Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۸۹ برابر با  ۲۱ اگوست ۲۰۱۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۸۹  برابر با ۲۱ اگوست ۲۰۱۰
کشتار دهـه ۶۰

کشتار دهـه ۶۰

سند فراموش ناشدنی تاریخ

 

دهــــــــــــــــــــه شصت یادآورثبت یک جنایت تاریخی در ایران است که طی آن هزاران زندانی سیاسی توسط یکی از هارترین رژیم های معاصر قتل عام شدند. در برابر جنبش کم نظیرتوده ای و آزادیخواهانه که منجر به سقوط رژیم سلطنتی شد ، سرمایه داری جهانی حکومت اسلامی را سازمان داد . رژیم جمهوری اسلامی که ماشین سرکوب و کشتارش تاکنون یک لحظه از حرکت بازنیاستاده است از همان آغاز برای تحکیم پایه هایش و نیز به قصد پاسخ دادن به نیازهای نظام ضد بشری سرمایه داری به دستگیری،شکنجه،ترور واعدام سوسیالیست ها ،آزادیخواهان ودیگر مخالفین پرداخت.                                                                                                                                                                                   

 

جمهوری اسلامی دردهه شصت به موازات دامن زدن به جنگ با عراق و با استفاده از آن به سرکوب فضای ناشی ازتحرکات آزادیخواهانه درایران پرداخت.اماجنگ هشت ساله با عراق که صدها هزارنفرکشته ، زخمی ومعلول از خود بجا گذاشت نیزنتوانست رژیم را تمامن به اهدافش برساند ، لذا زدن تیر خلاص به سمبل آزادیخواهی و مقاومت در برابر ارتجاع تازه به دوران رسیده ، جنایتی بود که ماشین سرکوب جمهوری اسلامی با حکم خمینی به آن دست زد. هزاران نفر از زندانیان سیاسی که حتی درهمان بیدادگاه فرمایشی رژیم حکمی نگرفته ویا دوران احکام بیدادگاه راسپری می کردند دسته دسته و طی چند روزدرتابستان ۶۷ به جوخه های مرگ سپرده شدند و درگورهای دستجمعی مدفون شدند.                                                                                                                                                                                                      

  اکنون در شرایطی سالگرد کشتار تابستان ۶۷ فرامی رسد که رژیم جمهوری اسلامی از یکطرف در یکی از بحران های حاد دوران حیاتش بسر می برد و از طرف دیگر پایه های حکومتش در اثر تحرک جنبشی توده ای و آزادیخواهانه در ایران به لرزه در آمده است . از پایان خرداد سال گذشته ودر جریان انتخابات، جنبش توده ای عظیمی رژیم را غافلگیر وجناحهای درونی اش راشکافت . جناح نظامیان به نماینده گی احمدی نژاد همه ارگانها را قبضه کرد و جناح اصلاح طلبان به نماینده گی موسوی از ارگانهای رژیم رانده شد. فشار جنبش آزادیخواهی بر جناحهای رژیم گوشه هایی از جنایات آنها را برملا کرد. آنها که سی سال به جنایاتشان افتخار می کردند و یا بر آن سرپوش اسلامی می گذاشتند در موقعیت فعلی شان و برای تبرئه خویش جنایات را به گردن جناح دیگرمی اندازند. اکنونآقای موسوی که ریاست دولت درزمان قتل عام زندانیان سیاسی ( دهه شصت) را به عهده داشت از وجود زندانیان ( اصلاح طلب) در زندان های جناح حاکم شکوه دارد وآقای محسن سازگارازهمکاران سپاه پاسداران ومعاون سیاسی واجتماعی نخست وزیری در دهه شصت  چندی پیش درباصطلاح افشاگری خویشآمار قتل عام شده گان تابستان ۶۷را نزدیک به پنج هزار نفرشمرد . جنایات جمهوری اسلامی برخلاف ادعا و عوامفریبی این یا آن، نه خاص یک جناح مشخص و نه کارافراد معینی بوده وهست ، همه در آن سهیم بوده و هستند . پرده برداری از جنایات تاریخی رژیم جمهوری اسلامی تنها با سرنگونی اش مقدور است و آن با انقلاب برهبری طبقه کارگر امکان پذیر است .                                                                                             

 

ما فعالین متشکل در نهادهای همبستگی خارج از کشور ضمن گرامیداشت یاد جانباختگان دهه ۶۰ و تقویت مبارزات آزادیخواهانه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی، بر وظائف خویش از جمله جلب حمایت جهانی از مبارزات کارگری در ایران و تقویت و شناساندن تشکل های آنها مجددن پای می فشاریم.                                                                                                                                      

 

 

گرامی باد یاد جانباختگان دهـــــــــــــــــــــه ۶۰

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی

۲۸ مرداد ۱۳۸۹/ ۱۹ آگوست ۲۰۱۰

  

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com

- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com

- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr

- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de

- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de

- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se

- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com

- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com

- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm

- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com

- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©