Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ برابر با  ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸  برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹
اعلامیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

اعلامیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

در حمایت از جنبش دانشجویی

 

فرزند کارگرانیم،  کنارشان می مانیم

 

نان، کار،آزادی

شادی، رفاه،آبادی

 

دانشجویان عزیز، فرزندان درد های بی شمار، شما یک بار دیگر نشان دادید که صدای خفه شده مردم در ایران هستید.

 

شما با بیان خواست و مطالبات به حق تان، نشان دادید که نه تنها فرزند کارگران هستید، بلکه متحد جنبش کارگری می باشید.

شما در مقاطع مختلف مبارزاتی تا کنونی، مورد سخترین آذیت و آزار ها قرارگرفته اید.

 اما بازداشت، تهدید و زندانی شدن، محرومیت از درس و دانشگاه و ستاره دار شدن، امنیتی شدن فضای دانشگاه و وجود سرکوب خشن، نتوانسته است  صدای شما دانشجویان را خاموش کند.

 

 امسال در روز دانشجو در ۱۶ آذر با شعار ، کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد، نشان دادید که جنبش های اجتماعی باید بتوانند بر خواست های مشترک خود متحد شوند.

 

شما با رسا تر کردن شعار ، نان کار آزادی، ادارۀ شورایی، نشان دادید که برای رهایی از تمامی مصائب موجود راهی جز ادارۀ شورایی باقی نمانده است. شما با شعار نان کار،آزادی یک بار دیگر فریاد زدید که شما در کنار جنبش کارگری، خواستار آموزش و تحصیل  رایگان، خدمات بهداشتی و درمانی رایگان، برخورداری از تمام ثروت های مادی و معنوی در جامعه برای آحاد افرا  جامعه هستید.

شما با شعار نان کار آزادی نشان دادید که خواستار داشتن یک زندگی پر از رفاه و آسایش و امنیت  همراه با حرمت و کرامت، بدور از فقر ، فلاکت، تبعیض، نابرابری ها... واستثمار هستید.

 

 جنبش کارگری به خود افتخار می کند که اینچنین فرزندانی را دارد، افتخار می کنیم که شما صدای رسای  میلیون ها انسان به تنگ آمده از فقر و فلاکت و اختناق هستید، صدایتان پرخروش تر و پیوند تان مستحکم تر باد.

 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست و مطالبات شما، خواستار آزادی کلیه بازداشت شده گان دانشجو می باشد.

 

برقرار و پرتوان باشید.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سه شنبه ۱۹ آذر ۹۸

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©