Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ برابر با  ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴  برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵
چرا

 چرا

 « بیانیه مشترک احزاب و سازمان های چپ وکمونیست

علیه دولت ها و نیروهای اسلامی در منطقه»

 را امضاء نکردیم!

 

توضیح! رفقای حزب کمونیست ایران متن پیش نویس یک اطلاعیه میان حزب کمونیست  ایران ، حزب کمونیست کارگری ایران و حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست که اخیرآ منتشر شده است را   در تاریخ هفتم سپتامبر برای هیئت اجرائی سازمان ما ارسال کردند و از ما خواستند در صورتی که با مضمون اصلی این اطلاعیه موافق هستیم، آن را امضاء کنیم. ما ضمن  استقبال از این اتحادعمل، پیشنهادات اصلاحی مان را ارسال داشتیم که با آنها موافقت نشد. از این رو از امضای این اطلاعیه مشترک خودداری کردیم. دلایل ما برای عدم امضاء، در  مکاتبات انجام شده میان ما  و حزب کمونیست ایران درباره پیش نویس آمده است، که برای آگاهی عموم، منتشرمی شود.

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵

***************************************
بیانیه مشترک احزاب و سازمانهای چپ وکمونیست

علیه دولت ها و نیروهای اسلامی در منطقه

 

خاورمیانه شاهد شکل گیری و سربلند کردن یک جنبش گسترده سکولاریستی و مبارزه برای رهائی جامعه از وضعیت فاجعه باری است که در نتیجه دخالتهای آمریکا و موئتلفینش و گسترش کشمکشهای خونین و ارتجاعی و قدرت گیری هر چه بیشتر دولتهای اسلامی و نیروهای تروریست اسلامی در این منطقه و مناطقی از شمال و مرکز آفریقا بوجود آمده است. مبارزات مستمر مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و قوانین اسلامی آن، اعتراضات مردم ترکیه علیه حزب اسلامی حاکم، مبارزات قهرمانانه زنان و مردان آزاده در کردستان سوریه علیه داعش، گسترش جنبش سکولاریستی در تونس، مبارزه آزادیخواهانه در افغانستان علیه ارتجاع مذهبی  و بویژه امروز جنبش توده ای در عراق علیه حکومت مرکزی و دار و دسته های ارتجاعی اسلامی و در دفاع از سکولاریسم، نمودهای مشخصی از این حرکت گسترده و امیدبخش است. این عکس العمل حق طلبانه و آزادیخواهانه دهها میلیون مردم کارگر و زحمتکش و زنان و جوانانی است که فقر، محرومیت، بیحقوقی و ناامنی تمام عیاری توسط دولت های حاکم بر این کشورها بر زندگی شان حاکم شده است. این مبارزات تا همین جا ظرفیت عظیم نیروی آزادیخواهی مردم برای ایفای نقش در تحولات سیاسی و ایجاد تغییرات رادیکال و اساسی به نفع اکثریت جامعه را نشان داده و امید تازه ای در میان آنان به وجود آورده است. این مبارزات در صورت تعمیق و سازمانیابی و برخورداری از یک رهبری چپ و رادیکال میتواند ضربه قاطعی به جنبش اسلام سیاسی و دولت ها و جریانهای ارتجاعی مذهبی وارد کند و ورق را در خاورمیانه به نفع مردم و آزادیخواهی و مدنیت و انسانیت برگرداند.

در چنین شرایطی ما امضا کنندگان این بیانیه عزم خود را برای مقابله فعال با نیروها و دولتهای اسلامی و نظام حاکم بر این کشورها و حمایت و تقویت مبارزات توده های مردم منطقه اعلام میداریم. برنامه عمل مشترک ما مبتنی است بر تلاش برای تقویت و تعمیق این مبارزات علیه دولتها و نیروهای اسلامی در کشورهای منطقه، آگاه ساختن افکار عمومی جهان از جنایات آنها و جلب حمایت جهانیان از مبارزات مردم علیه این نیروها.

 

ما امضا کنندگان این بیانیه از تلاش و مبارزه نیروهای سکولار و آزادیخواه و چپ و کمونیست در کشورهای منطقه حمایت میکنیم.

ما خواهان آن هستیم که:

۱-  دین از دولت و آموزش و پرورش و نظام قضایی و قوانین جاری جامعه جدا شود. اعتقاد و رفتار دینی هر فرد، امر شخصی و جزء آزادی وجدان فرد محسوب گردد. این اصل باید به طور شفاف و  غیر قابل تفسیر در قانون اساسی و هر سند حقوق پایه ای مردم این جوامع تصریح شود و همه قوانین موجود مغایر آن ملغا اعلام گردد.

۲- تغییر نظام سیاسی حاکم بر جوامع اسلامزده به نظام سیاسی آزاد، برابر و سکولار، یک ضرورت آزادیخواهانه فوری است و ایجاب می کند که نیروهای آزادیخواه، با جدیت و تشریک مساعی برای تحقق آن تلاش کنند.

۳- ما بویژه بر مبرمیت سرنگونی جمهوری اسلامی ایران در راستای به هزیمت کشاندن اسلام سیاسی در خاورمیانه و شمال و مرکز آفریقا تاکید میکنیم.

ما احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست امضا کننده این بیانیه آمادگی خود را برای پیشبرد اهداف فوق و شکل دادن به یک حرکت جهانی در دفاع از سکولاریسم و علیه نیروها و دولتهای مذهبی در خاورمیانه و شمال و مرکز آفریقا اعلام میکنیم و همه نیروهای چپ، سکولار و آزادیخواه را به پیوستن به این حرکت فرامیخوانیم.

 

امضاها

حزب کمونیست ایران

حزب کمونیست کارگری ایران

حزب کمونیست کارگری ایران -حکمتیست

 دریافت هفتم سپتامبر 2015

***************************************

از هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

رفقای حزب کمونیست ایران !

 

پیشنهاد شما را دریافت کردیم. هیئت اجرائی سازمان ما از این اتحادعمل استقبال کرده و با محور اصلی مطرح شده در اعلامیه مبنی بر حمایت از موج جدید جنبش های توده ای در خاورمیانه علیه حکومت های اسلامی و ارتجاعی حمایت می کند. این نکته مثبت این اعلامیه است. اما اعلامیه تنظیم شده کمبودهائی دارد که از نظر ما لازم است اصلاح شود.

 

 برای روشن شدن نکات پیشنهادی اعلامیه را به پارگراف های مجزا تقسیم کرده و در هر مورد پیشنهاد اصلاحی و یا پارگراف اضافی  با رنگ قرمز آورده شده است.

 

1- امپریالیسم به آمریکا اضافه شود(دلائل آن روشن است ) و نیز اشاره ای هر چند کوتاه به اسرائیل و استعمار فلسطین شود. نمی توان به خاورمیانه پرداخت و حتی اشاره ای هم به اسرائیل، یکی از ستون های اصلی ارتجاع خاورمیانه و ادامه استعمار فلسطین و کشتار فلسطینی ها توسط آن نکرد.

 

 2- به علل ریشه ای عروج اسلام سیاسی هیچ نوع اشاره ای نشده است. اسلام گرائی با این ابعاد و وسعت  به ناگهان مانند رعدی در آسمان بی ابر ظاهر نشده است. علت عروج اسلام گرائی بحران ساختاری مناسبات سرمایه داری در منطقه خاورمیانه و دیکتاتوری های سیاسی ارتجاعی سرکوبگر حافظ این مناسبات می باشد که اساساً به امپریالیسم جهانی و به ویژه آمریکا وابسته  بوده اند. پس از بحران سال2008  این بحران خصلت انفجاری یافت و درشرایط غیبت و فقدان چپ و کمونیست ها اسلام سیاسی توانست قربانیان این مناسبات به شدت ناعادلانه را به سوی خود جلب کند. بنابراین پیشنهاد می شود که این پاراگراف دوم در توضیح دلائل ظهور اسلام گرائی به متن اضافه شود.

 

3، در لبنان که ساختار حکومتی فرقه ای داشته است اکنون یک جنبش عمومی توده ای علیه همه طبقه حاکم صرفنظر از تعلق آن ها به این یا آن فرقه به وجود آمده است که بهتراست به آن اشاره شود.

 

 5،8،12 - مقابله فعال ما با ارتجاع خاورمیانه تنها محدود و منحصر به مقابله با ارتجاع اسلامی  است یا ارتجاع خاورمیانه در همه اشکال و مظاهر آن- صرفنظر از مذهبی و لائیک بودن نوع ارتجاع - را آماج قرار دهد؟ به عنوان نمونه می توان به مصر بزرگترین و پرنفوذ ترین کشورعربی خاورمیانه اشاره کرد که زیرچکمه ژنرال های لائیک در یک روز بیش از هزار نفر از اسلام گرایان را در یک محاکمه چند ساعته به اعدام محکوم می کند. آیا نظام های سیاسی به رهبری سی سی ها، ملک عبدالله ها، اسدها، ملک حسن دوم مراکش و ... به خاطر لائیک بودن از آماج مقابله ما کنار نهاده می شوند؟  اگرنخواهیم ارتجاع خاورمیانه را تنها به ارتجاع اسلامی محدود کنیم پس پیکار با ارتجاع ضرورتاً باید همه ارتجاع خاورمیانه را در بر بگیرد. پارگراف های 5، 8 و 12 از این نظر نیاز به اصلاح دارد که با رنگ قرمز اصلاحات پیشنهادی وارد شده است.

 

 10 و 11، تردیدی نیست که  بدون به میان آمدن جنبش طبقاتی کارگران و تهیدستان که یاری به آن اساسی ترین وظیفه کمونیست ها می باشد سکولاریسم، آزادی و عدالت اجتماعی در خاورمیانه ای که از فقدان همه آن ها در حال سقوط آزاد است، خواب و خیالی بیش نخواهد بود. پاراگراف پیشنهادی 10 به این مسئله مهم، که برای چپ خصلت هویتی دارد، پرداخته است. نیروی های کمونیست و چپ پیگیرترین نیرو در پیکار برای سکولاریسم، آزادی و دمکراسی می باشند به خاطر آن که خواهان به صحنه آمدن  کنشگر اصلی این مبارزه یعنی اردوی کارو زحمت هستند. 

  اگر فاجعه کنونی خاورمیانه حاصل بحران نظام سرمایه داری حاکم در منطقه ما می باشد پس روشن است که بدون درنوردیدن سرمایه داری هیچ  کدام از دست آوردهای این مبارزات تضمین و تثبیت نخواهد شد. پاراگراف 11 به همین مسئله  پرداخته است. 

 

البته مسائلی نظیر جنگ های فرقه ای و نقش مذهب، مسئله ملی و راه حل آن و بسیاری از مسائل مهم دیگر به عنوان مولفه های بحران خاورمیانه وجود دارد که طبعاً جای آن ها در  این اعلامیه نیست.

 

رفقای گرامی  !به طورخلاصه به علت طبقاتی بحرانی که اسلام گرائی حاصل آن است، پیکار برای سکولاریسم و آزادی علیه همه اشکال ارتجاع خاورمیانه و حامیان منطقه ای و بین المللی آن ( و نه فقط شکل اسلامی آن)، نیروی طبقاتی اصلی این پیکار و راه خروج قطعی از بحران کنونی یا آلترناتیو سوسیالیسم برای رهائی اشاره شود.

 

خوشحال خواهیم شد که پیشنهادات ما به جریانات دیگر نیز ارسال شده و نقطه نظرات آن ها را نیز برا یمان  بفرستید.

 

با بهترین درودهای کمونیستی

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

چهارشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۴ ، ۹ سپتامبر ۲۰۱۵

 

 

بیانیه مشترک احزاب و سازمانهای چپ وکمونیست

علیه دولت ها و نیروهای اسلامی در منطقه


1- خاورمیانه شاهد شکل گیری و سربلند کردن یک جنبش گسترده سکولاریستی و مبارزه برای رهائی جامعه از وضعیت فاجعه باری است که در نتیجه دخالتهای امپریالیسم آمریکا و موئتلفین، تداوم استعمار اسرائیل بر فلسطین، گسترش کشمکشهای خونین و ارتجاعی و قدرت گیری هر چه بیشتر دولتهای اسلامی و نیروهای تروریست اسلامی در این منطقه و مناطقی از شمال و مرکز آفریقا بوجود آمده است.

 

2-  وضعیت فاجعه بار کنونی خاورمیانه و به ویژه عروج اسلام سیاسی و بنیادگرا بازتاب بی واسطه بحران عمیق وساختاری مناسبات سرمایه داری است که پس از جنگ جهانی دوم توسط قدرت های سرمایه داری جهانی و دیکتاتوری های خشن مورد حمایت آن ها در منطقه حاکم گشته و ثروت های افسانه ای منطقه را در یک سو و اقیانوسی از فقرو محرومیت کارگران و تهیدستان را در سوی دیگر در برابر هم قرار داده است. این بحران پس از بحران جهانی سال 2008 خصلت انفجاری به خود گرفته و در غیبت آلترناتیو چپ، بخش مهمی از کارگران، زحمتکشان و تهیدستان را درسراب رهائی از وضعیت موجود، طعمه انواع واقسام جریانات اسلام سیاسی ساخته است. 

 

3- مبارزات مستمر مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و قوانین اسلامی آن ، اعتراضات مردم ترکیه علیه حزب اسلامی حاکم، مبارزات قهرمانانه زنان و مردان آزاده در کردستان سوریه علیه داعش، گسترش جنبش سکولاریستی در تونس، مبارزه آزادیخواهانه در افغانستان علیه ارتجاع مذهبی، جنبش توده ای عمومی مردم لبنان علیه دولت حاکم و ساختار فرقه ای آن  و بویژه امروز جنبش توده ای در عراق علیه حکومت مرکزی و دار و دسته های ارتجاعی اسلامی و در دفاع از سکولاریسم، نمودهای مشخصی از این حرکت گسترده و امیدبخش است. این عکس العمل حق طلبانه و آزادیخواهانه دهها میلیون مردم کارگر و زحمتکش و زنان و جوانانی است که فقر، محرومیت، بیحقوقی و ناامنی تمام عیاری توسط دولت های حاکم بر این کشورها بر زندگی شان حاکم شده است.

 

4- این مبارزات تا همین جا ظرفیت عظیم نیروی آزادیخواهی مردم برای ایفای نقش در تحولات سیاسی و ایجاد تغییرات رادیکال و اساسی به نفع اکثریت جامعه را نشان داده و امید تازه ای در میان آنان به وجود آورده است. این مبارزات در صورت تعمیق و سازمانیابی و برخورداری از یک رهبری چپ و رادیکال میتواند ضربه قاطعی به جنبش اسلام سیاسی و دولت ها و جریانهای ارتجاعی مذهبی وارد کند و ورق را در خاورمیانه به نفع مردم و آزادیخواهی و مدنیت و انسانیت برگرداند.

 

5- در چنین شرایطی ما امضا کنندگان این بیانیه عزم خود را برای مقابله فعال با همه اشکال دیکتاتوری ها، نیروهای ارتجاعی منطقه و به ویژه نیروها و دولتهای اسلامی، نظام حاکم براین کشورها و حمایت و تقویت مبارزات توده های مردم منطقه اعلام میداریم. برنامه عمل مشترک ما مبتنی است بر تلاش برای تقویت و تعمیق این مبارزات علیه ارتجاع منطقه درهمه اشکال آن، علیه حامیان بین المللی غارتگر و جنگ افروز آن ها،علیه جنگ های فرقه ای و نیابتی، علیه آپارتاید نژادی، علیه دولتها و نیروهای اسلامی در کشورهای منطقه، برای آگاه ساختن افکار عمومی جهان از جنایات آنها و جلب حمایت جهانیان از مبارزات مردم علیه این نیروها.

 

6- ما امضا کنندگان این بیانیه از تلاش و مبارزه نیروهای سکولار و آزادیخواه و چپ و کمونیست در کشورهای منطقه حمایت میکنیم.

 

ما خواهان آن هستیم که:

 

7-   1-  دین از دولت و آموزش و پرورش و نظام قضایی و قوانین جاری جامعه جدا شود. اعتقاد و رفتار دینی هر فرد، امر شخصی و جزء آزادی وجدان فرد محسوب گردد. این اصل باید به طور شفاف و  غیر قابل تفسیر در قانون اساسی و هر سند حقوق پایه ای مردم این جوامع تصریح شود و همه قوانین موجود مغایر آن ملغا اعلام گردد.

 

8-   2- تغییر نظام سیاسی حاکم بر همه جوامع و از جمله جوامع اسلام زده به نظام سیاسی آزاد، برابر و سکولار، با برقراری حق بی قیدوشرط مردم برای تعیین آزادانه نظام سیاسی یک ضرورت آزادیخواهانه فوری است و ایجاب می کند که نیروهای آزادیخواه، با جدیت و تشریک مساعی برای تحقق آن تلاش کنند.

 

9-    3- ما بویژه بر مبرمیت سرنگونی جمهوری اسلامی ایران در راستای به هزیمت کشاندن اسلام سیاسی در خاورمیانه و شمال و مرکز آفریقا تاکید میکنیم.

 

10-  4- شرط واقعی برای شکست اسلام سیاسی و همه انواع و اقسام دیکتاتوری ها و از جمله دیکتاتوری های سکولاردر خاورمیانه درراستای پیروزی قطعی سکولاریسم، آزادی و دمکراسی در گرو به میدان آمدن جنبش کارگران، زحمتکشان وتهیدستان خاورمیانه به مثابه نیروی بنیادی مبارزه  علیه نظم موجود و دگرگونی آن است. وظیفه اصلی نیروهای چپ و کمونیست یاری برای به صحنه آمدن این جنبش بر پایه مطالبات طبقاتی آن ها علیه بحران های مرکب و چندگانه موجود درخاورمیانه است.

 

11-  5- ضمن آن که نیروهای چپ و کمونیست باید در صف مقدم مبارزه برای سکولاریسم،آزادی  و دمکراسی  قرار داشته باشند اما  تردیدی نیست که برای پایان دادن به بحران موجود درخاورمیانه و تثبیت دست آوردهای کارگران وزحمتکشان در پیکار علیه دولت ها و جنبش های اسلامی و دیگر دولت ها ی ارتجاعی منطقه باید بدیل سوسیالیستی برای رهائی جایگزین مناسبات بحران زای سرمایه داری در جوامع کنونی خاورمیانه شود.

 

12- ما احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست امضا کننده این بیانیه آمادگی خود را برای پیشبرد اهداف فوق و شکل دادن به یک حرکت جهانی در دفاع از سکولاریسم، آزادی، دمکراسی و رها ئی اجتماعی در پیکار علیه همه نیروها و دولتهای  ارتجاعی و مذهبی در خاورمیانه و شمال و مرکز آفریقا و حامیان بین المللی آن ها اعلام میکنیم و همه نیروهای چپ، سکولار و آزادیخواه را به پیوستن به این حرکت فرامیخوانیم. 

 

امضاها

حزب کمونیست ایران

حزب کمونیست کارگری ایران

حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست

 

*************************************************

پاسخ رفقای حزب کمونیست ایران به پیشنهادات اصلاحی ما

از سوی حزب کمونیست ایران!

با پوزش از اینکه این یادداشت کوتاه به تأخیر افتاد. منتظر ماندیم تا بقیه رفقا هم نظرات و ملاحظات خود را ارسال دارند. ضمن تشکر از برخورد مسئولانه و فعال شما به بیانیه پیشنهادی، باید بگویم ما در عین حال که با بخش زیادی از ملاحظات مضمونی شما مخالفتی نداریم از جمله علل و ریشه های عروج اسلام سیاسی، نقش سیاست های امپریالیستی آمریکا و یا ضرورت شکل گیری بدیل سوسیالیستی برای پایان دادن به این وضعیت، اما گنجاندن پیشنهادات شما کل ساختار بیانیه را عوض می کند و توافق بر سر چنین ساختاری را مشکل می نماید. در این موارد وارد شدن به مبحث ریشه یابی و تجزیه و تحلیل این اوضاع، پروسه رسیدن به توافق و اعلام حمایت از این جنبش توده ای ترقی خواهانه را بیش از این طولانی می نماید. قاعدتا ما کمونیست ها هم باید راهی بیابیم که علیرغم ارزیابی ها و تحلیل های متفاوت از اوضاع، بتوانیم در یک صف متحد از جنبش ها و مبارزاتی که در کشورهای منطقه در ترکیه، سوریه، عراق، تونس و ... در جریان هستند و بطور عینی در صف ترقی خواهی قرار دارند پشتیبانی کنیم و همین را سرآغاز به راه انداختن کارزاری حمایتی از این مبارزات سکولار و ترقی خواهانه قرار دهیم.

با تشکر دوباره از برخورد فعال شما

22 سپتامبر 2015

*****************************************************

از هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

رفقای حزب کمونیست ایران

با تشکر از پاسخ شما به پیشنهادات اصلاحی ما درباره متن پیش نویس اعلامیه مشترک!

رفقای گرامی به اطلاع می رسانیم که برای ما امضاء این اعلامیه با شکلی که شما خواهان آن هستید ممکن نیست. همانگونه که ما در نقد و پیشنهادات اصلاحی نشان داده ایم این اعلامیه می خواهد یک حرکت عمومی صرفاً مخالفت با اسلام سیاسی را شکل دهد. بنابراین اعلامیه آگاهانه نه فقط از تحلیل ریشه های پیدایش اسلام سیاسی، مختصات آن و نحوه مقابله کمونیست ها با آن(به بهانه وجود اختلاف نظرها)  صرفنظر کرده، نه فقط آلترناتیو نیروهای کمونیست و چپ یا بدیل سوسیالیستی را به امری متافیزیکی(حواله به روز قیامت) و دور از افق و دسترس اردوی کار و زحمت مبدل ساخته و بنابراین آن را به کنار نهاده، نه فقط از فراخوان برای به میدان آوردن کنشگر اصلی مبارزه با سرمایه داری و همه تباهی های ناشی از آن( از جمله اسلام سیاسی) یعنی اکثریت عظیم کارگران و زحمتکشان طفره رفته بلکه خود را به پلاتفرمی تنزل داده است که حتی از اصول پایه ای و ابتدائی آزادی و دمکراسی نیز پائین ترمی باشد. این پلاتفرم دعوت به جبهه ای از بی بی تا سی سی، از به اصطلاح کمونیست ها تا سلطنت طلب ها ( سناریوی سیاه و سفید) برای مقابله با اسلام سیاسی است. ما این نوع انحلال طلبی را نه فقط گره کشا ندانسته بلکه آن را خطائی بزرگ و مانعی واقعی برای شکل دادن به آلترناتیو آزادی و سوسیالیسم توسط نیروهای چپ و کمونیست در ایران می دانیم.  

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 يكشنبه ۵ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©