Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۸ تير ۱۳۹۰ برابر با  ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۸ تير ۱۳۹۰  برابر با ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱
اختلافات جناح های حکومتی به روایت خودشان

 

اختلافات جناح های حکومتی به روایت خودشان

شماره ۱۴

 

 

 

در اقدامي تامل برانگيز از سوي نمايندگان

طرح سؤال از رئيس جمهور با 100 امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شد

کیهان ـ ۷ تیرماه ۱۳۹۰

سرويس سياسي -

طرح سوال از رئيس جمهور روز يكشنبه با 100 امضا به هيئت رئيسه مجلس تقديم شد.

عطي مطهري از طراحان اصلي سوال از رئيس جمهور كه مدت هاست اين موضوع را دنبال مي كند، روز يكشنبه اين طرح را تقديم هيئت رئيسه كرد.

به گفته وي، در ساعت 11و45 دقيقه روز يكشنبه 5/4/90 نامه سوال از رئيس جمهور با 100 امضا به باهنر، رئيس وقت جلسه علني مجلس داده شد و او تاييد وصول كرد.

هرچند مطهري، سوال از رئيس جمهور را نشانه استحكام دموكراسي در ايران و محكم بودن پايه هاي نظام جمهوري اسلامي ارزيابي كرده و گفته است كه در مجموع اين امر را مفيد به حال نظام و در جهت اصلاح امور و وحدت بيشتر ميان مجلس و دولت مي داند اما با اين حال به نظر مي رسد اين اقدام، تنها پيامي را كه براي افكار عمومي ندارد، همين وحدت ميان مجلس و دولت است.

در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بارها به وحدت و همكاري ميان قواي قانونگذار و اجرايي كشور تاكيد داشته و حتي در ديدار اخير با نمايندگان نيز، مجلس را به وضع قوانيني در راستاي تسهيل در كار دولت توصيه نمودند، چنين طرحي براي سوال از رئيس جمهور، آن هم براي ايجاد وحدت، امري غيرقابل توجيه به نظر مي رسد!

مطهري البته از رسانه ها خواسته است كه اين مسئله را طبيعي جلوه دهند و نبايد بزرگ تر از آنچه هست معرفي كنند و ادامه داد كه اين طرح تنها يك پرسش و پاسخ است و نمايندگان و مردم پاسخ را مي شنوند و حتي بحث قانع شدن يا نشدن مجلس و راي گيري براي آن هم مطرح نيست.

با اين همه بايد از اين نماينده تهران پرسيد كه آيا رسانه هايي كه طي روزهاي گذشته عدم استقبال نمايندگان از رئيس جمهور در جلسه بررسي صلاحيت سجادي را دستمايه اختلاف افكني ميان دولت و مجلس قرار دادند، اين بار به توصيه شما توجه خواهند داشت؟

براساس اين گزارش در اين نامه، يازده سوال مطرح شده، سه سوال اقتصادي، سه سوال درباره اجراي قانون، سه سوال سياسي و دو سوال فرهنگي.

گفتني ست در ماده 196 آيين نامه داخلي مجلس آمده است: «براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، در صورتي كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يكي از وظايف رئيس جمهور سوال كنند، بايد سوال خود را به طور صريح و روشن و مختصر همگي امضاء و به رئيس مجلس تسليم نمايند. رئيس مجلس موضوع را در اسرع وقت به كميسيون تخصصي ارجاع مي نمايد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته با حضور نماينده معرفي شده رئيس جمهور و نماينده منتخب سوال كنندگان تشكيل جلسه دهد. در اين جلسه، نماينده رئيس جمهور پاسخ مقتضي را از طرف رئيس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سوال كننده گزارش شود.

پس از يك هفته چنانچه هنوز حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس (كه سوال را امضا نموده اند) از سوال خود منصرف نشده باشند رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سوال آنان را قرائت و فورا براي رئيس جمهور ارسال كند. اين سوال ظرف چهل و هشت ساعت تكثير و در دسترس نمايندگان قرار مي گيرد.»

براساس ماده 197 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز «رئيس جمهور موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت سوال در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سوال پاسخ گويد مگر با عذر موجه و با تشخيص مجلس، مدت طرح سوال از طرف نماينده منتخب سوال كنندگان حداكثر 15 دقيقه و مدت پاسخ رئيس جمهور حداكثر يك ساعت خواهد بود.»

احمد توكلي هم در واكنش به ارائه طرح سوال از رئيس جمهور به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: طرح سوال از رئيس جمهور حق نمايندگان است و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حق سوال و استيضاح و تذكر به رئيس جمهور را دارند اما بايد توجه كرد كه اين طرح سوال به نفع مردم بوده و مشكلات را كمتر كرده و عيوب را كاهش دهد.

وي البته با بيان اينكه ماده 233 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اهرم كارآمدتري براي وادار كردن قوه مجربه به تصحيح رفتارهاي اشتباه خود مي داند، اظهار داشت: با اجراي اين ماده و ارائه گزارش به صحن علني مجلس شوراي اسلامي براي بررسي عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور ديگر نيازي به استيضاح وزير يا تحقيق و تفحص از وزارت خانه مربوطه نيست.

          

        

 

 

فاطمه آليا: مطهری سه سال برگه در دست به دنبال امضا گرفتن عليه دولت است

شبکه ايران

فاطمه آليا عضو فراکسيون اصولگرايان در گفتگو با شبکه ايران: جمع کردن امضا برای سوال از رييس جمهور را پروژه ای قديمی عنوان کرد که از سوی علی مطهری کليد خورده و اظهار داشت: آقای مطهری از سه چهار سال پيش هر روز با برگه ای در دست منتظرند تا از کسانی که به نوعی به دولت انتقاد دارند يا به دلايلی در يک لحظه عصبانی هستند امضا بگيرند و اين مسئله ای نيست که مورد تاييد مقام معظم رهبری باشد و وجاهت ندارد.

 

رهبر معظم انقلاب هيئت رييسه مجلس را به جبران رفتار نسنجيده خود مجاب کردند

 

نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکيد بر تبعيت از منويات رهبری در خصوص تعامل قوا خاطرنشان کرد: در ديداری که برخی از نمايندگان پس از جلسه عدم رای اعتماد به وزير پيشنهادی ورزش با رهبر معظم انقلاب داشتند ايشان به شدت از وکلای ملت گلايه مند بودند و هيئت رييسه مجلس را به جبران رفتار نسنجيده خود در قبال رييس جمهور مجاب کردند.

 

آليا جمع آوری امضا برای سوال از رييس جمهور را کاری بيهوده دانست و گفت: اين اقدام داستان دنباله داری است که آقای مطهری از سه چهار سال پيش شروع کرده است.

 

سوال از رييس جمهور مورد تاييد مقام معظم رهبری نيست

 

وی در ادامه صحبت خود بيان کرد: آقای مطهری از سه چهار سال پيش هر روز با برگه ای در دست منتظرند تا از کسانی که به نوعی به دولت انتقاد دارند يا به دلايلی در يک لحظه عصبانی هستند امضا بگيرند و اين مسئله ای نيست که مورد تاييد مقام معظم رهبری باشد و وجاهت ندارد.

 

عضو فراکسيون اصولگرايان ضمن تاکيد بر اينکه سوال و استيضاح حق مجلس است افزود: نظارت مجلس بايد در چاچوب اخلاق و به شيوه های مبتنی بر تقوای سياسی صورت گيرد نه اينکه فردی معلوم الحال به دلايلی که بر کسی پوشيده نيست بخواهد از ابزارهای نظارتی سواستفاده کند همانطور که مقام معظم رهبری بارها تاکيد کرده اند کارها بايد بر مبنای اخلاق و با شيوه های درست صورت گيرد، البته که مجلس می تواند از رييس جمهور سوال و حتی وی را استيضاح کند اما اين کار بايد مبنای عقلانی و درست و از شيوه های مورد تاييد مقام عظمی ولايت صورت پذيرد.

 

مطهری پروژه تضعيف وتخريب رييس جمهور را تقديم هيئت رييسه کرده است

 

وی در ادامه تصريح کرد: به هر روی آنچه در مورد اقدام آقای مطهری بيش از هر چيز ديگر مسلم به نظر می آيد اينکه ايشان پروژه تضعيف وتخريب را از سال ها پيش شروع کردند.

 

رهبر معظم انقلاب از نمايندگان به شدت گلايه مندند

 

نماينده مردم تهران خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در ديدار اخيرشان با برخی نمايندگان همانند گذشته در جمع بندی خود از عملکرد دولت دفاع و اقدامات صورت گرفته در دولت را خوب توصيف کردند و ضمن ابراز گلايه از رفتار نمايندگان نسبت به حرکت های صورت گرفته در خصوص رای عدم اعتماد به وزير پيشنهادی ورزش و استيضاح وزير خارجه تذکری جدی به نمايندگان دادند.

 

مقام معظم رهبری مانند هميشه ارزيابی مثبتی از مجموعه دولت دارند

 

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با اشاره به تذکرات مقام معظم رهبری به نمايندگان تصريح کرد: پيام اين تذکرات و کارها برای ملت قابل قبول نيست و البته نشان دهنده اين است که معظم له مانند هميشه ارزيابی مثبتی از مجموعه دولت دارند.

 

التزام به ولی فقيه بايد در عمل ظهور کند

 

آليا با تاکيد کرد: کسانی که در زبان و به لفظ التزام خود به ولی فقيه را بيان می کنند بدانند که در عمل بايد مقيد به ولی فقيه باشند و التزام عملی داشته باشند و آنچه را ولی فقيه می خواهد در عمل به منصه ظهور بگذارند.

 

وی در ادامه گفت: نمايندگان مجلس که خود را وکلای ملت می دانند اگر در راستای فرمايشات ولی فقيه حرکت نکنند موکلين خود را ناراحت و ناراضی خواهند کرد رهبر معظم انقلاب در تذکر شديد الحن اخير خود به نمايندگان به مردم اطمينان قلبی دادند که نسبت به کوچکترين مسائل صورت گرفته در جامعه حساس و به تمام مسائل اشراف کامل دارند و به موقع خاطيان را با تذکر روبه رو می کنند.

 

عضو فراکسيون زنان مجلس با اشاره به اينکه مقام معظم رهبری بارها يادآوری کردند که قوا با يکديگر در تعامل باشند اظهار داشت: تذکر شديد اخير معظم له را نقطه عطفی در روند پيش روی مجلس می دانيم و اميدواريم به برکت فرمايشات ايشان تعامل، صميميت و وحدت بر کار قوا حاکم باشد تا مردم احساس آرامش کنند.

 

مسئولان در پايبندی به ولايت مطلقه فقيه صادق باشند

 

وی در پايان تصريح کرد: انتقاد و اختلاف امری طبيعی در سياست است که بايد از مجرای قانونی به آن رسيدگی شود اما آنچه در نظام جمهوری اسلامی مهم است اخلاص و صداقت مسئولان در پايبندی به ولايت مطلقه فقيه است تا اينکه هم مردم و هم رهبر معظم انقلاب راضی باشند.

7 تیر 1390   

 

 

 

 سوال از رئيس جمهور با 100 امضا تحويل هيئت رئيسه مجلس شد

 سوال از احمدي نژاد با اما و اگرهاي فراوان

مردم سالاری ـ ۷ تیرماه ۱۳۹۰

گروه سياسي:طرح سوال از رئيس جمهور که اولين بار در نخستين ماه هاي تشکيل مجلس هشتم کليد خورده بود، اکنون و در آخرين ماه هاي فعاليت مجلس هشتم باجديت بيشتري توسط نمايندگان مجلس پيگيري مي شود; به طوري که روز گذشته طرح سوال از رئيس جمهور با يکصد امضا تحويل هيات رئيسه مجلس شد. نخستين بار، دراوايل تشکيل مجلس هشتم، زماني که اسفنديار رحيم مشايي از دوستي با مردم اسرائيل سخن گفته بود، مصطفي کواکبيان نماينده اصلا ح طلب سمنان، طرح سوال از رئيس جمهور را کليد زد که اين طرح با 84 امضا تقديم هيات رئيسه شد و پس از تذکر کواکبيان در جلسه روز چهارشنبه مجلس، رئيس مجلس اعلا م کرد که اين طرح سوال روز يکشنبه آتي، اعلا م وصول مي شود اما خطبه هاي نماز جمعه توسط مقام معظم رهبري موجب شد سوال کنندگان به احترام ايشان از ادامه سوال منصرف شوند. اما اين بار ظاهرا مانعي براي اعلا م وصول طرح استيضاح وجود ندارد; هرچند که اما و اگرهايي هم در مورد آن مطرح مي شود.روز گذشته نماينده تهران گفت:  طرح سوال از رئيس جمهور با 100 امضا تحويل هيئت رئيسه مجلس شد.

علي مطهري در گفت وگو با  فارس و در پاسخ به اين سوال که: "شنيديم که يک شنبه نامه سوال از رئيس جمهور به هيئت رئيسه مجلس تحويل داده شد، آيا تاييد مي کنيد؟ "، گفت: بله، در ساعت 11 و 45 دقيقه روز يک شنبه 90/4/5 نامه سوال از رئيس جمهور با صد امضا به آقاي باهنر رئيس وقت جلسه علني مجلس داده شد و ايشان تاييد وصول کردند و در واقع سوال از رئيس جمهور به جريان افتاد.  وي افزود: در اين نامه يازده سوال مطرح شده، سه سوال اقتصادي، سه سوال درباره اجراي قانون، سه سوال سياسي و دو سوال فرهنگي.

به گفته علي مطهري، طبق مواد 196 و 197 آيين نامه داخلي مجلس هر سوالي به کميسيون مربوط خواهد رفت و کميسيون موظف است حداکثر ظرف يک هفته با حضور نماينده معرفي شده رئيس جمهور و نماينده منتخب سوال کنندگان تشکيل جلسه دهد. در اين جلسه نماينده رئيس جمهور پاسخ مقتضي را از طرف رئيس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سوال کننده گزارش شود. پس از يک هفته چنانچه هنوز تعداد 72 نفر از امضا کنندگان از سوال خود منصرف نشده باشند رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سوال آنان را قرائت و فورا براي رئيس جمهور ارسال کند. رئيس جمهور موظف است ظرف مدت يک ماه از تاريخ دريافت سوال در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سوال نمايندگان پاسخ بدهد.

اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد:  چشم انداز اين اقدام را خوب و روشن و به نفع مردم و نظام و موجب رفع سو» تفاهمات و تفاهم بيشتر دولت و مجلس مي بينم. به خلاف آنچه برخي سوال از رئيس جمهور را به صورت يک تابو جلوه داده اند و آن را اقدامي براي تضعيف دولت به شمار ميآورند، سوال از رئيس جمهور مانند سوال از وزير براي روشن شدن ابهامات و زدودن گرد و غبارها از روي واقعيت و نزديک شدن افکار به يکديگر و يافتن راه حل ها براي معضلات اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي است.

علي مطهري با بيان اينکه رسانه ها بايد آن را طبيعي جلوه دهند و نبايد بزرگ  تر از آنچه هست معرفي کنند و نيز اينکه انجام سوال از رئيس جمهور نشانه استحکام دموکراسي در ايران و محکم بودن پايه هاي نظام جمهوري اسلامي است، افزود: در مجموع اين امر را مفيد به حال نظام و در جهت اصلاح امور و وحدت بيشتر ميان مجلس و دولت مي دانم. نمايندگان امضاکننده سوال نيز با همين نيت سوال را امضا کرده اند و به هيچ وجه قصد تضعيف دولت در کار نيست. تنها يک پرسش و پاسخ است که نمايندگان و مردم پاسخ را مي شنوند و حتي بحث قانع شدن يا نشدن مجلس و راي گيري براي آن مطرح نيست. البته اين کار باعث اقتدار مجلس و تمکين بيشتر دولت از قانون خواهد شد.  از سوي ديگر رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه سوال، استيضاح و تذکر به رئيس جمهور حق نمايندگان است گفت: نمايندگان بايد توجه کنند اين طرح سوال به گونه اي باشد که به نفع مردم بوده و مشکلات را کمتر کرده و عيوب را کاهش دهد.

احمد توکلي در گفت وگو با مهر در واکنش به ارائه  طرح سوال از رئيس جمهور به هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: طرح سوال از رئيس جمهور حق نمايندگان است و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حق سوال و استيضاح و تذکر به رئيس جمهور را دارند اما بايد توجه کرد که اين طرح سوال به نفع مردم بوده و مشکلات را کمتر کرده و عيوب را کاهش دهد.

اين نماينده تهران در ادامه گفت وگو با مهر در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا گزارش کميسيون اصل 90 از تخلف رئيس جمهور در عدم تشکيل وزارت ورزش و جوانان بر اساس ماده 116 فقط در صحن علني قرائت شده و براي ارسال به قوه قضائيه به راي گذاشته نشد گفت: ماده 233 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اهرم کار آمد تري براي وادار کردن قوه مجريه به تصحيح رفتارهاي اشتباه خود است  با اجراي اين ماده گزارشات پس از قرائت در صحن علني مجلس به راي نمايندگان گذاشته شده و در صورت تصويب به قوه قضائيه ارسال مي شود تا خارج از نوبت وبدون تشريفات قانوني رسيدگي شود.  وي با اشاره به اينکه گزارش کميسيون ها از تخلفات دولت براساس مواد مختلفي از آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به هيات رئيسه تقديم مي شود گفت: براساس برخي از مواد آيين نامه اين گزارش ها تنها در صحن علني قرائت مي شود.

توکلي با بيان اينکه ماده 233 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اهرم کار آمدتري براي وادار کردن قوه مجريه به تصحيح رفتارهاي اشتباه خود مي داند و اظهار داشت: با اجراي اين ماده و ارائه گزارش به صحن علني مجلس شوراي  اسلامي براي بررسي عملکرد دستگاه هاي اجرايي کشور ديگر نيازي به استيضاح وزير يا تحقيق و تفحص از وزارتخانه مربوطه نيست.

گزارش کميسيون اصل 90 از تخلف رئيس جمهور در عدم تشکيل وزارت ورزش و جوانان يکشنبه گذشته  طبق ماده 116 آيين نامه داخلي قرائت شد مجلس براي آن راي گيري نکرد.

اين در حاليست که دبير کميسيون اصل 90 از پيگيري اين تخلف و تهيه گزارش آن در راستاي ماده 233 آيين نامه خبر داده بود و پيش از اين به نقل از اعضاي کميسيون اصل 90 و اعضاي هيات رئيسه مجلس بارها از اين گزارش و راي احتمالي مجلس به آن به عنوان کارت زرد ديگر احمدي نژاد در پي کارت زردي که براي تخلف در سرپرستي وزارت نفت دريافت کرده بود ، نام برده شده بود. طبق ماده 233 در صورتي که گزارش 3 تخلف از رئيس جمهور يا وزيري از سوي مجلس و باراي نمايندگان به قوه قضاييه فرستاده شود ، به منزله استيضاح وي خواهد بود.

بااين حال ظاهرا در کميسيون اصل 90 اين شکايت که با 12 امضا براي بررسي طبق ماده 233 تقديم هيات رئيسه مجلس شده بود ، پيش از ارائه به صحن تغيير ماده داده است.

ماده 116 آيين نامه داخلي مجلس تصريح دارد گزارش نهايي کميسيون اصل 90 پس از ارائه به هيات رئيسه مجلس، در صورتيکه مربوط به عموم باشد بدون رعايت نوبت در دستور کار قرار مي گيرد و در اولين جلسه علني قرائت خواهد  شد.   در همين حال عضو هيات رئيسه مجلس با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلي هر اقدامي که موجب تضعيف و سستي رابطه دولت و مجلس شود به نفع کشور نيست اظهار داشت: در جلسه هيات رئيسه مقرر شد تعدادي از اعضا با آقاي مطهري گفت وگو کرده و فضاي فعلي کشور را براي وي تشريح کنند تا فعلا سوال از رئيس جمهور در دستور کار مجلس قرار نگيرد.

محمد دهقان در گفت وگو با مهر با اشاره به اينکه طرح سوال علي مطهري نماينده مردم تهران از رئيس جمهور روز يکشنبه به محمدرضا باهنر نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي تحويل داده شد گفت: اکثريت اعضاي هيات رئيسه طرح سوال از رئيس جمهور را با توجه به اوضاع کشور، به مصلحت ندانستند.

نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه هر اقدامي که موجب تضعيف و سستي رابطه دولت و مجلس شود به نفع کشور نيست اظهار داشت: در جلسه هيات رئيسه مقررشد تعدادي از اعضا با آقاي مطهري گفت وگو کرده و فضاي فعلي کشور را براي وي تشريح کنند تا فعلا اين سوال در دستور کار مجلس قرار نگيرد.

دهقان با اشاره به اتفاقات روز راي اعتماد سجادي و عدم استقبال نمايندگان از رئيس جمهور گفت: نمي توان به نمايندگان ايراد گرفت که چرا از رئيس جهور استقبال گرمي نکردند زيرا نمايندگان برآيند افکار عمومي کشور هستند و افکار عمومي جامعه ضمن دلخوري از رئيس جمهور مي خواهند آقاي احمدي نژاد خود را از جريان فاسد و منحرف جدا کند.

وي با اشاره به اصرار رئيس جمهور بر معرفي ملک زاده به عنوان معاون اداري مالي وزارت خارجه با وجود ارتباط وي با جريان انحرافي گفت: ماجراي آقاي ملک زاده تکدر خاطر شديدي در ميان نمايندگان از رئيس جمهور فراهم آورد لذا عدم استقبال گرم از رئيس جمهور در اين شرايط طبيعي بود. دهقان با اشاره به 2-2 گفتن نمايندگان مجلس هنگام سخنراني رئيس جمهور اين اقدام را کار غلطي دانست که به نوعي بي احترامي به رئيس جمهور تلقي شد و تاکيد کرد: البته در اين ميان اقدام صداوسيما در پررنگ کردن اقدام نمايندگان که تنها چند ثانيه در ميان سخنراني نسبتا طولاني رئيس جمهور اعتراض کردند نيز کار غلطي بود که به اين موضوع بي جهت در افکار عمومي دامن زد.

دهقان در بخش ديگري از اين گفت وگو با اشاره به اقدام برخي از نمايندگان در اعلام نظر خصوصي رهبر انقلاب به نمايندگان درباره اين موضوع در رسانه ها تاکيد کرد: تذکر مشفقانه رهبري به نمايندگان که خود ايشان تاکيد داشتند تا علني نشود و فلسفه لزوم عدم انتشار آن را هم براي نمايندگان مطرح کردند، از سوي برخي از نمايندگان در رسانه ها مطرح شد و اين اقدام موجب تضعيف جايگاه مجلس شوراي اسلامي در ميان افکار عمومي گرديد.

دهقان در پايان تاکيد کرد: با همان استدلالي که تضعيف دولت در شرايط فعلي را به هيچ وجه به مصلحت کشور نمي دانيم بايد تضعيف جايگاه مجلس را هم محکوم کنيم.

 

۰۷ تير ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۴

برای نیمی از کرسی های مجلس خیز برداشته اند

"عماریون"-

در حال حاضر نظام در حال قیچی­ کردن پر و بال این جریان است و مسائل پشت پرده آن را به بیرون می­کشد و این کار دو ویژگی و خاصیت دارد. خاصیت اول آن این است که مسئولین حامی این جریان، به باطن این جریان انحرافی آگاه می­شوند و بسیاری از مشکلات حل می­شود و خاصیت دوم آن این است که لایه‌های گوناگون جامعه به تدریج از این جریان آگاهی پیدا می­کنند و در آن زمان اگر با آنها برخورد صورت بپذیرد، عارضه ­ای را به دنبال نخواهد داشت.

"عماریون"- با وجود هشدارهای مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت دولتمردان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، مجتی ذوالنور جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه از خیز برداشتن جریان انحرافی منسوب به دولت برای نیمی از کرسی های مجلس خبر داده است.

 

مجتبی ذوالنور گفت: جریان انحرافی برای نیمی از کرسی‌های مجلس خیز برداشته و عمق انحراف این جریان در انتخابات مجلس ظاهر خواهد شد.

 

حجت­الاسلام والمسلمین ذوالنور، شب گذشته در سلسله نشست­های بصیرت در مسجد اهل­بیت(ع) قم، با اشاره به این­که امام کاظم(ع) مصداق یک انسان کامل، اسوه و الگو برای همه بشریت است، اظهار داشت: در انسان کامل بودن امامان معصوم تفاوتی بین انوار مقدسه ائمه هدی(ع) نیست و هر جایگاهی را که امام علی(ع) یا امام زمان(ع) دارند، سایر ائمه(ع) نیز دارا هستند و اگر تفاوتی میان اعمال آنها وجود داشت، متناسب با شرائط روزگار بوده است.

 

*کسی که به علامه مجلسی(ره) توهین کند، کافر است

وی به نظریه خاص شریعتی در رابطه با علامه مجلسی(ره) و جواب امام خمینی (ره) اشاره کرد و اذعان داشت: شریعتی در یک نظریه­ای گفته بود که گاندی برای من محترم­تر از علامه مجلسی(ره) است؛ چون علامه در بعضی از کتب خود از شاهان تمجید کرده؛ ولی گاندی اهل مبارزه با شاهان بود و امام خمینی(ره) در جواب شریعتی فرموده بودند که کسی که به مجلسی(ره) توهین کند، کافر است و این نشان­دهنده این است که هر شخصی متناسب با شرائط زمان خود افعال و افکاری خود را پیاده می­کند.

 

جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه، خاطرنشان کرد: در زمان آیت­الله العظمی بروجردی برخی به ایشان اعتراض می­کردند، اگر به جای تأسیس حوزه علمیه انقلاب را راه می­انداختیم، ده سال جلوتر بودیم و امام خمینی(ره) در جواب این اعتراض فرموده بودند؛ اگر حاج شیخ عبدالکریم حائری در شرائط و زمان من بود، انقلاب اسلامی را راه­اندازی می­کردند و اگر بنده به جای ایشان در آن زمان بودم، حوزه علمیه را راه­اندازی می­کردم.

 

*امروز فتنه و فتنه­گران در حال تطهیر خود هستند

این استاد حوزه و دانشگاه، با بیان این­که امروز فتنه و فتنه­گران در حال تطهیر خود هستند، تصریح کرد: بعد از این اتفاقات اخیر در دولت، برخی این سخنان را به زبان آوردند که ما گفته بودیم که رئیس جمهور چه تفکراتی دارد و چه جور آدمی است، اما کسی باور نمی­کرد و ما در جواب می­گوییم که شما که چنین سخنانی را به زبان می­آورید، روزی خود شما ستون خیمه فتنه­گران بودید و تاریخ کارها و فعالیت‌های شما را از یاد نخواهد برد.

 

حجت­الاسلام والمسلمین ذوالنور، با اشاره به این­که هشتاد درصد فعالیت دولت، از مطالبات رهبری و انقلاب بود، گفت: اگر کسی تصور کند که رهبری در حمایت از رئیس جمهور دچار اشتباه شدند، باید پیامبر(ص) و امام علی(ع) را نیز متهم به اشتباه کنند؛ چون رسول خدا(ص) از آینده طلحه و زبیر اطلاع داشتند و روزی به زبیر فرموده بودند روزی را می­بینم که در مقابل علی (ع) به مبارزه می­ایستی و یا آیا امام علی(ع) نمی­دانست که شمر قاتل امام حسین(ع) می­شود؛ در حالی که در یکی از جنگ­ها معاون امام در آن جنگ بود.

 

وی، سیاست رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از رئیس جمهور را درست ارزیابی کرد و اظهار داشت: آیا این درست است که بگوییم چون ممکن است رئیس جمهور در آینده دچار مشکل شوند، نباید از او حمایت می­شد و از کسانی حمایت می­کردیم که با آمدنشان بیل لودرشان را زیر پایه انقلاب می‌گذاشتند؟

 

*جریان انحرافی، ماشین انقلاب را در جاده خاکی انداخت

جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه، با بیان این­که جریان انحرافی ماشین انقلاب را به جاده خاکی انداخت، اذعان داشت: دولت مسیر خود را به درستی رفته و کارهای مثبتی را برای کشور انجام داده است و این جریان انحرافی بود که ماشین انقلاب را به بیراهه برد؛ اما اگر این ماشین انقلاب به دست برخی از افراد می­افتاد، اصلا جاده را از همان ابتدا اشتباه می­رفتند و اگر رهبری هم برای مقابله با آنان به میدان می­آمد، او را نیز به زیر می­گرفتند و به راه خود ادامه می­دادند.

 

سخنران این مجلس با اشاره به این­که رهبر معظم انقلاب این حوادث را در زمان فتنه 88 پیش­بینی کرده بودند، خاطرنشان ساخت: تشخیص بنده این است که رهبری این حوادث را پیش­بینی کرده بودند و در اوج فتنه 88 گوشزد کرده بودند که فتنه­های بزرگتری در راه است و به طور کلی ما اگر دوباره به همان زمان برگردیم، همین کار را می­کردیم.

 

*ایستادگی نیروهای انقلابی در مقابله مقابله­ گران با رهبری، بدون توجه به نام و پست افراد

حجت­الاسلام والمسلمین ذوالنور، به تفاوت نیروهای انقلابی با جبهه اصلاح­طلبان پرداخت و یادآور شد: امروز اگر اکبرگنجی که از اعضای اتاق فکر فتنه در لندن است، وجود امام زمان(ع) را انکار می­کند و سایر اعتقادات شیعه نظیر مهدویت را خرافه می­داند، جریان اصلاحات او را طرد و جریان فتنه 88 او را ترک نکرده است؛ اما امروز نیروهای انقلابی با کسی که در مقابل انقلاب و رهبری بایستند، مقابله می­کنند و نام و اسم افراد برای آنها فرقی نمی‌کند و اسیر افراد و اشخاص و مسیرهای انحرافی نیستند. این تفاوتی است که بین این دو جناح است.

 

*نظام مدبرانه جریان انحرافی را مدیریت می­کند

وی با بیان این­که نظام مدبرانه جریان انحرافی را مدیریت می­کند، تصریح کرد: جریان انحرافی، جریان ساده­ ای نیست و نظام هم مدبرانه این جریان را مدیریت می­کند. خطر این جریان به مراتب از خطر جریان­هایی نظیر حجتیه وخیم­تر است؛ چون مبنای تفکرات حجتیه این است هر حکومتی که در زمان غیبت برپا شود، باید ساقط شود؛ ولی آنها برای حفظ ظاهرشان هم که شده، خود را دور از حکومت نشان می­دهند؛ اما جریان انحرافی همه انحرافات جریان حجتیه را دارد؛ با این تفاوت که به منابع قدرت و ثروت هم چنگ انداخته و سعی می­کند اختاپوس­ وار حیطه سلطه خود را گسترش دهد و همچنین از جریان موسوم به اصلاحات که مبانی سکولاریستی دارند و این مبانی همانند دم خروس از زیر کت آنها به بیرون آمده نیز مخرب­تر است؛ چون جریان انحرافی چهره خود را با دین گریم کرده و معتقدند که وصل به امام زمان(عج) هستند.

 

*نظام در حال قیچی­کردن پر و بال جریان انحرافی است

جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه، در پاسخ به این سوال که نظام در مقابل این جریان چه کاری را باید انجام دهد و یا چرا جلوی این جریان گرفته نمی­شود، گفت: لایه­ های مردم و پیکر عامه آنها از باطن این جریان مطلع نیستند و همچنین این جریان خود را به بعضی ازشخصیت­های کشوری چسبانده است و نمی­توان به راحتی با آنها مقابله کرد و موجب خسران و ضرر می­شود؛ اما در حال حاضر نظام در حال قیچی­کردن پر و بال این جریان است و مسائل پشت پرده آن را به بیرون می­کشد و این کار دو ویژگی و خاصیت دارد. خاصیت اول آن این است که مسئولین حامی این جریان، به باطن این جریان انحرافی آگاه می­شوند و بسیاری از مشکلات حل می­شود و خاصیت دوم آن این است که لایه‌های گوناگون جامعه به تدریج از این جریان آگاهی پیدا می­کنند و در آن زمان اگر با آنها برخورد صورت بپذیرد، عارضه ­ای را به دنبال نخواهد داشت.

 

حجت­الاسلام والمسلمین ذوالنور تأکید کرد: ما تا هنگامی که با ولایت هستیم و پشت سر ولی فقیه حرکت می­کنیم، هیچ نگرانی نداریم.

 

* رأس جریان انحرافی مشایی است

وی با بیان این­که علی­الظاهر رأس جریان انحرافی خود مشایی است، اظهار داشت: ولی این­که دست‌های بیگانه را جدا از این جریان بدانیم، فکر غلطی است و چنین چیزی منتفی نیست که دشمنان در این جریان نفوذ کرده­اند.

 

این استاد حوزه و دانشگاه، به توضیحاتی در رابطه با غفاری و یعقوبی متهم به رابطه با اجنه پرداخت و گفت: در فاسد بودن غفاری هیچ شکی نیست و این محرز است که او به مقدساتی نظیر قرآن اهانت می­کرده و از این راه توانسته به کارهای خارق­العاده دست پیدا کند و هنگامی که قرآن و مفاتیح را از او دور کردند، قدرت خود را از دست داده و پیش­گویی­ها هم کم شده است.

 

جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: یعقوبی فرزند شهید است و توانمندی­هایی نیز دارد و همچنین مبانی فکری او ضد ولایت، مرجعیت و روحانیت است. در اظهارات او آمده که زمانی فقط رهبر معظم انقلاب را دارای رابطه با امام زمان(عج) می­دانست و چندی بعد مرحوم آیت­الله­العظمی بهجت را نیز اضافه کرد و در سری سوم خودش را هم به این جمع اضافه کرد و ادعای ارتباط با امام زمان(ع) را می­کرد. زمانی گذشت و در مرحله جدید ارتباط آیت­الله­العظمی بهجت و بعد رهبر معظم انقلاب را نفی کرد وفقط خود را مرتبط با امام عصر(عج) می­دانست و در پایان هم ادعای بابیت کرد.

 

*جریان انحرافی برای نیمی از کرسی­های مجلس خیز برداشته است

وی با اشاره به این­که عمق جریان انحرافی در انتخابات مجلس ظاهر خواهد شد، تصریح کرد: دو جریان انحرافی و اصلاح­طلبان در انتخابات مجلس باهم گره خواهند خورد و با شگردهای گوناگونی در صدد به دست آوردن کرسی­های مجلس هستند و جریان انحرافی برای نیمی از کرسی­های مجلس خیز برداشته است.

 

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان در پاسخ به این سوال که آیا مشایی برای ریاست جمهوری تأیید صلاحیت می­شود، گفت: اگر عالم و آدم جمع شوند تا روزنه مثبتی برای او پیدا کنند که بتواند تأیید صلاحیت بگیرد، نمی­توانند.

 

عده اي مي خواهند كاري كنند كه احمدي نژاد رياست جمهوري را رها كند

سه شنبه ۷ تير ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۱۴

جهان

حجت الاسلام طائب با تبيين اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: دشمن و جريان انحرافي به شدت به دنبال آن است كه جلوي محقق شدن آنرا بگيرد، بنابراين اقدام به پخش CD "ظهور بسيار نزديك است " كردند تا مسئولان و مديران كشور از اجراي اين سند بسيار مهم باز بدارد.

 

به گزارش جهان به نقل ازفارس، حجت‌الاسلام و المسلمين مهدي طائب استاد حوزه و دانشگاه در مراسم بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي مقام معظم رهبري در شرايط داخلي و بين‌المللي دوره رهبري ايشان، در ابتدا با تشريح شرايط حكومت رسول گرامي اسلام(ص) و حضرت علي(ع)، اظهار داشت: حكومت هميشه به صورت جمعي معنا پيدا مي‌‌كند، لذا حكومت مجموعه‌اي است كه توسط يك مجموعه، اداره مي‌‌شود نه يك فرد، بنابراين پيامبر(ص) به عنوان يك حاكم فردي معصوم بود، اما در حكومت او ممكن بود اطرافيانش ضعف‌هايي ‌داشته باشند، چراكه پيامبر(ص) هيچ‌گاه فرصت نيروسازي نيافتند.

 

وي گفت: به غير از معصومين(ع) ساير افراد ممكن است اشتباه كنند، چرا‌كه پيامبر گرامي اسلام و حضرت علي(ع) فرصت تربيت نيرو را نداشتند.

 

اين استاد حوزه و دانشگاه با تاكيد بر اينكه حكومت اسلام بعد از پيامبر(ص) از منافقين ضربه خورد نه از كفار، گفت: اين به آن دليل بود كه حضرت علي(ع) فرصت تربيت نيرو‌سازي نداشتند، لذا بعد از آنكه حكومت را از دست ايشان يعني حضرت علي(ع) غصب كردند، در طول ۲۵ سال اقدام به تربيت نيرو كردند تا توانسته حكومتي را مستقر كنند، دشمن نيز متعاقباً‌ تصميم گرفت اين نيروها را از او بگيرد.

 

حجت‌الاسلام طائب ادامه داد: در عصر معاصر نيز دشمن در سال ۵۷ متوجه شد كه امام خميني(ره) در سال‌هاي قبل نيروهاي انقلاب را تربيت كرده است، بنابراين سعي كرد كه نيروهاي امام(ره) را با ترور از دست او بگيرد، لذا من معتقدم ‌دشمن دقيقاً مي‌دانست كه چه كساني را بايد از سر راه بردارد و اصلا ترورهاي زمان انقلاب، ترورهاي كوري نبود، دشمن كور عمل نمي‌كرد و با دقيق‌ترين انتخاب سعي كرد نيروهاي خوب انقلاب را از بين ببرد.

 

وي در ادامه با اشاره به CD "ظهور بسيار نزديك است "، گفت: اين CD هم اسمش و هم محتوايش غلط است، چرا‌كه بيش از هزار سال است كه علماي اسلام گفته‌اند كه ظهور نزديك است و ادعاهاي آن‌ها نيز طبق آيه قرآن راست و درست است، اما اينكه عده‌اي بخواهند ظهور را بسيار نزديك بخوانند و براي آن مصداق معرفي كنند، نياز به دلايل قطعي دارد.

 

وي با بيان اينكه شيعه در بحث مهدويت و ظهور امام زمان(عج) منطق قوي و روشن دارد، گفت: امام زمان(عج) بايد كاري را كه انبياء و ائمه ديگر نتوانستند انجام دهند، به انجام برسانند،‌ يعني ايشان بايد حكومت عدل جهاني را تشكيل دهد و لذا حكومت عدل يعني اينكه از صدر تا ذيل آن همه عادل باشند.

 

وي با بيان اينكه امام زمان(عج) در حكومت خود نياز به نيروهاي متخصص و متعهد دارد، گفت: ظهور حضرت نيازمند وجود نيروهاي تربيت شده براي حكومت جهاني است.

 

اين استاد حوزه و دانشگاه در بخش ديگري از سخنان خود به فرمايش حضرت امام خميني (ره) مبني بر اين كه فرمودند ما مقدمه‌ساز حكومت امام زمان(عج) هستيم، گفت: رهبران الهي هيچگاه در تاريكي به سمت هدف تير پرتاب نمي‌كنند و اين يعني اينكه ايشان راه خود را به روشني مي‌دانند، بنابراين امام(ره) بعد از خود پرچم رهبري حكومت را به دست مقام معظم رهبري دادند.

 

طائب با اشاره به برخي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد مقام معظم رهبري گفت: رهبر معظم انقلاب يك فرد جامع‌الاطراف و با معلومات بسيار بالا هستند و با توجه به مطالعات بسيار زيادي كه دارند، از مسائلي كه بسياري گمان نمي‌كنند، به صورت عميق مطلع هستند.

 

وي يا بيان اينكه رهبر معظم انقلاب سنگ صبور حضرت امام بودند، گفت: يك سري از شخصيت‌ها نيز بودند كه نسبت به احترام و منزلتي كه حضرت امام خميني(ره) نسبت به حضرت آيت‌الله‌ خامنه‌اي داشتند، به شدت حسادت مي‌كردند.

 

اين استاد حوزه و دانشگاه گفت: دشمن تصميم گرفته است امروز براي زمين زدن انقلاب اسلامي ايران با استفاده از راه‌ها و حرف‌هاي مثبت، مباني اسلامي را مورد هجوم قرار دهند.

 

طائب اظهار داشت: تمام هدف نظام جمهوري اسلامي ايران رساندن بار سنگين حكومت اسلامي به سرمنزل مقصود و تحويل آن به دست صاحب اصلي‌اش حضرت مهدي (عج) است، بنابراين دشمن قصد دارد با مطالعه عميقي كه در اين زمينه داشته است، طوري به مسئولان و مردم ما كه اين بار سنگين را به دوش مي‌كشند، القاء كند كه ظهور بسيار نزديك شده است و ديگر نيازي به فعاليت، كار و برنامه‌ريزي براي آينده نيست تا اينكه مردم و مسئولان اين بار را بر زمين بگذارند و از ادامه راه منصرف شوند چراكه مي‌گويند امام زمان به زودي مي‌آيد و ديگر نيازي به ساختن و برنامه‌ريزي نيست.

 

وي ادامه داد: برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ با كار كارشناسي دقيق و با هوشمندي و درايت رهبر معظم انقلاب طراحي و تدوين شده است و قصد دارد نظام جمهوري اسلامي ايران را در ۲۰ سال آينده به جايگاه واقعي خود برساند، اما دشمن به شدت به دنبال آن است كه جلوي تحقق آنرا بگيرد، بنابراين اقدام به ترويج CD "ظهور بسيار نزديك است " كردند تا مسئولان و مديران كشور از اجراي اين سند بسيار مهم باز بدارد.

 

اين استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان كرد: در اين برنامه ۲۰ ساله، آينده جهان اسلام، ملت‌هاي مسلمان و مستضعفان جهان درنظر گرفته شده است، لذا امروز اين جريان انحرافي كه بر سر زبان‌هاست، از همين جا نشأت مي‌گيرد و اين موضوع را دنبال مي‌كند‌ كه رهبر معظم انقلاب با بصيرت و تدبير آن‌را حل كرده و مسئولان را به ساختن و كار در راستاي برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ هدايت كردند.

 

طائب ‌گفت: برخي جريانات‌ به‌دنبال اين هستند كه با ايجاد شرايطي كاري بكنند كه آقاي احمدي‌نژاد مسئوليت خود را رها كند و برود، اما قطعا مقام معظم رهبري وي را تا پايان دوره رياست جمهوري نگه خواهند داشت.

 

وي همچنين با اشاره به انتخابات مجلس نهم گفت: قطعا مجلسي بسيار بهتر از اين مجلس فعلي خواهيم داشت، مردم ما در وضعيتي هستند كه گزينه ‌خود را بسيار عالي انتخاب ‌و مجلسي بسيار فهيم و متدين انتخاب خواهند كرد‌ تا ما اين معضلاتي را كه در اين مجلس داشتيم، در مجلس بعد نداشته باشيم.

 

اين استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: ضمن اينكه از اين مجلس تشكر مي‌كنيم ولي انصافاً در برخي جاها زياد چوب لاي چرخ دولت احمدي‌نژاد گذاشت، در عين حال كه جلوي بسياري از اعوجاجات احتمالي را هم همين مجلس گرفت.

 

طائب گفت: نمره مجلس ۸۰ است، اما ‌بايد كاري كنيم كه نمره مجلس بعدي ۱۰۰ ‌باشد‌ و قطعا اينگونه خواهد بود‌ و اين جريان انحرافي هيچ جايگاهي نخواهد داشت.

 

وي همچنين اظهار داشت: رئيس جمهور بعدي ما در همين مدل آقاي احمدي‌نژاد و بهتر از او هم خواهد بود. ما تجربه بدي‌هاي رؤساي جمهور گذشته را داريم و نبايد بگذاريم كه در آينده آنها تكرار شود، البته همه كارهاي هاشمي و خاتمي كه مطلقا بد نبوده است، ولي آن بخش از بدي‌هاي آنها را نبايد بگذاريم در آينده باقي بماند. هاشمي و خاتمي در مقاطعي كارهايي هم كردند اما ما مي‌خواهيم رئيس جمهور آينده كاستي‌ها و بدي‌هاي گذشته را نداشته باشد.

 

اين استاد حوزه و دانشگاه افزود: آقاي احمدي‌نژاد يك رئيس جمهور اصولگرا بود و در عمل بهترين عملكرد را در بين رئيس جمهورهاي زمان رهبري داشته است. انصافا همه تحليلگران معتقدند ‌كارهايي كه احمدي‌نژاد در چهار سال اول انجام داد، كم‌نظير بود، بنابراين رهبر معظم انقلاب بيشترين حمايت را از اين دولت داشتند و اين حمايت همچنان ادامه دارد.

 

تاريخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۱

مشایی سال 69 کجا بود و چه می‌کرد؟

شفاف

 

 چند روز پیش علی لاریجانی رییس مجلس در گفتگویی که با «خانه ملت» داشت با انتقاد نسبت به ورود دولت به کارزار انتخابات مجلس هشتم از گلایه های برخی نمایندگان درخصوص فعالیتهای دولت در حوزه انتخابیه شان سخن گفت و هشدار داد که درصورت صحت این مطالب مجلس با موضع برخورد خواهد کرد.

 

موید حسینی صدر نماینده خوی لابد یکی از همان نمایندگانی است که در گفتگو با نشریه «همشهری اقتصاد» جزییاتی را از تحرکات افراد منتسب به دولت و ادارات رسمی بیان می کند؛ هرچند که معتقد است که این جریان در انتخابات رسوا خواهد شد و شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارد.

 

مشروح این گفتگو به شرح ذیل می‌باشد:

 

* آقای حسینی! آشنایی شما با آقایان محصولی و مشایی در ارومیه به چه زمانی برمی‌گردد؟

 

ـ بنده اصلا آقای محصولی را نمی‌شناختم ولی در سال ۶۹ که مشایی در دانشگاه ارومیه، «اخلاق اسلامی» تدریس می‌کرد، دو واحد در یک ترم دانشجوی او بودم. وی با دانشجویان با گشاده‌رویی برخورد می‌کرد و کلاس جذابی داشت.

 

* آن موقع مشایی چه مسئولیتی داشت؟

 

ـ دقیقا نمی‌دانم.

 

* حرف‌های خاصی هم در خلال مباحث درسی می‌زدند؟

 

ـ خیر، در چهارچوب همین سرفصل‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی درس می‌دادند اما حقیقتا چیز خاصی یادم نیست ولی استاد «خوب نمره»ای بود. از این نظر هم جذابیتی برای دانش‌آموزان داشت و به دلیل خوش‌برخورد بودن و شیک‌پوشی کلاسش نسبت به دیگر کلاس‌ها با استقبال بیشتری روبه‌رو می‌شد.

 

* پس از آن با وی ارتباطی داشتید؟

 

ـ من دیگر مشایی را ندیدم تا این‌که در دوره نمایندگی مجلس در سفر استانی آذربایجان غربی او را دیدم و پرسیدم که «شما همان مشایی ارومیه هستید؟» او هم پاسخ مثبت داد.

 

* الان نظرتان در مورد دیدگاه‌ها و رفتارهای وی چیست؟

 

ـ فکر می‌کنم کسانی که به رئیس‌جمهور انتقاد دارند، از روی ترس یا احتیاط یا دوستی یا هر چیز دیگر حرف خود را خطاب به مشایی می‌گویند؛ زیرا مشایی در مورد عزل و نصب وزرا و سفرای خارجی مسئولیت مستقیم ندارد. اصولا خوب و بد یک مجموعه را نسبت دادن به یک فرد غیرمسئول، من صحیح نمی‌دانم.

 

من قبلا هم گفته بودم که مشایی مورد اعتماد رئیس‌جمهور است اما این‌که در نطق‌ها بگوییم وی منحرف است و مشکل اقتصادی و ... دارد، کار را بدتر می‌کند و هر کس سندی دارد، باید آن را به قوه قضائیه ارایه کند و قانونمند رفتار شود، افراط و تفریط یا حب و بغض در مورد افراد از تقوای الهی به دور است و اگر من هم حرفی در مورد وی دو سال پیش زدم برمی‌گشت به شناخت و ذهنیت خوب دوران دانشجویی!

 

 

 

* مگر امروز چه فرقی کرده است؟

 

ـ الان چیزی که در مورد مشایی گفته می‌شود، این است که تمام تصمیمات رئیس‌جمهور، متأثر از حرف‌ها و ارشادات اوست که نمی‌گویم این حرف‌ها درست است یا خیر ولی این‌که جایگاه قانونی وی کمتر از رئیس‌جمهور است و ایشان تحت امر رئیس‌جمهوری است، تردیدی نیست؟ من معمولا به راحتی درخصوص باورها و عملکرد افراد اظهارنظر شخصی نمی‌کنم. کشور مقرراتی دارد که باید در هر حال به آن احترام گذاشت و عمل کرد.

 

* خب ممکن است جایگاه معنوی داشته باشد...؟

 

ـ این حرف‌ها را در مورد مسئولان گفتن، تخریب آنهاست؛ بنابراین، فکر می‌کنم اگر کسانی به آقای رئیس‌جمهور انتقاد دارند، اگر حرف‌هایشان را مستقیم بگویند، بهتر است؛ زیرا تصمیم این کارها هم با خود آقای رئیس‌جمهور است و به زیردستان و معاونان او نمی‌توان تذکر داد. من نه دوست مشایی هستم و نه دشمن او، اما می‌گویم که اگر وی مجرم است، چرا با او برخورد قضایی نمی‌شود؟ و الان که مورد اعتماد مسئول اجرایی کشور است، چرا این‌گونه حرف‌ها که برای کشور و منافع ملی ما مفید نیست، به زبان آید؟ ما شیعه امام علی(ع) هستیم که در رویه حکومتی وی حرمت اشخاص بالاترین حرمت‌ها بود و امام(ره) و رهبر معظم و علما و همه بر حفظ حرمت اشخاص تأکید دارند و حرمت بشر به حدی بوده که می‌گویند انسان ناموس خداست.

 

اما در مورد انتخابات من قبلا شنیده‌ام که آقای مشایی اعضای ستادهای انتخاباتی احمدی‌نژاد در استان‌ها را به جلسه‌ای در تهران دعوت کرده و از شهر ما هم یک نفر را دعوت کرده است و اینها فقط شنیده‌هاست.

 

* آن فرد کیست؟

 

ـ اسم او را نمی‌گویم اما فرد شناخته‌شده و ظاهرا کاندیدای انتخابات مجلس آینده هم شده است.

 

* از طرف جریان آقای مشایی؟

 

ـ الان ارتباطشان را علنی نمی‌کنند، ولی یک روز که در تهران همایشی در فرهنگستان هنر در خصوص شهر خوی برگزار شده بود، بنده دیدم که در آن همایش با این‌که بنده نماینده مردم شهر در مجلس بودم، صداوسیما با افراد دیگری که هیچ مسئولیتی در شهر ندارند، مصاحبه می‌کند و آنها را برجسته می‌کنند.

 

همان زمان یکی از مسئولان همایش را صدا زدم و دلیل این امر را پرسیدم. در این حین، یک فرد روحانی از دست‌اندرکاران برنامه گفت که «ما با مشایی خیلی رفیقیم، این فرد (که با او صحبت می‌کردم) هم خیلی به او نزدیک است؛ قدرت ما هم زیاد است و شما نمی‌توانید کاری کنید». سپس به من تعارف کردند که به اتاقی دیگر بروم. وقتی رفتم، تعدادی از دوستان مشایی را در آن اتاق دیدم.

 

سپس به آن روحانی گفتم که «شما از امکانات دولتی در آستانه انتخابات سوءاستفاده می‌کنید و به نام خوی کار تبلیغاتی می‌کنید، با هنرپیشه‌ها عکس می‌گیرید و ... در حالی که شما یک روحانی هستید و این کارها درست نیست».

 

پرداختن به این بحث‌ها را فعلا می‌گذارم به رفتارهای بعدی‌شان که ان‌شاءالله اصلاح شود؛ و الا در حد صلاح کشور و مرز مراعات قانون، باید مردم را روشن کرد؛ زیرا من به این اقدامات، تکلیفی نگاه می‌کنم! ولی این را بگویم که مجموعه‌ای که در تهران هستند و آن روحانی در رأس آن است، یک نفر را از خوی که از رزمندگان هم هست، آوردند و به مشایی وصل کرد.

 

در هر حال مردم ما تشنه صداقت هستند و از افرادی که سوءاستفاده می‌کنند، منتفر هستند. مثلا چند ردیف بودجه کل کشور، پارسال و امسال پانصد میلیون تومان به بنیادی خاص اختصاص یافته است که افراد خاصی اعضای هیأت مدیره آن هستند. جای سؤال دارد که این پول در کجا و چگونه مصرف می‌شود؟! چرا باید به این بنیاد کمک شود و به بقیه کمک نشود؟ اما وقتی من در این مورد پیگیری می‌کنم، پاسخ قانع‌کننده دریافت نمی‌کنم. هرچقدر هم تلاش کردم که در بودجه آن را حذف کنم،‌ باز هم گنجانده شد و به دقت پیگیر چگونگی هزینه‌ها از باب مسئولیت نمایندگی ملت هستم و این‌گونه اقدامات را هم من از باب وظیفه قانونی و شرعی انجام می‌دهم.

 

الان ما پنجاه میلیون تومان برای جلوگیری از سیل در یک روستا با زحمت و مراجعات مکرر می‌توانیم بگیریم اما این پانصد میلیون تومان به راحتی در اختیار این مجموعه قرار می‌گیرد. این در حالی است که برای بارگاه شمس در خوی، پول نداریم تا آن را ترمیم و تکمیل کنیم؛ ولی برای بنیادی پول هست! بنده به عنوان نماینده مردم خوی و یک فرد دانشگاهی هزینه برای فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی را سرمایه‌گذاری می‌دانم، ولی اولویت‌ها و متولی امر که چه کسی باشد برای مردم مهم است.

 

البته بنده آن زمان به این موضوع اعتراض نکردم؛ زیرا ممکن بود آنها به مردم بگویند که ما می‌خواستیم به خوی خدمت کنیم و صدر اجازه نداد و تلاش کردم در بخش‌هایی از کارشان که مشکلی وجود نداشت، کمک کنم ولی از چگونگی هزینه‌ها خبر نداشتم. از متولیان شناخت درستی نداشتم. حال به این نتیجه رسیده‌ایم که این کار نیاز به اصلاح اساسی و جدی دارد و این قطعا برای بعضی خوشایند نیست.

 

* آن فردی که گفتید از خوی کاندیدا شده، چگونه شخصیتی است و در حال حاضر چه فعالیتی دارد؟

 

ـ اتفاقا خود را منتسب به خانواده‌های انقلابی می‌کند، اما حاشیه‌های در خور تأملی دارد که دقیقا بیشتر مردم اطلاعات دارند و به نظر خواست الهی است که فضا برای ایجاد روشنگری در مورد این آقایان دارد باز می‌شود تا برای همیشه ماهیت جریانات و افراد از ابهام خارج شوند.

 

* اطلاعی دارید که آیا وی برای انتخابات هزینه می‌کند یا خیر؟

 

ـ خبر ندارم! من تا حالا یک بار دروغ نگفته‌ام و اطلاعی ندارم که آیا پول خرج می‌کنند یا نه اما برای همایشی در خوی که پاییز سال گذشته توسط این جریان برگزار شد، فوق‌العاده پول خرج کردند و شاید پانصد بنر در سطح شهر خوی برای تبلیغ آن نصب کردند و به نظر باز جای بررسی برای مسئولان دارد!

 

* این جریاناتی که اشاره می‌کنید، از چه زمانی در استان و شهر شما شکل گرفت؟ چگونه افرادی در آن هستند؟

 

ـ عرض کردم، من به عنوان یک مسلمان، بعضی چیزها را نمی‌توانم بگویم و مقید به رعایت حرمت‌ها هستم. اما باید یک نکته مهمی را بگویم؛ افرادی در خوی هستند که سابقه عضویت در انجمن حجتیه را در پرونده خود دارند و با امام مخالف بودند و اوایل انقلاب مجبور شدند خوی را ترک کنند.

 

آنها اکنون دوباره بال و پر گرفته‌اند، برگشته‌اند و در عرصه‌های گوناگون حتی مدیریت و معاون حضور پیدا کرده‌اند و این برای انقلابیون اصلی و مردم آگاه خوی، خوشایند نیست و به من مرتبا مراجعاتی می‌شود و اطلاعاتی می‌دهند، حتی در قشر متوسط جامعه از نظر فرهنگ هم الان بعضا می‌بینیم این سؤالات مطرح است که تذکر جدی برای آقایان و نکته کلیدی برای مسئولان است.

 

* این چند سال کجا بودند؟

 

ـ در تهران بودند و با خود می‌گفتند «خوی شهر کوچکی است و همه ما را به عنوان حجتیه‌ای و مخالف امام می‌شناسند» و این نگرانی را داشتند، ولی به نظر می‌رسد حالا ـ به ویژه در دو سال اخیر ـ دچار شبهه شدند غافل از این‌که دارند به آزمون خطرناکی برای خودشان کشیده می‌شوند.

 

بنده یک خاطره‌ای از ایام انتخابات بگویم؛ البته خیلی‌ها این خاطره را دارند، اما نمی‌گویند ولی من می‌گویم. در آن روزها، وقتی ستادهای انتخاباتی کاندیداها تشکیل می‌شد، هر کدام می‌کوشیدند افراد خوشنام را رئیس ستاد کنند که هر کدام پیشتر مسئولیت‌هایی در نظام داشتند.

 

بنده هم برای هر کدام یک جعبه شیرینی خریدم و به ستادشان رفتم. توصیه‌هایی هم برای امیدوار کردن مردم و پرشور بودن انتخابات با آنها در میان گذاشتم؛ اما بدترین برخورد را در ستاد اصلی آقای احمدی‌نژاد دیدم که با وجود اصولگرا بودن بنده، آنها حتی حاضر نبودند داخل ستاد آنها بروم.

 

بعدا در محافل خودشان (در استانداری و فرمانداری) یکی از مسئولان استان گفته بود که آن شیرینی (که من برده بودم) را باید جلوی چشمش بیرون می‌انداختید!

 

البته تعدادی از بازنشسته‌های سپاهی یا تعدادی از افراد خوشنام، یک ستاد دیگر برای احمدی‌نژاد تأسیس کردند که به آنها هم سر زدم.

 

اما آن ستاد افراطی، از حالا و با عجله شروع به اعلام برائت از مشایی کرده‌اند که می‌تواند پیامی داشته باشد! در حالی که مگر همه کاره ستاد، مشایی نبود؟! اینها که دوست رئیس‌جمهور هستند، چطور اعلام برائت می‌کنند؟! جای تعجب است که چقدر این افراد موضع‌گیری‌های ملونی دارند. این کار افراد نان به نرخ روز خور است که یک روز دوست افراطی هستند و یک روز دشمن افراطی.

 

* پس این افرادی که گفتید الان در حال فعالیت برای انتخابات آینده هستند، آن زمان در خوی نبودند؟

 

ـ به نظر می‌آید اینها افراد فرصت‌طلبی هستند که در استانداری، فرمانداری، شورای شهر ... به نوعی حضور دارند که هزینه‌های زیادی می‌کنند.

 

واقعا اخلاق این گروه تأمل‌برانگیز است؛ مثلا بنده مرز رازی را باز کردم، اما این گروه تلاش می‌کردند تا کار را به نام خودشان ثبت کنند. یک بار هم گفتند این کار را استاندار انجام داده است، در حالی که وی اصلا در جریان خیلی از کارها نبود و برخوردهای دور از انتظار را شاهد بودم. در جلسات غیرمرتبط حرف‌هایی زدند که موجود است و به موقع در اختیار افکار عمومی می‌گذارم.

 

من از رفتارهای متناقض این افراد که به نام ارزش‌ها انجام می‌شود و همه ضبط شده است، بیشتر از بدی‌هایی که در حق من به عنوان خدمتگزار مردم کرده‌اند، گلایه دارم. رفتارهای دور از انتظاری از این آقایان می‌بینیم، حتی عکس‌هایی در این زمینه منتشر شده است.

 

* این عکس‌ها کجا منتشر شده؟

 

ـ در نشریات و سایت‌های محلی.

 

* همین فرد هم قصد کاندیداتوری دارد؟

 

ـ خیر، می‌خواهد جریان سازی کند؛ زیرا خودش شانس برنده شدن ندارد، اصلا بحث انتخابات برای بنده مطرح نیست، من به خوی و توسعه خوی می‌اندیشم. خوی را باید مردم و نخبگان خوی مدیریت کنند و این برای برخی خوشایند نیست. خوشبختانه حضور نخبگان و مؤمنین در خوی در حال حاضر پررنگ است.

 

* فکر می‌کنید آخر در انتخابات موفق می‌شوند؟

 

ـ اینها در آذربایجان غربی رسوا می‌شوند و رأی نمی‌آورند. می‌بینید! بعضی‌ها هستند که روراست می‌گویند من یک تکنوکرات ملتزم به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه هستم،. اما بعضی‌ها هستند که ادعای نماز شب خواندن دارند، ولی با الواط و طاغوتی‌ها رفت‌وآمد دارند و رفتارشان مانند آنهاست؛ اینها رأی نمی‌آورند. اینها یا خودشان حافظه‌شان ضعیف شده که سی سال گذشته خود را فراموش کرده‌اند یا مردم را فراموشکار می‌دانند که البته مردم حافظه خوبی داشته و نجابت دارند و سکوت از نجابت مردم است نه فراموشی. یک جمله اضافه کنم که ریاکارها از لیبرال‌ها بدترند!

 

* اما ممکن است از طریق برخی مجاری، در روند انتخابات دخالت کنند؟

 

ـ ما در حوزه انتخابیه خودمان مراقب این موضوع هستیم. البته نهاد اصلی اداره شهر، شباهت‌هایی با اینها دارد ولی بنده خیرخواهانه تذکراتی دادم که به نظر مؤثر خواهد شد و گفتم نباید کاری کنیم که اعتماد مردم سلب شود تا دشمنان شاد شوند و من هم کسی نیستم که این اجازه را بدهم و نمی‌گذاریم قانون کشور لطمه بخورد و از حق تا پای جان دفاع می‌کنیم. این مردم و رقبا باور کرده‌اند که ما برای حق کشته می‌شویم ولی حق را به کشتن نمی‌دهیم!

 

ما باید در رفتار انتخاباتی‌مان بازبینی کنیم. واقعا رفتارها باید شفاف باشد و در عمل درستکار بودن افراد ثابت شود. همان‌طور که آقا هم فرمودند به صاحبان قدرت و ثروت نزدیک نشوید؛ زیرا پس از انتخاب شدن، نوکر او می‌شوید.

 

در همین زمینه یک مثال دیگری بزنم؛ یک نشریه‌ای با چاپ رنگی در خوی منتشر می‌شود که مدیرمسئول آن، یک مسئول سیاسی در استان است؛ در همه جا (فرودگاه‌ها، مدارس، اداره پست و ...) هم به تیراژ انبوه و به طور رایگان توزیع می‌شود.

 

ظاهرا این نشریه داخلی است ولی چطور عمومی توزیع می‌شود، نمی‌دانم و این که پول این نشریه از کجا می‌آید؟! اگر با حقوق خودشان این کار را می‌کنند، حقوق شخصی بنده که دانشیار دانشگاه هستم، بیشتر است ولی از این کارها نمی‌توانم انجام دهم! بالاخره در مردم شبهه ایجاد کرده است.

 

الان در خوی دو کاندیدای قابل طرح وجود دارند که یکی‌شان را یک مسئولی از استان و دیگری را هم جریان تهران حمایت می‌کند. هرچند که هر دو جریان، عضو یک مجمع هستند و یک منشأ دارند و برای هر دو فعالیت اقتصادی و مواردی مطرح است که به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود و حافظه مردم خوی، به ویژه طبقه دانشگاهی و روشنفکر، به خوبی اینها را به یاد دارد.

 

خطری که اکنون نظام با آن روبه‌روست، از جانب کسانی است که در قالب عشق به امام زمان و شعارهای مردم‌پسند جلو می‌آیند؛ در حالی که اوایل انقلاب، جلوی امام ایستاده بودند. من رسوایی هر کس که خلوص در نیت ندارد را آشکارا می‌بینم و صدای شکسته شدن استخوان‌هایشان را می‌شنوم.

 

* تا حالا مستقیم چیزی از آنها در مورد اعتقاداتشان شنیده‌اید؟

 

ـ از سرانشان نه، چون در جلسات خصوصی‌شان نبودم، ولی از طرفدارانشان چیزهای شنیده‌ام.

 

ببینید! ما در کشورمان افرادی داریم که استوانه فکری هستند و مقاصد مادی هم ندارند؛ کسانی مانند آیت‌الله جوادی آملی و دیگر مراجع. وقتی چنین افرادی از جریان انحرافی اعلام برائت می‌کنند، یعنی این جریان واقعا خطری برای کشور است. ما نمایندگان شهرستان‌ها با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و از خیلی چیزها ممکن است خبر نداشته باشیم، زیرا در محافل آن‌گونه حضور نداریم.

 

* پس با این تعاریف، کار شما در انتخابات آینده مجلس، سخت‌تر است!

 

ـ من سر سوزنی احساس خطر نمی‌کنم. با اطمینان فعالیت می‌کنم؛ نیازی به تبلیغات هم نمی‌بینم. دیروز در یکی از روستاهای دورافتاده رفته بودم که یک فرد هدایت‌شده، سخنرانی‌ام را به هم ریخت، ولی مردم حمایت کردند و جلوی حرکات او را گرفتند.

 

بعد از آن جلسه هم نماز شکر خواندم، زیرا نگران بودم که مردم خدمات را نبینند. مردم همیشه طرفدار خدمتگزار خود هستند. من وکیل مردم هستم، چهار سال پیش این شعار من بود و الان هر کجای خوی و چایپاره بروید، حضور نماینده در جای جای آنجا محسوس و ملموس است.

 

مردم باور کرده‌اند که نماینده از جنس آنها و در خدمت شهرستان است. مردم فهمیده‌اند که من حلقه قدرتی را که برای حدود بیست سال در خوی ایجاد کرده بودند، چنان در هم شکستم که حال با خودشان هم درگیرند. همه رقبای من دست کم یک مشخصه دارند؛‌ اتصال به صاحبان قدرت و ثروت! که مردم می‌دانند چرا با بنده مخالفند و به جرأت می‌گویم اگر کسی کمی منصف باشد، نمی‌تواند برای بنده در ساده‌زیستی، مردمی بودن و خدمات زیربنایی به خوی و چایپاره خدشه وارد کند. امیدوارم مجبور نشوم که در مصاحبه‌های بعدی با پرداختن به جزییات مسائل را بیشتر روشن کنم. دوست دارم، مثل چهار سال قبل، برنامه‌های خود را با رعایت اخلاق و تقوا، مدیریت کنم، ولی جواب کلوخ‌انداز، سنگ خواهد بود!

 

سایت «صراط ‌نیوز» خبر داد:

راه‌اندازی تشکیلاتی موازی بسیج توسط دولتی‌ها

۳۰ خرداد ۱۳۹۰

 

سایت «صراط‌نیوز» نزدیک به حسین شریعتمداری از تلاش تیم احمدی‌نژاد برای اجرای طرحی با عنوان «پیشاهنگی» با عضویت دانش‌آموزان و جوانان در مقابل  سازمان بسیج خبر داد.

 

این سایت روز یکشنبه (۲۹ خرداد) نوشت: «اعضای برجسته فرقه انحرافی قصد دارند تا با عضوگیری از دانش‌آموزان و جوانان به عنوان طرح پيشاهنگي٬ رقیبی جدی برای بسیج دست و پا کنند.»

 

به نوشته «صراط‌نیوز» مجری این طرح سازمان جوانان هلال احمر است که در روزهای اخیر فعالیت تبلیغاتی خود را آغاز کرده است.

 

این سایت همچنین اعلام کرده که یک شبكه اجتماعی با ظرفيت حداقل دو ميليون نفر به نام «ماه نو» برای حضور فعال در انتخابات در جمعیت هلال احمر فعال شده است.

 

این سایت منتقد دولت در پایان نوشته که ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر مسئول ستاد انتخاباتی تیم احمدی‌نژاد در انتخابات آتی مجلس است.

 

رسانه‌های محافظه‌کار پیش‌تر از تلاش تیم احمدی‌نژاد برای راه‌اندازی تشکیلاتی موازی با بسیج از سوی نزدیکان احمدی‌نژاد خبر داده بودند.

 

بسیج و سپاه در انتخابات‌های گذشته به طور رسمی از نامزدی احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند و در انتخابات سال ۱۳۸۸ ریاست جمهوری نیز به نفع وی وارد میدان تقلب شدند.

 

با جدایی احمدی‌نژاد از علی خامنه‌ای مهمترین مقام حامی وی در جمهوری اسلامی٬ سپاه و بسیج نیز به صف منتقدان دولت دهم پیوسته‌اند.

 

محافظه‌کاران می‌گویند دولت دهم با صرف هزینه‌های هنگفت و راه‌اندازی‌ تشکیلاتی موازی با سازمان بسیج مستضعفین٬ تلاش می‌کند اکثر کرسی‌ها مجلس نهم را در اختیار بگیرد.

 

جدال انتخاباتی و سیاسی حامیان احمدی‌نژاد و خامنه‌ای بیش از یک ماه است که آغاز شده و هر روز با نزدیک‌تر شدن به زمان برگزاری انتخابات دهم مجلس گسترده‌تر می‌شود.

 

حمله کم‌سابقه سایت «رجا‌نیوز» به منتقدان محافظه‌کار دولت

محافظه‌کاران منتقد احمدی‌نژاد «ابن‌الوقت‌» هستند

۴ تیر ۱۳۹۰

 

سایت «رجا‌نیوز» منتقدان محافظه‌کار دولت دهم و احمدی‌نژاد را «ابن‌الوقت‌های بی‌بصیرتی» خواند که بوی انتخابات به مشامشان خورده است.

 

این سایت که در ماه‌های اخیر به جمع منتقدان احمدی‌نژاد پیوسته بود٬ روز شنبه (چهارم تیر) در چرخشی غیرمنتظره با انتشار یاددشتی به محافظه‌کاران منتقد دولت و احمدی‌نژاد تاخت.

 

«رجا‌نیوز» در این یادداشت علت تنها ماندن احمدی‌نژاد را «سماجت» وی و «سهم‌خواهی اصول‌گرایان» اعلام کرده است.

 

به نوشته این سایت «همان‌قدر که احمدی‌نژاد در اعتماد به جریان انحرافی مقصر است، اصولگرایان و بسیجیان در تنها گذاشتن او و سپردن فرماندهی جبهه سوم تیر به او اشتباه کرده‌اند.»

 

«رجا‌نیوز» در بخش دیگری از یادداشت خود نوشته است: «در کم‌خردی و بی‌بصیرتی ابن‌الوقت‌هایی که بار دیگر بوی انتخابات مشام تیز آن‌ها را حساس کرده است، همین بس که شرایط ویژه، منحصربه فرد و تعیین کننده منطقه و جهان را نمی‌فهمند و دائم از جریان انحرافی می‌نویسند.»

 

این سایت نوشته که «انتقام از احمدی‌نژاد، بسیار زود‌تر از وقت موعود (انتخابات یازدهم ریاست جمهوری) آغاز شده، اتفاقی که در رخداد آن، بیشترین تقصیر متوجه خود اوست.»

 

«رجا‌نیوز» همچنین از انتقاد‌ها و حملات حامیان خامنه‌ای به تیم احمدی‌نژاد با عنوان «انتقام‌گیری و گروکشی و استهزاء و نمایش و تظاهربازی» یاد کرد و نوشته که برای این مسئله باید چاره‌ای اندیشید.

 

با علنی شدن تنش‌ها میان خامنه‌ای و احمدی‌نژاد٬ جدال‌ها در بین محافظه‌کاران نیز در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

 

دسته‌ای از محافظه‌کاران به شدت به دولت احمدی‌نژاد و نزدیکان وی حمله کرده و انتقاد‌های فراوانی متوجه وی می‌کنند و دسته‌ای دیگر نیز با دفاع از رئیس دولت دهم خواستار توقف حملات به احمدی‌نژاد هستند.

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©