Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ جولای ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : شنبه ۸ آبان ۱۳۸۹  برابر با ۳۰ اکتبر ۲۰۱۰
کنفرانس بین المللی همبستگی، دفاع و مبارزه برای

کنفرانس بین المللی همبستگی، دفاع و مبارزه برای

 

آزادی زندانیان سیاسی در جهان

 

۲۲ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۱۰ در کپنهاگ دانمارک

زنان و مردان آزاده جهان

سران نظام کشورهای سرمایه داری در جهان در جهت سیاستهای جنگ افروزانه و سوداندوزانه، همواره با محدودیتهای فزاینده خود و با زیرپا گذاشتن حقوق شهروندی انسانها، زندگی را محدود و موجودیت کلیه نهادهای مترقی را به هیچ گرفته و حق حیات و فعالیت را از آنان سلب میکنند. نقش تجاوزگرانه اسرائیل درمنطقه خاورمیانه و قتلعام مردم فلسطین و بمباران مردم بیگناه لبنان اعم از زن و مرد و کودک روی دیگری از این تجاوزگری است. حمله به عراق و ویرانی آن و اشغال افغانستان را بدرستی می شناسیم.

ما شاهد زندانی کردن فعالان جنبش دانشجویی و جوانان در باسک می باشیم. همچنان نظاره گر خانه خرابی مردم فلسطین و آوارگی انان درسراسرجهان هستیم، ما شاهدیم که نیروهای ترقی خواه و مدافع حقوق شهروندی در ترکیه دستگیر و زندانی میشوند. ما شاهد هستیم که فعالین کرد که خواهان رفع ستم ملی هستند، چگونه در کشورهای ترکیه، سوریه و ایران سرکوب، دستگیر، زندانی، شکنجه و اعدام میگردند. ما در مکزیک شاهد سطحی از مبارزات نیروهای مترقی و سیاستهای مخرب دولت آن کشور که توسط امریکا حمایت میشود، می باشیم. درفیلپین فعالین جنبشهای آزادی خواهی کارگران، زنان، دانشجویان و اقلیت های اتنیکی را به جرم های واهی دستگیر و به زندان می اندازند. درکلمبیا مردم بومی و فعالین کارگری بوسیله جوخه های مرگ به قتل می رسند، تنها طی ۱۰ سال گذشته فقط ۴۰۰۰ نفراز فعالان کارگری به قتل رسیده اند. درایران ما شاهد شرایط گسترده تری از تفتیشعقاید قرون وسطایی و فجایع جاری هستیم. کشتار دستهجمعی، اعدام زنان و مردان، سنگسار و زندانی کردن کودکان از زمره جنایات رژیم ایران است. کشورایران طبق آماررسمی نهادهای جهانی به نسبت جمعیتش حائز مقام اول در رابطه با اعدام شهروندانش می باشد. در دهه ۱۹۸۰ دهها هزارنفراعدام ودرگورهای دسته جمعی جای گرفتند، کسانی که ازفعالان سیاسی جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش کارگری، اقلیتهای ملی ومذهبی وغیرمسلمان رادرخود جای داده بودند. دگرباشان جنسی زیرسخت ترین فشارو تهدیدهای حکومت ازجمله احکام اعدام مجبوربه ترک کشور می باشند.

مبارزات مترقی و متشکل وآزادیخواهانه و اتحاد جنبش های کارگری وسایرجنبش های مترقی جهان می توانند آزادی بدون قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی در جهان واز میان برداشتن زندان، شکنجه و اعدام را به دنبال داشته باشند وعاملین این جنایات را به دادگاههای بین المللی بکشانند.

ما امضاء کنندگان باید فریاد خودمان درمقابل این سرکوبگریها، که با سکوت دولت ها و مجامع جهانی روبرواست را، به گوش جهانیان برسانیم.

همبستگی بین المللی ما ضامن دفاع و پشتیبانی از مبارزات مردمان ماست!

کپنهاگ - دانمارک

۲۴ اکتبر ۲۰۱۰

لیست نهادها و افراد امضاء کننده بیانیه:

 

1 ABC کمیته حمایت از زندانیان - دانمارک

2 - International Forum - Denmark

3 - Rosaloa Gomez, La Otra Campana Mexico (کمپین دیگر مکزیک)

4 - Juan de esralade، Enhedslisten Denmark

5 - saleh Mohamad - PLO (سازمان آزادی بخش فلسطین)

6 - Nabil Tala PFLP (جبهه خلق برای آزادی فلسطین)

7 - Mariana Selvas - colectivo de Salud Mexico (اتحاد برای سلامت)

8 - Benat Zarrabeitia (نماینده انجمن خانواده های زندانیان سیاسی از سرزمین باسک)

9 - Marie Regnads - Demos - Denmark

10 - Mustafa Altay - Communist Platform turkey (پلتفرم کمونیستی - ترکیه)

11 - Prisons Dialog Iran (گفتگوهای زندان - ایران)

12 - Robert R Bryan - (وکیل مومیا ابوجمال)

13 - Nicole R Bryan (از کمپین علیه اعدام مومیا ابوجمال)

14 Mohammed Safa - نماینده مرکز توانبخشی قربانیان شکنجه لبنان

15 - (نهادهای کارگری)

16 - (حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان حزب کمونیست ایران کو مه له)

17 - (اتحاد سوسیالیستی کارگری)

18 - (هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر)

19 - (فرهنگسرای اندیشه گوتنبرگ/ سوئد)

20 - (کانون همبستگی با کارگران ایران گوتنبرگ / سوئد)

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved