Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ برابر با  ۲۹ آوريل ۲۰۱۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۰  برابر با ۲۹ آوريل ۲۰۱۱
دوره طرح مطالبات ترکیبی در دانشگاه های کشور فرا رسیده است

دوره طرح مطالبات ترکیبی در دانشگاه های کشور فرا رسیده است

 

هیئت تحریریه سایت  راه کارگر

 

 در خبرها آمده بود که با وجود تهدیدات حراست، روز سه شنبه گذشته به درخواست شورای صنفی دانشگاه صنعتی امیر کبیر جمع کثیری از دانشجویان در حرکت اعتراضی شرکت کرده اند. این حرکت اعتراضی شایسته توجه جدی است. مهم ترین و اصلی ترین ویژگی حرکت دانشجویان درآمیختگی خواست های صنفی با مطالبات اجتماعی و حقوق شهروندی بود. فراخوان دهندگان در دو بیانیه خود هم علیه" افزايش فشار بر دانشجويان، اساتيد و کارمندان دانشگاه"،" اعمال سياست های تنگ نظرانه" و "برخوردهای ناشايست و سبعانه "ی نیروهای حراست و سایر نهادهای اختناق آفرین حکومتی با توده دانشجومعترض بودند هم علیه "طرح افزايش قيمت هزينه خوابگاه برای گروهی از دانشجويان"، موسوم به دانشجویان سنواتی، بی کیفیت بودن غذای سلف سرویس ها،  استفاده از مکان هاي فاقد حداقل استانداردهای لازم برای سالن غذاخوری، و "زمزمه حذف يارانه غذا و افزايش هزينه های تحميلی به دانشجويان".

 

 در واقع حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه  صنعتی امیرکبیر بر اساس درک پیوند واقعی میان خواست های صنفی/ رفاهی و اجتماعی /سیاسی برگزار شده است و از این جهت می توان گفت: در شرایطی که سیاست عمومی نظام اسلامی در حمله به معیشت مردم، دانشگاه را نیز بی نصیب نگذاشته و از غذای دانشجویان تا خوابگاه و امکانات تحصیلی را هدف گرفته و از سوی دیگر سرکوب آزادی های آکادمیک در محیط های آموزش عالی و فشار بر فعالین دانشجویی، برخوردهای خودسرانه و اعمال آپارتاید جنسی همچنان به وسعت جریان دارد، این حرکت اعتراضی نمایانگر شایسته خصلت عمومی اعتراضات دوره حاضر است؛ دوره ای که مبارزه برای یک وعده غذای باکیفیت اما ارزان با مبارزه علیه سرکوبگری های حراست و بخش نامه ها و آیین نامه های رسوای وزارت علوم، مبارزه برای حق برخورداری از خوابگاه دانشجویی به هزینه قابل تحمل با مبارزه علیه ستاره دار کردن فعالین دانشجویی، و احضار و پرونده سازی برای دانشجویان گره خورده است.

 

 حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر الگویی است برای حرکت های مشابه در دانشگاه های دیگر؛ الگویی که از این شایستگی برخوردار است که مورد توجه سایر جنبش های اعتراضی  نیز قرار گیرد و منبطق با شرایط و ویژگی های هر یک از این جنبش ها، مقابله مشترک و اعتراض پیوسته علیه هر دو بازوی سرکوب حقوق و آزادی های شهروندی و غارت دسترنج مردم از طریق برچیدن یارانه ها و رها کردن مردم زیر تازیانه ی  قیمت ها را هدف قرار دهد. پیشتازی دانشگاه در حرکت های اعتراضی ترکیبی، شایسته ستایش، و الگوبرداری آگاهانه است. حرکت بر مدار همین ترکیب و درآمیختگی است که می تواند اعتراض تهیدستان و حاشیه نشینان و لایه های فقیر و خانه خراب علیه قبض های کمرشکن گاز و برق را با اعتراضات جوانان علیه سرکوب آزادی های مدنی و حقوق شهروندی  و اعتراضات کارگران علیه شرایط برده دارانه کار، شرکت های پیمانی، عدم پرداخت دستمزدها و محرومیت از حق خودسامان یابی و ایجاد تشکل های مستقل سندیکایی پیوند زند. حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر شروع دوره طرح مطالبات ترکیبی در دانشگاه های کشور است که بی تردید مشارکت گسترده تر توده دانشجویان و قدرتمندتر شدن اعتراضات نتیجه آن خواهد بود.

۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ـ ۲۹ آوریل ۲۰۱۱

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©