Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ برابر با  ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶  برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷
گزارش آخرین جلسه شرکت ما درشورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست

 

گزارش آخرین جلسۀ شرکت ما

 درشورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست!

 

گزارش آخرین جلسه  شرکت ما در "شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست" جهت اطلاع عمومی منتشرمی شود. پیوستن "حزب کمونیست ایران"(حکا) به نیروی های رژیم چنج ( جبهه ملی کردستانی رژیم چنج) وهمراه شدن بخشی ازنیروهای شورا با سیاست های "حکا"، که نقض و نفی اصول حداقل تشکیل " شورای هماهنگی نیروهای چپ وکمونیست" و نص صریح بیانیه ها و ده ها اعلامیه شورا در پنج سال گذشته در مرزبندی قاطع با نیروهای رژیم چنج بود، "شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست" را دستخوش بحران موجودیت ساخت. "حکا" برای توجیه سیاست های خود به تحریف واقعیت های آشکار پرداخته و اعلام کردکه سیاست دولت آمریکا کماکان اصلاح ونه تغییر رژیم است و علیرغم برخی تغییرات تفاوتی با سیاست های دولت آمریکا در دوره اوباما ندارد" نه رژیم چنج، نه نیروهای رژیم چنج".

 

"حکا" همچنین از پاسخ به انتقادات و مبارزه ایدئولوژیک علنی بر سر پیوستن به "جبهه ملی نیروهای رژیم چنج کردستان" طفره رفته و درآخرین جلسه پالتاکی علنی "شورای نمایندگان" در حالی که موضوع آن رژیم چنج وهدف، بررسی سیاست جدید "حکا" در همکاری با نیروهای رژیم چنج  بود، نماینده ای برای دفاع ازمواضع خود معرفی نکرد، امری که موجب شگفتی نیروهای عضو شورا و شرکت کنندگان در مباحثه شد.

 

بخشی از نیروهای شورا نیز ضمیمه این سیاست ها شدند و همکاری عملی با نیروهای رژیم چنج را برای اعضای شورا مجاز دانسته و سیاست معروف حزب توده مبنی بر" اتحاد و انتقاد" را در پیش گرفتند.

 

 درپنج ماه گذشته هیئت های هماهنگی متشکل از این نیروها با نقض آشکار کلیه قواعد واصول کار پنج ساله شورا، پیشنهادات ما و سایر نیروهای منتقد به سیاست همکاری با نیروهای رژیم چنج  را، از دستور خارج ساختند.

 

 در جلسه هشتم اکتبر۲۰۱۷ نیز آن ها  در دو رای گیری پی در پی،  دو بار، مرزبندی قاطع علیه نیروهای رژیم چنج و عدم مجاز بودن همکاری با آن ها برای نیروهای عضو شورا را، از دستور خارج ساختند. درهر دو پیشنهاد  بر مواضع قبلی "شورا"  مبنی بر مرزبندی قاطع علیه نیروهای رژیم چنج تاکید و خواهان تعهد  مجدد اعضای شورا بر رعایت مواضع حداقل و مصوب همکاری شده بود. متقابلاً "حکا" و همراهان به پیشنهاداتی رای دادند که با پیش فرض پذیرش همکاری اعضای شورا با نیروهای رژیم چنج، خواهان اصلاح ساختار و قواعد همکاری بود. "حکا" و همراهان بدین ترتیب برای بار چندم بر مواضع خود  برای تبدیل "شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست" به ضمیمه نیروهای رژیم چنج پای فشردند.

 

خارج کردن پیشنهاد ما از دستور بحث و تصمیم گیری در شرایطی صورت گرفت که ما  قبلاً طی نامه هفتم اکتبر۲۰۱۷ ( ضمیمه )اعلام کرده بودیم در صورت مجاز قلمداد شدن همکاری های سیاسی اعضای شورا با نیروهای رژیم چنج درهر سطحی  ما به عضویت خود در شورا پایان خواهیم داد. بدین ترتیب پس از آن که در جلسه هشتم اکتبر۲۰۱۷ "حکا" و متحدین دوبار دیگر بر مجاز بودن چنین همکاری هائی مهرتائید زدند، سازمان ما خروج خود از"شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست" را نهائی کرد.

 

در زیر نامه آخر روابط عمومی سازمان ما که در ارتباط با جلسه هشتم اکتبر۲۰۱۷ به شورا ارسال شده است، جهت  آگاهی عموم و به ویژه کارگران و فعالان چپ و پیشرو و همه آزادی خواهان منتشر می شود.

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷

-------------------------------------------------

 

 

از روابط عمومی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

به رفقای  شورای نمایندگان!

دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۹ اکتبر ۲۰۱۷

 

درباره جلسه هشتم اکتبر شورای نمایندگان  و خروج سازمان ما از شورا!

 

 

رفقا در جلسه دیروز شورای نمایندگان ، هشتم اکتبر ۲۰۱۷ ، که نمایندگان کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ، اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان، اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور و.... شرکت نداشتند،  پیشنهادی را به شورای نمایندگان برای تصمیم گیری به جلسه شورا ارائه کردیم. این پیشنهاد شامل دو قسمت بود:

 

قسمت اول: مقدمه ، مورخه هفتم اکتبر۲۰۱۷، که در آن مطرح کردیم که بحران اخیر در شورا ی نمایندگان چرخش مواضع "حزب کمونیست ایران" برای پیوستن به جبهه کردستانی رژیم چنج و تصویب این سیاست – علیرغم انتقادات همه نیروهای چپ- در کنگره هفدهم کومله بوده است. و بنابراین مواضع "حزب کمونیست ایران" نفی شروط حداقل عضویت در شورای نمایندگان است.  

 

قسمت دوم: اعلامیه ای تحت عنوان " صف اردوی دشمنان و دوستان اردوی کارگران و زحمتکشان را  به دقت متمایز کنیم " که در ما در ششم سپتامبر۲۰۱۷ برای رای گیری به هیئت هماهنگی پیشنهاد کرده بودیم.

 

 هدف مقدمه و اعلامیه، تصریح مجدد غیرمجاز بودن همکاری نیروهای عضو "شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست" با نیروهای وابسته به ارتجاع منطقه و امپریالیستی بود. برای ما از قبل روشن بود که "حزب کمونیست ایران"(حکا) که سیاست همکاری با نیروهای رژیم چنج در کردستان را – که از شاخص ترین نیروهای رژیم چنج در سطح سراسری هستند- درپیش گرفته با این پیشنهاد موافقت نخواهد کرد."حکا" در کنگره هفدهم  سازمان کردستانی خود (کومله) همکاری با این نیروها را به عنوان یکی از محورهای استراتژی همکاری های خود به تصویب رسانده بود. علاوه بر آن، پس از اعتراضی که در ارتباط با مرگ کولبران صورت گرفت کومله بر پیش برد این همکاری با جبهه رژیم چنج در کردستان  طی نوشته ای تاکید کرده و بدین ترتیب "حکا" نشان داد که علیرغم همه انتقادات، "جبهه ملی کردستانی" اولویت اول ائتلاف های سیاسی "حکا" می باشد.

  

 علاوه برآن، نماینده "حکا" در جلسات قبل نیز اعلام کرده بود که دیگر آن ها حاضر نیستند در باره "رژیم چنج" وارد بحث شوند و اگر دیگران حرف هائی دارند می توانند خودشان آن ها را مطرح کنند.

 

درشرایطی که رژیم چنج نه فقط در دستور کار دولت آمریکا قرار دارد،  بلکه تهدیدات دولت آمریکا برای پایان دادن به برجام و درگیری با دولت ایران هر روز ابعاد حادتری پیدا می کند، "حکا" می گوید که سیاست دولت آمریکا مانند دوره اوباما نه رژیم چنج بلکه اصلاح رژیم است. روشن است که کارکرد این نوع قلبِ واقعیت های غیرقابل انکارسیاسی، تلاش ناشیانه و مضحک برای توجیه پیوستن به " جبهه رژیم چنج کردستان" و آب تطهیر ریختن بر متحدین جدید "حکا" در اردوی کردستانی رژیم چنج می باشد.

 

 بدین ترتیب مسئله نه "حزب کمونیست ایران" بلکه بخش دیگری از نیروهای شورا بود که با "حزب کمونیست ایران" همراه بوده و بر آن هستند که ائتلاف سیاسی با نیروهائی رژیم چنجی مانند حزب دمکرات( طرفدار برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز کردستان ایران و حمله نظامی)، جریان ارتجاعی مذهبی خبات ( که از جمله دست پرورده گان مجاهدین و شرکت کنندگان درشوهای فرقه رجوی است که در آن امثال ترکی فیصل ها شعار سرنگونی رژیم حاکم در ایران را سر می دهند)، حزب کومله ایران و .... مغایرتی با عضویت در شورای همکاری ندارد.

 

رفقای اتحاد فدائیان کمونیست نیز یک پیشنهاد چهار ماده ای برای خروج شورا از بحران را  ارائه کرده  بودند که ماده دوم آن مبنی بر تصریح مرزبندی مجدد شورا با نیروهای رژیم چنج و پروامپریالیستی بود.

 

نماینده "اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور" نیز اعلام کرده بود در صورتی که اعلامیه " صف اردوی دشمنان و دوستان اردوی کارگران و زحمتکشان را  به دقت متمایز کنیم " - که آن ها پیشنهاد دهنده متن اولیه آن بودند - از دستور خارج شود، این تشکل از شورای نمایندگان خارج خواهد شد.

 

قبلاً نیز رفقای سازمان اقلیت شورا را ترک کرده بودند. آن ها طی نامه ای به موضع جدید "حکا" اعتراض کرده و با رد توجیهات همکاری با جبهه "رژیم چنج"خواهان پاسخ روشن و صریح شده بودند که البته روشن بود و هست که نه فقط آن ها، بلکه هیچ کدام از منتقدین نمی توانستند و نمی توانند هیچ نوع پاسخ قانع کننده ای دریافت کنند زیرا ادامه این نوع همکاری ها با اردوی رژیم چنج کردستانی نه حادثه ای موردی بلکه سیاست ثابت دوره ای (مصوب کنگره هفدهم کومله) می باشد.

 

 اما علیرغم مواضع صریح و روشن چند نیروی تشکیل دهنده شورا که دربالا آورده شد و  در حالی که چند ماه است  که "شورای نمایندگان" به خاطر مواضع  "حزب کمونیست ایران" و همراهان دستخوش بحران می باشد، هیئت هماهنگی بحث ساختار و قواعد تصمیم گیری را در دستور قرار داده و به این ترتیب به طورضمنی اعلام کرده بود که آن ها همکاری نیروهای عضو شورا با جریانات رژیم چنج را مغایر با اصول همکاری و ناقض دو اصل حداقل عضویت در شورا نمی دانند.

 

پس از به رای گذاشته شدن پیشنهادات رفقای اتحادفدائیان کمونیست که ما نیز با رای مثبت از این پیشنهاد حمایت کردیم و از پی آن  پیشنهاد ما، هر دو پیشنهاد از دستور خارج شد و مباحثات مربوط به ساختار و قواعد تصمیم گیری در دستور بحث شورا قرار گرفت.

 

در چنین شرایطی هیئت نمایندگی ما اعلام کرد با توجه  به آن که اکثریت نیروهای شورا با رد پیشنهادات ما بر سیاست مجاز بودن همکاری شورا با جریانات وابسته به ارتجاع منطقه و جهانی مهر تائید زده و بدین ترتیب هر دو  شرط حداقل موجودیت شورای همکاری را نقض و نفی کرده اند سازمان ما این شورا را ترک می کند، زیرا باقی ماندن در اتحادی که به نام چپ و کمونیست همکاری با رژیم چنج را مجاز می شمارد کارکردی جز بی اعتبار کردن نیروهای چپ و کمونیست نخواهد داشت.

 

سازمان ما در روزهای آینده موضع رسمی خود درباره خروج از "شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست" را اعلام خواهد کرد.

 

 از رفقای هیئت هماهنگی می خواهیم که  نوشته حاضر را  ضمیمه پروتکل جلسه هشتم نوامبر سازند!

 

با بهترین درودهای رفیقانه

 

روابط عموی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۹ اکتبر ۲۰۱۷

 

*****************

 

 ضمیمه پیشنهاد ما در دو بخش که به صورت یک مجموعه دو بخشی به رای گذاشته شد.

 

به رفقای  شورای نمایندگان

 

درباره جلسه روز یکشنبه هشتم اکتبر

 

رفقا!

 

واقعیت این است که بحران "شورای همکاری" از زمانی شروع شد که "حزب کمونیست ایران" با یک تغییرصدوهشتاد درجه ای از سیاست های قبلی خود نه فقط به اردوی جبهه کردستانی رژیم چنج پیوست بلکه ابتکارعمل اولین اتحاد عمل آن ها در انتخابات ریاست جمهوری دوره اخیر را به عهده گرفت. علیرغم انتقادات گسترده نه تنها ما و بخشی از نیروهای شورا ، و از جمله همه نیروهای چپ دیگر، کنگره هفدهم کومله این نوع همکاری ها را وارد استراتژی سیاسی کومله کرد.

 

از نظر ما سیاست جاری حزب کمونیست ایران ناقض دو اصل حداقلی است که شورا بر مبنای آن تاسیس شده است.همه ما می دانیم که  مرزبندی صریح و روشن با نیروهای رژیم چنج سیاستی بوده است که درهمه بیانیه ها و ده ها اعلامیه "شورای همکاری" آورده شده است. مضاف بر این، در این زمینه مباحثات علنی چه در بولتن ها، مقاله ها و جلسات پالتاکی علنی صورت گرفته  و مسئله کاملا روشن و بی ابهام است.

 

پس از این مباحثات(با درخواست هیئت هماهنگی) پیش نویس یک موضع گیری برای نتیجه گیری از همه این مباحثات از سوی ر. دیلم ارائه شد که ما نیز با برخی از اصلاحات درششم ماه سپتامبر، یکماه پیش، برای تصمیم گیری پیشنهاد کردیم. اما هیئت های نمایندگی با نقض تصمیمات خود و نیز قواعد کار کنونی" شورای همکاری..." این تصمیم گری را از دستورخارج کردند. تنها نکته مهم  پیشنهاد رفقای"اتحاد فدائیان کمونیست" نیز محور دوم  و مربوط به سیاست های "حزب کمونیست ایران" و مغایر بودن آن با اصول حداقل حاکم بر"شورای نمایندگان" است که با صراحت در پیش نویس  نماینده "اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور " مطرح و تصمیم گیری در مورد آن از دستور خارج شده است.  

 

با نقض اصول حداقلی که این همکاری بر مبنای آن شکل گرفته موضوعیت "شورای همکاری" نیز منتفی شده است و ماندن در این "شورا" همان طورکه رفقای"اتحاد فدائیان کمونیست" نیز تاکید کرده اند هیچ معنائی جز ضممیه شدن به نیروهای رژیم چنج  نخواهند داشت. 

 

روابط عمومی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۷ اکتبر ۲۰۱۷

 

*************************

 

پیشنهاد ششم سپتامبر 2017

 

با سلام مجدد و خسته نباشید!

ما با برخی ازاصلاحات- اکثراً نگارشی- در متن، نظرمان را به شرح زیر پیشنهاد میکنیم :

 

روابط عمومی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

چهارشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۶ برابر با ۰۶ سپتامبر ۲۰۱۷

 

صف اردوی دشمنان و دوستان اردوی کارگران و زحمتکشان را  به دقت متمایز کنیم!

 

طبقه کارگر ایران در صد سال مبارزه ی خود در شرایط  استثمار شدید ، ستم نظام های دیکتاتوری سلطنتی و ولایت فقیه ، امروز در نظام اقتصادی و اجتماعی ایران از چنان جایگاهی برخوردار است که می تواند و باید  به گور کن نظام  سرمایه داری اسلامی  مبدل شود. بورژوازی ایران در صد ساله گذشته ناتوانی و  ورشکستی خود را در ایجاد جامعه ای که بتواند  حتی در سطح  کشورهای  پیشرفته سرمایه داری فرا  روید را به اثبات رسانده است. صد سال گذشته هرگاه وهر زمان طبقه کار گر ایران اقدام به متشکل ساختن صفوف خود نموده با مخالفت و سرکوب بی رحمانه و خونین طبقه حاکم ایران  روبرو شده است.

هر کارگرانقلابی و هر فعال کمونیست و چپِ آگاه به روی دادهای تاریخ صدسال گذشته در پرتو تجربیاتی به درازای یک قرن به صحت این اصل اساسی مارکسیستی پی برده است که عدم ارزیابی درست از دوستان و دشمنان کارگران و زحمتکشان، صف طرفداران انقلاب اجتماعی و دشمنان رنگارنگ آن، منشاء انحرافات بیشمار و از دلائل تعیین کننده شکست های جنبش کمونیستی و کارگری بوده است.

درست با حرکت از این پراتیک اجتماعی مشخص ایران است که  ما  امروز باید با درایت تر از گذشته و با فراموش نکردن جنایاتی که نمایندگان طبقات حاکم در حق  فرزندان از خود گذشته ی طبقه کارگر و کلیه نیروهای برابر طلب و آزادی خواه انجام داده اند صف دشمنان طبقه کارگر و زحمتکشان ایران را به درستی ارزیابی کرده و به صف آرائی جبهه متحد کارگران و زحمتکشان برای انقلاب اجتماعی و بدیل سوسیالیستی یاری رسانیم .

 

 دشمنان طبقه کارگر و اکثریت مردم ایران نه فقط  ارتجاع حاکم و متحدان آن  بلکه همچنین آن بخش از بورژوازی اپوزیسیون است که می خواهد به یاری ارتجاع منطقه و قدرت های امپریالیستی سلطه خود را جایگزین ارتجاع حاکم کند.ما موظف هستیم به هردو نیروی سیاسی جاری بورژوازی نه بگوئیم و بدیل طبقه کارگر، بدیل سوسیالیسم را، به عنوان تنها بدیل درست و امکان پذیر برای رهائی و ایجاد جامعه ای عاری از ستم – ستم ملی ، ستم به زنان ، ستم به طبیعت و بهره کشی انسان ازانسان-را در برابربدیل های رنگارنگ بورژوازی قرار دهیم

 

از همین رو ما  از همه ی نیروهای چپ وکمونیست بار دیگر دعوت می کنیم که  با موضع گیری روشن و قاطع  علیه ارتجاع دوگانه بورژوازی زمینه را برای پیشرفت جنبش کارگری و  اجتماعی کردن بدیل سوسیالیستی در میان اردوی کار و زحمت را فراهم سازند:

 

 ** درحالی پایگاه توده ای جمهوری اسلامی بیش از پیش فروریخته و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و همه جناح های رنگارنگ آن هستند گرایش اصلاح طلبی داخل و بیرون از حکومت زیر نام " آشتی ملی" به میدان آمده و تلاش می کند به نجات کلیت رژیم  جنایتکار ولایت فقیه به پردازد رژیم جمهوری اسلامی مسئول همه جنایات و مصیب هائی است که در چهار دهه گذشته به مردم ایران تحمیل شده است. اولین گام در راه آزادی و سوسیالیسم سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در کلیت آن میباشد. همه جریاناتی که به هر دلیل و بهانه بخواهند توهم اصلاح رژیم و یا ضرورت حمایت از آن را درهر سطحی و به هر بهانه ای از جمله سیاست رژیم چنح امپریالیسم و ارتجاع منطقه ای به پراکنند  در حقیقت آب به آسیاب ارتجاع حاکم  و تداوم حیات ننگین آن می ریزند و باید به طور پیگیر افشاء و منزوی شوند.

 

**  وزیر خارجه امپریالیسم آمریکا آشکارا اعلام کرد که در پی رژیم چنج درایران است و از نیروهای طرفدار چنین سیاستی همه جانبه پشتیبانی می کند. اکنون ما با این وا قعیت روبرو هستیم که رهبری سازمان مجاهدین ،شورای سلطنت به رهبری رضا پهلوی وبخشی دیگر از تشکل های طرفدار سلطنت ،پاره ای از احزاب وتشکل های ملی گرا مانند حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کومله ایران و... بر این  سیاست امپریالیستی صحه نهاده و از طریق آویزان شدن به قدرت های خارجی به مهره های تغییر رژیم امپریالیسم  مبدل میشوند. فعالیت این نیروها بهترین بهانه را به دست ارتجاع حاکم برای سرکوب تشکل ها و جنبش کارگری و توده ای ارائه میکند. هرنوع  همکاری و ائتلاف سیاسی با این نیروها به هر بهانه ای محکوم و درخدمت تقویت اردوی ارتجاعی رژیم چنچ است. وظیفه نیروهای کمونیست، چپ ، انقلابی و آزایخواه افشاء و منزوی کردن منظم و پیگیر این نیروها می باشد.

 

شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست قاطعانه و با تما م نیرو به هردو جناح بورژوازی  نه می گوید و آنها را گرایش ضد کارگری ،ضد دمکراتیک، مخالف استقلال واقعی و علیه بدیل  سوسیالیستی شورا می داند.

شورای همکاری نیروها  با توجه به اوضاع تغییر یافته صفوف خود را نوسازی کرده  و برای وحدت بیشتر نیروهای چپ و کمونیست و برای تقویت بدیل سوسیالیستی تلاش خود را افزایش خواهد داد.

 

بر افراشته تر باد پرچم سرخ بدیل کارگری –انقلاب سوسیالیستی

پیش بسوی یکی شد ن بازهم فشرده تر نیروهای چپ و کمونیستی

سرنگون باد رژیم سر مایه داری جمهوری ا سلامی

..................................................................

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©