Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۱۷ تير ۱۴۰۱ برابر با  ۰۸ جولای ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۱۷ تير ۱۴۰۱  برابر با ۰۸ جولای ۲۰۲۲
خانه دلتنگ غروبی خفه بود

خانه دلتنگ غروبی خفه بود

مثل امروز که تنگ است دلم..‌‌.

 

عزیز قاسم زاده

 

هوشنگ ابتهاج سایه شعر و غزل امروز در بیمارستانی در آلمان به علت مشکلات کلیوی بستری شده است.یلدا ابتهاج فرزند استاد به دوستداران این شاعر بلند آوازه مژده داده است که استاد ابتهاج به زودی از بیمارستان  مرخص می شود.در کنار این خبر خوب اما در هر سو نظر می افکنیم درد و رنج در سرزمین ما بارش بی هنگام دارد.دردی که باز به تعبیر سایه چگونه می شود آن را گفت و بیان کرد و به تصویر کشید و اساسا «درد آتش را چه می داند کسی؟» هفتاد روز است که

اسکندر لطفی #رسول_بداقی #مسعود_نیکخواه #شعبان_محمدی #جعفر_ابراهیمی و #محمد_حبیبی در کنج محبس به اسارت در آمده اند.«دست بر دار از این در وطن خویش غریب» چه مصداقی بالاتر از زندانی کردن این یاران صنفی می تواند داشته باشد؟ تک تک این دوستان دو دهه است برای مطلوب شدن نظام آموزشی ایران،کمک به تحصیل کودکان کار، فقیر،بی سرپرست و بد سرپرست و حاشیه نشین،تلاش مستمر نموده اند و برای کمک و امداد در مناطق سیل زده و زلزله زده و استان های محروم، از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند و همه مضایق و سختی ها را به جان خریده اند‌ و زندگی مشقت بار اقتصادی و رنج های دیگر را بر دوش کشیده اند.امروز اما می بینیم هر خدمتی که کردند بی مزد بود و منت اما یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت! البته تعجب نباید کرد وقتی با جمعیت امام علی و آن همه کارنامه روشن آنگونه برخورد کردند و به پاس آن همه حسنات و خدمات منحلش کردند بی آنکه کمترین دغدغه، مسئولیت و تعهدی برای رنجوران چشم به راه کمک قائل شوند، گواه تلخی است که ثابت می کند، ما با چه قومی طرف حساب شده ایم.

 سوران و رسول و جعفر و محمد و شعبان و مسعود، هزینه زندگی شرافتمندانه و دغدغه آینده فرزندان ایران را، امروز در سلولهای ۲۰۹ اوین می دهند.لحظات تنهایی و بی زمانی را با تمام وجود به جان خریده اند.آن سوی سلول ها، روز با شب یکی است و تمییز این دو از سوی زندانی ممکن نیست.تنها چشمه ی زاینده ی امید است که در حائل میان روز و شب،آرمان های بلند صنفی و عدالت آموزشی و اقتصادی و شقوق دیگر آن را به روشنی به فرداها پیوند می زند و مژده خورشید و طلوع صبح را معنابخش تنهایی های دیوارهای به تماشا نشسته می کند.معلمان در بند هراسی از دیوارها و سلول ها ندارند.تمام هراسشان از تباهی و شومی آینده این سرزمین و هویت ملی و فرهنگی ماست.آن سوتر در عادل آباد شیراز  زحمتکشی متواضع و دلیر به نام

#محمد_علی_زحمتکش جانباز شیمیایی جنگ با آن تن نحیف و لاغر خویش ده روز است جسم بیمار و مجروحش را به اعتصابی سخت سپرده است.«من چه گویم که غریب است دلم در وطنم» آیا معنایی جز این دارد؟ در خراسان پیر خستگی ناپذیر کنشگران صنفی و از بنیانگذاران کانون صنفی خراسان مهندس #هاشم_خواستار علی رغم بیماری و کهولت، بدون مرخصی چند سالی است که سرافرازانه اندر حصار زندان حسرت یک آخ را بر حصار افکنان به  آرزو بدل کرده است.در خراسان معلمان دیگری هم صرفا برای بیان عقایدشان زندانیند #محمد_حسین_سپهری و #جواد_لعل_محمدی در چارچوب حقوق شهروندی و قانون اساسی،سخنانی گفته اند اما با تفسیری موسع که به بسط  مجرمیت شهروندان یاری رساند،اینک در کنج زندانند.

 آری غریبانه به یاد وطن و دردهایش ناله سر می کنیم اما نیک آگاهیم که «عاقبت مژده نصرت رسد از پیرهنم»

...........................................

یاد بعضی نفرات، روشنم می‌دارد...

طاهر قادرزادە

عضو انجمن صنفی معلمان کوردستان(سقز و زیویە)

 

رفیقان در بندم،

در برهوت عدالت و اندیشیدن، شما فریاد برآوردید و "جامعەی غمزدەی محصورِ مسحور برای نیندیشیدن" را بیدار کردید تا در طلب حق حیات و کار و آموزش خود، غبار از چشمان خواب‌گرفتە بزداید و آنچە را سالهاست از او دریغ کردەاند، طلب کند.

 

جرمتان سنگین‌ست، رفیقانم!

شما بیدارگری کردید... سخن از عدالت گفتید... بە بچەهای محروم و آیندەی آنها اندیشیدید... شما بە اندیشیدن خطر کردید!

گرچە ردای معلم راستین، برازندەی اندیشە و ارادە و قامتهای استوارتان است و شما بر تارک این سرزمین  چون ستارەگان آسمان زیبای انسانیت و عدالت میدرخشید، اما طالبان جامعەی تک‌صدایی،  قامت اندیشەهای آزاد را بر نمی‌تابند... آنکە زشت بیندیشد، نور زیباییها، ذاتش را عیان و بازار ریایش را تهی از مشتری می‌کند.

 

رفیقانم،

 گناە شما همرنگ نبودنتان با نظارەگران بی‌عدالتی و سکوت نکردنتان در برابر ستم چندین سالەی آموزشی حاکم بر بیابان خشک آموزش این دیار است.

 شما برای معلمان و برای معلمی دل سوزاندید. برای سرنوشت بە یغما رفتەی میلیونها دانش‌آموز این سرزمین فریاد برآوردید. طنین صدای اندیشەاتان را همگان شنیدند و فهمیدند و چراغ راهشان کردند...

صدایتان صدای ماست. و اگرچە بە تنهایی بە بند بی‌قانونی کشانیدە شدەاید، اما ما هم با شما همدل و همراهیم. صدایتان هستیم و تنهایتان نخواهیم گذاشت.

 

ارادە و اندیشەی استوارتان، فراگیرتر و راهتان پر رهروتر باد.

 

#رسول_بداقی

#اسکندر_لطفی                                                                                   

#شعبان_محمدی 

#مسعود_نیکخواه 

#جعفر_ابراهیمی 

#محمد_حبیبی

#غلامرضا_غلامی_کندازی

#محمد_علی_زحمتکش

#مهدی_فتحی 

#هیوا_قریشی   

#کاوە_محمدزادە

#امیدشاە_محمدی

#پرویز_احسنی

..............................

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©