Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
بیانیه پایانی سومین گرد همآئی

بیانیه پایانی سومین گرد همآئی

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران

 

در خارج کشور

 

سومین گردهمآئی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران- خارج کشور، ازتاریخ دوم تا چهارم آپریل ۲۰۱۰ درشهرگوتنبرگ (سوئد) برگزارگردید. این گرد همآئی درموقعیتی برگزار گردید که بحران همه جانبه سیاسی طی سال اخیر، باعث شکاف عمیق درهیئت حاکمه شده است. توده مردم به درستی این موضوع را تشخیص داده و از فرصت ایجاد گردیده جهت برآورده شدن خواست ها و مطالبات سرکوب شده سی ساله خویش استفاده کرده و کلیت رژیم جمهوری اسلامی سرمایه را در جریان اعتراضات خود مورد هجوم قرار دادند. علارغم رادیکالیزه شدن این مبارزات در ماه های اخیر، جای طبقه ی کارگر متشکل و متحد درجهت به سرانجام رساندن این اعتراضات  به نفع زحمتکشان ومزدبگیران جامعه خالی بود. فعالین کارگری به درستی بر بحث حضور متشکل طبقه کارگر برای متحقق ساختن مطالبات اساسی خود و در نتیجه ی آن، برآورده شدن خواست های آزادی خواهانه توده های زحمتکش تأکید کرده، فعالیت سیاسی خویش را در همین راستا قرار دادند.

ازآن جائی که درفاصله دومین و سومین نشست حضوری نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران - خارج ازکشور، جنبش توده ای  آزادی خواهانه جامعه را فرا گرفت، سومین گرد همآئی ضمن تأئید فعالیتهای قبلی نهادهای همبستگی، وظایف جدیدی را در پیش روی خود گذاشت، وظایفی که برخاسته از شرایط جدید جامعه ایران بود و قاعدتاً طبقه کارگر و فعالین کارگری  نیز نمی توانستند متأثر و نیز تأثیر گذار بر روندهای موجود نباشند. 

گرد همآئی سوم با حضور، تعدادی از اعضای نهادهای همبستگی از کشورهای سوئد: استکهلم- گوتنبرگ، مالمو، آلمان: هانوفر، فرانکفورت، هامبورگ (شبکۀ همبستگی کارگری)، فرانسه، انگستان (انجمن جمال چراغ ویسی) و نیز با حضور مهمانان و دوستدارانی برگزار گردید. همچنین جمعی از اعضای این نهادها از کانادا، استرالیا، واشنگتن، فرانسه، هلند و هانوفر از طریق سیستم گفتگویی پالتالکی در نشست حضوری هم زمان و فعال شرکت داشتند. 

گردهمآئی با تأکید بر دفاع از مبارزات کارگران در جهت احقاق مطالبات شان از جمله حق  تشکل های مستقل طبقاتی کارگری متکی بر نیروی خود کارگران و بدون دخالت نهادهای دولتی، شبه دولتی، کارفرمائی و تنها با مبارزه پیگیر و مداوم (بر اساس دو تجربۀ سندیکای مستقل هفت تپه و شرکت واحد ) در میدان مبارزه ، کار خود را شروع کرد؛ اما با این تفاوت که در این دوره  ایجاد تشکلهای کارگری کاملاً در ارتباط مستقیم با جنبش توده ای اخیر و نقشی که در رادیکالیزه کردن آن  ایفا خواهد کرد،  مورد بررسی قرار گرفت. در این باره اکثریت شرکت کنندگان بعد از بحث و تبادل نظر بر سر نقش طبقه کارگر متشکل در مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران برعلیه نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدند و آن را ضامن متحقق شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی مردم زحمتکش و مزد بگیر ایران دانسته و در عین حال طبقه کارگر را نیز کاملاً ذی نفع درکسب این آزادی های دموکراتیک می دانند. دانستند. 

سومین گردهمایی بر وظیفه نهادهای همبستگی در حمایت و پشتیبانی بیشتر از با جنبش کارگری و دفاع از مطالبات و خواسته های این جنبش در تقابل با نهادها و ارگانهای ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی ایران )خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و...) تأکید دوباره نمود . همچنین مبارزه ی وسیع تر و مضاعف برای آزادی بی قید و شرط کلیه کارگران دستگیر شده و نیز کلیه فعالین سیاسی سایر جنبش های اجتماعی دیگر در جریان اعتراضات اخیر را در دستور کار آتی نهادها گذاشت.

گردهمآئی سوم نهاد ها هم چنین در راستای حمایت سیاسی ازمطالبات برحق کارگران بر مبارزه ی سیاسی و نظری با گرایشات انحرافی و راست و لیبرالی خم شد و درهمین راستا، همچنان که در دوره های قبلی به درستی در افشا و طرد نهادهای وابسته به امپریالیسم جهانی (سولیداریتی سنتر)که در جهت منحرف ساختن جنبش کارگری به نفع سیاست های امپریالیست آمریکا ایجاد شده بودند، موفق عمل کرده، در این دوره نیز به دلیل وجود شرایط عینی برای نفوذ این سازمان های سرمایه داری در سطح جنبش کارگری (به دلیل وضعیت اسفناک طبقه کارگر از لحاظ معیشتی و اقتصادی) بر ادامه این مبارزه تاکیدی دوباره گذاشت. درهمین جهت برای خنثی کردن نقش این نهادهای سرمایه بر طبق روال گذشته، جمع آوری و ارسال بی وقفۀ کمک های مالی از طرف شرکت کنندگان درگردهم آیی سوم ، مهم تشخیص داده شده و برای " ایجاد صندوقهای مالی " تاکید بیشتری گردید و قدمهای عملی در قوی تر کردن پشتیبانی مالی از کارگران ایران را در دستور کار خود گذاشت. 

سومین گردهم آیی نهادها درآستانه اول ماه مه (۱۱اردیبهشت) روز جهانی کارگر، در تداوم دفاع و پشتیبانی از خواستههای اول ماه مه سال گذشته، با تأکید دوباره بر امر دفاع از پایه ای ترین خواسته های مطالباتی کارگران ایران، تحرکات همبستگی بین المللی را نیز از میثاق های مورد توافق همه شرکت کننده گان در سومین اجلاس نهادها برشمرد. 

نشست سوم برای پشبرد وظایف و مصوبات خود، اعضاء هئیت هماهنگی دورۀ آتی را، از نمایندگان واحد های داوطلب برگزید و با خواندن سرود انترناسیو نال به کار خود پایان داد. 

چهارم آوریل ۲۰۱۰ / ۱۵ فروردین ۱۳۸۹

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج از کشور

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com

- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ  cdkargari@gmail.com   

- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه  sstiran@yahoo.fr 

- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de

- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de

- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد   isask@comhem.se

- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ   kanounhambastegi@gmail.com

- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی  ankjch@yahoo.co.uk 

- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm

- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com

- کمیته حمایت از کارگران ایران – تورنتو کانادا    toronto_committee@yahoo.ca

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©