Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
رفقای عزیز پیش نویس بیانیه هیات اجرایی در مورد یک اسفند را برایتان می فرستم

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

از فراخوان های تظاهرات گسترده ی روز اول اسفند حمایت می کنیم

 

 

حرکت شکوهمند اعتراضی مردم در بیست و پنج بهمن گذشته در تهران و چندین شهر دیگر کشور با نمایش دگرباره پوسیدگی  و انزوای رژیم جمهوری اسلامی و وحشت عمیقی که به کام سرکوبگران ریخت، به نقطه عطف تازه ای در پیکار ضد استبدادی مردم ایران تبدیل شده است. رژیم در واکنشی هار و لجام گسیخته بار دیگر دستش به خون جوانان آزادیخواه کشور آلوده شده، به دستگیری های گسترده و شکنجه و سرکوب اسرای جنبش اعتراضی در زندان های قرون وسطایی خود روی آورده، و زبان تهدید و ارعاب و "اعدام باید گردد" و تشدید محاصره و بریدن زبان منتقدین را در  تجمع های حکومتی در دستور گذاشته است. این تهدیدات از سر وحشت و استیصال است؛ می خواهند مردم را بترسانند و به عقب نشینی بکشانند تا ترس و وحشت خود را پنهان کنند. این تهدیدات به قصد خریدن فرصت است تا  مجال یابند ضربه کاری دیگری بر جنبش ضد استبدادی و سازمانگران آن وارد سازند. به این مار زخمی  نباید مجال داد و نباید فرصت ضد حمله در اختیارش گذاشت. هزاران مبارز آزادیخواهی که با وثیقه ارزشمندترین گوهر وجود، یعنی جان و زندگی شان، شجاعانه فضای ارعاب و سرکوب را در بیست و پنج بهمن درهم شکستند؛ اکنون در کهریزک های جدید به اسارت کسانی درآمده اند که از ارتکاب هیچ جنایتی فروگذار نیستند: از تجاوز جنسی و آتش زدن پیکر قربانیان تا انباشتن اجساد قربانیان شکنجه در سردخانه های میوه. از این مبارزان دربند باید فورا و بی هیچ درنگ و با همه قوا پشتیبانی کرد. جانباختگان راه آزادی مشعل های رهایی در ظلمت استبدادند. حاکمیت در اوج فرومایگی و استیصال در برابر جنبش اعتراضی مردم به مصادره هویت دو جانباخته حرکت شکوهمند بیست و پنج بهمن روی آورده است. در برابر این حد از رذالت نمی توان خاموش نشست و یاد این عزیزان و گرامی داشت یاد همه قربانیان راه رهایی را اکنون باید به نمایش پرشکوه همبستگی توده ای علیه دیکتاتوری تبدیل کرد.

 

 سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) از هر حرکت اعتراضی در تهران و شهرستان ها در گرامی داشت جانباختگان، همبستگی با خانواده های دستگیرشدگان و خواست آزادی فوری و بی قید شرط آنان حمایت می کند.

 

 سازمان ما فراخوان تجمع اعتراضی در اول اسفند در تهران و شهرستان ها، و فراخوان مادران صلح کردستان به اعتصاب سراسری را گامی در این راستا دانسته و از آنها پشتیبانی می کند. ما با  فراخوان هایی که درحمایت از مبارزه ضد استبدادی مردم ایران در خارج از کشور و در دفاع از آزادی همه بازداشت شده گان اعتراضات اخیر و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در روزهای اخیر انتشار یافته همسو هستیم و به سهم خود از تشکل های مستقل دموکراتیک در خارج از کشور می خواهیم که ابتکار برپایی کارزارهای همبستگی با مبارزات مردم ایران را در جهت گسترش هر چه بیشتر دامنه این اعتراضات برعهده بگیرند.

 

ما که خود هویت مان را با منافع کارگران و زحمتکشان و اکثریت عظیم مردم ایران گره زده ایم در وضعیت حساسی که در آن قرار گرفته ایم خطاب به برادران و خواهران هم طبقه ای خود، به زحمتکشان و مردم آزادیخواه ایران، به فعالین کارگری، به کمونیست ها و مدافعین عدالت اجتماعی می گوئیم: سرنوشت همه ما در گرو آن است که دامنه همین جنبش ضد استبدادی کنونی هر چه گسترده تر و متنوع تر و توده ای تر شود و با مشارکت گسترده و دخالت گری فعالانه ترکیب خواست ها و مطالبات، و روش های مبارزاتی آن به سود تضمین چشم انداز رادیکال و رهایی بخش تقویت و تحکیم گردد. زمان آن رسیده است که هر خیابان و میدان، هر محله و کارخانه ای و هر تجمعی در سراسر کشور به فرصتی بی نظیر برای طرح مستقل مطالبات صنفی، طبقاتی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و شهروندی تبدیل شود. چرا که همانگونه که انقلاب های عرب نشان می دهند نه تنها پیروزی نهایی که حتی نحوه پیشروی مردم به سوی تحقق آزادی و عدالت اجتماعی نیز به میزان زیادی به سازمان یافتگی، حضور مستقل و چگونگی نقش آفرینی کارگران و زحمتکشان کشور گره خورده است.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

۲۹ بهمن ۱۳۸۹ـ ۱۸ فوریه ۲۰۱۱

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©