Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۹ برابر با  ۰۴ اکتبر ۲۰۱۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۹  برابر با ۰۴ اکتبر ۲۰۱۰
از قتل مشکوک پزشکان تا طرح پادگانی کردن فضای مراکز درمانی

از قتل مشکوک پزشکان تا طرح پادگانی کردن فضای مراکز درمانی

 

مازیار واحدی

 

بعد از آنکه رژیم قول هائی مبنی بر استخدام پرستاران مورد نیاز یا اجرای طرح ارتقای بهره وری و کاهش ساعات کار و یا پرداخت اضافه کاری به پرستاران از ابتدای سال جاری را داد و به آنها عمل نکرد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی وارد کار شد و با برنامه ای از پیش هماهنگ، در تعدادی از بیمارستان های دولتی مصاحبه هائی نمایشی ترتیب داد. مصاحبه شوندگان اکثراُ پرسنل یا پرستاران بسیجی بودند که از امکانات ویژه ای نسبت به دیگران برخوردارند.  به آنان متنی داده شده بود که بایستی در چهار چوب آن متن صحبت می کردند که، البته این حرکت صدا و سیما با اعتراض شدید پرستاران و دیگر پرسنل زحمتکش این بیمارستان ها همراه شد. بسیجی های بیمارستان ها عوامل سرکوب و جاسوسی رژیم در بیمارستان ها علیه کادر پزشکی هستند. در جریان اعتراضات سال گذشته پرستاران بسیجی اسامی زخمی شدگان اعتراضات مردمی را به حراست بیمارستان و مامورین وزارت اطلاعات می دادند تا آنها را دستگیر و به زندان منتقل کنند.

چند روز پیش معاون درماني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با بهانه قرار دادن ترورهای مشکوک دو پزشک و استاد دانشگاه گفت: باتوجه به اتفاقات اخير، با دانشگاه‌هاي علوم پزشكي نامه‌نگاري و از آنها خواسته شده تا با نيروي انتظامي براي برقراري امنيت در بيمارستان‌ها هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهند. امامي‌رضوي ادعا کرد: براي افزايش ضريب امنيت با اجرايي شدن اين طرح، نيروي انتظامي كار نظم و برقراري امنيت در تمام بيمارستان‌هاي كشور را بر عهده خواهد گرفت. این گونه وارد کردن نیروی نظامی به داخل بیمارستان ها و امنیتی کردن فضای بیمارستان ها، در حالی که متهم اصلی این ترورهای مشکوک خود رژیم است و انتشار خبرهای مربوط به این ترورها با قتل های زنجیره ای دگراندیشان و فعالان فکری مرتبط دانسته شده ریشه در ترس رژیم از اوجگیری جنبش ضد استبدادی مردم داشته و در دراز مدت اهداف سیاسی و سرکوبگرانه ای را دنبال می کند. این طرح بخشی از روند پادگانی تر کردن فضای جامعه است که ترورها بهانه تشدید آن در مراکز درمانی و پزشکی شده است. رژیم اسلامی قطعأ مقاومت پرستاران و کادر پزشکی بیمارستان ها و علی الخصوص بیمارستان های رسول اکرم و هزار تختخوابی در مقابل یورش امنیتی ها به داخل بیمارستان برای دستگیری مردم زخمی در اعتراضات سال گذشته را فراموش نکرده و به همین دلیل است که قصد دارد محیط کار آنان را امنیتی کند، تا مانعی بر سر راه همبستگی پرستاران و کادر پزشکی با مردم ایجاد کرده باشد. 

طرح پادگانی کردن فضای مراکز درمانی در عین حال نشان می دهد که رژیم با وجود وابستگانش در میان پرسنل پزشکی و درمانی، در فضای بهداشت و درمان کشور دچار انزواست، از مطالبات صنفی پرستاران هراس دارد بر حساسیت نقشی که مراکز درمانی می توانند در شرایط حادتر شدن بحران ایفا کنند واقف است و راه چاره را در پادگانی کردن این فضا یافته است. این همان سیاستی است که به شیوه ای تقریبا مشابه در مراکز آموزش عالی نیز به کار رفته  و مقاومت دانشجویان را برانگیخته است و از آن باید به عنوان مکمل سیاست ارعاب رژیم در وضعیت ترک خوردن نظام و تشدید بحران آن یاد کرد.

روشن است که به این سیاست تنها با مقاومت گسترده پرستاران و همبستگی پرسنل درمانی علیه سیاست ترور و ارعاب در نظام بهداشت و درمان می توان پاسخ داد.

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©