Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ برابر با  ۲۳ آوريل ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :شنبه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۱  برابر با ۲۳ آوريل ۲۰۲۲
بیانیه ۲۷ نهاد چپ و دمکراتیک بمناسبت اول ماه مه

بیانیه ۲۸ نهاد چپ و دمکراتیک به مناسبت اول ماه مه

 

زنده باد اول ماه مه،

 

روز اتحاد وهمبستگی بین المللی کارگران !

 

اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی کارگران و سالروزسرکوب خونین کارگران شیکاگو در سال ۱۸۸۶ است. روزی که طبقه کارگرعلیه نظام سرمایه داری به خیابان می آید تا نیروی جهانی خود را به نمایش گذاشته و خواسته ها و مطالبات خود را به گوش تمامی جهانیان برساند.اول ماه مه ۲۰۲۲، همزمان است با بزرگترین بحرانهای انسانی ناشی از پاندمی کرونا در سطح جهان،  جنگهای ویرانگر یمن، سوریه، لیبی، سومالی و اوکراین … و نیزبازگشت طالبان به قدرت در افغانستان. ما اکنون شاهد درگیریها ورقابتهای امپریالیستی برای گسترش نفوذ، تشدید استثمار طبقه کارگر و افزایش فقر، بیکاری وبی امنیتی اجتماعی اکثریت جامعه و سودهای کلان برای اقلیتی سرمایه دار هستیم.

 

در ایران، رژیم اسلامی با سیاستهای بحران زایش، شرایط معیشتی و زیستی کارگران و مزد بگیران را غیر قابل تحمل کرده واکثریت جامعه را بسوی فقر، ناامنی شغلی واجتماعی رانده است. زنان و خصوصا زنان کارگر را به ورطه تشدید استثمار، بیکاری و بی حقوقی کامل رانده و با حذف همه حقوق اجتماعی از آنان، زمینه های فقر مطلق و ویرانی زندگی های آنان را فراهم کرده است.  در شرایطی که تشکل های مستقل کارگری حداقل دستمزد را ١۶ میلیون تومان برآورد می کند، طبقه حاکمه با تعیین حداقل دستمزد چهار میلیون و یکصد و هشتاد هزارتومان ، به دستمزد چهار برابر زیر خط فقر رسمیت داده است. این سیاستی است که سال ها درراستای ارزان کردن نیروی کار برای کسب سود بیشتربرای صاحبان سرمایه استفاده شده است. در مقابل این روند و سیاست ضد انسانی، جنبش اعتراضی کارگران، معلمان، بخش درمانی و بازنشستگان، سال ۱۴۰۰ بیش از دو هزار حرکت اعتراضی اعم ازتظاهرات، اعتصاب وتحصن برپا داشته اند، فرهنگیان در سراسر کشور، طی سال گذشته تجمعات بیشمار و عظیمی را سازمان دادند، متاسفانه تا کنون هیچ یک از مطالبات آنان تحقق نیافته است، دوازده اردیبهشت، روز معلم، فرصتی دوباره برای بیان تمامی آن مطالبات در شکل سراسری در کنار دیگر نیروهای مطالبه گر جامعه ایران میتواند باشد.

 

 برگزاری مراسم مستقل همبستگی کارگران در ایران،  نه تنها توسط نیروهای سرکوبگر طبقه حاکمه هر ساله مورد تهاجم قرارگرفته و رژیم مانع برگزاری روز کارگر میشوند، بلکه خانه کارگر و شوراهای اسلامی دست ساز رژیم، برای انحراف کشاندن خواسته های به حق کارگران تحت عنوان هفته کارگر تمام نیروی خود را بکار می گیرند. اما کارگران و فعالان جنبش کارگری و  پشتیبانان آن هر ساله با ابتکارات گوناگون به استقبال این روز رفته و خواسته ها ومطالباتشان را،  نظیر حق تشکل آزاد و مستقل، حق اعتصاب و تامین معیشت، حق آموزش و درمان همگانی، لغو کارکودک، علیه ستم و تبعیض برزنان و برابری کامل حقوق اجتماعی زنان و مردان و برای حق برخورداری از یک زندگی انسانی برای همگان را با صدای بلند مطرح می کنند.

 

 فقدان تشکل های توده ای  و سراسری کارگران، اصلی ترین عاملی است که طبقه حاکمه میتواند با بی توجهی به خواست کارگران، سیاست های ضد انسانی اش را اجرا کند.  دقیقا برای مقابله با این روند است که فعالان جنبش های اجتماعی، بار دیگر ضرورت هر چه بیشتر تشکل یابی مستقل  و حذف همه نهادهای دست ساز حکومتی  را یاد آوری می کنند. جنبش کارگری ایران، بیش از هر زمان دیگری به تشکل سراسری و مستقل خود برای تحقق مطالبات انسانی و بر حقش نیاز دارد.

 

  ما نهادهای چپ و دمکراتیک، در پشتیبانی از مبارزه برحق کارگران و زحمتکشان ایران، مثل همیشه خواهیم کوشید  با برپایی مراسم ها و شرکت فعال در تظاهرات وگردهمائئ های اول ماه مه ، به  جلب حمایت و همبستگی با مبارزات کارگران ایران در سطح جهان بکوشیم!

 

حق تشکل مستقل، حق اعتصاب، حق تجمع و گردهمائئ، حق مسلم کارگران است!

 

زندانی سیاسی – عقیدتی آزاد باید گردد!

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!

 

زنده باد آزادی، دموکراسی و برابری!

 

ماه مه ۲۰۲۲ برابر با  اردیبهشت ۱۴۰۱

 

اسامی نهادهای امضاکننده به ترتیب حروف الفبا:

 

 

- اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی – سوئیس

- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی – عقیدتی - پاریس

- انجمن سوسیالیستها در سوئد

- انجمن پناهندگان ایرانی _ گوتنبرگ/ سوئد

- آلترناتیو سوسیالیستی - لندن

- جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان - گوتنبرگ- سوئد

حامیان مادران پارک لاله استکهلم-

- شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران

- شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم

- شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی (فریاد خاوران)- استکهلم

شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن-

-  فدراسیون اروپرس – بلژیک

- کارگروه ارتباطات  کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر

- کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین

- کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین

- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

- کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران -  فرانکفورت

- کانون نقد و گفتگو لس انجلس امریکا

- کمیته همبستگی با مبارزات مردم  ایران- فرانکفورت

- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس

- کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین

- کمیته همبستگی برای حقوق بشر ایران - نروژ

- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

- کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا

نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران(غرب آلمان)-

- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، فرانسه

- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – گلگری

- همبستگی با مبارزات مردم ایران – سوئیس

 

آدرس تماس:  chapvademokrat@gmail.com

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©