Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۰ برابر با  ۰۸ ژانويه ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :يكشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۰  برابر با ۰۸ ژانويه ۲۰۱۲

سوء استفاده جنسی در محل کار را ریشه کن کنیم!

  ریشه کن ساختن سوء استفاده جنسی در محل کار نیاز به اقدامات جدی دارد!

نوشته دیک مایستر

ترجمه آزاده ارفع

 گزارشاتی که اخیرا" در باره سوء استفاده های جنسی توسط برخی از چهره های سرشناس  منتشر شده است سوء استفاده جنسی در محل کار را به طور جدی مطرح کرده و توجه اتحادیه ها و مدافعین حقوق زنان کارگر را به خود جلب کرده است.

نظرسنجی که اخیرا توسط ًای .بی .سی نیوز واشنگتن پستً صورت گرفته است نشان می دهد که حدود دو سوم از مردم آمریکا فکر می کنند که سوء استفاده جنسی مسئله ای جدی می باشد.همچنین این نظرسنجی نشان داده است که حدود یک چهارم از زنان شاغل کشور سوء استفاده جنسی در محل کار خود را گزارش کرده اند.

افزایش نگرانی در باره سوء استفاده جنسی می تواند توضیح بسیار خوبی برای کناره گیری ًهرمان کینً (Herman Cain)  کاندید ای حزب جمهوری خواه از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری باشد. در این میان ادعا می شود که سوء استفاده جنسی صورت گرفته زمانی بوده است که وی رهبریً انجمن ملی رستوران هاً (National Restaurant Association)در دهه 1990 را به عهده داشته است.

ًکینً البته این اتهامات را رد میکند. ولی واشنگتن پست می گوید زنانی که در محل کار مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند با نسبت بیش از دو به یک، نظرشان نسبت به ًکینً منفی بوده است. افزون بر این، زنان حتی با نسبت سه به یک گفته اند که آنها آماده هستند اتهاماتی را که به ًکینً زده شده است باور کنند.

 صرفه نظر از آن که ًکینً مقصر باشد یا بی گناه ، 25 درصد مردمی که از آنها نظرخواهی شده است  گفته  اند که آنها نگران هستند که اتهامات ناعادلانه سوء استفاده جنسی وجود داشته باشد.

روزنامه واشنگتن پست گزارش کرده است که ده درصد از مردان گفته اند ًآنها ممکن است یک بار رفتاری انجام داده باشند که هم کاران زن آن ها این نوع رفتارها را بعنوان سوء استفاده جنسی ناخواسته تلقی کرده باشند." اما درصد مردانی که به این نوع رفتارها اذعان می کنند، کاهش پیدا کرده است. بدون شک این درصد افزایش پیدا خواهد کرد و علت هم این است که بخشا نگرانی های بسیار شدیدی علیهً کینً و سایر شخصیت های مشهور مرد برانگیخته شده است.

قبلا، این نوع نگرانی ها کمتر بود. برای مثال نظرسنجی  ً ای. بی. سی. نیوز" در سال 1994 نشان داد که 32 درصد از زنان شاغل گفته اند که آنها در محل کار خود مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند. گزارش از سوء استفاده جنسی از آن پس به طور دائم کاهش پیدا کرده است و تعداد کمتری از زنان کمتر از 50 سال اعلام کردند که قربانی آزار جنسی شده اند.

روی هم رفته ،اکنون یک نفر از هر شش نفر آمریکائی می گوید که در محل کار خود مورد آزار جنسی قرار گرفته است.این آمار شامل 24 درصد زنان کارگر، 9 درصد از مردانی می باشد که در محل کار مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند. در سال 1994 یک بررسی نشان داد که حدود یک سوم از زنان 18 تا49 سال گفته اند که آنها مورد سواستفاده جنسی قرار گرفته اند در مقایسه با آمار امروز که این رقم به یک به چهار کاهش پیدا کرده است.

درصد کارگرانی که به کارفرمایان خود گزارش دادند که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند اضافه شده است؛ البته این افزایش هنوز به اندازه کافی نیست. علی رغم افزایش نگرانی عمومی در باره  آزار جنسی ، حدود نیمی از اتهامات مربوط به آزار جنسی در محل کار به کسانی که نظر سنجی می کردند هرگز گزارش نشده است.

حدود یک سوم نیز از زنان در جریان آمارسنجی  گفته اند از نظر آن ها آزار جنسی آن قدر جدی نبوده که قابل گزارش کردن باشد. و  علاوه بر آن، حدود یک چهارم از کسانی که مورد نظرسنجی قرار گرفته اند نگران عواقب احتمالی گزارش آزار جنسی بودند و یا این که فکر می کنند که گزارش سوء استفاده جنسی مشکلی را حل نمی کند.

قدم های بزرگی در مبارزه با تبعیض علیه کارگران در عرصه هائی مانند نژاد، جنسیت، سن یا سایر عوامل دیگر برداشته شده است. اکنون زمان آن رسیده است که توجه بیشتری به مبارزه علیه سوء استفاده جنسی صورت گیرد که هنوز هم یکی از جدی ترین اشکال تبعیض در محل کار میباشد.

دیک مایستر بیش از نیم قرن است که حول مسائل کارگری، سیاسی و بین المللی قلم می زند. او ویراستار، نویسنده و مفسر میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©