Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
پیام نشست چهارم نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران – خارج کشور

پیام نشست چهارم نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران – خارج کشور

به

خانواده های جان باختگان و زندانیان سیاسی

          

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ازبدو روی کارآمدن، یورش به دست آوردهای مردم، نیروها و توده های انقلابی وتهاجم به آمال و آرزو ها یشان را شروع نمود. سراسرحیات ننگین این حامیان سرمایه با زندان، شکنجه واعدام همراه بوده است. درطول این سی وسه سال هزاران تن را یا درزندان و زیرشکنجه های قرون وسطائی به قتل رسانده ویا به چوبه های داروجوخه های تیرباران سپرده است. مردم ایران هیچگاه قتل عام زندانیان سیاسی وحمام خون دردهه ی شصت را که هزاران تن ازبهترین فرزندان سوسیالیست، آزادیخواه وسایرنیروهای اپوزیسیون را به جوخه های تیرواعدام سپرده وپیکر نارنین شان را شبانه درگورهای دست جمعی دفن نمود که حاصل آن گلزارهای بیشماردر سراسرکشورایران ازجمله گلزارخاوران میباشد را، ازیاد نخواهند برد.

 

ما فعالین گردآمده در"نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور" از مقاومت وروحیه تسلیم ناپذیری  شما خانوادههای  آن عزیزان و قهرمانان گم نامی که هم اکنون درسیاه چال های مخفی وعلنی وزیرشکنجه های قرون وسطائی  مقاومت کرده وسر بلند ایستاده اند، تن شان رنجور، ولی عزمشان پایداراست، قدر دانی می کنیم.

 

 ما دربرابراین همه مقاومت و تسلیم ناپذیری سرتعظیم فرود آورده وعهد می بندیم که با تمام امکاناتی که داریم درراه بر آوردن آرزوهای انسانی فرزندان مقاوم تان و رفقای گرامی مان  تلاش وازهیچ کوششی دریغ  نکنیم.

 

ما و شما می دانیم که راه رسیدن به چنین جامعه ای، یعنی جامعۀ بدون زندان ، شکنجه و اعدام وبدون استثماروفقر، درگروبه میدان آمدن طبقه کارگرمتشکل می باشد. ازاین روی است که تمام سعی و کوشش مان درجهت یاری رساندن به این طبقه برای چیره شدن بربی تشکلی و دفاع ازاستقلال این طبقه  است. ماازشهرهانوفر آلمان، محل برگزاری نشست چهارم نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران بهترین درودهایمان را نثارتان می کنیم ودستان پرمهرتان را می فشاریم وپیمان تازه می کنیم که تا سرنگونی کلیت رژیم جمهوری سرمایه داری اسلامی وایجاد جامعه ئی آزاد وبرابرازیای ننشینیم. برشما و فرزندان دلیرتان درود.

 

 

نشست حضوری چهارم

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

۲۵ آپریل۲۰۱۱

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©