Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۳ فروردين ۱۳۹۵ برابر با  ۲۲ مارس ۲۰۱۶
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۳ فروردين ۱۳۹۵  برابر با ۲۲ مارس ۲۰۱۶
پیام حمایت هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

پیام حمایت هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

به

مجلس موسسان اتحاد فدرال دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه

برای اعلام رسمی بنیان گذاری فدرالیسم منطقه ای شمال سوریه

 

رفقا و دوستان گرامی ! پایان کار موفقیت آمیز "مجلس موسسان اتحاد فدرال دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه" را به شما و یکایک شرکت کنندگان و همه خلق های شمال سوریه که در بنیان گذاری نظام فدرالی مناطق شمالی سوریه شرکت کرده اند، تبریک می گوئیم. با برگزاری مجلس موسسان، شما بنیان گذاری نظام فدرالی دمکراتیک در شمال سوریه و اصول پایه ای آن را رسماً اعلام کرده و به این شکل یک موفقیت بزرگ در پیکار برای آزادی و عدالت اجتماعی را به ثبت رساندید.

در خاورمیانه ای که اکثر کشورهای آن از تنوعات ملی، مذهبی و فرهنگی پررنگی برخورداند و سرکوب های بیرحمانه و تبعیض های نهادینه علیه این اقلیت ها یک سنت کهنسال و قاعده  غیرقابل بحث به شمار می رود، ارائه یک راه حل اصولی و دمکراتیک برای حل تبعیض های ملی، مذهبی و فرهنگی به شکل فدرالیسم منطقه ای، آن هم در متن حادترین کانون بحران خاورمیانه و جهان دست آوردی سترگ است که الگوئی عملی و واقعی در برابر ملیت ها و اقلیت های تحت ستم منطقه ما قرار می دهد.

 این الگو بهترین ترجمان عملی ساختن حقوق ملیت های تحت ستم براساس حق ملل درتعیین سرنوشت خود و اتحاد داوطلبانه آن ها در چهارچوب یک کشور واحد است. تاکید بیانیه بر اتحاد فدرال دموکراتیک "روژآوا – شمال سوریه" و مبنا قرار دادن فدرالیسم بر اساس منطقه ای و نه ملی- قومی خصلت اصولی این نوع فدرالیسم را که بنیان خود را درست در خلاف جهت دامن زدن به نفرت ها و تنش های ملی، مذهبی و قومی قرار می دهد، برجسته می سازد. وجه دیگر خصلت دمکراتیک این فدرالیسم تاکید بر پیوستن داوطلبانه مناطقی است که از زیر یوغ نیروهای جهادی رها می شوند و بنابراین آن ها می توانند آزادانه در پیوستن یا عدم پیوستن خود به منطقه فدرال تصمیم گیری کنند.

 بیانیه شما با تاکید قاطع بر اتحاد داوطلبانه در چهارچوب کشور سوریه، بر هر نوع شائبه جدائی و تقسیم سوریه به مناطق چندگانه ملی- مذهبی از قبل خط بطلان کشیده است. مابه ازاء جدائی و تجزیه سوریه به ویژه در شرایط حاضر شعله ور ساختن هر چه بیشتر جنگ های ملی و مذهبی خواهد بود که حاصل آن تداوم قدرت نیروهای بینادگرای مذهبی مانند داعش، القاعده و همپالگی های آن ها از یک سو و تبدیل شدن مناطق جدا شده به مستعمرات و بازیچه دست قدرت های منطقه ای و امپریالیستی از سوی دیگراست.

اصول اعلام شده بیانیه نشان دهنده آن است که نظام فدرالیسم منطقه ای با به رسمیت شناختن حقوق همه اقلیت ها و مشارکت آن ها در بنای جامعه ای بر مبنای حقوق برابر شهروندی، صلح ، خواهری و برادری ملیت ها و اقلیت های ساکن سوریه را  جایگزین دامن زدن به نفرت ملی و جنگ های داخلی خانمان برانداز خواهد ساخت. تاکید بیانه براشکال متنوع خودحکومتی، پایان دادن به تبعیض جنسیتی از طریق مشارکت برابر و واقعی زنان در اداره مناطق فدرال در همه سطوح و همچنین مشارکت جوانان و تشکل های کارگری در روند تدوین قانون اساسی و یا میثاق منطقه فدرال از جمله نشان دهنده خصلت عمیقاً دمکراتیک این فدرالیسم است. علاوه بر آن، این حقیقت که شما در گرماگرم  جنگی سرنوشت ساز، محاصره همه جانبه، مشکلات اقتصادی بی شمار برآن شدید که از طریق برگزاری مجلس موسسان به شیوه دمکراتیک فدرالیسم منطقه ای را بنا کنید، نشان دهنده تعهد شما به اصل حاکمیت مردم است.

 البته این دست آوردها زمانی می توانند تحکیم شوند که مناسبات سرمایه داری که پایه بهره کشی و همۀ ستم ها و نابرابری ها می باشد، از میان برداشته شود و عدالت اجتماعی در جامعه ای که بر مبنای سوسیالیسم سامان یافته، همه ابعاد زندگی اجتماعی را فرا گرفته و با تعمیق دمکراسی، خودحکومتی همه شهروندان به واقعیت مبدل شود و یا به سخن دیگر، دمکراسی اجتماعی شود واز سطح سیاسی به عرصه اجتماعی و اقتصادی برای براندازی ریشه های بهره کشی فرا روید. همان گونه که تجارب تا کنونی نشان داده است، خودحکومتی تنها با نهادینه ساختن آزادی های بی قیدوشرط سیاسی می تواند به حیات خود ادامه دهد و روح واقعی زندگی را به ارگان های خودحکومتی و توده ای دمیده و زمینه را برای دمکراسی مشارکتی برای مردم و به وسیله مردم آماده سازد. 

  "روژآوا– شمال سوریه " نقش مهم و تعیین کننده ای در مبارزه علیه داعش داشته و جایگاه خود را به مثابه قوی ترین نیرو در پیکار مرگ و زندگی با داعش و سایر نیروهای جهادی تثبیت کرده است؛ آن هم در حالی که ترکیه، عربستان و شیوخ خلیج فارس حامی نیروهای بنیادگرای اسلامی بوده اند و هستند و در تلاشند تا با هر وسیله ممکن کمر مقاومت "روژاوا – شمال سوریه " را از طریق تقویت نیروهای جهادی در هم بشکنند. در شرایط حاضر همچنین شاهد آن هستیم که همین قدرت های ارتجاعی مانع از حضور نمایندگان "روژاوا- شمال سوریه " در کنفراس مذاکرات برای برقراری آتش بس درسوریه شده اند. اکنون هم دولت سوریه و هم دولت های ترکیه و جمهوری اسلامی که سابقه طولانی در اِعمال تبعیض های خشونت بار علیه اقلیت های ملی و مذهبی  خود داشته و مقاومت آن ها را در دریای خون غرق کرده اند، با اعلام فدرالیسم منطقه ای "روژآوا – شمال سوریه" اعلام مخالفت کرده اند. دولت آمریکا نیز که برای نجات استراتژی خود در جنگ علیه داعش ناچار شده است به مقاومت "روژآو- شمال سوریه " تکیه کند نیز به خاطر راضی کردن متحدان مرتجع منطقه ای خود هم با عدم حضور نمایندگان "روژآوا – شمال سوریه" در کنفراس صلح و هم با اعلام فدرالیسم منطقه ای اعلام مخالفت کرده است در حالی که کشور آمریکا خود دارای نظام فدرال است ؟!. اما همانگونه که پیروزی درخشان مقاومت کوبانی و پیش روی های قوای نظامی شما نشان داده است، این مخالفت ها نیز به همان سرنوشت تلاش های شکست خورده رجب طیب ارودغان و شرکای منطقه ای و جهانی آن ها دچار خواهد شد. واقعیت این است که سرنوشت آینده سوریه نه در پشت میز مذاکرات ژنو و چانه زدن های قدرت های درشت و ریز جهانی و منطقه ای برای سهم بیشتر و کمتر،  بلکه در ابتکاراتی از نوع مجلس موسسان یعنی گسترش دمکراسی و برادری و خواهری ملیت ها و اقلیت های گوناگون سوریه رقم خورده  و این امکان را خواهد داد تا این کشور درهم شکسته، دوران تیره جنگ داخلی را پشت سر نهد.

سازمان ما برگزاری مجلس موسسان و اعلام فدرالیسم منطقه "روژآوا – شمال سوریه" را به همه نمایندگان مجلس موسسان، به "یگان‌های مدافع خلق"، "یگان‌های مدافع زن"، احزاب و نیروهای سیاسی شرکت کننده و همه مردم مقاوم و قهرمان "روژاوا- شمال سوریه" تبریک گفته و ضمن اعلام حمایت قاطع خود از این نقطه عطف مهم و تاریخی در جنبش رهائی بخش خلق های قهرمان "روژآوا – شمال سوریه"، همه نیروهای کمونیست، چپ و مترقی را فرا می خواند که به هر طریق ممکن و موثر همبستگی و حمایت خود را از این اقدام شجاعانه خلق های قهرمان "روژآوا – شمال سوریه" اعلام کنند.

  با بهترین درودهای انترناسیونالیستی!

 گرامی باد یاد همه شهدائی که حماسه رهائی "روژآوا – شمال سوریه"  را آفریدند!  

و با امید به همراهی و همکاری همه نیروهائی که برای آزادی و سوسیالیسم می جنگند!

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دوشنبه ۲ فروردين ۱۳۹۵ برابر با ۲۱ مارس ۲۰۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©