Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ برابر با  ۱۹ اگوست ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :يكشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۱  برابر با ۱۹ اگوست ۲۰۱۲
حاج اقا مصداقی بیا پائین با هم برویم

حاج اقا مصداقی بیا پائین با هم برویم

 

 

واقعآ  باید چشم ها را شست وجوردیگرنگریست

یا مثل حاج اقا مصداقی دست و روشسته مصاحبه کرد؟

توفیق شالگونی

 

باسلام ودرودبه تمام مبارزان ایستاده بر آرمانهای خود وعهدی که با شهدای راه آازادی وطبقه زحمت کش در میهن گرفتاربسته اند. قبل ازهرچیزبرای من این سوال مطرح است که آیا شهدای سازمانها و گروههای مختلف که بر بالای دارویا برسینه دیواروزیر شکنجه جان دادند راضی بودند که برای راهاندازی یک دادگاه نمادین دربساط سازمانها ودولتهای امپریالیستی بازی کنیم؟

 حاج آقا مصداقی این همه متلک وکنایه را از که آموختید...نوع گفتارشما درمصاحبه تان نسبت به مخالفین تریبونال ونام بردن ازافراد وسازمانها و تحقیرشان تعجب برانگیز است .ولی وقتی آدم یادش میاید که شما از مجاهدین هستید تعجب نمیکند چون این شیوه مجاهدین است که فقط خود را مبارز در مقابل حکومت آخوندی بدانند .همان آخوند خمینی که اوایل سران مجاهدین برای شرکت در حکومت بعد از شاه نزد او میرفتند. ولی آن آخوند دنبال شریک نبود .وقتی با شماها شریک نشد جنگ با او را شروع کردید واز آن زمان دراین مبارزه فقط خود را قبول دارید وبس.این تریبونال هم از طرف مجاهدین بوده است وبرای آنکه خانواده های شهدا از هر سازمان جمع شوند نام مستعار رویش گذاشته اید.در هر حال این تریبونال چقدر برای شما مهم بوده است که همه سازمانها وافراد مبارزخوش نام را به یک صف ردیف کردید و مارک طرفداران حکومت ایران را به آنها زده اید بدون شرم وخجالتی ./ درمصاحبه تان متلکی بود که مرا  واداربه یادآوری این نکته کرد آنهایی که زندان کشیده اند وانواع متلک ها ونیش زبانها ازبازجوها وبچه بازجوهائی مانند حاج مجید قدوسی شنیده اند . نمی توانند چون آنان حرف بزنند . ولی حاج اقا مصداقی . اگرمن هم به شما متلک می گویم برای این است که مقداری چشمهارابشوئید وقلم خود را به این جورنوشتن ها و زبانتان را به این جور حرف زدن ها نیالائید..شما زندان کشیده اید..خدای نکرده زندان که شمارا نکشیده است..کسی که زندان رفت منتی سر هیچکس ندارد. و نمیتواند خود را در جایگاهی قراربدهد که به عالم وآدم بند کند و خود رابالاتر از همه بداند. گوئی فتح خیبرکرده ورفته زندان  ....حاج آاقا این همه من من میگوئید و نوشابه پشت نوشابه برای خودبازمیکنید که چه شود...........شما حق دارید هر طورکه دوست دارید راجع به دیگران فکرکنید.اما وقتی در فضای عمومی نظر میدهید دیگران هم حق دارند در باره گفته های شما نظر بدهند ..شما آنقدر گردوخاک میکنید که پشت سر شما بگویند این دیگه کیه بابا؟ ماشاالله به تمام امور وارده ازهوا فضا گرفته تا ته اقیانوسها ..سیاست و سیاست بازی وانقلابی جا زدن خود. که واسش کاری نداره. در باره هر کس وهرگروه هرسازمان وهرکتاب وخاطره ای اظهارنظرمیکنید وریش میجنبانید.....مگرشما عقده دارید یا از مشگلی رنج میبرید...یا فکر میکنید با تهمت زدن به سازمانها و اشخاص به شهرت میرسید؟ که هر چه ازبیخ دندانتان در آمد نثار آنها میکنید. حاج آقا فراموش نکنید این کاری که شما میکنید خوی بازجوهاست و بازجوئی ها را به یاد می آورد.. حال اندکی در مصاحبه تان تاملی بکنیم.............حاج اقا در مصاحبه شما متلکی بود که من را وادار به نوشتن کرد  و من را یاد حاج مجیدقدوسی انداخت که وقتی در زندان یک نفرمیرفت برای مصاحبه چطور متلک بارانش میکرد و تواب های مجاهدین میخندیدند و شعارمیدادند وحاج مجیدهم نیش زبان ومزه پرانی را بیشتر میکرد............ حاج آقا مصداقی وقتی  از شما راجع به مخالفان تریبونال پرسیده اند. شما به عنوان یکی ازسخنگویان این تریبونال خود را در چه جایگاه دیده اید که بامتلک گفته اید حزب ۲و ۳ نفره طوفان ..این متلک شما من را برد به سالهای ۶۲ و۶۳3 در زندان اوین سالن.....اطاق......یادم آمد در اطاق نشسته بودیم وهمگی گوش جان سپرده بودیم به بلندگوی اطاق چون یکی از بجه های اطاق مصاحبه را پذیرفته بود...خلاصه نوبت هم اطاقی ما شد و رفت پشت میکروفون و خودش را معرفی کردو گفت ما ۵ نفربودیم و هسته مطالعاتی تشکیل داده بودیم. تا کلمه هسته از دهان هم اطاقی ما بیرون آمد متلکها و نیش و کنایه های حاج قدوسی هم شروع شد  .خلاصه آنقدر نیش  و کنایه زد راجع به هسته ۵ نفره که هم اطاقی ما را از مصاحبه پشیمان و با قامتی خمیده راهی اطاق کرد ومابقی ماجرا که ادامه اش لزومی ندارد ... آن متلکها مختص حاج مجید قدوسی بودکه در آن سالها میزد و حالا بعداز گذشت این همه سال ....اینجا در دنیای آازاد و متمدن آن متلکها از دهان شما بیرون میآ اید ....حزب دو سه نفره طوفان......چه وجه تشابه جالبی....مرد کجای کاری همین حزب دو سه نفره (البته از نظر شما )شهدایی داشته که وزن قلم شان هم وزن شما بود /یک موی گندیده شهدای سازمانهای مخالف تریبونال محبوب شما به صد تا پیام اخوان و کل برگزارکنندگان این تریبونال می ارزد/ مگر خود شما وسازمان محبوبتان چه گلی به سر مردم ایران زده اید که برای خوشامد اخوان ها میگویی حزب دو سه نفره طوفان؟ نکند لشگر سیاهی را که برای سخنرانیهای رییس جمهور محبوبتان(نه منتخب مردم ایران) جمع میکنید که افراد سازمانتان در جلوی هایم ها داد میزنند پاریس ۲ روزه با اتوبوس لوکس جا وغذا مجانی وجماعت ناآگاه هم میروندکه آدم را یاد روز نمازعید فطر وسالگرد مرگ خمینی میاندازد که از تمام دهاتها وشهرستانها با وعده تهران ۲ روزه با جا وغذای مجانی آادم جمع میکنند شما را به این توهم انداخته که همه اینها هوادارسازمانتان هستند.خود را در چه جایگاهی در ایران آزاد میبینی که اینچنین سازمانها وافراد را به مسخره میگیری؟ توّهم هم هم حدی دارد حاج آقا/......حاج آقامصداقی همه میدانند که سازمان مجاهدین بزرگترین سازمان سیاسی ایران بود. واعضا آن بیشمار و مرکزیت آن هم بیشمار بود. بقول شما دو سه نفر که نبود. حال شما بگوئید وقتی در فروغ جاودان سازمان شما هزاران جوان را به قربانگاه فرستاد این بود نبوغ رهبران سازمان شما ؟. پس چرا شما به آن رهبران با نبوغ متلک پرانی نمیکنید ودست به قلم نمی شوید ..پس حاج آقا حزب دو یا سه نفره و یا ۱ نفره ایرادی ندارد و قابل احترام است ...ایراد آان سازمانی دارد که نبوغ رهبرانش به مسلخ فرستادن هزاران جوان بود.سازمان دو یا سه نفره واستخوان دار ومبارز نه احتیاج به لشگرسیاهی و نه احتیاج به بازی در بساط بیگانگان دارد..... .  حاج آقا مصداقی مدتی دست از انگ زدن به دیگران ولابی بازی بردارید به عراق بروید و افراد مانده دراشرف را آگاه کنید که چه بر سرشان آورده اید. افراد مانده در شهر اشرف دیگردرسرموی سیاهی ندارند بروید مقداری ازمعلومات و اگاهی خود را درآنجا خرج کنید. حاج آقا مصداقی ببینید نوع گفتارتان چگونه است که حاج رضا میگوید من شریک جنایت کاران بوده ام و این نوع گفتاربه من بیشتر می آید نه به شما که خود را روشنفکر میدانید...ایا  او هم باید از  ادبیات شما ایراد بگیرد؟.....شما گفتید از سخنگویان تریبونال هستید و بعد سوال وزارت اطلاعاتی میپرسید ...که آیا تاکنون در جایی اسامی و تعداد اعضا هیات اجرایی راه کارگرآمده است ؟ این سوال یا بچه گانه است یا از روی اگاهی ویا مکان را با زندان اوین اشتباه گرفته بودید .. آخه این سوالی بود که بازجوها از زندانیان راه کارگر میپرسیدند مگر سازمان هایی که در تریبونال شرکت کرده اند برای شما چارت تشکیلاتی کشیده اند که راجع به مخالفان تریبونال سوال اطلاعاتی میپرسید وچارت تشکیلاتی میخواهید؟ گفته اید امروز دردنیا لابی ها نقش بسیار مهمی دارند و حتئ حکومت عقب افتاده جمهوری اسلامی فهمیده است و هیچ انقلابی فهیمی در دنیا این موقعیت هارا از دست نمیدهد.حاج آقا مصداقی شماها از زمانی که نزد صدام بودید مشغول لابی بازی و لایی کشی بودید . وهیچ سازمان و گروهی به گرد پای شماها نمیرسد و هنوز هم مشغول بازی در بساط دیگران و لابی هستید ..از این سازمان چه دلاورانی شهید وسرمشق انقلابی های دیگر شدند وحال در این دوره این سازمان انقلابی چون.......... بیرون داده است. .و شماها چه کرده اید که هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارید ..و حال شده اید مدیحه سرای اخوانها...شما در مصاحبه تان وقت را غنیمت شمرده اید و حتئ راجع به جدایی که در راه کارگر افتاد اظهارفضل کرده اید . بهتر است بدانید آن یک انشعاب بود و طبیعی و به کاسه داغتر از آش نیازی نیست .شما چرا راجع به جدا شده ها از سازمانتان افشا نکردید و یا کسانی که از عراق فرار کردند و از دست شماها به جمهوری اسلامی پناه برده اند .میگفتید آنها که جدا شدند چه بر سرشان آوردید؟ انقدر تهمت و افترا به آنها زدید که از زندگی ومبارزه پشیمان شدند. درقسمتی دیگر فرمودید بیانیه راه کارگرو مقالات هیئت اجرایی نشانگر سطح پائین اطلا عات این افراد است و تبلیغات راه کارگر و ابواب جمعیشان تبهکارانه و توطئه گرانه است .اگر فردی  از سازمانی دیگر این را میگفت تعجب داشت ولی از شما تعجبی نیست حداقل حاج آقا شما از تبه کاری و توطئه نگوئید چون شماها استاد در این امور هستید .حاج اقا مصداقی شما با نشان دادن کینه خود نسبت به مبارزین واقعی به دنبال چه چیزی میگردید ؟ آیا میخواهید با این نوع عقده گشایی و کینه جویی برای خود اعتبار بیشتری در سازمانتان پیدا کنید؟...در جایی میگوئید نمیدانم چه کسی مسئولیت نمایندگی و سخنگویی خانواده ها وبازماندگان سیاسی جان به دربرده از کشتارهای حکومت را به همایون ایوانی وتعداد انگشت شمار زندانی سیاسی در گفتگوی زندان داده است؟..حاج اقا مصداقی من اقای همایون ایوانی و زندانیان انگشت شمار مورد نظر شما را نمیشناسم. ولی این را میدانم که این مسئولیت را به شما وتیربونالی ها هم نداده اند و هم اینطور به سازمان مجاهدین . نکند فکر میکنید ۳ جلد کتاب نوشته اید وزندان رفته اید و حرف از حقوق بشر میزنید شده اید سخن گوی همه؟ .. و به خود حق میدهید که راجع به هر کس اظهار نظر کنید ومتلک بگوئید اظهار نظر شما در مورد سازمان طوفان و دیگر مخالفان تریبونال با تمسخر و توهین  برای باز ماندگان شهدای آن سازمانها درد آور است یا شرکت نکردن در تریبونال؟ شما که سخنگوی تریبونال هستید این چنین با توهین راجع به مخالفین تریبونال مصاحبه میکنید حتما اگر اقای اخوان مصاحبه کند برای  مخالفین تریبونال حکم تیر صادر میکند. شما حتی راجع به جدال قلمی خانم ماجدی وهمایون ایوانی هم اظهار نظرکرده اید وطرف خانم ماجدی راگرفته اید ای کاش سخن پروفسوردانیل تورب را که گفته بودمن حاضرنیستم دردعواهای سیاسی طرف یکی را علیه دیگری بگیرم رابه یاد می آاوردید وسکوت میکردیدهرچند مقایسه شما با دانیل تروب اززمین تا بیکران است/در ضمن دوستی شما با اذرماجدی وگروه های شرکت کننده در تریبونال از شیشه هم شکننده تراست چون مگرمجاهدین توانسته اند تا آخرباکسی دوست بمانند؟  در قسمتی دیگردرباره منابع مالی راه کارگرهیئت اجرائی فرموده اید که انهامخارجشان را از کجا می آورند و آنقدر آادم ندارند که ازطریق اعضا پول جمع کنند/  اگرمدرکی دارید که مخارج آنها ازجائی تامین میشود ارائه کنید. حاج اقا مصداقی آدرس عوضی به خواننده نده چرا انگ میزنی به این میگویند تبهکاری وتوطئه. مطمئن باشید آنها از پول اعضا مخارجشان را میگذرانند حال شما بگوئید سازمان شما با پول اعضا امورات خود رامیگذراند؟ وقتی دلارهای صدام بود که درمقابلش پول اعضا رقمی نبود وحالا بعد ازآن مرحوم شیخ نشینهای دیگر و آان لابی ها که گفتید جورصدام را میکشند براستی چرا شما مقداری از بریزوبپاش های مجاهدین مطلبی نمی نویسید؟ به قول حاج مجیدقدوسی از آون ملات دارهاش بگو که درتاریخ بماند.

شما سوالهایی میکنید که آدم فکرمیکند وزارت اطلاعات در اروپا شعبه بازکرده است. شما چرا فقط به دنبال گرد و خاک کردن هستید و میروید تمام آرشیو مجاهدین را زیرورو میکنید تا برعلیه تمام سازمانها وگروهها یاکتاب و خاطرات نوشته شده اظهار فضل کنید مثل اینکه شده اید دادستان همه دراینجا. درمقابل تمام مبارزین جبهه میگیرید ولی چهارخط درباره سازمانتان نمینویسید مثلا از ترورهای سال ۶۰ که در برابر آن ترورهای کور در زندان چه بلایی لاجوردی سرزندانیان میاورد؟ و یا در باره شعار از«مهران تا تهران» و یا......./

اقای مصداقی میدانید چراسخن نمیگویی چون همان آرشیو مجاهدین این بار برای شما باز میشود و واویلابرای شما وآن وقت است که عطای نوشتن ومصاحبه رابه لقایش میبخشی وبه امورعقب افتاده شخصی خودمیرسی.پس بهتر است اینقدر گردوخاک نکنید و آادرس عوضی به خواننده ندهید................./حال چون شما راجع به جدال قلمی دیگران نظر داده اید من هم بر خلاف میلم به خود اجازه میدهم در باره جدال قلمی شما با بانو اذرلی نظر بدهم.. آیا در این دنیا هیچکس به غیر از شما نبود که برعلیه بانوآاذرلی  بنویسد؟ من میگوییم حتما بوده اند وهستند ولی لزومی ندیده اند میدانید چرا؟ چون هر روز در اخبارها و مصاحبه ها و.... آانقدردروغ و ریا هست که دیگرکسی به این فکرنمیکند اگرمنظورشما این بوده که نباید در نوشتن خاطرات زندان وافشاگریها تحریف شود وحقیقت باید گفته شودحال سوال من این است کسی به شما این ماموریت را داده است یا از روی وجدان این کار رامیکنید اگرچنین است چراحقایق را درباره سازمان خودت بی خیال شدی ووجدانت برای این کتاب  بدرد آمده است ؟ جالب است که شما حرف از حقوق بشر میزنید ولی درتاختن وافشاگری راجع بانو آذرلی چنان بیرحمانه عمل میکنید که انگارایشان تیرخلاص زن زندان اوین بوده است. شماحتی مسائل خصوصی این بانو راعلنی کرده اید ازدواج ویا طلاق این بانو به من خواننده چه ربطی دارد؟ ولی شما درکوبیدن ایشان هیچ حدی را رعایت نکردید وجلادوار ضربه پشت ضربه وارد کردید.... آخر چرا؟......این همه کینه برای چیست؟ .......گیرم تمام کتاب این بانوکذب محض و یا هر جه شما میگوئید درست است. من مانده ام که اگر شما درایران دادستان انقلاب بودید چگونه با مخالفین خود برخورد میکردید؟ اینجا دنیای آزاد است وشما اینچنین بیرحمانه برخورد میکنید/هر مدرکی بدست آوردید رو کردید ازتاریخ فوت ونوع بیماری وورقه انحصاروراثت وتعداد فرزندان ونوه ونتیجه و.......شما برای بدست آوردن این مدارک آیا با سفارت ایران هم لابی دارید؟ چون اینها مدارکی نیست که در آرشیو مجاهدین پیدا شود ومسلما برادرویا خواهربانو آذرلی هم برای شما نفرستاده اند. یکی کتاب از خاطرات زندان خودش در ایران مینویسد  حالا  درست یا واهی بماند. در باره شما یا سازمان شما که نگفته اند این چنین بر آشفته شده اید  . .شما چرا غریب کشی میکنید. خیلیها کتاب نوشتن منجمله خود شما که از تمامشان میشود ایراداتی گرفت آایا کسی ایرادی گرفت .  ....ولی شما آرشیو سازمان و دوستانتان را به خدمت گرفتید تا این بانو را تواب کنید ...نکند چون اکثریت زندانیان مجاهد بودند و اکثریت توابها هم مجاهد این موضوع در روش مبارزه شما علیه دیگری اثر گذاشته که شما برای این بانو هیچ حقی قائل نیستید و تا این بانوبرای شما ندامت نامه ننویسد شما رضایت نخواهید داد  و همچنین دارید مدرک جمع آوری میکنید  ....اآدم خنده اش میگیرد که شما چقدر بیکار هستید که دنبال چه کارها میروید ..جالب است که شما اسم این نوع بدگوئی ها را مبارزه میگذارید .اگر معنای مبارزه برای آزادی وطن این است.مردم ایران باید قدر خامنه ای را بدانند. شما خود را روشنفکر میدانید ولی روش و ادبیاتتان چون تاریک اندیشان است ...................جایگاه انسانیت قلب خاموش اوست . نه ذهن وراجش (جبران خلیل جبران...................باعرض پوزش از بانو آذزلی که از ایشان بدون اجازه نام بردم  ...............به امید  .....اتحاد.........مبارزه .....پیروزی

۱۸ اگوست ۲۰۱۲           

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©