Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
کوتاه سخن درپاسخ ؛ نظرخواهی سایت راه کارگر

کوتاه سخن درپاسخ ؛ نظرخواهی سایت راه کارگر

 

باید ها ونباید ها

 

طرح پیشنهادی :  درآمد مستمر!!

 

دوستان و رفقا

 

با تشکر از سایت راه کارگر که این امکان را در دسترس ما گذاشته تا نظرات خود را دریک شرایط کاملا دموکراتیک با یکدیگردر میان بگذاریم بلکه ما نیز بادموکراسی ،برای لحظاتی زندگی کرده باشیم

دوستان خواننده؛ همه ما کم و بیش از مسائل کارگران در ایران با خبر هستیم از؛ تعطیلی کارخانه ها و واحد های تولیدی، حدت اخراج ها ،بیکارسازی ها ، حقوقهای معوقه ، سوانح کاری کارگران در حین کار، نبود بیمه بیکاری، مرگ کارگران در معادن و غیره... 

ما به خوبی از شرایط اسفناک مالی در ایران با خبر هستیم و اگر خود نیز برای زمانی با مشکلات مالی مواجه  بوده وآن رازندگی و تجربه کرده باشیم،می دانیم که لحظات چگونه می گذردوآدمی را به چه کارهایی وا نمی دارند. سال گذشته چند کارگردربرابر فقرمطلق وعدم پاسخ گویی به نیازهای زندگی اعضاء خانواده ها، متاسفانه چاره کار رادر پایان بخشیدن به زندگی خود یعنی  خودکشی خویش دیدند. 

ایران ، این  کشورنفت و گاز و منابع طبیعی ( قابل توجه قدرتهای بزرگ که بخوبی می دانند چه هست و چه نیست) و شمشیرخونچکان اسلامی ، درکنار تمامی افتخارات چند هزارساله شاهنشاهی ، اگر کارگری بیکار شود حقوق بیکاری به او تعلق نمی گیرد.

یکی ازمسائلی که درحال حاضر با آن مواجه هستیم که بسیارهم بحث بر انگیز است ، مسئله کمک مالی به کارگران بیکاریا خانواده های کارگران  دستگیر شده است. در خارج و داخل کشوردوستان و رفقایی هستند که زحمات زیادی در این رابطه کشیده اند.  اعم از جمع آوری کمک مالی و یا تشکیل صندوق یاری رسانی های مالی کارگری موقت که هرکدام ازاینها تا به امروز زحمت بسیاری داشته است .اگربخواهیم صادقانه با خودمان برخورد کرده باشیم ما قادر به حل مشکلات مالی تمام کارگران نیستیم.ولی اگرتنهاقادر به حل بخش کوچکی ازآنان باشیم ! نباید همت کنیم و دست به ایجاد یاری رسانی مالی  " دائمی "  بزنیم ؟

هزینه کردن بخشی ازدرآمد مستمر و یا ایجاد یک منبع درآمد دائمی ازطرح های پیشنهادی است که می تواند چهره دیگری به مبارزات کارگری دراین مرحله دهد.تجربه فراخوان مالی علی نجاتی درمقطع قبل ازدستگیری و به زندان رفتن او و یاران شناخته شده اش درجنوب ایران . عرصه عملی پُرکششی را درداخل و خارج بین فعالان و مدافعین کارگری بر انگیخت وهمه عوامل یاری رسان شبکه مافیایی ( سولیداتت سنتر)راسرجایش نشاند.انجام این کارباردیگرضرورت ایجاد یک درآمد مستمر که بدون انقطاع یاری رسان کارگران به وقت نیاز باشد،را ممکن ساخت.

 طرح درآمد مستمر،طرحی ست که ازطرفی می تواند به شکل اتوماتیک هرماه پرداخته شود وازطرفی زمان درگیری با مسائل مالی را به حداقل شکل موجود برساند.

دوستان ؛ ما  طی چند ماه اخیر شاهد رو در رویی مردم و حاکمیت دیکتاتوری اسلامی درایران بوده ایم . مبارزات مردمی مراحل مختلفی روپشت سر گذاشته و همچنان خواهد گذاشت ولی اینکه بتوان زمان مشخصی برای پیروزی مردم درنظر گرفت ، بستگی به عملکرد مستقل مردمی وسازمانیابی نیروهای پیش رو دارد.

باید درنظرداشته باشیم که مبارزات مردمی نه تنها به سازماندهی نیاز دارد بلکه باید بتوان نظرات و پیشنهادات عملی را هم پیاده کردو

ما نیاز به خلاقیت انقلابی داریم ، خلاقیتی که آشنای سیستم سرمایه داری نباشد تا به خنثی کردن آن برآیند.

باید تکنولوژی رادرخدمت رهائی انسانها به خدمت بگیریم و ازهرامکان مطمئن وممکنی درامریاری به مبارزات کارگران زن و مرد و کودکان خیابانی کار،خودداری نورزیم .درانجام این وظیفه انسانی ما بسیارانیم!

د- جیران

فروردین89

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©