کنونی مردم ایران ادامه منطقی خیزش ها و جنبش های گسترده مطالباتی است که لااقل از سال 96 به طور مداوم به صحنه آمده اند. اکثریت عظیم مردم ایران و بویژه تهیدستان شهری، به حاشیه راندگان ، زنان، دانش جویان، جوانان، دهقانان و بویژه مزد و حقوق بگیران کشور در خیزش های دی ماه 96، مرداد97 ، آبان 98 و جنبش های مطالباتی گسترده در فاصله این خیزش ها مطالبات شان را با صدای بلند و رسا اعلام کرده اند اما تنها پاسخ رژیم جمهوری اسلامی گلوله، ساچمه، کشتار بیرحمانه، زندان، شکنجه و اعدام بوده است. اما علیرغم توسل رژیم به همه اشکال سرکوب ماده مذاب نارضائی که حاصل بازتولید مداوم نابرابرها میباشد در سالیان اخیر هیچ گاه از فوران باز نا ایستاده است ...بستری که خیزش کنونی مردم ایران درآن به وقوع می پیوندد شرایط کلاسیک خیزش ها و انفجارهای انقلابی است که ناقوس مرگ رژیم را به صدا درآورده است...

چهارشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۱  برابر با ۰۴ می ۲۰۲۲


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©