Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
مقاومت مدنی، رژیم تاریک اندیش را کلافه کرده است

مقاومت مدنی، رژیم تاریک اندیش را کلافه کرده است

 

جنگ مدنی مردم با رژیم تاریک اندیش جمهوری اسلامی، امر تازه ای نیست. هر روز که می گذرد دولت اسلامی بیش از پیش احساس می کند، در این جنگ نابرابر با مقاومتی رو به گسترش روبروست. رویگردانی مردم از باید ها و نباید های حکومتیان، دیگر به رویگردانی مردم از رعایت امر و نهی های دینی نیز کشیده شده است. اگر در گذشته ماه رمضان،  روزه داران، روزه شان را می گرفتند و آن هائی که تمایل نداشتند غذایشان را می خوردند، حالا دیگر روزه خواری هم به یک امر مبارزاتی تبدیل شده است. این مبارزه مدنی به حدی گسترش یافته است که سرهنگ سعيد اسماعيلي رييس پليس مرکز فرماندهي ترافيک راهور،به روزه خواران سواره اعلام جنگ داده و گفته است خودروی روزه خواران، سه روز توقیف می شود. چنین تصمیمی از سوی پلیس جمهوری اسلامی، خود به حد کافی نشاندهندۀ ابعاد تظاهر به روزه خواری و دهن کجی به اجبارهای حکومتی در امور شخصیه افراد است. اما روزه خواری و شخصی تلقی کردن روزه گرفتن یا نگرفتن، تنها به مردم کوچه و بازار محدود نمی شود. وقتی که علی کریمی را در یک تصفیه حساب شخصی و سیاسی و به اتهام روزه خواری از تیم استیل آذین کنار گذاشتند،  مهرزاد معدنچی عضو تیم ملی فوتبال ایران و از بازیکنان تيم فوتبال استيل‌آذين با شجاعت گفت: "روز بازی با استقلال همه بازيكنان تيم ما در رستوران غذا خوردند و ۹۵ درصد فوتباليست ها نيز روزه نمی گيرند.". آیا روشن تر از این می توان نسبت به باید ها و نبایدها و به دخالت های بی مورد دین در ورزش و در دیگر امور زندگی اعتراض کرد. اینجاست که حکومتیان روز به روز با سد مقاومتی روبرو می شوند که که توان مقابله با آن را نخواهند داشت.

اما روزه خواری و بی اعتنائی به دستورات حکومتی تنها عرصۀ نبرد مقاومت مدنی مردم نیست. بی اعتنائی به حجاب اجباری و تلاش برای یافتن راه هایی که الگوهای به اصطلاح حجاب برتر یعنی چادر سیاه را در هم بریزند، هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد. کار به جائی رسیده است که مدافعین تحمیل حجاب اجباری به این نتیجه رسیده اند که این مقاومت مثل موریانه دارد پایه های اعتقادی شان را می خورد. به همین دلیل است که حتی پوشیدن مانتوی رنگی یا توری توسط مجریان تلویزیون به یکباره به یک هیاهوی سیاسی تبدیل می شود و فریاد وااسلاما از حجره های تحجر و روزی نامه های تاریک اندیش از هر سو بلند می شود. دولت و سردمداران حکومت حالا که با مقاومت گسترده زنان و دختران کشور روبرو شده اند، چاره را در آن دیده اند که از یک سو بودجه اجرای طرح "حجاب و عفاف" را افزایش دهند و از دیگر سو به سراغ نونهالان مردم در مدارس بروند و به خیال خود از پایه، رعایت حجاب را آموزش دهند. این تاریک اندیشان نمی خواهند شکست خفت بار خود در برابر مقاومت سی ساله مردمی را بپذیرند. باید به آن ها گوشزد کرد که اگر با این اقدامات می شد مردم و جوانان  کشور را به پذیرش افکار پوسیده  وادار کرد، باید حالا کشور ایران به بلاد مدافعان دین تبدیل می شد در حالی که مقاومت درخشان و مدنی مردم در اعتراضات ضداستبدادی  یک سال گذشته به جهانیان نشان داد که مردم ایران خواهان جدائی دین از دولت هستند و دین را امر خصوصی هر کس می دانند.

 

مقاومت و اعتراض گسترده در ایران و جهان با احکام وحشیانه ای چون سنگسار و قصاص هم عرصۀ دیگری است که افکار پوسیده و قوانیت عهد حجر رژیم را به چالش طلبیده است. کار به جائی رسیده است که حکومتیان برای توجیه چنین احکام وحشیانه ای، حتی یک قربانی مظلوم را نیز به اعترافات تلویزیونی مجبور می کنند. امری که تاکنون بیسابقه بوده است. اعترافات تلویزیونی تاکنون تنها امری سیاسی تلقی می شد و علیه زندانیان سیاسی به کار گرفته می شد.

 

حکومت اسلامی، به عنوان خشن ترین نوع ادغام دین در دولت، که اکنون خصلت نظامی نیز به خود گرفته است، بیش از پیش با مقاومت گسترده مردمی در تمامی عرصه ها روبرو شده است. مبارزات ضداستبدادی مردم در یک سال گذشته، مبارزات درخشان دانشجویان، مبارزات جسورانۀ زنان، مقاومت قهرمانانۀ دگراندیشان و اقلیت های ملی و فرهنگی تنها جلوه هائی از این مقاومت مدنی در برابر سرکوب فرهنگی و مذهبی است. این مقاومت بر بطن یک مبارزه تمام عیار اجتماعی در جریان است که توده های کار و زحمت برای دفاع از حق کار و حق زندگی شرافتمندانه و شایستۀ شأن انسانی به پیش می برند. مبارزه ای که هر روز در گوشه ای از کشور جریان دارد و علیرغم سرکوب بشدت خشن و سازمانیافته، سر باز ایستادن ندارد.

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©