Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ برابر با  ۲۹ آوريل ۲۰۱۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۲  برابر با ۲۹ آوريل ۲۰۱۳
اطلاعیه احزاب ، سازمانها ونهادهای چپ و کمونیست

 

اطلاعیه احزاب ، سازمانها ونهادهای چپ و کمونیست

 در رابطه با اول ماه مه۲۰۱۳ 

 

جهانی عاری از ستم واستثمارممکن است

 

 

وقتی که رود خروشان مبارزات کارگران به هم بپیوندند ، دنیای دیگری ممکن است. جهانی عاری از استثمار وفقروسرشار از آزادی ورفاه . جهان وارونه را باید دگرگون کرد . طبقات را ازمیان برداشت و برسرنوشت خود حاکم شد. کارگران پیام آوران این دنیای ممکن اند . تجمعات انقلابی کارگران شبح این آرزوست که برجوامع طبقاتی ظاهر میشود وسرمایه داران وطرفداران سلطه واستثمار را به وحشت میاندازد. ترس ازانقلاب، ترس ازبهم ریختن این نظم ظالمانه کهن ،ترس ازدست دادن ناز ونعمت که باخون دل کارگران فراهم شده . ترس ازکارگران ، موجب دستگیریها وحملات جنون آسا به تجمعات کارگری می شود .همیشه،  و ازجمله دراول ماه مه شاهد این اقدامات جنون آمیز سرمایه داران بوده ایم.درحال حاضردربسیاری نقاط کارگران حق تجمع وبرگزاری اول ماه مه را ندارند. بحرانها وفقر دامنگیر تر میشوند و سرکوب کارگران شدت بیشتری می یابد. ریاضت اقتصادی این نسخه سرمایه داری جهانی برای کارگران جهان وبهبود حال سرمایه ها ، آخرین رمق  را از تن ونان را از سفره کارگران می رباید. . تقویت گرایشات ضد کارگری از سوی سرمایه جهانی تدارک خاموش کردن نیروی کار درفردای تحولات اجتماعی است .

درایران ، جمهوری اسلامی درهمدستی با سرمایه جهانی مدل ریاضت اقتصادی را به بهای ازهم پاشیدن کانون نه چندان پر رونق هزاران خانواده کارگری واخراجهای بی امان وعدم پرداخت مزدها پیش برده است. در آغاز سال جدید، خامنه ای، سال نود و دو را "سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی" نامید و بدون شک این "حماسه" اسم رمزی است برای حکومت سرمایه داری ایران، که بیش از هر زمان دیگر، کارگران و زحمتکشان و دیگر متّحدان فرودست ایشان را سرکوب کنند و برای طبقه سرمایه دار، حماسه ای بیافرینند. آنان پیشاپیش این حماسه را کلید زده اند حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را، با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال۹۱ ، معادل ۴۸۶ هزارو ۲۵۰ تومان تعیین کرده اند؛ بخش قابل توجّهی از کارگران و زحمتکشان از همین حداقل حقوق نیز محرومند. با توجه به تورم افسارگسیخته که گاه تا ۱۱۰% تخمین زده میشود ، معنای این افزایش قبول کاهش ۸۵ درصدی مقدار دستمزد واقعی  است . دستمزدهای معوّقه چندین ماهه کارگران و محروم بودن کارگران از هرگونه بیمه و تأمین اجتماعی به یک مسئله عادی در زندگی کارگران و زحمتکشان بدل شده است؛ کارگران از حقّ ایجاد تشکّل های مستقل صنفی- سیاسی خود، حق اعتصاب، اعتراض و تجمّع محرومند؛ هرچه عمیق تر شدن بحران سرمایه داری وانفجار تورم و گرانی سرسام آور وکاهش ارزش پول ،ونتایج تحریمها ی رو به افزایش ، زندگی کارگری را به شدت درتنگنا قرار داده است.  محصول این هجوم به معیشت کارگران ،گسترش بیکاری ، افزایش کودکان کار و خیابانی، خانه نشینی هرچه بیشتر زنان ، افزایش حجم کارخانگی ،  تن فروشی وفقر است.پرواضح است که سهم زنان علاوه بر دستمزد ۳۰% کمتر از مردان از این بلایای سرمایه داری بیش از هرگروه اجتماعی دیگر است . با افزایش تحریم های اعمال شده توسط قدرت های امپریالیستی و نتایج خانمان براندازآن برروی زندگی کارگران و زحمتکشان وبحران سرمایه داری در ایران، پیش بینی وخامت هر چه بیشتر مصائب اجتماعی دشوار نیست.

 با این همه مبارزات کارگران ، زنان وآزادیخواهان در ایران هرگز خاموشی نگرفته است و هم از این روست  که هم اکنون دهها فعال کارگری در زندان بسر می برند. برگزاری اول ماه مه درشرایط متفاوت وزیر سرکوب عنان گسیخته ، ایجاد تشکل های کارگری از طریق مبارزات مستقیم و بدون اجازه رژیم، اعتراضات واعتصابات پی درپی ، کمترین «جرم »این کارگران زندانی وجنبش کارگری ایران از دیدگاه رژیم است .اینها نشان میدهد که  حرکت بسوی تشکل یابی ووحدت طبقه کارگر همچنان سیر خودرا طی میکند. اول ماه مه نشان دادن این همبستگی ورزم مشترک کارگریست . درهرکجا هستیم برای اداره سیاست واقتصاد بدست کارگران و یک راه حل کارگری وشورایی  پرچم خواسته های کارگری را برافرازیم وبرای جهانی عاری از استثمار وطبقات خودرا متشکل کنیم.

جهانی عاری از فقرو مسکنت واستثمارو بردگی وسرشار از آزادی ورفاه وحاکمیت بر سرنوشت خویش میسر است برایش مبارزه کنیم.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی !

زنده باد آزادی !

زنده باد سوسیالیسم!

٢٥ آوریل ٢٠١٣ برابر با ٥ اردیبهشت ١٣٩٢

اسامی امضاء کنندگان

١-اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢-اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

٣-اتحاد فدائیان کمونیست

٤-پیوند در خدمت وحدت کمونیست های ایران

٥- جمعی از چپ های کلن – آلمان

٦-حزب رنجبران ایران

٧-حزب کمونیست ایران

٨- کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

٩- سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) - کمیته مرکزی

١٠- سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) -هیئت اجرایی

١١- شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران-استکهلم

١٢- شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه-هامبورگ

١٣- کانون همبستگی با کارگران ایران-گوتنبرگ

١٤- نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-غرب آلمان

١٥- هسته اقلیت

١٦- میز کتاب دانمارک

١٧- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه٦٠در ایران - مونترال ،کانادا

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©