Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ برابر با  ۱۶ فوريه ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰  برابر با ۱۶ فوريه ۲۰۲۲
بیانیه های حمایتی از فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در۳۰بهمن ۱۴۰۰

بیانیه های حمایتی از فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در۳۰بهمن ۱۴۰۰

 

...........................................

اطلاعیه حمایتی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

کارگر می رزمد، ذلت نمی پذیرد!

 

تجمع سراسری معلمان ایران شنبه، ۳۰ بهمن ساعت ۱۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از اعتراضات به حق معلمان اعلام حمایت می کند.

 معلمان بخشی از طبقه کارگر در ایران هستند. طبقه ما طبقه کارگر باید بتوان با اتحاد و همبستگی سراسری با قدرت  و توان بیشتری در مقابل ستم و بی حقوقی ها ایستادگی کند. ستم و استثمار نظام سرمایه داری تنها با اتحاد و همبستگی طبقاتی ما نابود خواهد شد.

برای رهایی ، برای داشتن زندگی شایسته، برای داشتن رفاه و آسایش و امنیت، برای برخوردار بودن از آزادی ، برای رفع هر نوع تبعیض و بی عدالتی  و دسترسی برابر از تمامی نعمات مادی و معنوی باید متحد شد. باید بصورت سراسری خود را سازماندهی کنیم و در مقابل ستم گران ایستاد.

زنده با  اتحاد و همبستگی سراسری و طبقاتی کارگران

کارگر می رزمد، ذلت نمی پذیرد!

 

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۷ بهمن ۱۴۰۰

.........................................

پیام کانون صنفی معلمان تهران

در پشتیبانی از فراخوان گردهمایی اعتراضی سراسری فرهنگیان ایران در روزهای ۳۰ بهمن و ۳ اسفند

به نام خداوند جان و خرد

 

نزدیک به دو دهه  است که فرهنگیان شاغل و بازنشسته در راستای مطالبه گری صنفی و مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی ، کنش های مسالمت آمیز میدانی را در دستور کار خود قرار داده اند .

این مطالبه گری که همراه با فعالیت رسانه ای و تلاش در جهت گفتگو با فرادستان حاکمیتی بوده است ، متاسفانه تا کنون پاسخی در خور دریافت نکرده است .

در همین راستا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای روزهای شنبه سی ام بهمن ماه و سه شنبه سوم اسفندماه ، فراخوان تجمع فرهنگیان در سراسر کشور را صادر کرده است .

لذا کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) ضمن حمایت از آین فراخوان ، با تاکید بر اصل ۲۷ قانون اساسی ، ضمن قانونی دانستن این کنش های میدانی ، از فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان تهران و سایر استان‌های کشور ، درخواست می کند ، با حضور در این تجمعات، تشکل‌های صنفی را در پیگیری مطالبات صنفی معلمان یاری دهند .

 

کانون صنفی معلمان ایران ( تهران )

۱۴۰۰/۱۱/۲۸

.....................................................

اعلام حمایت کانون صنفی فرهنگیان اردبیل

از فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

 

همراه شو عزیز   همراه شو عزیز

تنها نمان به درد   کین درد مشترک 

هرگز جدا جدا     درمان نمی شود

 

همکاران گرامی،دانش آموزان و اولیای محترم !

با توجه به اخبار و اظهار نظرمسئولان ، دردولت ومجلس،اراده ای جهت اجرای لایحه ی #رتبه_بندی درسال جاری و دائمی شدن #همسان_سازی_حقوق_بازنشستگان،وجود ندارد وهیچ کدام از مطالبات به حق و قانونی فرهنگیان برآورده نشده است .

 

لذا کانون صنفی فرهنگیان اردبیل از همکاران عزیز شاغل و بازنشسته دعوت می کند که:

 راس ساعت: ۱۰ صبح

روز شنبه ۳۰ بهمن و

سه شنبه ۳ اسفند

جهت بیان خواسته ها،مقابل اداره کل آموزش و پرورش اردبیل ودر شهرستانها جلوی ادارات آموزش و پرورش حضور یابند.

 

درپایان ازمدیرکل محترم و کارمندان، روسا و معاونین مناطق و مدارس استدعا داریم که دراحقاق حق خود وهمکاران ما را همراهی نمایند .

 

آزادی معلمان و همکاران زندانی

اجرای کامل رتبه بندی شاغلان

همسان سازی حقوق بازنشستگان

اجرای اصل 30 و آموزش رایگان

 برخورداری از بیمه ی کارآمد

 

کانون صنفی فرهنگیان اردبیل

29 بهمن ماه سال 1400

...............................................

    بە نام خداوند جان و خرد

اعلام حمایت انجمن صنفی معلمان کردستان(سنندج- کلاترزان)

 از فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

 

جنبش صنفی معلمان بعنوان جنبشی فراگیر و گستردە در طول دو دهە حیات خود بعد از انقلاب، علیرغم تمامی هزینەهایی کە غیر قانونی بر آن تحمیل شدە توانستە است ضمن برجستە نمودن گفتمان عدالتخواهی در دو بعد حق معیشت آبرومند برای اقشار و طبقات  مزد بگیر و حق تحصیل رایگان و با کیفیت برای همە دانش آموزان و مبارزە مداوم با کالایی سازی آموزش و پولی سازی مدارس بعنوان شاخصەهایی از یک جامعە نابرابر و تبعیض آلود موضع بگیرد.این جنبش با کسب تجربە از سایر جنبشهای عدالتخواە و مزد بگیر و تاثیر متقابل بر آنها در یک رابطە دیالکتیک بیشتر از پیش تقویت شدە و بە جهت کمی و کیفی درحال رشد است.

 

مصداق واقعی این تغییر در حرکتهای پیشروانە آغاز سال تحصیلی نمود یافت کە معلمان در بیشتر از ١٠تحصن و تجمع (تا این لحظە ) در هزاران مدرسە و در اکثر شهرها و روستاهای ایران خروشیدند و مطالبات خود را فریاد زدند.

همزمان با گستردەتر شدن اعتراضات معلمان، علیرغم خودداری دولت از اعطای مجوز برای برگزاری مجمع، معلمان با رجوع بە قانون اساسی در چندین شهر دست بە ایجاد تشکل زدند و مجمع عمومی برگزار کردند.

 

تجلی این اقدامات، حرکات قانونی و دموکراتیک، در ١٤ بهمن در سنندج بود، آنگاە کە خیابان و کنار دیوار سنگی مسجد قبای بهاران محل برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیرە انجمن گردید،طوریکە در مدت زمان کوتاهی چنان با استقبال گرم همکاران روبرو شد کە تعرفەهای رای گیری کفایت نمیکرد،این شور و شعور تشکیلاتی از طرفی حامیان عدالت و جامعە مدنی را در سراسر کشور بە وجد آورد و از طرف دیگر قانون شکنان را نیز چون گذشتە بە تکاپو واداشت کە در ضدیت با آن رویداد بزرگ روایتها جعل کنند.

بعنوان هیات مدیرە جدید انجمن صنفی معلمان کردستان(سنندج)ضمن تبریک و شاد باش بە خود و همکاران، این همت والا را می‌ستاییم و در برابر آن سر تعظیم فرود می‌آوریم، امیدواریم کە با همدلی و اتحاد بیشتر در کنار هم بە خواستەهای برحقمان جامە عمل بپوشانیم.

 

چنانچە می‌دانید شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور برای برگزاری تجمع در روزهای پیش رو(سی بهمن و سوم اسفند) فراخوان برگزاری تجمع دادە، لذا از همکاران عزیز و گرانقدر می‌خواهیم کە با همان روحیە کە ١٤بهمن را تاریخی کرد در تجمعات حضور یابند تا بە مسئولین اثبات شود کە بازی دادن معلمان و پاس دادن لایحە رتبەبندی بین دولت و مجلس، ما را از پیگیری خواستەها و مطالبات برحقمان خستە نخواهد کرد ویک گام تا تحقق آن عقب نخواهیم نشست.

 

انجمن صنفی معلمان کردستان(سنندج- کلاترزان)

 ١٤٠۰/١١/٢٨

....................................................

اعلام حمایت کانون صنفی معلمان  قزوین

 از فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

 

هرگز تسلیم نیستیم امروز سخت است و فردا سخت تر ، اما پس فردا روز روشنی برایمان خواهد بود .

خسته می کنیم ، خسته نمی شویم.

 

شنبه : ۳۰ بهمن

 

ساعت : ۱۰ صبح

 

مکان : قزوین مقابل استاندار

.................................

#بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین

فرهنگیان فرهیخته و دانش آموزان گرامی.

 

تمکین به قانون اساسی، پی گیری حقوق

قانونی و انسانی خویش و رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه از مهمترین وظایف

شهروندی آحاد جامعه است.

فرهنگیان عزیز، نسبت به احقاق حقوق خود و دانش آموزان سال‌ها ست به شیوه های قانونی همچون مذاکره، بیانیه و برگزاری تجمعات در این مسیر تلاش کرده و هزینه های فراوانی نیز متحمل شده اند.

اما دولت و مجلس تاکنون تمکین نکرده و

قوه قضاییه نیز سکوت اختیار کرده است.

اینک همچون گذشته، جهت اجرای اصول

سوم، سی ام ، بیست و هفتم قانون اساسی واجرای کامل رتبه بندی و همسان سازی حقوق بازنشستگان مطابق ق خ م ک کالایی نشدن آموزش و آزادی معلمان در بند طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی و مطابق با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، همراه با فرهنگیان سراسر کشور در مورخه ۳۰بهمن ۱۴۰۰ راس ساعت ۱۰ صبح در آموزش و پرورش شهرستان هرسین تجمع برگزار می گردد.

 

انجمن فرهنگیان هرسین

۲۷ بهمن ۱۴۰۰

..........................................

بیانیه ی کانون صنفی فرهنگیان بیجار

 

  حصار نامرئی و معلومی که بر گرد مسئولین کشیده شده است هر روز تنگ تر می شود و تسخیر ناپذیر تر .

امروز چنان شده است که گویی همه ی اخبار اعتراضات و مطالبات فرهنگیان از فیلتر مخصوصی می گذرد که گوش های دولتیان و حتی مجلسیان ندای حق خواهی معلمان را نمی شنوند .

   فرهنگیان نسبت به احقاق خود و دانش آموزان سال ها است که به شیوه های قانونی همچون مذاکره ، بیانیه و بر گزاری تجمعات متعدد در  این مسیر تلاش کرده و هزینه های فراوانی نیز متحمل شده اند . اما خواست فرهنگیان تا کنون بر آورده نشده است . 

 

   بدینوسیله به  اطلاع فرهنگیان آگاه و شریف شهرستان بیجار  شاغل و بازنشسته می رساند  کانون صنفی فرهنگیان بیجار در راستای خواسته های صنفی فرهنگیان سراسر ایران حمایت خود را از فراخوان تجمع فرهنگیان  مقابل ادارات آموزش و پرورش  اعلام می دارند و  در تجمع روز های شنبه ۳۰ بهمن ماه و سه شنبه ۳ اسفند ماه مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان  بیجار شرکت می کنند.

 

کانون صنفی فرهنگیان بیجار

.................................................

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان  الیگودرز

در حمایت از فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران.

 

همکاران گرامی، دانش آموزان عزیز و اولیا محترم.

 

با توجه به اخبار منتشر شده و اظهار نظر مسئولان به نظر می رسد ،  در دولت و مجلس اراده ای جهت اجرای لایحه " رتبه بندی " در سال جاری و " دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان ، وجود ندارد .

 

 همچنین هیچکدام از مطالبات بحق فرهنگیان از جمله :  عدالت آموزشی،  حق تحصیل رایگان و عادلانه برای همه دانش آموزان  ، فرصت برابر جهت رقابت در کنکور سراسری  و آزادی معلمان زندانی"  برآورده نشده است .

 

بنابر این کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز ضمن حمایت از فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکل های صنفی، از همکاران عزیز شاغل و بازنشسته دعوت می کند که راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۳۰ بهمن و سه شنبه ۳ اسفند ، جهت بیان خواسته ها ، مقابل اموزش وپرورش الیگودرز حضور یابند .

در پایان از کارمندان اداری ، رئیس و معاونین محترم مدارس  هم درخواست  همراهی داریم .

 

کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز

۱۴۰۰/۱۱/۲۷

.....................................................

بیانیه انجمن صنفی معلمان استان کرمانشاه

درحمایت ازتجمع اعتراضی اعلام شده توسط شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در۳۰بهمن ۱۴۰۰

 

 

   " به نام خداوند جان وخرد"

 

اگر درهرجامعه متمدن، اصول قانون اساسی را بنیادی ترین منشور زیستاراجتماعی ورفتار مبتنی برمدنیت بدانیم ودرگفتار ورفتار خودبه این اصول استناد نماییم ، دربندهای۳ و۹ اصل سوم قانون اساسی ایران،" تامین امکان آموزش وتربیت بدنی رایگان ، رفع تبعیض های ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام جنبه های مادی ومعنوی " بعنوان تکالیفی صریح وغیرقابل تفسیر برای دولت برشمرده شده است . ازطرفی مواد ۲۹ و۳۰ قانون  برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه بعنوان محصول بازار مشترک تصمیمات دولت ومجلس ، " رفع تبعیض، برقراری عدالت، متناسب سازی پرداخت ها وایجاد سامانه ی شفاف سازی درخصوص حقوق ومزایای کارکنان دستگاه های اجرایی" را تکلیفی دیگر برای دولت قلمداد نموده است که طبیعتا اجرای آنها وظیفه ی ذاتی قوه مجریه ونظارت براجرای کامل آنها ،وظیفه ی انکار ناپذیرقوه ی مقننه وقوه قضاییه است.

 

علیرغم بستر مناسب وارزشمندی که اصول قانون اساسی ومواد قوانین عادی برای اشاعه ی عدالت فراهم نموده است ، دولتهای مختلف درطول دهه های اخیرهمواره درلوای بازی های سیاسی وگفتمان های خان ومان سوز جناحی ، این امکان را ازمخاطبان آن ، سلب نموده وبااتخاذ تصمیمات تک بُعدی، تبعیض مدار وعدالت سوز زمینه سازگسترش تبعیض وبی عدالتی بوده اند.ومتاسفانه بخش های نظارتی یعنی قوه مقننه وقوه قضاییه نیزهرگز نتوانسته اند درجهت ایفای تکالیف خود، قدم موثرومثبتی بردارند.

 

محصول چنین عملکردی، بسط وترویج بی عدالتی درنظام پرداخت کارکنان دولت وتحمیل شرایط تلخ معیشتی بر زندگی فرهنگیان ودرنتیجه ناکارآمدی حوزه ی تعلیم وتربیت بوده است.

 

دراعتراض به این سوء مدیریت وعملکرد قانون گریزانه ، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران درپرتوحق اعتراضی که اصل ۲۷ قانون اساسی برای مردم، محترم شمرده است ،همکاران خودرا برای اعتراض مُجدانه وقانونی به عملکرد دولت ومجلس در روز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ به کُنشی اعتراضی دعوت نموده است.

 

انجمن صنفی معلمان استان کرمانشاه   ضمن حمایت از این تصمیم، همکاران فرهنگی خودرا به مشارکت هوشمندانه ومسئولانه دراین اعتراض مدنی دعوت می نماید وازآنها می خواهدضمن رعایت منشورهای بهداشتی وحقوق سایر آحاد ملت دراین همایش باشکوه که چشم انداز اصلی آن ، توسعه واعتلای کشور عزیزمان ایران است ، مشارکت حداکثری داشته باشند.

 

" انجمن صنفی معلمان کرمانشاه"

۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۰

........................................

              به نام خداوند جان و خرد

 

 بیانیه حمایتی انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه

از فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

 

همکاران گرامی، دانش آموزان عزیز  :

 

همه ی ما نیک می دانيم امر آموزش و تربیت کودکان و آماده کردن آن ها برای آینده در هر جامعه ای به عهده ی آموزش و پرورش و معلمان است.

 این وزارتخانه با توجه به قانون اساسی و اصول مندرج در آن باید نسبت به آموزش و تربیت دانش آموزان و آماده کردن آن ها برای مسئولیت پذیری در آینده و آبادانی کشور اقدام کند. بر اساس استاندارد های جهانی آموزش و مهارت های لازم سر فصل و کتاب درسی تولید کند و با ارتباط با وزارت خانه های دیگر مثل صنعت ومعدن - کشاورزی - علوم - علوم پزشکی و... نسبت به رعایت استانداردهای آموزشی مورد نیاز آن ها و تربیت افراد توانمند جهت ورود به بازار کار به تناسب نیازهای موسسات دولتی و خصوصی اقدام کند. معلم محور اصلی و نقش اساسی در این موارد را دارد.

حال با توجه به این همه تبعیض بین فرهنگیان و دیگر وزارتخانه ها معلم با کدام روحیه و دلخوشی این موارد را به منصه ی ظهور برساند؟

معلمی که حتی باید دغدغه ی تبعیض زمان بازنشستگی را هم داشته باشد چگونه می تواند الگوی مناسبی برای دانش آموزان باشد؟

 

 ما خواستار آموزش رایگان برای کودکان و نوجوانان، اجرای درست و دقیق طرح رتبه بندی شاغلان [نه سرهم بندی] ، همسان سازی حقوق بازنشستگان، بیمه ی کارآمد برای شاغلین و بازنشستگان و اجرای حق منطقه جنگی برای بازنشستگان استان های مرزی هستیم.

 

لذا انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه ضمن حمایت از فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران از همه ی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ی استان دعوت می کند جهت بیان خواسته ها راس ساعت ۱۰ صبح روزهای

 #شنبه ۳۰ بهمن ماه و

 #سه شنبه ۳ اسفندماه

 مقابل اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه حضور بهم رسانند.

 

۲۶ بهمن ۱۴۰۰

.......................................................

حمایت  کانون صنفی و فعالان استان البرز

از فراخوان تجمع ۳۰ بهمن و ۳ اسفندماه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

 

متفق و متحد

پیش بسوی هدف مقدس

 

همکاران آموزشی و اداریِ فعال در عرصۀ مطالبه گری آموزش و پرورش استان البرز

 والدین گرامی

دانش آموزان عزیز

 

 بذرِ آموزش نقادانۀ معلمان پیشتازی که با تقبل انواع تهدیدها، تحقیرها، اخراج و زندان های طویل المدت که هنوز هم تعدادی از معلمان زن و مرد و سایر مطالبه گران صنفی، به جرم پاسداشت از نهال پربرکت این بذر امید آفرین در زندان هستند، اینک به درختی بالنده تبدیل و میوه های آگاهی بخش و مطالبه گری آن کام اقشار مختلف را شیرین و به میدان حق طلبی آورده است.

لازم است نیروهای حراست ادارات آموزش وپرورش، نیروهای انتظامی، اطلاعات، قضات دستگاه قضا، سخنان رهبری و رئیس دستگاه قضایی را در مورد مطالبه گران، آویزۀ گوش خود کرده، ضمن حفاظت از تجمعات مطالبه گرانِ حق طلبِ قانونمدارِ فرهنگی، اسباب آزادی مطالبه گران صنفی زندانی را هرچه سریع تر فراهم کنند.

 

در همین راستا و در پی ادامه بی اعتنایی دولت به مطالبات برحق و قانونی معلمان، کانون صنفی و فعالان فرهنگی استان البرز با تاکید بر خواسته های اعلام شده قبلی از جمله؛ رتبه بندی واقعی شاغلان، همسانسازی بی نقص بازنشستگان، آموزش رایگان فرزندان ایران زمین، آزادی معلمان در بند، پایان دادن به پرونده سازیهای امنیتی-قضائی برای فعالان، لغو قراردادهای بردگی معلمان و استخدام رسمی آنان؛ فرهنگیان سراسر استان البرز، از فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، مبنی بر تجمع اعتراضی، حمایت کرده و شرکت می‌کنند.

 

نه تنها معلمین و بازنشستگان  بلکه تمامی اقشار آسیب پذیر جامعه، شرایط تبعیض آمیز کنونی را نمی‌توانند تحمل نمایند و از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارند از جمله تحصن، تجمع و... بهره برداری خواهند نمود.

جنبش‌ها ادامه خواهند یافت و تا مطالبات بحق خود را به متولیان امر که با وعده وعیده های پوشالی، قصد فرصت سوزی و دور زدن شاغلین و بازنشستگان و تمامی اقشار زحمتکش جامعه را دارند تحمیل ننمایند، قصد عقب نشینی و باز ایستادن نخواهند داشت.

 

 برای پاسداشت و کمک به بالندگی این درخت مطالبه گری، لازم است همکاران فرهنگی در ادارات و مدارس سراسر استان البرز، نسبت به حقوق عمومی و اختصاصی خود واقف شده و با آگاهی کامل نسبت به حقوق خود، در تجمع و کلاس میدانی

 روز شنبه ۳۰ بهمن ماه و سه شنبه ۳ اسفند ماه که در:

 کرج؛ عظیمیه، بالای میدان مهران در مقابل اداره کل آموزش و پرورش رأس ساعت ۱۰ صبح تشکیل می‌شود، حضوری مسئولانه و پرشور داشته باشیم.

 

 

کانون صنفی و فعالان فرهنگی استان البرز

۴۰۰/۱۱/۲۷

............................................................................................

بیانیه حمایتی انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان فارس

 در حمایت از تجمعات سراسری فرهنگیان

 

به اطلاع فرهنگیان شجاع و آگاه و شریف استان فارس (همکاران شاغل، بازنشسته، نیروهای خدماتی و اداری )می رساند، در راستای فراخوان شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان سراسر ایران، مبنی بر تجمع در روزهای شنبه ۳۰ بهمن ماه و سه شنبه ۳ اسفند ماه، انجمن صنفی معلمان فارس حمایت قاطع و همه جانبه خود را نسبت به این فراخوان اعلام می دارد و به مسئولان تاکید می نماید که آگاه باشید چون ما معلمان تا رسیدن به مطالبات و خواسته های بر حق خود، هم چون گذشته با صلابت و با حضور گسترده خود به خیابان خواهیم آمد تا دوباره فریاد عدالت خواهی سر دهیم و در سایه چتر قانون اساسی با مدنی ترین روش اعتراضی، تجمع به حق و قانونی خود را برگزار کنیم، و درس حق طلبی و حق جویی را به همگان تدریس نماییم. هر چقدر شما کوتاهی کنید قدم های ما استوارتر خواهد شد و با عزمی راسخ تر و فریادهایی رساتر، هر بار پر شور تر از قبل به میدان خواهیم آمد، و در این مسیر از همکاران شاغل و بازنشسته و خدماتی و اداری  نواحی و شهرستان های اطراف شیراز ( مرودشت، زرقان، کوار، کامفیروز، بیضا، سپیدان، سروستان، سیاخ دارنگون، پاسارگاد، خرامه و ارژن ) جهت همراهی در تجمع در روزهای مذکور مقابل اداره کل دعوت به عمل می آید .

 

 در پایان از همکارانی که هنوز بنا به دلایلی با ما همراه نشده اند می خواهیم دست اتحاد و همبستگی با سایرین بدهند. امید است که در تجمعات پیش رو شاهد حضور این عزیزان باشیم.

 

به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل

که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

 

تاریخ تجمع: شنبه ۳۰ بهمن ماه و سه شنبه ۳ اسفند ماه

 

 زمان تجمع: ساعت ۱۰ صبح

 

مکان تجمع شیراز: اداره کل آموزش و پرورش استان فارس خیابان معدل

 

شهرستانها: مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرستان

.........................................................................

حمایت گروه اتحاد بازنشستگان

از فراخوان تجمع (۳۰ بهمن و ۳ اسفندماه) شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

 

بدنبال عدم پاسخ دولت ومجلس به مطالبات معلمان ، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران با تاکید  بر مطالبات اعلام شده مانند رتبه بندی شاغلان، همسانسازی کامل و بدون کم و کاست بازنشستگان، آموزش رایگان، آزادی معلمان  زندانی، و پایان دادن به پرونده سازی قضایی _امنیتی برای مطالبه گران، لغو قراردادهای بردگی معلمان و استخدام رسمی آنان ، مجددا دو هفته پایان سال ۱۴۰۰  یعنی در روزهای شنبه ۳۰ بهمن و سه شنبه  ۳ اسفند ،  در تهران مقابل مجلس و در مراکز استانها مقابل اداره کل و در شهرستانها مقابل اداره آموزش و پرورش فراخوان تجمع اعتراضی داده است.

برای معلمان، بازنشستگان، کارگران و  تمامی اقشار زحمتکش و محروم،این شرایط اسفبار و تبعیض آمیز قابل تحمل نیست .بنابراین با تاکید بر شیوه های مختلف اعتراضی مانند تحصن،اعتصاب وتجمع و...که حقی مسلم در برابر اینهمه بیعدالتی و تبعیض میباشد، تا رسیدن به خواسته های بر حق، اعتراضات سراسری معلمان ادامه خواهد داشت.

دولت و سایر مسئولان حاکم باید بدانند هرگونه وعده های پوشالی وبی خاصیت و دفع الوقت به بهانه نداشتن پول و بودجه، که نتیجه ای جز حفظ این شرایط غیرانسانی و تشدید فقر وفلاکت بر زندگی معلمان،بازنشستگان و زحمتکشان در بر ندارد، با تداوم اعتراضات و تجمعات گسترده تر و کوبنده معلمان در تمامی مناطق همراه است.

 

گروه اتحاد بازنشستگان ضمن حمایت خود از فراخوان "شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران"ومبارزات به حق معلمان، اعلام مینماید با توجه به درد مشترکمان در کنارشان خواهیم بود.

 

معلم_کارگر_بازنشسته_اتحاد_اتحاد

معلم بپاخیز برای رفع تبعیض

 

گروه اتحاد بازنشستگان

.............................

 

...................................................................

حمایت از تجمع معلمان در ۳۰ بهمن و ۳اسفند

 

ابراهیم رییسی در نامه‌ای رسمی به "قالیباف" رئيس مجلس بار مالی لایحه رتبه بندی معلمان را خارج از توان دولت اعلام کرد!

 

سیاست دولت و مجلس در برابر مطالبات فرهنگیان، سکوت یا دادن وعده‌های مبهم و گفتارهای ضدونقبض فراوان بوده است. دولت که در ماه‌های اولیه‌ی لایحه‌ی رتبه بندی معلمان را "غیرکارشناسی" می‌خواند پس از روبه‌رو شدن با تحصن‌ها و اعتراضات و تجمعات گسترده و پرشور معلمان عقب نشینی کرد و با متن لایحه‌ی دولت قبل موافقت کرد و بار مالی آن را پذیرفت.

 حتی روز دوشنبه ۱۸ بهمن یوسف نوری با حضور در سیمای ملی، اعلام کرد دولت مصمم به اجرای رتبه بندی است. کمیسیون تلفیق هم اعلام کرده بود که ۴۰هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را تصویب می‌کند. خبر اختصاص ۱۵۰۰۰ میلیارد اضافه برای تامین اعتبار لایحه، انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشت.

پس از تمام این کش‌وقوس‌ها رئیس جمهور ناگهان با یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای، در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس، آب پاکی را روی دست همه‌ی فرهنگیان ریخت و بار مالی این لایحه را خارج از توان دولت اعلام کرد و آن را از مجلس پس گرفت.

این مخالفت و تغییر موضع، بدون شک بی جواب باقی نمی‌ماند و مسلما با اعتراضات شدید معلمان روبه‌رو خواهد شد. آنها چنین بازی ریاکارانه‌ای را با درک و شعور و وضع معیشت خود، بی جواب نخواهند گذاشت.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اعلام کرد که: "بی‌توجهی رئیس جمهور به مطالبات فرهنگیان، حتما عواقب سنگینی خواهد داشت. هفته‌ی بعد شاهد تجمعات گسترده‌ی فرهنگیان و بازنشستگان خواهیم بود.

دولت رئیسی هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد ."

 

اتحاد بازنشستگان از این فراخوان حمایت کرده و در تجمع شرکت خواهد کرد.

 

اتحاد بازنشستگان

.......................................

حمایت شورای بازنشستگان

ایران از فراخوان تجمع ۳۰ بهمن و ۳ اسفندماه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

 

در پی ادامه بی توجهی دولت به مطالبات معلمان ، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان با تاکید بر خواسته های اعلام شده از جمله  رتبه_بندی شاغلان،  همسانسازی_بی_نقص_بازنشستگان،  آموزش_رایگان، آزادی_معلمان در بند، و پایان دادن به پرونده_سازیهای_امنیتی-قضائی برای فعالان، لغو  قراردادهای بردگی معلمان و استخدام رسمی آنان ، بار دگر دو روز از هفته ی آتی ، روز شنبه ۳۰ بهمن و سه شنبه  ۳ اسفند ،  در تهران مقابل مجلس و در مراکز استانها مقابل اداره کل و در شهرستانها مقابل اداره آموزش و پرورش فراخوان تجمع اعتراضی داده است.

 

نه تنها معلمین و بازنشستگان  بلکه تمامی اقشار آسیب پذیر جامعه، شرایط تبعیض آمیز کنونی را نمیتوانند تحمل نمایند و از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارند از جمله تحصن ، تجمع و... بهره برداری خواهند نمود.

 

جنبشها ادامه خواهند یافت  و تا مطالبات بحق خود را به متولیان امر که با وعده وعیده های پوشالی، قصد فرصت سوزی و دور زدن شاغلین و بازنشستگان و تمامی اقشار زحمتکش جامعه را دارند تحمیل ننمایند ، قصد عقب نشینی و باز ایستادن نخواهند داشت.

 

ما ضمن حمایت از فراخوان و مطالبات معلمان، همواره در کنارشان خواهیم ایستاد چرا که مطالبه معیشت و رفاه، امر مشترک همه ماست.

 

شورای بازنشستگان ایران

۴۰۰/۱۱/۲۷

تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم

................................................................................

ممانعت نیروهای امنیتی از دیدار فعالان صنفی با خانواده شعبان محمدی

 

بنابر هماهنگی‌های صورت گرفته توسط انجمن صنفی معلمان کردستان/مریوان با مسئولان شهرستان اعم از دادستان و فرماندار و رییس اداره آموزش و پرورش، قرار بود روز پنجشنبه ۲۸ بهمن تعدادی از فعالان صنفی از استان‌های لرستان، البرز، تهران، گیلان، همدان و کرمانشاه و شهرهای سقز و سنندج با این مسئولان ملاقات نموده و آخرین وضعیت معلم زندانی آقای شعبان محمدی را پیگیری نموده و با خانواده وی دیدار نمایند.

 

اما متاسفانه نیمه شب گذشته، تعداد زیادی نیروی امنیتی و انتظامی در مریوان با یورش به منزل سوران لطفی، وی و مسعود نیکخواه را به همراه فعالان صنفی ،محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، طاهر قادرزاده، محمد فتاحی، صلاح سورخی، را تحت‌الحفظ مجبور به خروج و ترک مریوان نمودند.

 

در ادامه این برخورد روز پنجشنبه نیروهای امنیتی مانع ورود تعداد دیگری از فعالان از جمله رسول بداقی، مرتضی الیاسی ، مسعود فرهیخته  با قرار دادن ایست بازرسی مانع رسیدن آنان به مریوان شده و آنان را تحت الحفظ به سمت سنندج هدایت کردند.

 

در حال حاضر فعالان صنفی در حال بازگشت به استان‌های خود هستند و تاکنون فردی بازداشت نشده‌است. هدف از این مسافرت دیدار با مسئولان و اعلام همبستگی با خانواده آقای محمدی بوده و بر خلاف اخبار جعلی و فضاسازی نیروهای سرکوبگر هدف برگزاری تجمع نبوده‌است.

با وجود تدابیر شدید امنیتی، سایر فعالان صنفی موفق شدند با خانواده شعبان محمدی دیدار نموده و به مسئولان نسبت به عواقب ادامه بازداشت و بی‌خبری از وضعیت این معلم دربند هشدار دهند که گزارش آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هر نوع تعرض و برخورد با فعالان صنفی را محکوم نموده در صورتی که اتفاق خاصی برای فعالان رخ دهد پاسخ معلمان محکم خواهد بود.

این خبر به روز رسانی خواهد شد و اطلاعات تکمیلی به سمع و نظر  همکاران خواهد رسید. هر خبر خارج از مجرای کانال شورای هماهنگی فاقد صحت و وجاهت است.

در آستانه سی بهمن از فرهنگیان می‌خواهیم بر    برگزاری تجمع باشکوه تمرکز نموده و اتحاد و همبستگی خود را حفظ نمایند.

 

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

۲۸ بهمن ۱۴۰۰

................................

حمایت خانم صدیقه مالکی فرد

از فراخوان شورای هماهنگی و در حمایت از آزادی  معلمان دربند در تجمع های اعتراضی فرهنگیان

 

به نام خداوندجان وخرد

 

بنام ایران و بنام آزادی

 

جنبش معلمان ایران قدمتی دیرینه دارد از سال 1340 که معلم خانعلی در تجمع اعتراضی معلمان در زمان شاه به شهادت رسید جنبش حق خواهی معلمان آغاز شده و تا امروز و به ویژه در  بیست سال اخیر این جنبش با محوریت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران،علی رغم همه ی فشارها  همچنان حضور  آگاهانه و مسئولانه خود را ایفا نموده است.معلمان آزاده میهن همیشه به دنبال محقق کردن مطالبات حق طلبانه شان بوده اند و در ماه های اخیر نشان داده اند که از مطالبه گری مستمر و حق طلبانه دست نمی کشند. 

 

آقای هاشم خواستار به عنوان نماینده معلمان مبارز ایران، که سالها تجربه کنشگری داشته اند و از مؤسسان و پیشکسوتان حرکت های صنفی و مبارزات معلمان بوده اند،همواره صدای حق طلبانه معلمان در مسیر عدالت و آزادی خواهی بوده اند و در این راه مضایق زیادی را به جان خریده اند.

 

امروز وظیفه ماست که از معلمان دربند و از جمله از پیشکسوت مان که به خاطر خواسته های پایمال شده جامعه فرهنگیان در زندان به سر می برد، به نشانه حمایت از آنها و دفاع از شرافت و حقوق خودمان، به پا خیزیم و در تجمع های معلمان ، در پلاکارد و نوشته و با فریادی رسا، شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد» را رساتر از همیشه طنین انداز کنیم:

 

 

صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار

 27 بهمن 1400

............................................................

خیابان مال ماست!

 

شروع سال‌ تحصیلی جدید با فراخوانهای پی‌درپی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی همراە بود، طوری کە تا زمان نوشتن این سطور (٢٦م بهمن ماە ١٤٠٠) بیشتر از دە تحصن و تجمع در مدارس و خیابانهای سراسر کشور شکل گرفتە و معلمان بە کرات خیابانها، حیاط ادارات کل، ادارات آ وپ و صندوقهای بازنشستگی را محل خروش صدای عدالتخواهی خود کردند و بازتاب رسانەای وسیعی در سطح جهان پیدا کرد و مورد حمایت معلمان سایر کشورها قرار گرفت.

اگر بخواهیم بە پیشینە تسخیر خیابان توسط معلمان بپردازیم، لازم است بە شصت سال پیش و دهە چهل شمسی بر گردیم کە در آن زمان معلمان با تشکل یابی وسیع خود در روز ١٢ اردیبهشت خیابان را بە تسخیر خود در آوردند و مطالبات برحق و قانونی خود را در فضای سرکوب و خفقان آنروز فریاد زدند کە منجر بە جانباختن معلم فرزانە دکتر خانعلی شد و روز معلم بعدها بە نام ایشان نامگذاری گردید.

معلمان متشکل و سازمان یافتە آن زمان مرگ همکارشان آنها را از ادامە مبارزە دلسرد نکرد بلکە با شکوە هرچە بیشتر تحصن و تجع ادامە یافت تا اینکە دولت تسلیم خواستەهای معلمان شد و فردی از سندیکای معلمان بە وزارت رسید.

باید گفت این پیروزی هنوز هم چراغ راە جنبش معلمان است.

سالهای آغازین انقلاب و جنگ هشت سالە سبب گردید کە جنبش معلمان فترەای در خاموشی بسر ببرد اما با پایان یافتن جنگ معلمان در اواخر دهە هفتاد دست بە تشکل یابی زدند و دوبارە تحت عنوان کانونها و انجمنهای صنفی فعالیت خود را آغاز کردند و دوبارە بە خیابان برگشتند.

هر چند کە این دورە با سرکوب شدید فعالین صنفی در میانە دهە هشتاد مواجە شد اما این سرکوبها بە یمن فضای مجازی مجالی نیافت و دوبارە معلمان جهت احقاق حقوق خود و دفاع از تحصیل رایگان، آموزش غیر ایدیولوژیک، معیشت و منزلت خود، آزادی همکاران زندانی خیابان و عرصە عمومی را محل ندای آزادی و عدالتخواهی خود کردند و بارها در خیابانها خروشیدند و خارج از حوزە اقتدار دولت بە نابرابریهای حاکم بر زندگی میلیونها انسان بانگ اعتراض برآوردند.

زیست مشترک معلمان و کارگران بستری ایجاد کرد کە این دو قشر مزدبگیر بیشتر در رنج هم شریک باشند و همین زمینە گفتگو و همدلی را بین آنها بیشتر کرد کە در بیانیەهای حمایتی کارگران از جنبش معلمان این امر کاملا مشهود است و این نوید بخش ارتباطی عمیق‌تر و گستردەتر در آیندەای نزدیک می‌دهد.

جنبش معلمان با درک اهمیت خیابان بعنوان عرصە عمومی خارج از اقتدار سیستم تنها بە بیان اعتراضات در خیابان بسندە نکردند، بلکە برای انتخابات مجمع عمومی خود- زمانی کە با مخالفت نهادهای ذی‌ربط مواجە شدند- با رجوع بە اصل ٢٦ و٢٧ قانون اساسی وقعی بە قانون شکنان ننهادند و در خیابان و بر اساس مر قانون مجمع خود را برگزار کرند کە تجلی آن در ١٤ بهمن، بهمن تاریخ ساز در سنندج بود.

پای دیوار سنگی مسجد قبای بهاران سنندج در ١٤ بهمن وارد تاریخ جنبش معلمان گردید و برگ زرین دیگری  بر فعالیت معلمان کردستان افزود آنگاە کە نە تنها سالن اجتماعات مسجد را از ما منع کردند کە حتی کنار در مسجد هم مانع شدند تا اینکە با فاصلەای پنجاە متری و در پای دیوار سنگی بنر انجمن صنفی معلمان کردستان نصب شد و انتخابات با شکوە هیات مدیرە انجمن صنفی معلمان کردستان شاخە سنندج و کلاترزان در دموکراتیک ترین شیوە خود و باز هم خارج از اقتدار سیستم و در عرصە عمومی و برای خیر عموم برگزار شد و معمان آزادانە بر حقوق شهروندی خود مطابق قانون پای فشردند.

بازتاب این حرکت تاریخی جنبش حق طلبانه معلمان در سنندج همە فعالین صنفی کشور را بە وجد آورد و البتە از آنسوی هم انحصارگران و قانون شکنان را  هم چنان شوکە کرد کە در حرکتی هماهنگ در رسانەهای عصر حجری خود این انتخابات با شکوە را حرکتی انتحاری و وابستە قلمداد کردند و با ادبیات نخ نما، پوسیدە و قرون وسطایی خود سعی بیهودە در امنیتی کردن فضا نمودند تا بە خیال خود بتوانند عرصە عمومی و خیابان را از معلمان بگیرند.

اینان در زیست جهان خود تنها گفتمان ارباب-رعیتی شنیدەاند و دریچە ذهن خود را بر حقوق بشر و حقوق شهروندی و عزت و کرامت انسانی و عدالتخواهی بستەاند، طبیعی است کە هارمونی صدای حق‌طلبی و کرامت انسانی گوشهایشان را می‌آزارد و چنین بر می‌آشوباندشان.

اما باید بدانند کە معلمان و مزد بگیران این همە تبعیض و ناعدالتی را برنخواهند تابید و از حقوق حقە خود کوتاە نخواهند آمد، ما فراوان تکثیر شدەایم و بە حقوق انسانی خود آگاهیم، اگر امروز ١٦نفر از همکاران ما در زندان هستند و دهها نفر زیر حکم و بازخواست قانون شکنان هستند، و.... مطمئن باشید خللی در عزم ما ایجاد نخواهد کرد و در ٣٠اُم بهمن و ٣وم اسفند دوبارە در خیابان خواهیم بود، چون خیابان مال ماست.

 

مجید کریمی- عضو هیات مدیرە انجمن صنفی معلمان کردستان(سنندج و کلاترزان)-٢٦م بهمن ماە ١٤٠٠

........................................................................................................................................

*همراه با اهل قلم*

 مزبان حبیبی

 

حکمرانانِ مردمی، هم صدای مردم را می‌شنوند و هم خود صدای مردمشان هستند و هرگز در مقابل خواست مردم مقاومت نمی‌کنند. *عالی‌ترین نمود مردمی بودن حکام، اجرای دقیق و کامل همه قوانین است* به‌ویژه آن بخش که به حقوق مردم مربوط می‌شود.

 

*حضور مردم در خیابان‌ها و اعتراضات مدنی، فقط یک معنی دارد، از دادخواهی ناامید شده‌اند.* معلمان در هر جامعه، معقول‌ترین، منطقی‌ترین و قانونی‌ترین نوع اعتراض را انتخاب می‌کنند و هرگز مسیر آنارشیستی‌گری را انتخاب نخواهند کرد، در مورد اعتراضات صنفی معلمان ایران، قطعا *کسانی تمایل دارند از این حرکت صنفی و قانونیِ معلمان سواستفاده کرده و حاشیه‌سازی و خبرسازی کنند، این‌ها یا مفسدان داخلی هستند یا مغرضان خارجی.*

 

شاید کسانی از مطالبات ما بی‌اطلاع باشند پس در ابتدا باید گفت که مطالبات معلمان کاملا روشن و منطبق بر قانون است:

۱. اجرای سریع و کامل *اصل سی‌ام قانون اساسی*

۲. تلاش دولت برای تحقق *بند سوم از اصل سوم قانون اساسی*

۳. تلاش دولت برای تحقق *بند نهم از اصل سوم قانون اساسی*

۴. اجرای سریع و دقیق *ماده بیست‌ونهم از برنامه توسعه ششم*

۵. اجرای سریع و جبران حقوق بازمانده حقوق‌بگیران در *ماده ۱۲۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری*

۶. اجرای *بند ه تبصره دوازده قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند ب تبصره دوازده قانون بودجه ۱۴۰۱*

۷. عمل به *توصیه‌های رهبری در مورد اولویت دادن به آموزش دانش‌آموزان و معیشت معلمان.*

۸. تحقق *سند تحول بنیادین* آموزش‌وپرورش و مهیا نمودن زمینه اجرایی شدن راهکارهای آن.

 

مسیرهایی که سه سال اخیر برای پیگیری مطالبات معلمان طی شده، از قرار زیر است:

۱  جلسات حضوری با نمایندگان مجلس

۲. جلسات حضوری با مدیران کل و وزارت آموزش‌وپرورش

۳. جلسات حضوری با سازمان برنامه و بودجه

۴. جلسات با نهاد ریاست جمهوری سابق و فعلی

 

۵. ارسال نامه‌های گروهی به نمایندگان

۶. ارسال درخواست کتبی به وزارت آموزش‌وپرورش

۷. ارسال نامه به نهاد ریاست جمهوری

۸. ارسال نامه به ادارات کل

 

۹. ارسال پیامک به نمایندگان مجلس

۱۰. ارسال پیامک به وزیر آموزش‌وپرورش

۱۱. ارسال پیامک به مدیران کل

۱۲. ارسال پیامک به سداوصیما (ایراد تایپی عمدی است)

۱۳. ارسال پیامک به نهادهای نظارتی

 

*اگر راهی برای احقاق حقوق مانده که ما نرفته باشیم، بگویید تا ضمن سپاسگزاری از شما، انجام دهیم.*

 

در نهایت سوالاتی که باید پرسیده شود:

۱. *اگر دولت قوانین را نادیده گرفته و اجرا نکند، به تذکرات ما توجه نکند، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دولت رای دیوان را هم اجرا نکند، تکلیف چیست؟*

 

۲. *عدم پرداخت ماهانه حق‌التدریس معلمان، غیرقانونی نیست؟* چرا یقه دولت را نمی‌گیرید بابت قانون‌شکنی‌ها؟

 

متن بند ه‍ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰: کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند *حق‌التدریس، حق‌الزحمه،* ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و  مشمول مفاد جزء (۴) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

 

۳. *عدم اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، غیرقانونی نیست؟* چرا کسی با غیرقانونی بودن دریافت پول در مدارس، برخورد نمی‌کند؟

بر اساس قوانین مدارس غیردولتی هم برای انجام برخی وظایف دولت در حوزه آموزش ایجاد شده‌اند نه برای انتقال هزینه‌های دولت به مردم. دولت بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی باید هزینه مدارس غیردولتی را نیز پرداخت کند.

 

اصل سی‌ام قانون اساسی: دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دجوره متوسطه فراهم سازدو وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

 

اگر ارتباط مالی بین خانواده دانش‌آموزان با مدارس حذف نشود، *دانش‌آموز نمی‌تواند معلم و مدرسه را به عنوان الگوی تربیتی و اخلاقی بپذیرد* و به همین دلیل است که سال‌هاست بخش پرورش به فراموشی سپرده شده و نتایج ویرانگر آن در حال خودنمایی است: *بی‌ارزش شدن ارزش‌ها، ارزشمند بودن ضدارزش‌ها، الگوپذیری جوانان از مفسدین، خاموشی وجدان‌ها، اختلاس، سرقت، طلاق، بی‌بندوباری اخلاقی، خودکشی، اعتیاد، مشکلات اجتماعی، دین‌گریزی جوانان، ریاکاری و ...، همگی از نشانه‌های سقوط آموزش‌وپرورش در جامعه هستند*.

 

مزبان حبیبی

هفتم دی هزاروچهارصد

پایان بخش اول

ادامه دارد....

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©