Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ برابر با  ۱۷ می ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۱  برابر با ۱۷ می ۲۰۱۲
هاشميرفسنجاني:

 

حداد عادل یا لاریجانی

گزینه های ریاست مجلس و صف بندی های جناح ها به روایت سایت های حکومتی

تکمیل ترکیب مجلس نهم، اکنون به سوی شکل گیری وزن جناح ها در درون آن شده است. طرفداران پروپا قرص رهبر و یا دیگرانی که با اما و اگر در کنار رهبر رژیم هستند، به تدریج خود را شکل می دهند. اصلاح طلبان نیز با اعلام این که فراکسیونی تشکیل نخواهند داد در صدد هستند با مستقل ها همسو شده و به تشکیل فراکسیون مستقل ها روی آورند. آنچه در این میان بیش از پیش برجسته می شود ریاست مجلس است. همه بحث ها حول ریاست علی لاریجانی یا حداد عادل متمرکز شده است. عده ای حداد عادل را گزینه رهبر رژیم می دانند اما طرفداران او در مجلس وزن کافی ندارند. و عده ای نیز علی لاریجانی را مورد تائید اصولگرایان سنتی و بخش هائی از روحانیت می دانند که از تمرکز بیش از حد قدرت در دستان رهبر رژیم و کاهش نقش مراجع نگرانند. تحولات آتی نشان خواهد داد که آیا رهبر رژیم خواهد توانست گزینه ی خود را بر مسند ریاست مجلس بنشاند؟

«يك جريان اصولگراي نوظهور»؛

انتقاد کیهان از تشکیل فراکسیون رهروان ولایت/ آقای جلالی چگونه مي شود، هم اين وري و هم آن طرفي بود؟

بايد ديد طيف مستقلي كه آقاي جلالي از آن سخن مي گويد با طيف مستقلي كه عليخاني و حسيني مي گويند چه قدر تفاوت يا هماهنگي دارد؟ و قرار است در خدمت كدام جريان سياسي عمل كند؛ اصولگرايان يا اصلاح طلبان؟! به عبارت ديگر، به اعتبار ماجراي فتنه 88 و خيانت هاي طيفي از اصلاح طلبان چگونه مي شود، هم اين وري و هم آن طرفي بود؟

"عماریون"

۲۷ارديبهشت ۱۳۹۱

-  کیهان نوشت:

تحليل رفتن فراكسيون اصلاح طلبان در مجلس نهم، آنها را به صرافت انداخته ضمن راه اندازي يك فراكسيون پوششي تحت عنوان «مستقل»، اقدام به ايجاد اختلال در اتحاد اصولگرايان و فراكسيون واحد آنها كنند.

اين طيف معتقدند با يارگيري از برخي نمايندگان منفرد - در پوشش نام «مستقل» يا «صداي ملت» و نه عنوان «اصلاح طلب!- و سپس نزديك شدن به برخي اصولگرايان و ايجاد بدگماني مي توانند در انسجام فراكسيون اصولگرايان خدشه وارد كنند. سرنوشت هيئت رئيسه مجلس جديد و رقابت هاي دروني اصولگرايان كه بعضا با هيجان زدگي پيگيري مي شود، از نگاه اقليت و جريان بيروني حامي آن، موقعيت مناسبي براي كليد زدن اين پروژه تلقي شده است و جالب اينكه چند نماينده اصولگرا و يك سايت همسو با آنان طي روزهاي اخير كمك شايان توجهي به اين پروژه ايجاد اختلال كرده اند. اين طيف چند روز پيش با تدارك نشستي كه شماري از منتخبان اصولگرا در آن حضور داشتند، از تشكيل فراكسيون «اصولگرايان رهروان ولايت» و حمايت از رياست دكتر لاريجاني خبر دادند.

در مقابل اين اقدام طيف ديگر منتخبان اصولگرا نشست مشابهي ترتيب داده و از رياست دكتر حداد عادل حمايت كردند. جالب اينكه در نشست دوم، طيفي از نمايندگان عضو «فهرست جبهه متحد» و «فهرست جبهه پايداري» كنار هم گرد آمده بودند حال آن كه برخي از آنها، همين ائتلاف را در انتخابات مجلس نپذيرفتند! نكته جالب ديگر اين كه يكي از بانيان نشست اول، كاظم جلالي (نماينده شاهرود از فهرست جبهه متحد) به عنوان نماينده لاريجاني در كميته 8+7 جبهه متحد تعيين شده بود كه خود اين سهميه - به هر دليل- مورد اعتراض طيفي از اصولگرايان قرار گرفت. اما اكنون وي ضمن يادداشتي در خبر آن لاين، از «يك جريان اصولگراي نوظهور»! خبر مي دهد كه منطقا بايد پرسيد اگر وي و دوستانش دنبال جريان نوظهور بودند، چرا وارد جبهه ديرپاي متحد شدند؟! از ديگر شگفتي هاي اين سيّاليت مواضع اينكه دكتر لاريجاني در حالي كه در جبهه متحد نماينده داشت، در مرحله دوم در كنار تبليغ نامزدهاي اين جبهه، به تبليغ ويژه علي مطهري كه از فهرست اين جبهه حذف شده بود پرداخت و...

كاظم جلالي در خبر آن لاين ضمن دفاع از انشعاب طلبي مي نويسد: حدود يكصد نفر از منتخبان مجلس نهم كساني هستند كه بر اثر اعمال سليقه هاي برخي نحله هاي اصولگرايي نتوانستند در ليست جبهه متحد قرار گيرند و اتفاقا سخت از اين نوع عملكرد شوراي مركزي جبهه متحد دلگيرند و از ما مي پرسند چطور ديروز كه بايد در ليست قرار مي گرفتيم ما را اصولگرا نمي دانستيد و امروز كه پيروز شده ايم، مي خواهيد ما را در صفي قرار دهيد كه اتفاقا پيش قراولان آن عليه ما اقدام نموده اند؟ بي ترديد تشكيل فراكسيون اصولگرايان رهرو ولايت به معناي استفاده از ظرفيت اين اصولگرايان مستقل [!] در جهت آرمان هاي اصيل اصولگرايي است.

صرف نظر از برخي رفتارهاي ژلاتيني مشابه از سوي دو طيف مورد اشاره، آنچه اكنون باعث نگراني بدنه اصولگرايي و مردم اميدوار به مجلس نهم- با اكثريت اصولگرا- مي شود اين است كه رقابت هاي كم مايه و بازي هاي متناقض چند ماهه مشرف به انتخابات مخصوصاً از سوي دو جبهه متحد و پايداري به داخل مجلس منتقل شود و عملاً فضا را براي غواصي افراد و محافل فرصت طلب فراهم كند؛ اتفاقي كه بعضاً اكثريت اصولگراي مجلس هشتم را سربزنگاه ها از اكثريت و انسجام انداخت و حيثيت آنها را سرماجراهايي نظير وقف دانشگاه آزاد ملكوك كرد. منطقاً دو دستگي در ميان فراكسيون اصولگرايان، مقدمه ريزش اعضاي ضعيف تر در دامن انواع حلقه هاي فرصت طلب است و طبيعي ترين توقع از چهره هايي چون دكتر لاريجاني و دكتر حداد عادل آن است كه پيش از ورود در هر نوع مسابقه و رقابتي، براي شكل گيري فراكسيون متحد اصولگرايان تدبير كنند و راه را بر رفتارهاي هيجاني يا اختلاف افكنانه ببندند.

شايان ذكر است قدرت الله عليخاني عضو اقليت مجلس هشتم پريروز به ايلنا گفت: فراكسيون اصلاح طلبان در مجلس نهم شكل نمي گيرد و برخي از چهره هاي اصولگرايي كه قصد وارد شدن به دعواهاي سياسي را نيز ندارند، در گروه «مستقلين» حضور دارند. اصلاح طلبان هم به گروه مستقلين پيوسته اند.

وي خاطرنشان كرد: آقاي پزشكيان [وزير دولت اصلاحات] كه يك چهره شاخص اصلاح طلب شناخته مي شد امكان دارد حتي به عنوان رئيس فراكسيون مستقلين انتخاب شود.

منصور حسيني دبير فراكسيون اقليت مجلس هشتم نيز به خبر آن لاين گفته است: احتمال قوي تر اين است كه با محوريت آقايان پزشكيان و مطهري، فراكسيون «مستقلين» با همكاري نامزدهاي اصلاح طلب، صداي ملت و جبهه ايستادگي تشكيل شود.

با اين وصف بايد ديد طيف مستقلي كه آقاي جلالي از آن سخن مي گويد با طيف مستقلي كه عليخاني و حسيني مي گويند چه قدر تفاوت يا هماهنگي دارد؟ و قرار است در خدمت كدام جريان سياسي عمل كند؛ اصولگرايان يا اصلاح طلبان؟! به عبارت ديگر، به اعتبار ماجراي فتنه 88 و خيانت هاي طيفي از اصلاح طلبان چگونه مي شود، هم اين وري و هم آن طرفي بود؟

نهايتاً اينكه برخي رسانه هاي اينترنتي شبه اصولگرا در اين ميان و از دو سو، نقش آتش بياران معركه را بازي مي كنند كه يا از هيجان زدگي و باندزدگي افراطي است و يا اينكه...

 

چه كساني به مجلس راه يافتند؟/حسين عبداللهى فر                                                                                                                           

  بصيرت ـ  يادداشت  ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱               

مجلس نهم از دو ويژگي برخوردار است كه يكي به حضور دو سومي چهره هاي جديد و ديگري به آراي بالاي اكثر نمايندگان مربوط مي شود. به همين دليل از هم اكنون دو پرسش اساسي نيز مطرح است كه يكي ...     

 پایگاه بصیرت:با انجام دور دوم انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، خانه ملت ميهمانان چهارسال آينده خود را شناخت و كرسي هاي مجلس تكميل شد.بدون شك پيروز اصلي انتخابات نهم، ملت بصير ايران بود كه هم در دور اول و هم در دور دوم با حضور كم نظير خود اقدام به فرستادن وكلاي خويش با تركيبي نو به خانه خود كردند، لذا به طور كلي مي توان گفت مجلس نهم از دو ويژگي برخوردار است كه يكي به حضور دو سومي چهره هاي جديد و ديگري به آراي بالاي اكثر نمايندگان مربوط مي شود. به همين دليل از هم اكنون دو پرسش اساسي نيز مطرح است كه يكي به گرايش سياسي نمايندگان و ديگري به افق تعامل آنها باز مي گردد.

نگاهي به تيترهاي درشت روزنامه ها در روز يك شنبه پاسخ سوال اول را تا حدود زيادي روشن مي سازد.«وطن امروز» در اين رابطه «رأي مردم به وحدت» را تيتر اول خود كرد و در سرمقاله خود به قلم «مهرداد بذرپاش» از خدمت حول محور بزرگان سخن گفت. روزنامه «ايران» هم با نگاه خود «اكثريت مستقل در مجلس نهم» را تيتر اول خود كرد و نوشت: «با اعلام اسامي قطعي راه يافتگان مجلس نهم در دور دوم انتخابات، نتايج حاكي از آن است كه همانند دور اول باز هم اكثريت مستقلي با 15 كانديداي موفق توانسته اند بيشترين اعتماد مردم را كسب كنند.» اين در حالي است كه روزنامه «رسالت» با اختصاص تيتر اول خود به اين خبر از پيروزي 64 درصدي نامزدهاي جبهه متحد در تهران خبر داد.

روزنامه «تهران امروز» «پيروزي قاطع جبهه متحد اصولگرايان» را تيتر كرد و نوشت: «طبق آخرين آمار جبهه متحد اصولگرايان كه با محوريت جامعه روحانيت و جامعه مدرسين حوزه علميه قم تشكيل شده بود، توانست 44 درصد آراي مردم در شهرستان ها و 64 درصد آراي مردم تهران را در دور دوم انتخابات مجلس نهم به خود جلب كرده و اكثريت كرسي هاي مجلس نهم را به خود اختصاص دهد. اقبال گسترده مردم به ليست جبهه متحد اصولگرايان نشان داد مردم همچنان به نهاد روحانيت اعتماد داشته و حاضرند به نداي آنان لبيك گويند.»

اين روزنامه همچنين سرمقاله خود را به اولويت هاي مجلس نهم از قلم «محمدرضا باهنر» اختصاص داده و نوشت: اين انتخابات ثابت كرد كه جريان اصولگرايي ولايت مدار بر مبناي گفتمان پيشرفت، خدمت به عدالت، مورد اعتماد مردم بصير و هوشيار ايران اسلامي است و مي تواند با پشتوانه رأي بالاي مردم راه تكامل دستاوردها و رفع مشكلات مردم و جامعه را با اقتدار بپيمايد.«سياست روز» هم نگاه مشابهي انتخاب كرد و در تيتر اول خود نوشت: «جبهه متحد پيروزي خود را در انتخابات مجلس تكميل كرد.»روزنامه «قدس» اما با اشاره به انتخاب شدگان و بازماندگان خانه ملت، «196 چهره جديد در مجلس» را به عنوان تيتر اول خود برگزيد.«كيهان» هم تيتر اول خود را به نتيجه شمارش آراي دور دوم انتخابات اختصاص داد و با حروف بسيار درشتي نوشت: «جبهه بندي كارساز نبود، مردم به ليست خود رأي دادند.»

اين روزنامه اما در سرمقاله خود با عنوان« تا ماراتن 92» به سوال دوم ما پرداخت و با اشاره به تأثير احتمالي انتخابات رياست جمهوري بر تداوم اختلافات نوشت: «طيف هاي سياسي مي توانند پيش از كليد زدن دور تازه رقابت ها، شجاعانه و عاقلانه عملكرد خود را نقد كنند كه آيا با مشي خود به ميدان مانور قدرت جمهوري اسلامي وسعت داده يا ايجاد مضيقه كرده اند؟ آيا از سر حكمت و درايت و مصلحت*سنجي و مآل انديشي رفتار كرده اند يا رفتار آنها معطوف به لجاجت و هيجان بوده است؟ با محافل فسادانگيز فاصله گذاري كرده اند يا آنها را شريك و موتلف خود پنداشته اند؟ مردم را شاد كرده اند يا باعث ملال و نگراني آنها شده اند؟ چقدر به خاطر مسائل بزرگ تر اهل گذشت بوده اند؟ مسئوليت پذير بوده اند يا مسئوليت گريز؟ دست كم بايد اصولگرايان را مورد خطاب قرار داد و تصريح كرد كه دوگانه هايي نظير جبهه متحد و جبهه پايداري تا آنجايي كه معناي تكثر و رقابت سالم را با خود دارند پذيرفتني است، اما اگر اين قبيل تمايزها تبديل به جبهه بندي اصلي شد نبايد در انحرافي بودن آن ترديد داشت.»

نگاهي به تيتر روزنامه ها در ساير روزهاي هفته كه به جدال حزبي بر سر رياست مجلس اختصاص دارد بر اين نگراني مي افزايد. «ابتكار» (18/2) «صف آرايي جدي براي انتخابات رئيس مجلس نهم» را برجسته كرد و نوشت: «تلاش براي انتخاب رئيس مجلس يك روز پس از تكميل ليست نمايندگان آغاز شد.» «آفتاب يزد» (19/2) «پاتك حاميان لاريجاني به حدادعادل» را روي تصاوير بزرگي از اين دو نفر قرار داد و از تشكيل فراكسيون طرفداران لاريجاني خبر داد.«فرهنگ آشتي» يك روز بعد تيتر اول خود را در همين راستا انتخاب كرد و نوشت: «لاريجاني؛ همچنان صدرنشين پارلمان نهم» «فرهيختگان» در همين روز«برگ برنده در دست فراكسيون ها» را تيتر اول خود كرد و از فرايند تعيين رياست مجلس نهم گزارش مبسوطي درج كرد.«آرمان» در يك گام جلوتر به منظور تشديد اين اختلافات در تيتر اول خود از تلاش هاي رسمي براي تعيين رئيس مجلس خبر داد و با حروف درشتي نوشت: « از باغ گيلاس تا مدرسه شهيد مطهري» «شرق» هم در سرصفحه خود از «توافق فراكسيوني براي رياست لاريجاني» بر مجلس نهم خبر داد و تعداد اين فراكسيون را 173 نفر ذكر كرد.

«تهران امروز» و روزنامه «قدس» هر دو «چه كسي رئيس مجلس نهم مي شود؟» را تيتر كردند و در پاسخ آن، اولي از دفاع جبهه پايداري از رياست حداد خبر داد و در عين حال در خصوص آرايش سياسي مجلس نهم، تعداد كرسي هاي انحصاري اين جريان را 19 كرسي ذكر كرد و دومي ضمن اشاره به هماهنگي بين دولت و لاريجاني به سخنان «باقري لنكراني» سخنگوي جبهه پايداري اشاره كرد كه گزينه نهايي اين جبهه را حدادعادل اعلام كرده بود. اين روزنامه افزود: «رقابت اصلي كنوني بين طرفداران لاريجاني و حداد است و بيش از آنكه خود اين دو نفر درگير باشند، افرادي چون زاكاني و باهنر قدرت نفوذ خود و كلام شان در ميان اين نمايندگان را به رخ مجلس آينده خواهند كشيد.»

 

 هاشمي‌رفسنجاني:

    قانون اساسي نبايد تحت‌الشعاع منافع شخصي و باندي قرار گيرد

شرق ـ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

    روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام: آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني ساختار نظام و قانون اساسي كشور را كارآمد ذكر كرد و با بيان اينكه هيچ نظام و ساختاري نمي‌تواند ادعاي كامل و بدون نقص بودن داشته باشد، تصريح كرد: معتقدم قانون اساسي كشور اگر به درستي و به صورت كامل اجرا شود، قابليت حل مشكلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي را دارد، منتها مشكل از آنجا ناشي مي‌شود كه ساختار و وظايف مصرح در قانون اساسي تحت‌الشعاع سلايق شخصي و منافع باندي و گروهي قرار مي‌گيرد كه در صورت غلبه اين نوع تفكر، ساختار و قانون اساسي بي‌نقص هم پاسخگو نخواهد بود و توسط منفعت‌طلبان به بيراهه خواهد رفت.

    رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با شوراي مركزي جمعيت توليدگرایان كشور ديدار داشت دغدغه و نگراني‌هاي توليدگران و واحدهاي توليدي كشور را جدي و واقعي خواند و با اشاره به اينكه مشكل اقتصاد كشور تنها با توجه جدي و غيرشعاري به توليد قابل حل است، گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از نامگذاري امسال توسط رهبري معظم انقلاب به عنوان سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» به سرعت در كميسيون‌هاي مربوطه سياست‌هاي كلي اين امر را در دست تدوين دارد كه در صحن مجمع مطرح خواهد شد. ايشان از اعضاي جمعيت توليدگران كشور خواست نظرات و پيشنهادات خود را در اين راستا به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه دهند.

    آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني درباره درخواست توليدگران براي ارايه راه‌حل خروج اقتصاد كشور از وضع كنوني، به بيان فهرست‌وار مشكلات كشور پس از پايان جنگ تحميلي پرداخت و گفت: در سال پاياني جنگ در سطح بين‌المللي شرق و غرب و ارتجاع منطقه به نفع صدام و به ضرر ما فعاليت مي‌كردند و در داخل نيز اقتصاد كشور ضعيف و ناتوان شده بود، منابع مالي و مادي صنايع رو به پايان بود و توليد نيز به نفس‌نفس افتاده بود.

    رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، تدابير به كار گرفته شده پس از جنگ تحميلي براي متجاوز اعلام شدن صدام در سازمان ملل، اعلام سياست عدم دشمن‌تراشي و پيگيري تعامل سازنده با دنيا را اولين اقدام جدي در حمايت از اقتصاد و توليد كشور در آن مقطع برشمرد و تصريح كرد: به اين وسيله منابع و تسهيلات خارجي در قالب اعتبارات گوناگون به كشور جذب شد و در داخل نيز با استفاده از همه نيروهاي حاضر در كشور به همراه به‌كارگيري مديران، متخصصان و برنامه‌ريزان خبره، باعث شد زيربناها و توليد كشور به سرعت توسعه يابد.

    آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني تنش‌زدايي و تعامل سازنده با خارج و به كارگيري مديران و نيروهاي دلسوز از سلايق مختلف در داخل را راه‌حل حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني در حال حاضر خواند و تاكيد كرد: بايد فضا براي نيروهاي وفادار به نظام و سلايق گوناگون و نيز سرمايه‌گذاران در داخل را به‌گونه‌اي فراهم كنيم كه با علاقه‌مندي و انگيزه كافي، سرمايه مادي، فكري و انساني خود را براي توسعه اقتصاد و پيشرفت كشور به كار گيرند.

 

 

هواي تازه در مجلس نهم

صالح اسکندري

رسالت ـ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

مجلس نهم سومين مجلسي است که اصولگرايان در دهه 80 و 90 به صورت پياپي مورد اقبال عمومي قرار مي گيرند و شاهين راي بر دوش آنها مي نشيند. پايبندي به اصول و مباني گفتمان انقلاب اسلامي رمز موفقيت اصولگرايان در سه دوره گذشته بوده است. در اين دور از مجلس که 196 نفر از نمايندگان که بيش از دو سوم مجموع نمايندگان مجلس را شامل مي شود تغيير کرده اند انتظار مي رود با ورود افراد تازه نفس اصولگرا "هواي تازه" اي در مجلس نهم دميده شود.

امروز اصولگرايان درگير چانه زني ها و رقابت هاي درون گفتماني خود هستند غافل از اينکه اصولگرايي و اساسا فضاي کلي حاکم بر رقابت هاي سياسي در کشور در يک "پيچ تاريخي حساس" قرار دارد که اگر مديريت دقيقي نسبت به آن صورت نپذيرد و جزئي نگري ها و سطحي انديشي ها سبب شود تحليل هاي کلان به حاشيه برود

مي تواند مخاطرات فراواني را در بلند مدت و کوتاه مدت در پي داشته باشد. يکي از برکات برگزاري نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي علاوه بر شکوه حماسي ملت و زيبايي حضور يک صداي ايرانيان پاي صندوق هاي راي، گذار از عصر يخبندان دوقطبي اصولگرا - اصول ستيز به دوران طلايي جديدي است كه در آن همه صداهاي اصيل و واقعي ملت از دالان هاي جريان اصولگرا شنيده مي شود.

يکي از اقتضائات اين دوره جديد طراحي شيوه متصالح رقابت است. در دو دهه گذشته قطب‌بندي فضاي سياسي كشور با توسل به نقاشي يك جامعه ستيزآلود امكان بي‌بديلي رابراي رشد گروه‌هاي دوم خردادي فراهم كرده بود كه البته در سال‌هاي اخير باظهور اضلاع ديگر طبيعتا اين طيف ضعيف از گردونه رقابت حذف شدند. امروز اگر اصولگرايان نيز با همان روش دوگانه اصولگرا- اصول ستيز و يا ديو و دلبر به رقابت بپردازند نتيجه اي جز روگرداني مردم را به دست نخواهند آورد. محصول مجادلات فلسفي و متنازع بين

گروه ها و جريانات سياسي دلسردي مردم است. راي دهندگان به طور طبيعي انتظار دارند که رقابت هاي سياسي معطوف به مطالبات و انتظارات حقيقي و اصيل آنها باشد. با پيشرفت فرآيند بلوغ سياسي واجتماعي راي دهندگان در اكثر نظام‌هاي پيشرفته حزبي، ميدان براي گروه‌هاي سياسي ميانه‌رو باز شده است واحزاب در منتهي اليه چپ و راست سعي مي‌كنند با تاكيد بر اشتراكات مورد توافق عمومي به جلب آراي شهروندان همت گمارند.

بدون ترديد تجربه موفق مردم‌سالاري ديني در ايران بايد منجر به افزايش کارآمدي اقتصادي و رفاه عمومي گردد چرا که تجلي واقعي اراده مردم را تنها مي توان در يک الگوي مردم سالار ديني جستجوکرد. اصولگرايان در دولت و مجلس بايد در سياستگذاري ها همواره به چرايي راي مردم به آنها التفات مضاعف داشته باشند. چرا که تداوم الگوي کيفي مردم‌سالاري ديني مسبوق به اين است که مردم احساس کنند راي آنها در سرنوشتشان موثر است و مي تواند بر کيفيت زندگي مادي و معنوي آنها بيفزايد. لختي بوروکراسي، تبار تاريخي بعضي از مشکلات فرارو، و يا ساير اصطکاکات کاهنده اي که در سطوح مادون سياستگذاري ها وجو دارد توجيه مناسبي براي راي دهندگاني که منتظر بهبود امور خود هستند، نيست. جرياني که مورد اقبال عمومي واقع مي شود بايد توانايي آن را داشته باشد تا با

بيماري هاي مزمن کنار بيايد و مترصد درمان آنها باشد. چرايي راي دوباره و سه باره مردم به اصولگرايان در درجه اول حل فوري مشکلات سخت اقتصادي و افزايش کارآمدي اقتصادي است. ناکامي و دلسردي مردم از نوع انتخابشان مي تواند تبعات زيانباري را در پي داشته باشد.تلفيق و تنظيم اولويت هاي سياستگذاري توسط اصولگرايان در مجلس نهم تنها با درک پيام انتخابات 12 اسفند و پاسخگويي به آن مي تواند موفق باشد و مطالبات عمومي را به منابع نرمي تبديل کند که به پشتيباني و افزايش کيفيت مردم‌سالاري در ايران منجر شود.

امروز سرخط مطالبات مردم انتظارات اقتصادي است. مردم به دنبال يک زندگي آبرومند و عزت آفرين هستند. مجلس نهم در اولين فرصت بايد با آسيب شناسي روشها و برنامه هاي اقتصادي در دست اجرا و به ويژه بودجه هاي مصوب تصوير روشني را از حرکت آينده بدهد. امروز گراني و بيکاري دو درد اصلي مردم است که دولت و مجلس هر دو به يک ميزان در برابر آن مسئول هستند. مردم انتظار دارند که نمايندگان آنها در مجلس نهم نسخه شفابخشي براي مبارزه با معضل فساد و تبعيض در کشور بپيچند. مردم از مجلس نهم

مي خواهند به جاي آنکه هر روزه انبوهي از قوانين را تصويب کند که برخي از آنها قوانين سابق را نقض و ملغي الاثر مي نمايد به حکمت قوانين بينديشند. مردم از مجلس نهم انتظار نظارت دقيق بر اجرا را دارند البته اين نظارت به معناي لجاجت نبايد باشد. مسئوليت نظارتي مجلس هرگز نبايد به دست اهمال سپرده شود،‌ اما هرگز هم نبايد نظارت مجلس به معناي رقابت با دولت و نشنيدن نيازها و ضرورتها و تنگناهاي آن شمرده شود.

صالح اسکندري

 

هدایتخواه در گفت‌وگو با ایلنا:

جبهه پایداری تصمیمی برای ریاست جمهوری نگرفته است.

برخی اتهامات به اندیشه های جبهه پایداری و " آیت الله مصباح " از سوی برخی جریانات زده می شود اما این جریانات خود متهم هستند.

ایلنا:۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ـ  عضو جبهه پایداری تاکید کرد که این جبهه هنوز تصمیمی برای معرفی نامزد موردنظرشان در انتخابات ریاست جمهوری آینده نگرفته است.

ستار هدایتخواه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در یاسوج گفت: تا زمان معرفی نامزد مورد نظر جبهه پایداری برای انتخابات آینده ریاست جمهوری وقت کافی وجود دارد و هنوز در این ارتباط تصمیمی گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه جبهه پایداری برای معرفی نامزد موردنظرشان دراین انتخابات بدون شک مشورت‌ها و نشست‌هایی برگزار می‌کند، اظهار داشت: باتوجه به داشتن زمان کافی برای این موضوع هنوز نشستی برگزار نشده است.

مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه به تشریح چگونگی شکل گیری جبهه پایداری و مواضع آیت الله مصباح یزدی در این جبهه پرداخت و یادآور شد: اگر در بین علمای موجود به عالمی بخواهیم اشاره کنیم که عمارگونه از ولایت دفاع نمودند معتقدم آیت اله مصباح اولین این عالمان بوده است.

هدایتخواه افزود: آیت الله مصباح کسی است که رهبری درباره ایشان فرمودند: خلاء شهید مطهری و علامه طباطبایی با حضورآیت الله مصباح پرشده است.

نماینده بویراحمد و دنا در مجالس هفتم و هشتم شورای اسلامی با دفاع از مواضع آیت اله مصباح یزدی در زمینه‌های مختلف سیاسی در چند ساله گذشته، خاطرنشان کرد: ایشان بدون هیچ ملاحظه‌ای در برابر جریان‌ها و اندیشه‌های انحرافی ایستاده‌اند.

وی گفت: جبهه پایداری براساس همین مبنا ایشان را مرجع فکری خود دانسته و معتقد به ایشان هستند.

عضو جبهه پایداری از سازگارنبودن مواضع آیت الله مصباح با اندیشه‌های جریان‌های انحرافی و فتنه خبرداد و بیان داشت: ایشان روحیه جهادی را در بین اعضای جبهه پایداری نهادینه کرده و می‌کنند.

هدایتخواه افزود: برخی اتهامات به اندیشه‌های جبهه پایداری و آیت الله مصباح از سوی برخی جریانات زده می‌شود اما این جریانات خود متهم هستند.

وی مهم‌ترین اهداف تشکیل جبهه پایداری را احیای گفتمان امام راحل و رهبری و مقابله با مواضع جریان‌های فتنه و انحراف برشمرد.

 

ابوالقاسم رئوفیان درگفت‌و‌گو با ایلنا:

حداد عادل گزينه رهپویان و ایثارگران براي رياست جمهوري است

حمایت تشکل‌هایی همچون رهپویان و ایثارگران از شخص حداد عادل برای ریاست مجلس نهم حاکی از این است که در آینده نیز حداد عادل گزینه‌ای است که به طور جدی برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح خواهد شد.

ایلنا: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ـ  دبیرکل حزب ایران زمین با تاکید براینکه در انتخابات ریاست جمهوری باید میان دو جناح تعامل ایجاد شود، تشریح کرد: اگرچه نام آقای ناطق نوری امروز توسط برخی گفته می‌شود، اما وی بار‌ها اعلام کرده است که دیگر وارد چنین عرصه‌ای نخواهد شد.

ابوالقاسم رئوفیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفت:حمایت تشکل‌هایی همچون رهپویان و ایثارگران از شخص حداد عادل برای ریاست مجلس نهم حاکی از این است که در آینده نیز حداد عادل گزینه‌ای است که به طور جدی برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات جبهه ایستادگی با اعلام حمایت از محسن رضایی به عنوان گزینه مورد نظر این جبهه تصریح کرد: ما در جبهه ایستادگی عقیده داریم که در ریاست جمهوری یازدهم رضایی می‌تواند با اخذ رای اعتماد بالا از آحاد ملت به عنوان رئیس دولت شناخته شود.

وي ادامه داد: کسانیکه با عنوان اصلاح طلب هم وارد عرصه می‌شوند باید ضمن رعایت قواعد بازی، در چارچوب قانون اساسی حرکت کنند.از سوی دیگر مسئولین نیز باید در کمال حسن نیت و صداقت زمینه‌ای را فراهم کنند تا اصلاح طلبان بتوانند به دور از هر دغدغه و در فضایی آزاد، وارد عرصه رقابت شوند.

وي با بیان اینکه تفکر اصلاح طلبی و اصولگرایی لازمه پیشرفت کشور است ‏، خاطرنشان کرد: هر دو اندیشه باید برای رشد و تعالی در فضای سیاسی کشور حاکم باشند بنابراین نمی‌توان یکی را منهای دیگری کرد.

رئوفيان با اشاره به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: صاحبان اندیشه اصولگرایی- اصلاح طلبانه باید بتوانند در عرصه سیاست ورزی به دور از آسیب‌ها نقش آفرینی کنند.

وی با تاکید بر اینکه تاریخ مصرف تفکر اصولگرایی و اصلاح طلبی گذشته است یادآور شد: دیگر نمی‌توان با تابلوی اصلاح طلبی و اصولگرایی اقدام به ادارهٔ کشور به نحو شایسته کرد و امید به پیشرفت کشور داشت.

رئوفیان ادامه داد: باید با برند جدیدتری اندیشه اصلاح طلبی و اصولگرایی را در شریان‌های پیکرهٔ سیاسی کشور به جریان انداخت.

رئیس ستاد انتخابات جبهه ایستادگی با بیان اینکه ما از مخالفان جدی احمدی‌نژاد بودیم و هستیم، یادآور شد: نوع انتقاد ما با نحوه تخریب‌های اپوزيسیون خارج متفاوت است ضمن اینکه در این مورد نیز اصولگرایان و همه اصلاح طلبان وحدت نظر دارند.

 

 

علي مطهري: رياست حدادعادل مجلس را ذليل خواهد کرد

 

ابتکار - چهارشنبه 27 ارديبهشت‌ماه 1391 - 24 جمادي الثاني 1433- 16 مي 2012 ميلادي           

گروه سياسي – سخنان غلامعلي حدادعادل در جمع حاميان خود براي کسب عنوان رياست مجلس نهم واکنش برخي از فعالان سياسي و به ويژه نمايندگان مجلس را برانگيخت. علي مطهري که خروج نامش از ليست جبهه متحد را به خواست حدادعادل مي‌داند، پاسخ هاي صريحي به سخنان وي داد.

وي در پاسخ به سوالي درباره اظهارات غلامعلي حدادعادل مبني بر اينکه «سوال از رئيس‌جمهور از اقتدار مجلس کاست و دشمن را شاد کرد»، گفت: همين جمله ثابت مي‌کند که ايشان براي رياست مجلس مناسب نيست و مجلس را ذليل خواهد کرد. مجلس، رئيس‌جمهوري را که مي‌گويد فلان قانون را اجرا نمي‌کنم، احضار کرده و جلسه‌اي شبيه دادگاه علني تشکيل داده که قاضي آن مردم بوده‌اند، 10 سوال را مطرح کرده و مردم پاسخ شنيده‌اند و حقايق بسياري براي آنها روش شد و رئيس‌جمهور از آن برج‌ عاجي که براي خود ساخته بود پايين آمد و راه سوال از رئيس‌جمهور براي آينده هموار شد و اين تابو شکست و اقتدار مجلس را نشان داد، آن وقت آقاي حداد مي‌گويد اين عمل از اقتدار مجلس کاست و دشمن را شاد کرد. آيا اينکه رئيس‌جمهور در ضمن پاسخ‌ها به شوخي و تمسخر پرداخت، از اقتدار مجلس کم کرد يا از وزن اجتماعي و سياسي رئيس‌جمهور؟ اگر دشمن از جهت اين شوخي‌ها و تمسخر‌ها شاد شده باشد از جهات عديده ديگري ناراحت شد، از جمله اينکه ظرفيت مردم‌سالاري و دموکراسي نظام جمهوري اسلامي براي دنيا آشکار شد و بسياري از تبليغات غربي‌ها خنثي شد.

وي افزود: به هر حال نهايت کم‌لطفي از طرف آقاي حداد است که اقدامي را که افتخار بزرگ مجلس هشتم شمرده مي‌شود به عنوان امري که موجب کاهش اقتدار مجلس شد، معرفي مي‌کنند. به اين ترتيب نمايندگان بايد قيد وظايف و اختيارات خود را بزنند و وظيفه نظارت را تعطيل کنند، همان کاري که در مجلس هفتم شد و پديده‌اي به نام احمدي‌نژاد به وجود آمد. بسياري از منتخبان مجلس نهم نزد من آمده‌اند و اين اقدام مجلس هشتم را تمجيد کرده‌اند.

نماينده تهران همچنين در پاسخ به سوالي که ارزيابي وي را نسبت به مواضع رئيس کميسيون فرهنگي درباره فتنه جويا شد، اظهار داشت: در مجموع مواضع امثال آقاي حداد درباره فتنه موجب تشديد بحران شد، چون انصاف را در قضاوت خود رعايت نکردند و حتي آنجا که رهبر انقلاب انتقاد داشتند و خواستار رسيدگي به آن بودند مثل ماجراي بازداشتگاه‌ کهريزک و کوي دانشگاه، اينها با سکوت برگزار کردند. اينها حق را ملاک قرار ندادند بلکه کينه‌هايي که از دير‌باز با اصلاح‌طلبان داشتند بر عقل و وجدانشان حاکم شد و به گونه‌اي رفتار کردند که کينه‌ها افزايش يافت و نتوانستند وجدان جامعه را آرام کنند. امثال آقاي حداد فکر مي‌کنند که اگر در جايي از حقوق مردم دفاع کنند، مثلا از حقوق يک زنداني سياسي دفاع کنند،‌ عليه نظام اقدام کرده‌اند و اين يک تفکر خطرناک است و با تفکر شهيد آيت‌الله مطهري فرسنگ‌ها فاصله دارد.

«بايد مرز ميان اصولگرايان و غيراصولگرايان حفظ شود»؛ اين بخشي از اظهارات اخير حدادعادل بود که مطهري در واکنش به آن گفت: من قبلاً بارها گفته‌ام که مرزي ميان اصولگرايان معتدل و عاقل و اصلاح‌طلبان معتدل و عاقل قائل نيستم. اين مرز و ديوار مصنوعي را صرفا براي تصاحب قدرت پديد آورده‌اند تا مخالفان خود را منزوي کنند و الا در بين اصلاح‌طلبان افرادي هستند که از آقاي حداد و دوستانشان اصولگرا‌تر هستند و در ميان اصولگرايان هم افرادي هستند که از بسياري از اصلاح‌طلبان، اصلاح‌طلب‌تر هستند. مهم اين است که ما به چه مباني و اصولي و با چه برداشتي اعتقاد داريم. من و دوستانم تصميم داريم به فضل خدا در مجلس نهم فراکسيون صداي ملت را مرکب از نمايندگان مستقل و خوش فکر تأسيس کنيم و اين تفکر را دنبال کنيم.

 

در نشست جبهه پایداری انقلاب اسلامی عنوان شد:

آقا تهرانی: ساختار مجلس را باید تغییر داد / رسائی: حدادعادل همسو با رهبری حرکت می کند

دبیرکل جبهه پایداری: به نظر بنده مجلسي را كه الان ما در پيش داريم خيلي از ساختارهايش را بايد تغيير داد/ رسایی: ما به اين نتيجه رسيده ايم كه براساس تكليف در اين موضوع عمل كنيم، البته شخصيت دكتر حداد عادل متفاوت است از بعضي از دوستاني كه ما به آنها انتقاد داريم چون ما واقعا هم در زمان انتخابات بداخلاقي از آقاي حداد عادل نديديم، احساس مي كنيم كه آقاي حداد عادل همسو با مقام معظم رهبري حرکت می کند و بدون تعارف مي گويم که بعضي از آقايان ديگر در زمين آقاي هاشمي رفسنجاني بازي مي كنند.

به گزارش پایگاه 598،  روز گذشته ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۱ مراسمی که به شکرانه حضور گفتمانی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکیل شده بود با حضور اکثر نمایندگان و کاندیداهای جبهه پایداری انقلاب اسلامی برگزار گردید.

حجت الاسلام و المسلمین آقاتهراني دبیرکل جبهه پایداری در جلسه قدرداني از دست اندر كاران انتخابات مجلس نهم شوراي اسلامي كه عصر روز گذشته در حسينيه دوكوهه با حضور نمايندگان و جوانان برگزارشد اظهار داشت: حضور در جمع شما عزيزان يك تاثير عميق و مثبتي بر روح و روان انسان مي گذرد، و به همين منظور خدا را شاكرم.

وی افزود: به نظر بنده مجلسي را كه الان ما در پيش داريم خيلي از ساختارهايش را بايد تغيير داد و اين در صورتي محقق مي شود كه دوستاني كه با پايداري هستند و يا اهل پايداري هستند و دلبستگي و وابستگي به اين گروه و اين جریان دارند كه اميدوارم انشاء الله اكثريت مجلس را در بر داشته باشند، اگر اينگونه شود و ما بتوانيم ياران خوبي داشته باشيم حتما خوب جلو خواهيم رفت.

دبیرکل جبهه پایداری بیان داشت: ما بايد بتوانيم بشنويم به خاطر رايي كه داريم و اين بخاطر زحمت هاي شما است، از خودمان چيزي نداريم، طلبي نداريم بلكه مديون هستيم، بنابراين بايد اين دين را خوب ادا كنيم.

آقا تهرانی گفت: بنده شخصا از همه كساني كه در اين جهت كار كردند، از همه جوانان عزيز، از جناب آقاي متقي فر و از تك تك نمايندگان و از تمام كساني كه واقعا در اين جهت كار كردند تشكر مي كنم، و اميدوارم كه روز قيامت پشيمان نشويم از اينكه چرا ما به اين اشخاص راي داديم بلكه اين باعث توشه آخرتمان باشد و انشاء الله دفاع خوبي از نظام بكنيم و مقام معظم رهبري از ما و شما راضي باشند.

دبیر جبهه پایداری انقلاب اسلامی؛ با بیان این که صلاح و تکلیف ما، گوش دادن به فرمان رهبری است؛ اظهار داشت: اينكه ما بدنبال اين هستيم كه دل مقام معظم رهبري را شاد كنيم و اينطور نباشد كه خداي ناكرده انتقاد داشته باشند و اگر هم تذكري بدهند باز كسي گوش نكند، اميدوارم كه اين طور نباشد و مجلس نهم حامي مقام ولايت باشد و نظرات ايشان در آنجا اعمال شود كه اگر اينطور بشود حتما در راه خدا و مصلحت جامعه خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین آقاتهرانی در ادامه خاطرنشان کرد: در دعاي ندبه درباره امام عصر عجل الله روايت است كه هنگامي كه ايشان مي آيند، جمع مي كنند "بين صلاح و رضاء" بين رضاي خدا و مصلحت امت را جمع مي كنند، در حال حاضر مصلحت نظام با مصلحت امت بدست مقام معظم رهبري است، ايشان است كه هر چه مصلحت بدانند ما همان را عمل مي كنيم نه خود ما، و مجلس و نمايندگان هم اگر در مجلس يك چنين ولايتي دارند از ايشان است، ايشان است كه ولایت مي دهند و دیگران از خودشان چيزي ندارند.

دکتر آقاتهرانی اضافه کرد: خدا نكند كه روزي كسي خيال كند كه از خودش چيزي دارد و اگر به دنبال خلوص باشيم هم ولايت به خوبي اعمال مي شود و هم رضاي خدا.

استاد اخلاق حوزه های علمیه تبیین کرد: در رضاي خدا توجه داشته باشيد، اين فرصتي كه بود و گذشت ديديم كه ما از بعضي از دوستان توقع نداشتيم كه طوري عمل بكنند كه خدا نپسندد، ما دوست داشتيم كه اگر رقابتي هم بين دوستان اصولگرا مي شود رقابت منطقي باشد، بخوبي همديگر را نقد كنيم و نقد ما هم آموزنده باشد، اخلاق و ادب مراعات بشود، واقعا اگر كسي هم با شماها بي ادبي كرد و درست عمل نكرد شما درست عمل كنيد. به جامعه خودتان نشان بدهيد.

دبیر جبهه پایداری انقلاب اسلامی با اشاره به تبلیغات بی قاعده ی برخی گروهها تصریح کرد: وقتي اين انتخابات را با انتخابات دوره هاي قبل مقايسه مي كنيم مي بينيم كه يك فرقي دارد؛ در دوره هاي قبل از شوش تا تجريش به يك كاغذ ديواري تبديل مي شد، همه جا پر از تبليغات و عكس مي شد و اما در اين دوره اين ديگر نيست، واقعا هم نيست مردم هم به اين طور افرادي كه اينطور پول خرج مي كنند راي نمي دهند.

حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی تاکید کرد: باید اين آرام آرم جا بيفتد كه آن كسي كه به مردم خدمت مي كند راي مي آورد، آن كسي راي مي آورد كه با تقوا باشد، آن كسي راي مي آورد كه ولايت مدار باشد؛ و ترويج گفتماني را بيشتر كنيم، به اين صورت كه بنشينيم با هم صحبت كنيم، خودمان را نقد كنيم، پيشنهادي داريم بدهيم، حرف حسابي داريم با هم بزنيم.

همچنین در ادامه مراسم حجت الاسلام حمید رسايي عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در ادامه اين مراسم طي سخناني پيرامون مسائل مهم مجلس اظهار داشت: در انتخاب هيات رئيسه كه كليدي ترين نقطه مجلس است از يك طرف مي بينيم برخی از كساني که پيشتاز شده اند كه جايگاه رياست را بگيرند كه ما با آنها حاضر نشديم در انتخابات سر يك ميز بنشينيم، اين افراد در فتنه سكوت كردند و رهبري هم فرمودند سكوت در فتنه يك شاخص است درحاليكه يك هفته قبل هم اظهار نظر كردند كه تئوري ساكتين فتنه از كدام كره نازل شده كه همان جا جواب هم داده شد كه از كره زمين نازل شده آن هم از حسينيه امام خميني (ره).

رسایی گفت: ما در بحث هيات رئيسه علي رغم اختلاف نظري كه با بعضي از دوستان داشتيم به خاطر اخلاق و رفتاري كه در انتخابات داشتند نه حتي نسبت به ما گاهي رسانه هاي آنها متعرض آيت الله مصباح هم شدند وحدت کرده ایم.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری افزود: ما به اين نتيجه رسيده ايم كه براساس تكليف در اين موضوع عمل كنيم، البته شخصيت دكتر حداد عادل متفاوت است از بعضي از دوستاني كه ما به آنها انتقاد داريم چون ما واقعا هم در زمان انتخابات بداخلاقي از آقاي حداد عادل نديديم، احساس مي كنيم كه آقاي حداد عادل همسو با مقام معظم رهبري حرکت می کند و بدون تعارف مي گويم که بعضي از آقايان ديگر در زمين آقاي هاشمي رفسنجاني بازي مي كنند.

وی اظهار داشت: ما تكليفمان را انجام مي دهيم چه اتفاقي مي افتد نمي دانيم، فضا خيلي مثبت و خيلي مساعد است، محكم هم مي مانيم در مورد اين موضوع براساس تكليف ما مذاكره مي كنيم اما معامله نمي كنيم، مذاكره براي اين مي كنيم كه آن چيزي كه رهبري مي خواهد تحقق پيدا كند، برداشت ما اين است كه مقام معظم رهبري از مديريت مجلس هشتم خیلی راضي نيستند و اين هم چيزعجيبي نيست، آقا چهار ديدار داشته است با مجلس هشتم و در ديدار سران سه قوه با مقام معظم رهبري ايشان فرمودند هر هاي را نبايد با هوي جواب داد، اگر يكي كوتاه نيامد ديگري كوتاه بيايد.

حجت الاسلام حمید رسايي در ادامه گفت: ايشان نگاه مي كنند به اينكه بايد مشكل مردم حل شود و اين با دعواها نمي شود، ما برداشتمان در مجلس اين بود كه علي رغم انتقادهايي كه به بعضي ها داريم اما در موضوع رياست بايد كمك كنيم و اگر پايداري پايش را عقب بكشد اين اتفاق نمي افتد چون پايداري الان به لطف اين گفتمان و تلاش هايي كه شد و آبرويي كه آيت الله مصباح گذاشت پايداري نمایندگان خوبي در مجلس دارد، چرا از اين بخوبي استفاده نكنيم.

 

نشست غیررسمی منتخبين اصولگرا برگزار شد

تشكيل فراكسيون اصولگرايان مجلس نهم

 

ایران امروز ـ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ـ در حالي كه هفته گذشته جلسه عده‌اي از منتخبين مجلس نهم با محوريت برخي از نزديكان علي‌لاريجاني به اعلام موجوديت فراكسيون رهروان ولايت منجر شده بود، برخي گزارشات حاكي از اين است كه در جلسه هم انديشي تعدادي از اصولگرايان مجلس نهم با محوريت غلامعلي حداد عادل كه يك شنبه شب برگزار شد، فراكسيون اصولگرايان مجلس نهم اعلام موجوديت كرد. در حالي كه هدف اصلي چنين نشست‌هايي رايزني براي رياست مجلس نهم ذكر شده است، برخي نمايندگان مي‌گويند كه اين روزها چنين جلساتي زياد برگزار مي‌شود.

 

در جلسه هم انديشي اصولگرايان چه گذشت؟

 

بر اساس گزارشات خبرگزاري‌ها تعدادي از اصولگرایان مجلس نهم يك‌شنبه شب با حضور در تالار سوره حوزه هنری، در جلسه هم اندیشی اصولگرایان مجلس نهم شرکت کرده و فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم را تشکیل دادند. همچنین در اين نشست همه منتخبان مجلس نهم بر ضرورت وحدت تاکید کردند؛ در این نشست حدادعادل منتخب مردم تهران، زاکانی منتخب مردم تهران، ذوالانوار منتخب مردم شیراز، افخمی منتخب مردم ملکان، جوکار منتخب مردم یزد، کوثری منتخب مردم تهران، حجت‌الاسلام سالک منتخب مردم اصفهان، حجت‌الاسلام مرتضی آقا تهرانی منتخب مردم تهران، قاضی‌زاده منتخب مردم مشهد و تامینی منتخب مردم رشت و بخشایش منتخب اردستان سخنرانی کرده و بر لزوم وحدت و اتحاد اصولگرایان تاکید کردند.

 

با لاريجاني صحبت شده بود

 

عضو فراکسيون اصولگرايان درباره دعوت از لاريجاني در جلسه شب گذشته اصولگرايان نيز اظهار داشت:دعوت‌کنندگان به اين جلسه روز گذشته عنوان کردند که از لاريجاني نيز براي حضور در اين جلسه دعوت شده است اما بنده نمي‌دانم رسما ازايشان دعوت کرده‌اند يا خير، ولي مي‌دانم که با لاريجاني درباره جلسه ديشب صحبت شده بود.

منتخب مجلس نهم تاکيد کرد:قطعا بين دو گزينه حداد عادل و لاريجاني يکي به عنوان رئيس مجلس انتخاب مي‌شود. فولادگر همچنين گفت که حاضرين در جلسه يك‌شنبه شب متفق‌القول خواهان تشکيل فرکسيون اصولگرايان فراگير در مجلس نهم بودند.

 

اصولگرايان اختلاف سلايق را كنار بگذارند

 

در ابتدای این همایش احمد سالک منتخب مردم اصفهان مجلس نهم یک مجلس کیفی است گفت: هم از لحاظ سطوح علمی و هم تجربه عملی در کارنامه نمایندگان مجلس نهم یک مجلس کیفی خواهد بود که امیدواریم بهتر بتواند مشکلات مردم را پیگیری کند. سالک با اشاره به اینکه برخی‌ها تلاش دارند در جریان اصولگرایی بسته بندی و انشقاق ایجاد کنند تاکید کرد: اصولگرایان باید اختلاف سلایق را در نشست های داخلی و به دور از رسانه‌ها حل کنند تا آب به آسیاب دشمن ریخته نشود. همچنين وي از رياست حداد عادل بر مجلس نهم حمايت كرد.

 

اعلام کاندیداتوری حداد عادل

 

همچنین غلامعلی حداد عادل منتخب مردم تهران با اعلام کاندیداتوری خود برای ریاست مجلس نهم گفت: من چهار سال سکوت کردم و الان براساس احساس وظیفه و تکلیف شرعی برای ریاست مجلس نهم کاندید خواهم شد. وی با بیان اینکه رابطه تقابل با دولت باید به رابطه تعامل با دولت تبدیل شود تصریح کرد: آنجایی که مصلحت نظام اقتضا می‌کند، برای کاستن از تشنج و اختلاف آنجایی که رئیس جمهور از موضع خود عقب‌نشینی نمی کند رئیس مجلس باید انعطاف به خرج دهد چراکه رهبری در توصیه به سران قوا فرمودند: اگر طرف مقابل کوتاه نیامد، شما کوتاه بیایيد

 

آرای اصولگرایان در مجلس نهم نباید متشتت باشد

 

اسماعیل کوثری منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست با بیان اینکه خواسته مقام معظم رهبری و مردم یکپارچه بودن اصولگرایان است، گفت: در مجلس هشتم اصولگرایان یکپارچه نبودند و تشتت آرا درمصوبات و طرح‌ها را شاهد بودیم.منتخب مردم تهران در مجلس نهم باید تفکر اصولگرایی با شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری مطرح کردند بر مجلس نهم حاکم باشد، تصریح کرد: در مجلس هشتم انسجام تفکر اصولگرایی وجود نداشت از این رو باید مجلس نهم با حضور همه اصولگرایان به معنای واقعی شکل بگیرد.

 

فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس نهم تشکیل نمی‌شود

 

در مجلس نهم سه جریان سیاسی وجود دارد که دو تای آن اصولگرا است/اکثریت مجلس را گروه جبهه متحد تشکیل می‌دهد که به دنبال ریاست علی لاریجانی هستند/حضور ۳۵ اصلاح‌طلب در مجلس نهم دروغ است.

ایلنا: نماینده قزوین در مجلس هشتم گفت: به دلیل اینکه در مجلس نهم تنها ۸ یا ۹ نفر اصلاح طلب وجود دارد نه تنها فراکسیون اصلاح‌طلبان تشکیل نمی‌شود بلکه آن دسته از کسانی هم که اصلاح طلب شناخته می‌شدند به گروه مستقلین پیوسته‌اند.

قدرت الله علیخانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا افزود: در مجلس نهم سه جریان سیاسی وجود دارد که دو تای آن اصولگرا است.

وی افزود: با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آینده دو گروه اصولگرای حاضر در مجلس نهم هنوز قصد بازار گرمی دارند و برای هم شاخ و شانه می‌کشند.

علیخانی با اشاره به اینکه اکثریت مجلس طرفدار ریاست لاریجانی است خاطرنشان کرد: اکثریت مجلس را گروه جبهه متحد تشکیل می‌دهد که به دنبال ریاست علی لاریجانی و به نوعی ابقای مجدد هیات ریسه فعلی در مجلس آینده هستند.

وی افزود: گروه دیگر از اصولگرایان که با حضور نمایندگان جبهه پایداری، آبادگران و ایثارگران که در مجموع ۷۰ تا ۸۰ نفر از نمایندگان را شامل می‌شود به دنبال انتخاب حداد عادل در سمت ریاست مجلس هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه گروه سوم حاضر در مجلس را مستقلین تشکیل می‌دهند، گفت: ‌این گروه شامل باقی نمایندگان است و به دلیل اینکه در مجلس نهم تنها ۸ یا ۹ نفر اصلاح طلب وجود دارد نه تنها فراکسیون اصلاح طلبان تشکیل نمی‌شود بلکه آن دسته از کسانی هم که اصلاح طلب شناخته می‌شدند به گروه مستقلین پیوسته‌اند.

وی در این باره خاطرنشان کرد: به طور مثال آقای پزشکیان که یک چهره شاخص اصلاح طلب شناخته می‌شد امکان دارد حتی به عنوان رییس فراکسیون مستقلین انتخاب شود.

علیخانی با اشاره به اینکه مطالب عنوان شده درباره حضور ۳۵ اصلاح طلب در مجلس نهم دروغ است، افزود: برخی از چهره‌های اصولگرایی که قصد وارد شدن به دعوا‌های سیاسی را نیز ندارند در گروه مستقلین حضور دارند.

وی با تاکید بر اینکه از نظر تفکر سیاسی مجلس نهم هیچ تفاوتی با مجلس هشتم ندارد گفت: مجلس نهم‌‌ همان شاکله مجلس هشتم را دارد و نیروهای اصلی اصولگرا که در مجلس هشتم حضور داشتند در دوره آینده مجلس نیز حضور دارند.

وی در پایان افزود: به نظر می‌رسد اگر تنشی بین مجلس هشتم و دولت وجود داشت در مجلس نهم نیز دنبال شود و ادامه پیدا کند زیرا با توجه به عدم تغییر فضای سیاسی مجلس رویکرد‌ها و مشکلاتی که در مجلس هشتم وجود داشت به مجلس نهم انتقال پیدا کرده است.

 

سعید حدادیان در گفت و گو با جوان آنلاین:

پای بعضی ها در دادگاه اختلاس گیر است!/ به حکم دستگاه قضا گردن می نهم

مرجع : سايت خبری جوان آنلاين

پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۵۹

 

هر وقت دادگاه اختلاس است شکایت از ما به نوعی در مطبوعات مطرح می شود و این مساله نیاز به یک خبرنگار دقیق دارد تا در بیاورد که و باید دید که چه ارتباطی میان این دو برقرار است. چراکه ما از موقعی که اختلاس مطرح شد گفتیم باید مورد بررسی قرار گیرد و فکر می کنیم پای بعضیا گیر است و به این ترتیب می خواهند مردم را از اصل منحرف کنند ...

جوان آنلاین-شیرین پارسا: سعید حدادیان مداح اهل بیت را همه می شناسند. از آن روزی که ماجرای شکایت رئیس دفتر جنجالی رئیس جمهور از وی رسانه ای شد تا به امروز وی حرف جالبی برای گفتن دارد. مشروح مصاحبه وی با جوان آنلاین درباره وضعیت کنونی جامعه و آینده سیاسی محمود احمدی نژاد به شرح زیر است:

 

آقای حدادیان با توجه به اینکه شما از نزدیک با مردم در ارتباط هستید نظرتان در خصوص گرانی های اخیر چیست؟

 

تحصیلات بنده علوم قرآن و حدیث است و در زمینه سیاسی هم زیر دست امام(ره) خیلی چیزها را یاد گرفتیم و گوش دادن به سخنان مقام معظم رهبری آدم را واقعا یک سیاست مدار می کند.اما اطلاعات کافی، وافی و جامع شمول در بخش اقتصادی ندارم و می ترسم سخنی بگویم که بر اساس نداشتن اشراف کافی مبتل ابشوم به متهم کردن هر شخصیتی بدون اینکه عدله کافی داشته باشم.

 

اما یک چیز می توانم بگویم و آن اینکه اگر همه ما اهل تقوا باشیم خود معنویات تقوا، برای ما گریز گاه ایجاد می کند که بر این گرانی ها فائق شویم.

 

بنابراین چند سوال سیاسی می پرسم،شما سرنوشت سیاسی آقای احمدی نژاد را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

هرکسی که در مملکت ما نه فقط پست کلان سه قوه را داشته باشد بلکه در شان وکیل،وزیر، معاونت های وزرا و قضات ارشد باشد جزو منابع انسانی کشور هستند و در بحث توسعه منابع انسانی ما نمی توانیم به آنها به عنوان شخصیت هایی که تمامیت پذیرند بنگریم.

 

این افراد هیچ وقت تمام نمی شوند و باید در نظام ارزشی یک جامعه مورد استفاده قرار گیرند و ارزشها می تواند مادی یا معنوی باشد.

 

منتهی چنانچه شخصیتی مانند سردمداران فتنه خودشان خود را به راهی کشانند که عاقبت خوشی نداشت. و اگر کسانی اینگونه رفتار کنند وجامعه را مورد ظلم قرار دهند مترود می شوند و نتیجه کار خود را می بینند. اما حدالمقدور تا زمانیکه امکان پذیر است یک جامعه باید از شخصیت هایی که درای مسئولیتی بودند و سابقه دارند استفاده کنند و دنیا و هر ذهن عاقلی این موضوع را به عنوان یک اصل پذیرفته است.

 

یعنی رفتارهایی که آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهور خود داشتند تاثیری ندارد؟

 

من فکر می کنم رفتارهای منفی در میان مسئولین در نظام ما رو به افول است یعنی در نظام ما با مدیریت منعطف و مدبرانه مقام معظم رهبری هرگونه حرکتی که بار منفی داشته باشد تاکنون کنترل شده اما هزینه داشته است. روند حرکت جامعه از لحاظ اخلاقی روبه رشد است و جامعه رفتار بد را نمی پذیرد .

 

جامعه نجابت آنهایی که در مقابلشان با ادبیات بد ظاهر می شوند را می فهمد و اگر کسی ادبیات بدی داشته باشد جامعه می فهمد. ممکن است عکس العمل نشان ندهند و ممکن است برخی مثل من عکس العملی از این دست نشان دهند و هزینه آن را نیز تحمل کنند اما در هر صورت فضا فضای ادبیات منفی و ادبیات هتاکانه نیست و ادبیات گزنده اخلاقی جایگاه ندارد.

 

البته "جزا سیئه سیئه المثلها" برخی از اوقات می گویند جزای بدی بدی است به همان اندازه اما همانجا می گوید :ولم صبر و قفر ذلک من عظم الامور" از بزرگترین کارها این است که یک شخصیت بتواند همان جا هم صبوری کند و در برخی از جاها ما می توانیم صبوری کنیم و برخی ها نیز مانند بنده یک جاهایی فکر می کنند که نه نمی توان سکوت کرد.

 

می توانید منظورتان را مقداری روشنتر بیان کنید؟

 

بله، کل موضوع در یک محفل و یک جلسه در شب اول ماه مبارک رمضان بود و ما چون دوست نداشتیم کسانی که در آن ها رگه هایی از انحراف می بینیم در جلسه مان باشند گفتیم نیایند.چراکه می خواستیم فضای جلسمان یک دست باشد و در جلسه ما تنها پرچم ولایت برافراشته شود و کسانی که می خواهند در کنار ولایت سنگ خودشان را به سینه بزنند نیایند.

 

منظور شما ماجرای دادگاه و شکایت رئیس دفتر، رئیس جمهور است؟

 

در قضیه دادگاه بنده،محکومیت یا عدم محکومیت مشخص نیست چون احساس می کنم برای خدا کاری را انجام دادم و هرکجای آن نیز سیئه هم باشد ان شاالله خدا آنرا تبدیل به حسنه می کند و هیچ مانعی ندارد. هر وقت به دادگاه دعوت شوم خواهم رفت و اگر نتیجه آن محکومیت نیز باشد با دیده منت قبول می کنم. بنده در طول عمرم که ۴۷ سال و چند روز است تنها دو شاکی داشتم که این دو جناب آقای رییس جمهور محترم و مراد ایشان جناب آقای مشایی است.

 

اگر یک نفر بررسی کند از ابتدایی که این اتفاق افتاده چگونگی پخش این نوار جرم بوده و باید ببینیم مجرمین از کدام دستگاه یا جامعه آماری کشور هستند. منتهی این حوصله در من نبود تا پیگیری کنم و مثل اینکه در دوستان هم نبوده و یا اگر هم هست اغماض می کنند.

 

اما بدانید در این قضیه انتشار نوار و منتشرین سازمان دهی شده هستند و به نظر می رسد از برخی دستگاههایی که هزینه آنها از بیت المال است برای انتشار استفاده می کنند.

 

به نظر من با شانتاژهای تبلیغاتی وکلای شاکیان از این شکایت سو استفاده ای کردند.اول محرم،اول فاطمیه و... موضوع شکایت را مطرح میکنند.در حالی که باید اینها مشکلشان را با قوه قضاییه حل کنند ما اینجا هستیم و اگرمیزان جرم ما محرز شود مشخص است.

 

و من فرزند دانشگاهم و ان جی او هایی مختلف به عنوان وکیل به من مراجعه کردند و بنده قبول نکردم و گفتم آقای وکیلی از بچه های محله ها و هیات ها بوده که برای ما بس است.

چون من به دنبال کشتی گرفتن و بازی های این شکلی نیستم و قطعا راضی به تضعیف قوه قضاییه هم نیستم.قوه قضاییه وظیفه خود را می داند و ما گردن می نهیم به حکم قوه قضاییه و اگر چوبی در انتهای کار باشد آنجا ما می توانیم معلمی کنیم و چوب جمهوری اسلامی ایران برای ما خوب و گل است. کتک بابا گله هرکی نخوره خله منتها اینطور نیست که از خودمان دفاع نکنیم بلاخره ما نیز مطالبی داریم و امیدواریم در آینده بعضی از آقایان پایشان در بعضی جاها گیر نباشد و چشم براهیم که انتهای این اختلاس به کجا می رسد.

 

و حرف آخر...

هر وقت دادگاه اختلاس است شکایت از ما به نوعی در مطبوعات مطرح می شود و این مساله نیاز به یک خبرنگار دقیق دارد تا در بیاورد که و باید دید که چه ارتباطی میان این دو برقرار است. چراکه ما از موقعی که اختلاس مطرح شد گفتیم باید مورد بررسی قرار گیرد و فکر می کنیم پای بعضیا گیر است و به این ترتیب می خواهند مردم را از اصل منحرف کنند.البته من نمی دانم این بعضیا چه کسانی هستند اما واژه بعضیا واژه قشنگی است

 

 وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات خبر داد:

 راه اندازي اينترنت ملي از شهريور

 چاپار به عنوان ايميل رسمي اداري به ميدان آمد

 گروه اجتماعي- مردمسالاری ـ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ـ  امير پارسي نژاد: اطلاع رساني قطره چكاني درباره اينترنت ملي يا همان شبكه ملي اطلاعات همچنان از جانب مقامات مسئول ادامه دارد. بعد از گذشت شش ماه از اعلام رسمي راه اندازي اينترنت ملي، در حالي كه هنوز تعريف دقيق و جامعي از اين پروژه داده نشده است و حتي نمايندگان مجلس نيز به درستي مفهوم اينترنت ملي و شبكه ملي اطلاعات را نمي‌دانند و به‌ دليل ابهام در آن، در سال‌هاي گذشته حاضر به راي دادن براي تصويب بودجه‌اش نشده‌اند، خبر اجرايي شدن آن از شهريور ماه امسال روز گذشته منتشر شد. رضا تقي پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دي ماه سال گذشته اعلام كرده بود كه تا شش ماه آينده شبكه ملي اطلاعات راه اندازي مي شود و دليل راه اندازي آن را نيز چنين اعلام كرده بود: براساس تکليفي که تا پايان برنامه پنجم توسعه داريم، با تکميل اين طرح، بايد همه مراکز داده‌ها و ميزباني سايت‌ها به داخل کشور منتقل شود. تقي‌پور پيش‌از اين نيز درباره اينترنت گفته بود: اينترنت کنوني بر اساس تئوري‌هاي اومانيستي و ليبراليستي است. اينترنت براي جوامع خطرناک است و نياز به باز تعريف دارد كه در اين راستا طرح اينترنت پاک ارائه شده ‌است.

حال با گذشت پنج ماه، روز گذشته آقاي وزير در گفت‌و‌گو‌با فارس درباره زمان راه‌‌اندازي شبکه ملي اطلاعات گفته است كه زيرساخت‌هاي شبکه ملي اطلاعات تقريبا به طور کامل تکميل شده است و ابراز اميدواري كرده است كه تا قبل از شهريور ماه شاهد راه‌اندازي کامل اين شبکه اطلاعاتي در داخل کشور باشند. آنطور كه رضا تقي پور اعلام كرده، اينترنت در کنار شبکه ملي به همان شکلي که وجود داشته همچنان باقي خواهد ماند و با اجراي اين طرح امکان پياده‌سازي تلويزيون اينترنتي، ويدئو درخواستي، آموزش از راه دور، دورکاري، سلامت الکترونيکي و تجارت الکترونيکي به وجود خواهد آمد. از مهمترين ويژگي‌هاي اين شبکه، پهناي باند آن تا دو مگابيت بر ثانيه اعلام شده است.

ظرف ماه هاي گذشته و از زمان طرح اينترنت ملي در كشور دغدغه هايي در جامعه و نيز نزد مسئولان درباره اين پروژه بوجود آمده است كه با توجه به اين نگراني ها هنوز مفهوم دقيق و جامعي از آن ارائه نشده است. سردار احمدي مقدم رئيس پليس کشور در دي ماه سال گذشته و همزمان با اعلام اين پروژه، ضمن تلاش براي روشن کردن اهداف اجراي پروژه شبکه ملي گفت: اينترنت ملي يعني اينکه اگر مي‌خواهيم حساب بانکي خود را کنترل کنيم چه ضرورتي دارد که يک بار از طريق سرورها به خارج از کشور برويم و برگرديم و يک ردي از اطلاعات خودمان در موتورهاي جست‌وجوگر که موتور جاسوسي هستند باقي گذاريم. اينترنت ملي مي‌تواند در حفظ اطلاعات و امنيت مردم کمک بسياري کند. هم‌اکنون کره‌جنوبي نيز براي تعاملات داخلي از اينترنت ملي استفاده کرده و براي تعاملات خارجي از اينترنت‌هاي بين‌المللي استفاده مي‌کند. به ‌نظر من اينترنت ملي مي‌تواند گام بلندي براي محافظت از کشور باشد.

اما بسياري با اين نظر موافق نيستند و اينترنت ملي را به نوعي قطع ارتباط جهاني مي‌دانند. در بهمن ماه سال گذشته، براي چند روز پورت‌هاي وي پي ان و همچنين پروتکل‌هايي نظير HTTPS بسته شد و خدمات اي ميل در ايران با قطع شدن مواجه گشت که حتي باعث اعتراض برخي خبرگزاري‌ها و موسسات دولتي و خصوصي در داخل ايران شد. اما سعيد مهديون، مديرعامل شرکت فناوري اطلاعات، درباره ايميل ملي و علت بسته شدن سرويس ايميل هايي نظير جي ميل و ياهو گفت: در مورد بسته شدن اين سرويس ها اگر کسي اعتراضي داشته باشد، بايد به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منتقل کند؛ ولي از نظر بنده اين يک فرصت حساب مي‌شود و بايد مردم کشور به سمت ايميل ملي هدايت شوند.

به عقيده بسياري از كارشناسان امور فناوري اطلاعات، منظور از شبكه اينترنت ملي همان شبكه ملي ديتا است كه سال‌‏ها در حال راه‌‏اندازي است و عده‌‏اي نيز بر اين باورند كه پروژه‌‏اي كه تنها مانع انتقال اطلاعات به خارج از كشور شود نام ديتا سنتر را نيز مي‌‏توان بر آن نهاد.

كارشناسان بر اين باورند كه اينترنت ملي خودروي پيكان نيست كه ملي شود و خودكفايي در اين زمينه تا حدي مضحك به نظر مي‌‏آيد، چرا كه قطع نياز از وابستگي به كشورهاي ديگر، حركت به سوي برنامه‌‏ريزي در جهت سانسور اطلاعات منتشر شده در اينترنت و ورود آن به كشور از طريق چند لايه كردن ورود اطلاعات به رايانه كاربران داخلي براساس معيارهاي خاص پندار باطلي است. در واقع به اعتقاد اين منتقدان، اين كه بخواهيم نسخه ايراني اينترنت را در اختيار كاربران قراردهيم اقدامي است كه بيشتر به يك شوخي شبيه است تا واقعيت.

علي اکبر جلالي استاد دانشگاه علم و صنعت معتقد است اينترنت ملي در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و اگر مسئولان از همان ابتداي اين طرح به جاي واژه شبکه ملي پرسرعت يا اصطلاح اينترانت نام مي‌بردند مشکلات و انتقادات فعلي بر اين شبکه وارد نبود و نخبگان فناوري هم از اين مسئله استقبال مي‌کردند.

اين کارشناس فناوري اطلاعات بهترين حالت در استفاده از اينترنت را آموزش به مردم مي داند که مانند ساير کشورهاي جهان بتوان از اين امکان استفاده کرد. وي معتقد است که اگر هر روز نسخه جديدي براساس فکر شخصي يا ايده‌هاي خيالي بنويسيم و درصدد اجراي آن باشيم، دچار مشکل مي‌شويم.

اينترنت ملي ايران پروژه‌‌اي است که توسط سازمان تبليغات اسلامي راه‌ اندازي شده. در اين پروژه موسسه فرهنگي و اطلاع‌رساني تبيان اينترانت يا همان شبکه داخلي را در اکثر شهرهاي کشور راه‌اندازي كرده و قرار است در چند مرحله با اتصال تمام شهرهاي کشور به هم يک اينترانت سراسري ايجاد شود. بر اساس اخبار رسمي منتشر شده توسط دولت، يکي از اهداف مهم اين پروژه ايجاد امنيت و مصون ماندن از حملات اينترنتي و مقابله با آمريکا در جنگ نرم عنوان شده است.

اما همزمان با انتشار خبر راه اندازي اينترنت ملي در آينده نزديک و نيز اعلام ممنوعيت استفاده از پست ‌الکترونيک خارجي در مراودات بانکي، پست ‌الکترونيک چاپار شوراي عالي اطلاع رساني، به عنوان يکي از سرويس‌دهندگان رسمي کشور در حوزه پست ‌الکترونيک داخلي معرفي شد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از واحد ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني، سعيد سالاريان قائم‌مقام دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني، سرويس پست‌الکترونيک چاپار را به عنوان يکي از محصولات مجموعه سرويس‌هاي چاپار دانست که تحت عنوان ChMail (سي_اچ_ميل) اواسط اسفندماه سال گذشته آغاز به کار کرد و با ارائه سرعت دسترسي بالا و بدون نياز به احراز رسمي هويت افراد، بيش از 20 هزار مشترک را در عرض دو ماه به عضويت خود درآورده است. قائم مقام دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني تصريح کرد: به دنبال ارسال نامه‌اي از سوي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به رئيس کل بانک مرکزي، مبني بر ممنوعيت استفاده از پست‌الکترونيک‌هاي عمومي با ميزباني خارجي از جملهYahoo ،Gmail ،Hotmail و MSN در مراودات بانکي مشتريان، با هماهنگي‌هاي انجام شده، اکنون پست‌الکترونيک چاپار با ميزباني در مراکز داده امن داخلي آماده سرويس‌دهي به کاربران جديد است.

سالاريان خاطر نشان ساخت: پروژه مجموعه سرويس‌هاي چاپار با حمايت دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني و تلاش بخش خصوصي طي 2 سال به ثمر رسيده و اکنون در حال سرويس‌دهي به کليه کاربران است و به تدريج ساير سرويس‌هاي پيش‌بيني شده در اين مجموعه، آماده بهره‌برداري شده و به ‌اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسيد.

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©