Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ برابر با  ۰۸ مارس ۲۰۱۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۱  برابر با ۰۸ مارس ۲۰۱۳
اطلاعیه احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

اطلاعیه احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

به مناسبت ۸ مارس ۲۰۱۳

 

گل همین جاست، همین جا برقص!

 

یکصد وسومین سالگرد ٨ مارس فرا میرسد. روزی که یادآور رزم زنان کارگر در نیویورک است. روزی که زنان کارگر بر فرودستی خویش شوریدند و مزدهای کم و ساعات طولانی کار و سرمایه را به مصاف طلبیدند. روزی که جهانی است زیرا مسئله ستم بر زن امری جهانی است.

 

هشت مارس فرمان جشنی نیست تا بزرگش بداریم. مراسمی نیست تا پایی بکوبیم. هشت مارس تنها برداشتن سرپوش از ظلمی نیست که بر زنان می رود. حتی فریادی انتزاعی نیست برعلیه وضع موجود. هشت مارس طلایه های قیامی بزرگ است بر علیه نظم سرمایه داری و مردسالار کنونی. ما تنها از ظلمی که بر زنان روا می شود سخن نمیگوییم؛ ما از آنچه زن و جامعه در عطش آن می سوزد و نیازمند آنیم سخن می گوییم. ما نیازمند پایکوبی هستیم اما بر جسد مردسالاری و تمامیت نظام سرمایه داری.

 

تاریخ هرچه بوده باشد اما امروز سرمایه داری و عقب مانده ترین نیروهای جهان دست در دست هم، از استثمار بیشتر و ستم بر زن سود می برند. تبدیل زن به نیروی کار ارزانتر و خط کشیدن روی دوسوم تولید جهان که توسط زنان و کارخانگی صورت می گیرد؛ سود بادآورده ایست که از آن نمی توان گذشت. سیاست سرمایه جهانی بر پایه توجیه تجاوزات امپریالیستی درعراق، افغانستان و ... و بر بازسازی و نگهداری روابط سلطه و ضد زن استوار است. حمایت آنها از ارتجاعی ترین آلترناتیوها با آرایش دفاع از "دموکراسی و رهایی زنان" در همین راستا است. به خاورمیانه و افریقا بنگریم! عروج طالبان، و مذهب سیاسی و حکومت های مذهبی در ایران، ترکیه، عراق، مصر، وتونس و ..... آشکارترین جلوه های حمله به زنان است. این حملات به قصد سلطه و سود انجام میگیرند؛ لذا همزمان طبقه کارگر و بلاخص زنان کارگر و اقشار تهیدست جامعه را زیر ضرب می برند. زنان کارگر که بخش بزرگی از زنان زیر ستم را تشکیل میدهند و تحت ستم مضاعف قرار دارند در ایران با بیکاری بیش از ۴۵ درصد و مزدی بمراتب حتی کمتر از مردان و نرخ بیکاری بالاتر مواجهند. بسیار ضروری و مهم است که بر همبستگی این گروه های اجتماعی یعنی کارگران و زنان تا آنجا که برعلیه سلطه و مردسالاری اند تاکید نمود. یکی از موانع این همبستگی حاکمیت فرهنگ طبقه حاکم است که در شکل مرد سالاری به تاریکترین زوایای جامعه نفوذ کرده و با دست فرودستان نیز بقا می یابد. مردسالاری و فرهنگ ناظر بر آن، دست دشمن است در میان زحمت کشان که در هیئت منفعت مردانه خود را نشان میدهد. آن جنبش کارگری که برعلیه مردسالاری، و سرمایه و سلطه مبارزه میکند همدست جنبش زنان است آنگاه که توطئه می کنند شکستن زنجیرها را. وضعیت زنان درایران بر بستر این مجموعه سیاست جهانی اتفاق میافتد. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی که هستی اش را به مقابله علیه زنان پیوند زده است، سرکوب هرگونه آزادی خواهی را از زنان آغاز کرد. اما در مقابل، نخستین سرود مرگ خود را نیز در سال ۵۷ از زنان دریافت نمود. آنگاه که زنان فریاد زدند "ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم" و یا "آزادی نه شرقی است نه غربی است، جهانی است".

 

زنان که نیمی از جامعه اند و کنترل آنان با توجیهات مذهبی کنترل کل جامعه را میسر می کند، آماج حکومت مذهبی قرار گرفتند. حاکمیت دین و اشاعه مردسالاری، خانه ها و جامعه را به جهنم زنان تبدیل کرده است. آپارتاید جنسی، تجاوز قانونی، اجرای شرع در کنار استثمار و افزایش حجم کارخانگی وگسترش تن فروشی در اثر فقر مفرط ، چنان وضعیتی ایجاد کرده است که دیگر سخن بر سر این یا آن حقوق نیست، بلکه تنها سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری اسلامی میتواند، نخستین جلوه رهایی زن محسوب گردد.

 

هشیار باید بود، تمامی آلترناتیوهای بورژوازی و امپریالیستی نیز، واضعین و پیش برندگان سیاست جهانی ولاجرم تبعیض علیه زنان اند. آنها و همه کسانی که چشم امیدی به آنها دارند بردگی زنان را تقویت میکنند. باید وعده های بندگی آورشان را افشا و طرد نمود. بدیل سوسیالیستی تنها آلترناتیو وضع موجود است و رهایی زن و برابری او را با مرد در تمامی سطوح حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ممکن میکند.

 

هشت مارس را به تدارک قیام برعلیه وضع موجود پیوند بزنیم. درهر کجا هستیم مانیفست خود را برعلیه نظم کنونی اعلام و تشکل و انقلاب علیه این شرایط را ممکن کنیم. نظاره گری مرگ است. گل همین جاست، همین جا برقص!

 

نابود باد مردسالاری و نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

١٧اسفند ١٣٩١ ٧

مارس ٢٠١٣

 

اسامی امضاء کنندگان

١ـ اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢ـ اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

٣ـ  اتحاد فدائیان کمونیست

٤ -پیوند در خدمت وحدت کمونیست های ایران

٥ـ   کمیته جوانان بلژیک

٦ـ حزب رنجبران ایران

٧ـ حزب کمونیست ایران

٨ـ  سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) - کمیته مرکزی

٩- سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) -هیئت اجرایی

١٠ـ  شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران-استکهلم

١١ـ  شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه-هامبورگ

١٢ـ  کانون همبستگی با کارگران ایران-گوتنبرگ

١٣- کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران-ناظر

١٤ ـ کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران-فنلاند

١٥ـ کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

١٦ـ کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه٦٠در ایران - مونترال ،کانادا

١٧ـ نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-غرب آلمان

١٨ـ هسته اقلیت

١٩ـ کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران-دانمارک -

٢٠- میزکتاب دانمارک

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©