Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۱ برابر با  ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۱  برابر با ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲

 

 

تصحیح و پوزش  سردبیر  سایت  راه کارگر

 

 ما مقاله مورد اشاره در نامه رفیق وزیر فتحی  را از طریق ای میلی که به او تعلق نداشت دریافت کرده و در ستون چهارم سایت راه کارگر (گزیدۀ مقالات رسیده، از دیگر رسانه ها: مطالب این ستون لزوما ديدگاه های راه کارگر را بازتاب نمی دهند!) درج کردیم. همانطور که نگارنده نامه مطرح ساخته است این نوشته به او تعلق ندارد. ما از بابت تسامح در عدم تماس مستقیم با رفیق وزیر فتحی  و سوءتفاهمات ناشی از  انتساب این مقاله به وی  از ایشان  جداً پوزش می خواهیم و از منابع دیگری که احیاناً به نقل از سایت ما  این مطلب را منعکس کرده اند، خواهش می کنیم  تا نوشته مزبور را در اولین فرصت حذف نماید.

 

متن نامه وزیر فتحی به قرار زیر است:

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی (راه کارگر)

و

انتشارات راه کارگر

با سلام

امروز مورخ ۲۱اکتبر ۲۰۱۲ برابر با ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۱ از طریق  یکی از دوستان متوجه شده ام که نوشتاری را بنام اینجانب  تحت عنوان : « به بهانه مصاحبه رضا علیجانی ... » درسایت متعلق به آن سازمان درج کرده اید ! لطفاً هرچه سریعتر توضیح دهید که به چه مناسبتی و چه دلیلی مطلبی را بنام کسی منتشر کرده اید که روح اش هم از آن خبر دار نیست !؟

نیازی به تاکید نیست که من هر گز چنین مطلبی را ننوشته ام  دیگر اینکه امکان ندارد نوشته ای را برای سایتی بدون درخواست انتشار کتبی بفرستم

اصول و مبانی و پرنسیپ های مطبوعاتی و رسانه ای ایجاب میکند که هر چه سریعتر و همین امروز نسبت به برداشتن نام ام از زیر ـن نوشتار اقدام و حتماً توضیح  دادخ و عذر خواهی کنید

در عیر این صورت ، عملی عامدانه تلقی و بعنوان روشی کثیف در مجادلات سیاسی با آن برخورد میشود

و درود بر شایستگان

وزیر فتحی

۲۱ اکتبر ۲۰۱۲

۳۰ مهرماه ۱۳۹۱

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©