Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
نویسنده و صلح دوست اسرائیلی : این یک لکه ننگ بر تاریخ کشور من است

نویسنده و صلح دوست اسرائیلی : این یک لکه ننگ بر تاریخ کشور من است !

 

یونگه ولت آلمان ، سوم ژوئن،ترجمه نادر هدایت 

 

مصاحبه با شولآمیت آلونی  هشتاد ویکساله نویسنده زن ، و ا ز موسسین گروه پیس ناو  و برنده جایزه اسرائیل و وزیر فرهنگ  وتربیت سابق  اسرائیل واز سال هزار ونهصد شصت وپنج تا تا هزار نه صد ونود وشش در کنیسه نماینده بوده است :  

 

 

س-چگونه این این حمله نیروهای ویژه نظامی اسرائیل علیه کشتی غزه آزاد را قضاوت میکنید؟

 

برای آنچه که اتفاق افتاده است تنها یک کلام وجود دارد :کشتار . بعنوان یک اسرائیلی من علیه این عملیات خونین شورش میکنم که برای آن هیچگونه توجیهی نمیتواند وجود د اشته باشد.آنچه اتفاق افتاده است در نتیجه تسلط کمپین تبلیغاتی است که توسط کسانی  ارگانیزه شده است که بر اسرائیل حکومت میکنند. کسانی که این دستور را داده اند که حرکت کشتی غزه آزاد را به هرشکل متوقف کنند واجازه شلیک به سربازان ما را داده اند . وبهمین دلیل بایستی که از طرف دادگاهای بین المللی تحت تعقیب قرار گیرند.  

 

س-اسرائیل مدعی است که در این کشتی سلاح کشف کرده است . این را باور دارید؟

 

این کشتی ها هیچ سلاحی را حمل نمیکردند، بلکه کمکهای کالایی برای مردمی که سالهاست تحت مجازات همگانی قرار گرفته اند آنچه که برضد نرم حقوق بشر و قوانین بین المللی است، حمل میکرده است. با این کشتار کشور من برای انچه که من برایش مبارزه کرده بودم ، طرف  زشت خود را نشان داد .طرف تکبر ، و یک خشونت غیر قابل اندازه. این یک لکه خونینی است که باقی خواهد ماند.برای اینکه این را از بین ببریم تنها محکومیت بین المللی کافی نیست .این لازم است که از طرف جامعه اسرائیلی خود اعتراضات بلند شود.نیاز به یک شورش اخلاقی علیه کسانی است که تنها یک عملیات سو قصد علیه صلح در خاورمیانه انجام میدهند ، بلکه بنیاد دمکراسی مارا نابود میکنند. زیرا یک کشور ، که چنین کشتاری را توجیه میکند، یک کشور ی است که خودرا به یک عقوبت نحس محکوم میکند.

 

س-نخست وزیر نتانیاهو ووزیر دفاع اهود باراک مدعی اند که هدف سازمان دهندگان کشتی همبستگی کمک ا نسانی به غزه نبوده است بلکه «مبارزه طلبی هدف دار» علیه اسرائیل را ا نجام داده اند ؟

 

این کلمات بی شرمانه کسانی است که سعی میکنند که از چیزی دفاع کنند که قابل دفاع نیست. چنین رفتاری تنها باعث بالا رفتن خشم و عصبانیت در سطح جهان علیه این کشتار انجام شده میشود. هیچ چیز نمیتواند این واقعیت را توجیه کند که پل یک کشتی به صحنه جنگ تبدیل شده است . کسی  که چنین دستور ی را داده است و کسی که  شیطان سازی را علیه پاسیفیستها  را از قبل شروع کرده است، میخواسته است درسی بدهد. اما نتیجه در مقابل چشمان اکنون قرا ردارد .خون ریخته شده یک لکه ننگ پاک نشدنی در تاریخ کشور من است.

 

س-در ترکیه یک خشم  قابل فهم  در حال ترکیدن است؟

 

نه تنها در ترکیه . این قصابی نفرت از اسرائیل را افزایش خواهد دارد ، بنیادگرایان را قویتر کند  و نیروهایی را در دنیای عرب و فلسطین تضعیف کند ، که هنوز به دیالوگ اعتقاد دارند  وبرای یک صلح عادلانه و مساوی مبارزه میکنند. اما جناح عقابها در اسرائیل امروز حاکم هستند و هرکاری انجام میدهند تا هر دیالوگی را خفه کنند. و این حمام خون در این جهت بوده است .

 

س-با این عملیات  مساله بایکوت و محاصره غزه دوباره در مقابل چشمان قرار گرفته است.آیا اسرائیل با محاصره غزه به هدف خود نزدیک ترشده است که حماس را تضعیف کند؟

 

نه ! این محاصره همانقدر کم باعث تضعیف حماس شده است که مثل کشتن رهبر آنها. این تنها رنج مردم را افزایش داده است و غز ه را به یک زندان بزرگ در زیر اسمان مبدل کرده است .کسی که به کشتی ها حمله میکند ، یک ملتی را سرکوب میکند و سیاست کلنیالیسم را در منطقه اشغالی فلسطینی ادامه میدهد ، تنها این توهم را دنبال میکند که امنیت اسرائیل با خشونت سلاح میتواند بدست آید. اما این یک توهم است که همیشه میتواند به رسوایی ختم شود، اگر جهان در مقابل آن بطور قاطع اعتراض نکند. برای این بایستی که بخشی از اسرائیلیها که میخواهند همدست این جنایت نباشند به این اعتراضات بپیوندند .

 

س-جامعه عرب در اسرائیل هم اکنون به خیابانها میروند..

 

بله ، و در این جا ما سخن ا ز یک میلیون اسرائیلی میکنیم که راسیست آویگادر لیبرمن وزیر امورخارجه اسرایئل را  بعنوان «ننگ»نگه میکنند،که اگر میتوانست منطقه در  اشغال شده با خشونت مردمش را بیرون میراند. و امروز کسانی مانند او آینده اسرائیل و صلح را در دست دارند. این یک سناریوی وحشت انگیز ناب است .        

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©