Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ برابر با  ۰۶ فوريه ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸  برابر با ۰۶ فوريه ۲۰۲۰
به سوی قدرت

 

 

به سوی قدرت

پنجم فوریه ۲۰۲۰ ، روز ننگ

روز انتخاب رئیس دولت تورینگن،

با حمایت حزب نئوفاشیست آلترناتیو برای آلمان،

 

مقدمه مترجم: در روز چهارشنبه پنجم فوریه در انتخابات مجلس ایالت تورینگن در شرق آلمان، قرار بود  "بودو راملو" رئیس «حزب چپ آلمان» که پس از انتخابات با احزاب «سوسیال دمکرات» و «حزب سبزها» وارد یک ائتلاف برای تشکل دولت اقلیت شده بود، به نخست وزیری این ایالت انتخاب شود.  ای ائتلاف یک رای از اکثریت پارلمانی کمتر داشت و در دو دور اول از بدست آوردن اکثریت پارلمانی باز مانده بود. علیرغم وعده های رهبران حزب دمکرات مسیحی و حزب لیبرال برای همکاری موردی با ائتلاف سه حزب، آنها در دو دور حاضر نشدند به بودو راملو رای بدهند و در دور سوم که سه کاندیدا برای پست نخست وزیری حضور داشتند، بودو راملو از ائتلاف سه گانه، توماس کمه ریش از حزب لیبرال که تنها پنج نماینده در پارلمان دارد، و کاندیدای حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان»، نمایندگان «حزب دمکرات مسیحی»، «حزب لیبرال» و « حزب آلترناتیو برای آلمان» به صورت یک پارچه به کاندیدای لیبرال ها رای دادند تا بودو راملو انتخاب نشود. پس از انتخاب، بودو راملو در توئیت خود،  پیام ۹۰ سال پیش هیتلر در حادثه مشابه ای در تورینگن را انتشار داد که در آن هیتلر نوشته بود:«  برزگترین موفقیت را در تورینگن بدست آوریم. در آنجا ما حزب تاثیرگذار بودیم... احزاب پارلمان تورینگن که تاکنون دولت های محلی را انتخاب می کردند، نمی توانند بدون نقش ما دولت محلی تشکیل دهندA. HitIer, 02.02.1930.» . این حادثه در ایالت تورینگن در شرق آلمان، در واقع باعث یک زمین لرزه برزگ سیاسی در سراسر آلمان شده است. شورای رهبری حزب دمکرات مسیحی، از حزب محلی خود در تورینگن خواسته است که برای انتخابات محلی تازه ای تلاش کند و با نخست وزیر منتخب از حزب لیبرال همکاری نکند. تقریبا بسیاری از رهبران  سیاسی آلمان نسبت به این حادثه واکنش نشان داده و نسبت به این تابوشکنی سیاسی هشدار داده اند. هم زمان نیز تظاهراتی در برای دفاتر احزاب دمکرات مسیحی و لیبرال در برلین برگزار شده است.

به سوی قدرت

پنجم فوریه ۲۰۲۰ ، روز ننگ

 

نویسنده : ولفگانگ هوبنر

ترجمه : ارژنگ بامشاد

فروریختن سد سیاسی در برابر جناح راست فاشیستی که تاکنون هشدار داده و نسبت به آن ابراز نگرانی می شد، اکنون در ایالت تورینگن  در شرق آلمان به واقعیت تبدیل شد. حزب راست افراطی  «آلترناتیو برای آلمان» با یک ترفند سیاسی از طریق معرفی کاندیدای مستقل و رای دادن به کاندیدای حزب لیبرال های آزاد»، توانست باعث سقوط  بودو راملو، نخست وزیر حزب چپ شود. می توان و باید این اقدام را یک کودتای سرد نامید.  تاکنون تنها بصورت موردی در سیاست های شوراهای محلی چنین قرارهای مخفیانه ای میان سیاست مداران احزاب دمکرات با حزب راست افراطی گذاشته می شد. اما این بی پرنسیپیی آشکار، اکنون در سطح سیاست کلان اتفاق افتاده است.

 

آنها که گمان می کردند یا حداقل امید داشتند که احزابی همچون «حزب دمکرات مسیحی آلمان» و حزب لیبرال های آزاد» در اساس از خطر همکاری با حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان» مصون هستند، از ظهر چهارشنبه درس هولناکی را تجربه کرده اند. روز پنجم فوریه ۲۰۲۰ به عنوان روز ننگ، در تاریخ ایالت تورینگن ثبت می شود. دمکرات مسیحی ها و لیبرال ها از این رسوائی نجات نخواهند یافت.

 

اگر کاندیدای حزب لیبرال، توماس کمه ریش، حداقلی از شجاعت می داشت، نمی بایست این انتخاب با آرای حزب راست افراطی را قبول می کرد.  به جای آن، او بلافاصله این انتخاب رسوا را پذیرفت، و سوگند نخست وزیری یاد کرد و اکنون باید عنوان اولین نخست وزیر ایالتی که با آرای فاشیست ها   در آلمان انتخاب شده ، را همواره با خود داشته باشد.

 

 تقریبا هیچ یک از نمایندگان «حزب دمکرات مسیحی» یا «حزب لیبرال»، این شهامت را نداشتند تا رای ممتنع بدهند و تقریبآ تمام این نمایندگان با آگاهی کامل در همراهی با فراکسیون «آلترناتیو برای آلمان» دست به اقدام مشترک زدند که رهبر این فراکسیون، بیورن هوکه، خلف نازی ها، از سوی دادگاه رسمآ به عنوان فاشیست شناخته شده و مدام حزب آلترناتیو برای آلمان را به سمت راست افراطی می کشاند. به ساز چنین افرادی رقصیدن، یک اقدام تحریک آمیز و  حماقت سیاسی بیمانند است و بی اعتنائی به یک تجربه تاریخی. درست ۹۰ سال پیش، ایالت تورینگن بود که اولین قدم حزب نازی هیتلر بسوی قدرت را هموار کرد که آن زمان نیز از طریق ترفندها و تاکتیک های سیاسی احزاب  به اصطلاح میانه امکان پذیر گشت. امروز نیز همین احزاب میانه دست به بازی سیاسی زدند. زمانی که ائتلاف احزاب چپ، سوسیال دمکرات و سبزها، به بسیاری از برنامه های آنها نزدیک شده بودند. تمام وعده های داده شده برای همکاری حول برنامه های دولتی این ائتلاف در راستای منافع مردم تورینگن، از سوی مورینگ، طرفدار حزب باد و سیاست مدار بی وجدان به عنوان رهبر حزب دمکرات مسیحی و همچنین از سوی حزب لیبرال،  سخنان مزخرف مربوط به گذشته است. ادعای این احزاب برای  مرز کشیدن میان خود و حزب راست افراطی، ارزشی نخواهد داشت زمانی که کاندیدای شان از سوی فاشیست ها انتخاب شود. این تنها تلاش برای کسب قدرت بدون توجه به هزینه های سیاسی آن است. هزینه هائی همچون بی ارزش کردن فرهنگ سیاسی،  بی  صداقتی و  بی اعتمادی به سیاست مداران.

 

 نماینده ویژه امور شرق دولت مرکزی آلمان، کریستیان هیرته، یک دمکرات مسیحی اهل تورینگن،  نه تنها متوجه کار احمقانه اش نشد، بلکه به کمه ریش در انتخابش به عنوان کاندیدای "احزاب میانه" تبریک نیز گفت و برایش در این مسیر سخت در خدمت به ایالت تورینگن، آروزی موفقیت کرد بدون آنکه حتی کلمه ای در باره نقش حزب راست افراطی بگوید. هر تلاشی برای تجریه و تحلیل حادثه پنجم نوامبر، از این حقیقت گزیزی نیست که برنده تحولات این روز، حزب آلترناتیو برای آلمان است که در منتهی الیه راست افراطی قرار گرفته است. این حزب یک گام به قدرت نزدیک تر شد  حداقل با تحمل حزب دمکرات مسیحی و حزب لیبرال،  اگر نه  در خفا با برآورده شدن انتظارشان.

 

به تمام کسانی که قلب شان برای دمکراسی می تپد ، آماده نیستند تسلیم راست افراطی شوند یا با فاشیست ها همکاری کنند، باید گفت، اعتراض کنید!

 در خیابان، همراه همسایه ها، در جمع های همکاران،  و احتمالآ در انتخابات جدید ایالتی تورینگن. اعتراض کنید! رسا  و علنی!

.................................

منبع :

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1132511.thueringen-eine-machtergreifung.html

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©