Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ برابر با  ۰۷ اگوست ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹  برابر با ۰۷ اگوست ۲۰۲۰
بیانیه ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا درباره اعتصابات در ایران

 

 

بیانیه  ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا عضو

«شبکه سندیکائی جھانی ھمبستگی و مبارزه»

درباره اعتصابات در ایران

 

موج اعتصابات در ایران

ما حمایت می کنیم!

 

در ایران بیماری همه گیر کرونا ویروس کوید۱۹ بیداد می کند. در رابطه با این وضعیت فاجعه بار به استناد یكی از اعضای همبستگی سوسیالیستی با كارگران در ایران در فرانسه: «بیمارستان ها اشباح شده اند و فاقد امکانات درمانی اند. توده های کم درآمد از همه چیز محرومند: پیشروی بیماری خیره کننده است. در ایران سیستم بهداشت و درمان درخطر است. به دلیل فساد داخلی و سوداگری های مالی میلیون ها نفر علاوه بر مشکلات اقتصادی، بیکار شده و هیچ منیع درآمدی ندارند. با بحران کرونا ویروس میزان بیکاری و تورم باز هم به طرز چشمگیری افزایش یافته است.  فشارهای اقتصادی متناسب با نمودار پیشرفت این بیماری بر میزان فلاکت مردم افزود است.»

 

در ۱۵ ژوئیه عفو بین الملل در بیانیه ای می گوید: « در ایران شاھد افزایش ھشدار دھنده توسل به مجازات اعدام برای تظاھر کنندگان، دگراندیشان و اقلیت ھا قومی بوده ایم». در طی ماه ژوئیه، احکام اعدام ھشت تن از تظاھر کنندگان علیه گرانی زندگی در سال گذشته، توسط شورایعالی قضایی تائید شدند. محکومیت اولیه سه تن از آن ھا به اسامی امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی آن چنان اعتراضات گسترده ای را در فضای مجازی موجب شد به طوری که رژیم را وادار به تعلیق موقت اجرای احکام کرد.

 

در این شرایط و در مواجھه با سرکوب کماکان شدید رژیم حاکم، زنان و مردان کارگر در ایران به مبارزات خود ادامه  می دھند. اعتصاب ھا چند برابر شده اند. کارگران زن و مرد کارخانه نیشکر ھفت تپه بیش از ۵۰ روز در اعتصاب به سر می برند. این طولانی ترین اعتصاب در تاریخ آن ھا است، اما این اعتصاب عامل بسیار مھم مقاومت و مبارزات اجتماعی بوده است. اعتصاب کنندگان خواستار پرداخت دستمزد معوقه  سه ماه گذشته و دولتی شدن مجدد کارخانه خود ھستند. چند روز پیش، ھزاران کارگر در چند بخش از صنایع نفت و پتروشیمی با ھماھنگی کامل اقدام به اعتصاب کردند . در آخر ھفته  گذشته معلمان در برابر مجلس شورای اسلامی تظاھراتی ترتیب دادند و بی عدالتی ھای اجتماعی را محكوم كردند.

سازمان ھای عضو «شبکه سندیکائی جھانی ھمبستگی و مبارزه» بار دیگر بر حمایت و ھمبستگی خود با کارگران ایران تأکید می کنند. ھمبستگی بین المللی امری اساسی است، مبارزات خود را به گوش ھمه  مردم جھان برسانیم

 

لینک بیانیه به زبان های  به زبان های فارسی، انگیسی و فرانسوی

http://www.laboursolidarity.org/IMG/pdf/2020_-_8_-_5_-_vague_de_greves_en_iran_nous_sommes_solidaires_-_fr_-_engl_-_farsi-2.pdf

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©