Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ برابر با  ۰۷ می ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱  برابر با ۰۷ می ۲۰۲۲
بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان( سنندج کلاترزان )

بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان(  سنندج کلاترزان )

در  حمایت از  تحصن و  تجمع معلمان

مریوان در ١٨و١٩ اردیبهشت

 

 

جامعه بزرگ فرهنگیان و مردم عزیز؛

 

 در اکثر کشورهایی کە چتر عدالت‌گستر قانون و قضا آنها را فرا گرفتە و در سایه  آن شهروندان مطالبات خود را از راە قانونی پیگیری می‌کنند و حاکمان نیز به این حقوق مسلم گردن نهادەاند، انواع و اقسام تشکلهای قانونی صنفی، سیاسی، دانشجویی، زنان و... شکل گرفتە و در فضایی کە همه تحت حمایت قانون هستند مطالبات خود را مطرح و بعضا تحصن‌های وسیع و تجمعات گستردە نیز برای احقاق حقوق خود برگزار می‌کنند. هرچند کە مقایسە ایران با جوامع دموکراتیک قیاس مع‌الفارق است اما در همین قانون اساسی بر مبنای اصول ٢٦و٢٧ حق تشکل‌یابی و تجمع بە رسمیت شناختە شدە و بر این مبنا هر گروە، حزب و تشکلی می‌تواند تجمع مسالمیت آمیز خود را برای مطالبات مد نظر برگزار کند. جامعه  بزرگ معلمان ایران نیز با استناد بە قوانین موجود متشکل شدەاند و برای متوجە نمودن حاکمیت و دولتهای مختلف بیشتر از دو دهه است مبارزەای مدنی را شروع کردەاند، اما گوش حاکمان بە نسبت شنیدن صدای عدالتخواهی معلمان بسیار سنگین و ناشنوا بودە و اندک تغییری در اوضاع آموزش و پرورش ‌- که رضایت معلمان و اولیای دانش آموزان در بهبود وضعیت آن است - ایجاد نکردە است.

 

در آستانه ی روز معلم ( ١١ اردیبهشت) در شهر مریوان تجمعی مسالمت آمیز، مدنی و قانونی شکل گرفت بلکه حاکمیت متوجه  مطالبات برحق معلمان، دانش آموزان و اولیاء شود اما با هجوم بربرگونە نقابداران و نظامیان مواجە شد و معلمان بە بدترین شیوە مورد هتک‌ حرمت قرار گرفتند و دو تن از معلمان شریف و قابل احترام جامعە فرهنگیان آقایان  اسکندر لطفی و  مسعود نیکخواە بازداشت شدند کە هنوز اطلاع دقیقی از محل نگهداری و وضعیت جسمانی آنها وجود ندارد. شنیدەها حاکی از  اعتصاب غذای شش روزە آنهاست و این سبب نگرانی مضاعف جامعه معلمین شدە است.

از طرف دیگر در سفر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش بە مریوان نە تنها از معلمان دلجویی نشد و وزیر حمایتی از زیر مجموعه خود انجام نداد بلکە زبان به تهدید آنها گشود. مجموعه این عوامل معلمان عزیز مریوان را بر آن داشت در مقابل تضییع حقوق انسانی و شهروندی خود و برای آزادی همکاران زندانی، روزهای  یکشنبه و  دوشنبه (١٨و١٩ اردیبهشت ١٤٠١) را در مریوان تحصن و تجمع اعلام کنند.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سنندج - کلاترزان) حمایت قاطع خود را از تصمیم قانونی همکاران مریوانی اعلام می‌نماید و ضمن محکوم نمودن دوبارە رفتارهای غیرقانونی انجام گرفتە نسبت بە معلمان، از قوە قضائیە مجدانە می‌خواهد بە وظیفە ذاتی خود عمل کند و قانون شکنان و حملە کنندگان بە معلمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد تا کور سوی امید بە عدالت در مردمان این دیار بە خاموشی نگراید.

 

 

انجمن صنفی معلمان کردستان

(سنندج - کلاترزان) ١٤٠١/٢/١٧

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©