Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ برابر با  ۱۴ مارس ۲۰۱۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲  برابر با ۱۴ مارس ۲۰۱۴
به مناسبت در گذشت باب کرو،

 

 

 

به مناسبت در گذشت باب کرو،

دبیر کل اتحادیه کارگران قطار، کشتیرانی و حمل و نقل بریتانیا

 

 

 

صبح روز ۱۱ مارس ۲۰۱۴ ، باب کرو دبیر کل اتحادیه کارگران قطار، کشتیرانی و حمل و نقل بریتانیا (آر ام تی)  در سن ۵۲ سالگی در پی حمله قلبی در بیمارستانی در لندن درگذشت.

 

باب کرو بدنبال ترک تحصیل در ۱۶ سالگی وارد بازار کار شد و به عنوان کارآموز در سرویس قطار زیر زمینی به کار پرداخت و از همان دوران به عنوان یک فعال کارگری به عضویت اتحادیه در آمد. او درسال 2002 از سوی اعضای اتحادیه به دبیر کلی انتخاب شد و تا پایان عمر با رای اعضای اتحادیه در این جایگاه به فعالیت خود ادامه داد. صراحت بیان، شهامت و مبارزه پیگیر از ویژگی های برجسته باب کرو بود. او در زمانی که هر اندیشه و عمل برابری طلبانه از سوی مدافعان نظام سرمایه داری و رسانه های رسمی  به عنوان افکار منسوخ شده و خیال پردازانه به سخره گرفته می شد - و همچنان می شود-  با همان صراحت همیشگی اش خود را سوسیالیست و کمونیست و ضد سرمایه داری می نامید. همین ویژگی ها از او چهره ای شاخص نه فقط در میان کارگران ترانسپورت بلکه بطور کلی در جنبش کارگری انگلستان ساخته بود. جدا از ملاحظات و اختلاف نظرات موجود، بسیاری از فعالین کارگری و سازمانهای چپ و سوسیالستی بریتانیا از باب کرو به عنوان یکی از رسا ترین صدای رادیکالیسم در میان اتحادیه های کارگری بریتانیا در سالهای اخیر نام برده اند.

 

با هجوم گسترده و همه جانبه دولت سرمایه داری بریتانیا به شرایط کار و سطح زندگی  کارگران، به ویژه  بعد از شکست اعتصاب بزرگ معدنچیان در سال -51984، بسیاری از اتحادیه های کارگری و رهبران آن  به جای مبارزه علیه حملات دولت و سرمایه داران، سیاستهای تسلیم طلبانه و مماشات جویانه را بیش از پیش دنبال گرفتند. یکی از نتایج این سیاست، تضعیف بیشتر اتحادیه ها ی کارگری  و کاهش چشمگیر و مداوم  اعضای  اتحادیه های کارگری  و همچنین عدم موفقیت این اتحادیه ها حتی در تحمیل اصلاحاتی محدود به نفع کارگران بوده است. اتحادیه  آر ام تی  از معدود تشکلاتی  است که در برابر هجوم سرمایه داران و دولت شان سیاست مقاومت و مبارزه را اتخاذ کرد و تا کنون  نسبتا در این راه موفقیت های چشم گیری کسب کرده است.  بعلاوه، به رغم کاهش اعضای بسیاری از اتحادیه های کارگری، اتحادیه   آر ام تی در حال رشد بوده است، بطوری که در سالهای اخیر  تعداد اعضای این اتحادیه ازحدود ۵۷ هزار به ۸۰ هزار نفر افزایش یافته است.  اتحادیه   آر ام تی در مقایسه با اتحادیه های دیگر، اتحادیه کوچکی است، اما کارگران عضو این اتحادیه در نتیجه همبستگی  و مبارزه  متحد توانسته اند علیه  سیاست های اقتصادی نئولیبرال دولت های مختلف، از منافع  و دست آور های خود از جمله امنیت شغلی و دستمزدها و شرایط کار پاس داری کنند. کارگران این اتحادیه در ماه گذشته در آخرین اقدام هماهنگ خود علیه طرح دولت در اخراج 960 نفر از کارگران باجه های بلیط فروشی در ایستگاه های قطار،  بطور یک پارچه دست به اعتصاب زدند. در مواجهه با اعتصاب کارگران قطارهای زیر زمینی لندن، دولت مجبور شد طرح خود را پس بگیرد و اعتصاب با  پیروزی کارگران پایان یافت.

 

باب کرو به دلیل  پایداری و سرسختی در دفاع از منافع کارگران  همواره مورد خشم  رسانه های اصلی به ویژه روزنامه های دستی راستی بود. این رسانه ها با توسل به ژورنالسیم مبتذل  به ویژه در دوران اعتصاب و اوج گیری  مبارزات  کارگری  می کوشیدند که از باب کرو چهره ای ناپسند به افکار عمومی ارائه دهند.  همه این کوشش های اما هیچگاه نتوانست از محبوبیت باب کرو  در میان کارگرانٍ و اعضای اتحادیه های کارگری بکاهد.

 

باب کرو به رغم بسیاری  دیگر از رهبران  اتحادیه های کارگری،  بطور مستقیم در مبارزات کارگری شرکت می کرد. او در تظاهرات ها و پیکت های کارگری  حضور می یافت و  با سخنرانی های پرشور خود از خواست ها و منافع کارگران و از ضروت مبارزه  کارگران دفاع می کرد.  فعالیتهای باب کرو تنها به مسایل کارگران عضو آر ام تی محدود نمی شد. او در گذشته از اعضای حزب کمونیست بریتانیا و سپس در تشکیل حزب سوسیالیست کارگری از جمله همکاران آرتور اسکارگیل بود.  باب کرو همچنین از مخالفین حمله نظامی به عراق و افغانستان و از مدافعین حقوق مردم فلسطین در مقابل سرکوب گریهای دولت اسرائیل بود. اتحادیه  آر ام تی از جمله  تشکلاتی بوده است  که از مبارزات طبقه کارگر و فعالین کارگری در ایران  به ویژه کارگران زندانی به شیوه های مختلف حمایت  کرده است. در یکی از تظاهرات هایی که در برابر سفارت جمهوری  اسلامی ایران  در لندن برگزار شد باب کرو با شور همیشگی اش از حق کارگران ایران برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری سخن گفت و حمایت خود و ار ام تی را از  تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران را اعلام داشت.

 

با اطمینان می توان گفت که سرمایه داران بریتانیا ، سیاست مداران دست راستی و  مدافعان سرمایه داری افسارگسیخته بازار، از شنیدن خبر در گذشت باب کرو نفس راحتی کشیده اند. اما  باب کرو از چنان جایگاه اجتماعی بر خوردار بود که حتی  چهره رسمی جامعه انگلستان نمی توانست مرگ را او  بی سر صدا برگزار کند. خبر درگذشت باب کرو به ناگزیر در سطر اول اخبار قرار گرفت و دشمنان و مخالفان باب کرو نیز از سر اجبار نسبت به او ادای احترام کردند.

 

باب کرو در تمام طول زندگی به خود و به طبقه ای که به آن تعلق داشت وفادار ماند.   نام باب کرو به عنوان یکی از رهبران برجسته جنبش کارگری بریتانیا در تاریخ  این جنبش ثبت خواهد شد.

 

یادش را گرامی می داریم .

 

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – واحد انگلستان

 

۱۲ مارس۲۰۱۴

 

info@workers-iran.org

 

http://www.workers-iran.org / http://www.etehadbinalmelali.com

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©