Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ برابر با  ۰۸ مارس ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰  برابر با ۰۸ مارس ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

مردم ایران

  به خاطر وابستگی جمهوری اسلامی به سیاست خارجی دولت روسیه

 نباید هزینه تجاوز روسیه به اوکراین را بپردازند!

 

درحالی که مذاکرات برجام بر اساس اظهارات نمایندگان شرکت کننده در گفتگوی های وین به مراحل پایانی نزدیک میشود،لاوروف ناگهان شرط جدیدی درارتباط با توافق روسیه برای بازگشت به برجام اعلام کرده است. او صریحاً اعلام کرد« روسیه از دولت آمریکا "ضمانت‌های کتبی"می‌خواهد برای آنکه تحریم‌های کشورهای غربی علیه روسیه به همکاری این کشور با ایران و در رابطه با احیای برجام لطمه نخواهد زد.». بلینکن وزیر خارجه آمریکا این شرط روسیه را رد کرد و گفت که تحریم های اعمال شده علیه روسیه در ارتباط با حمله به اوکراین ربطی به مذاکرات برجام ندارد.

 

مذاکرات برجام بویژه در دوره پس از به دست گرفتن مسئولیت مذاکره توسط دولت رئیسی، پیشکار گوش بفرمان رهبر جمهوری اسلامی، نشان دهنده وابستگی کامل دولت جمهوری اسلامی درعرصه سیاست خارجی به دولت روسیه است به طوری که اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین عملاً به ولی همه کاره هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی مبدل شده وهیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را زیر سایه خود قرار داده است.

 

با تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در جبهه دولت روسیه و حمایت گاه آشکار،گاه ضمنی از تجاوز روسیه اکنون نوبت باج خواهی دولت روسیه درارتباط با توافق برجام فرا رسیده است. دولت روسیه که ازمجموعه تحریم های فلج کننده رقبای امپریالیست خود در ارتباط با صدور نفت و گاز و سایر منابع وکالاهای صادراتی روسیه بیمناک است و بویژه از آن هراس دارد که با توافق برجام ،ایران بتواند با ذخائر کنونی و بازگشت دوباره به ظرفیت تولید قبل از تحریم ها، کمبود بازار جهانی انرژی و بویژه نیاز به انرژی کشورهای اروپائی را جبران کند، اکنون علناً شروع به سنگ اندازی در برابر نهائی شدن توافق برجام کرده است.

 

تردیدی نیست که جمهوری اسلامی و درراس آن خامنه ای رهبر رژیم مسئول بحران اقتصادی کنونی و عواقب مصیبت بار آن است. بحرانی که اقتصاد ایران را در روند فروپاشی قرار داده و دربستر آن تورم بیش ازچهل درصدی(تنها بر مبنای ارقام رسمی) قدرت خرید مردم ایران را به طور مداوم بلعیده و بیکاری، حاشیه شدگی و فقرزدگی را روز به روز گسترش میدهد.اما علاوه بر همه این مصائب، جمهوری اسلامی با قمار هسته ای خود نه فقط  ضربه ای هولناک و جبران ناپذیر(که براساس برخی برآوردها خسارت آن به حدود دو تریلیون دلار میرسد) به اقتصاد ایران وارد ساخته بلکه در یک سال اخیر، که شرایط برداشته شدن تحریم ها و توافق هسته ای وجود داشت، با بهانه تراشی ها و فوت وقت، تحمیل مصائب عظیم اقتصادی به گرده اکثریت مردم ایران را تداوم بخشیده است. و اکنون نیز تلاش میکند تا پرده آخر این تراژدی را با تن دادن به باج خواهی پوتین و شرکاء تکمیل کرده و مردم ایران را باردیگراز فرصت برداشته شدن تحریم های فلاکت زای کنونی محروم سازد.

 

در پرتو روی دادهای اخیر ماهیت واقعی سیاست "نگاه به شرق" خامنه ای و تبدیل  جمهوری اسلامی به زائده سیاست های دولت پوتین و منافع الیگارش های فاسد حاکم بر روسیه بیش از پیش آشکار میشود. عملکرد رژیم جمهوری اسلامی همچنین افشاگر دروغین و توخالی بودن شعار" نه شرقی نه غربی" سران رژیم جمهوری اسلامی است که تلاش میکردند خود را دولتی مستقل از قدرت های سلطه گر جهان معاصر و وابستگی به آن ها  جلوه  دهند. هزینه هولناک این وابستگی امروز خود را به صورت فشار اقتصادی عظیم و خرد کننده بر اکثریت مردم ایران و به فلاکت کشاندن آن ها نشان میدهد. 

 

از نظر سازمان ما، سیاست خارجی ایران باید بر مبنای عدم وابستگی و عدم تعهد به هیچ کدام از بلوک های رقیب جهانی و منطقه ای تنظیم شود تا بتواند با تضمین استقلال کامل و واقعی، از امکانات ومزایای رابطه با اکثریت کشورهای جهان هم برخوردار شود. میراث برجسته انقلاب مشروطه علیه نفوذ قدرت های خارجی و وابستگی به دربارهای روس و انگلیس که در جنبش ملی شدن نفت علیه غارت منابع نفتی کشور توسط امپریالیسم انگلیس و آمریکا و باج خواهی امتیاز نفت شمال توسط دولت شوروی به بلوغ و فراز جدیدی دست یافت و در پی آن جنبش فدائی که پرچم استقلال و عدم وابستگی به بلوک ها را برافراشته بود ازموارد تاریخی الهام بخش دراثبات پیشینه تاریخی این سنت اصولی و راهگشا است. سنتی که هم سلسله پادشاهی پهلوی و هم رژیم جمهوری اسلامی به خاطر ماهیت ضدمردمی هر دو نظام اولی با وابستگی به قدرت های جهانی غرب و دومی با دخیل بستن به قدرت های سلطه گر شرق، آن را پایمال کردند. 

 

نیروهای به اصطلاح "محور مقاومتی"(چپ، راست و یا با هر هویت سیاسی) تلاش میکنند با استناد به سیاست های امپریالیستی و سلطه جویانه دولت آمریکا و متحدان، گسترش بی وقفه ناتو پس از پایان جنگ سرد و محاصره روسیه ازطریق کشورهای عضو ناتو درهمسایگی بیواسطه روسیه، نظامی گری افسارگسیخته  دولت آمریکا و متحدانش، نفوذ نیروهای راست افراطی در اوکراین، نقض حقوق استان های اوکراین با اکثریت روس تبار و ... تجاوز روسیه به اوکراین را توجیه، تعدیل و یا تلطیف کنند. تردیدی نیست که هیچ کدام از دلائل اقامه شده توسط این جریان ها نمیتواند توجیه کننده نقض آشکار حق حاکمیت ملی مردم اوکراین باشد که طی چند روز اخیرابعاد فاجعه بار و ویرانگر تجاوز روسیه را در برابر چشم جهانیان تجربه میکنند. ابعاد مخرب این گونه سیاست ها در دفاع حزب توده از امتیاز نفت شمال، حزب توده و اکثریت در دفاع از جمهوری اسلامی در وابستگی و دنباله روی از سیاست خارجی دولت شوروی به محک تجربه خورده و چهره کریه و خیانت بار خود را نشان داده است. سازمان ما از بدو تاسیس خود افشاء این سیاست ها و نیروهای حامل آن ها را یکی ازاصول پایدار و تعطیل ناپذیر خود میدانسته و میداند. 

 

به خاطر دخیل بستن جمهوری اسلامی به دولت روسیه مردم ایران نباید هزینه تجاوز روسیه به اوکراین را از طریق ادامه تحریم ها و افزایش فشارهای خردکننده و فلاکت بار اقتصادی بپردازند.

 

ما حمایت انترناسیونالیستی مان را از جنبش ضد جنگ بویژه در روسیه و در سراسر جهان در مخالفت با تجاوز نظامی روسیه، درخواست خروج فوری ارتش روسیه از اوکراین، برقراری صلح، عدم پیوستن اوکراین به ناتو، برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت تبعیض در اوکراین و تامین یک نظام فدرال دمکراتیک اعلام میکنیم.

 

دولت های اروپائی و بویژه همسایگان اوکراین مانند لهستان به خاطر سیاست انزوای روسیه به طور سخاوتمندانه درهای خود را بر روی پناهندگان اوکراینی که از کشتار ماشین جنگی روسیه فرار میکنند گشوده اند.اما این استقبال و ارائه خدمات و تسهیلات که بسیار بموقع و ضروری است تبعیض اعمال شده به پناهندگان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریفا توسط همین دولت ها و معیارهای دوگانه آن ها را برجسته ساخته است.تردیدی نیست که این وظیفه همه نیروهای مترقی، آزادیخواه و بویژه سوسیالیست است که از برابری حق پناهندگی برای همه دفاع کرده و خواهان رعایت این حق انسانی بطور یکسان شوند.

 

ما همچنین قویاً از کارزاری که در اوکراین از نیروهای سوسیالیست مستقل، اتحادیه های کارگری و جنبش های اجتماعی و مدنی ایجاد شده است، حمایت میکنیم.

www.ukrainesolidaritycampaign.org

 

مردم ایران نباید هزینه تجاوز روسیه به اوکراین را بپردازند!

پرتوان باد جنبش صلح علیه تجاوز روسیه به اوکراین و نظامی گری  از هر سو

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دموكراسی و سوسیالیسم!

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۷ مارس ۲۰۲۲

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©