Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۲ اکتبر ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : سه-شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸  برابر با ۱۷ مارس ۲۰۲۰
پیام تسلیت هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

پیام تسلیت هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

فریبرز رئیس دانا از میان ما رفت

 

فریبرز رئیس دانا ، مبارز خستگی ناپذیر آرمان بزرگ کارگران و زحمتکشان از میان ما رفت. رفیق فریبرز اقتصاددان و پژوهشگری پرکار و با دانش بود که در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی کارهای بسیار آموزنده و ارجمندی کرد و بیش از سی کتاب و صدها مقاله نوشت یا ترجمه کرد و با دفاع پرشور و مستدل از آرمان بزرگ سوسیالیسم ، بر ذهنیت بسیاری از روشنفکران و فعالان جوان جنبش چپ ما تأثیر ماندگاری به جا گذاشت. اما بالاتر و مهم تر از همه این ها ، فریبرز یک مبارز سیاسی و اجتماعی بود که با شجاعتی فراموش نشدنی در بسیاری از صحنه های رویارویی مردم و فعالان سیاسی و اجتماعی ما با رژیم آدمخوار جمهوری اسلامی حضور چشم گیری داشت و درست به این خاطر ، نام و یاد او همیشه در خاطره جمعی فعالان جنبش سوسیالیستی ما ماندگار خواهد بود. خاموشی غمبار رفیق فریبرز رئیس دانا را به خانواده و عزیران و رفقای او و به همه مبارزان جنبش سوسیالیستی و فعالان پیکارهای آزادی ، برابری و دموکراسی ایران تسلیت می گوئیم.

 

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است در جریده عالم دوام ما.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۱۶ مارس ۲۰۲۰

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved