Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۱ برابر با  ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۱  برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲
گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل به مناسبت

گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل به مناسبت

روزجهانی دختران(کودکان دختر)

الهه امانی، کنشگر و پزوهشگر حقوق زنان و حقوق بشر

 

براساس گزارش جدید صندوق جمعیت سازمان ملل که روز ۱۱ اکتبر به مناسبت روز جهانی کودکان دختر انتشار یافت، باوجود پیشرفت دربرخی ازکشورها،درده سال آینده هرساله بیش  از ۱۴ میلیون دختر زیرسن ۱۸ سال ازدواج خواهند کرد. این تعداد،  انتظار می رود که درخلال ۲۰۳۰-۲۰۱۲ هرساله به ۱۵ میلیون افزایش یابد. این گزارش همچنین یادآور می گردد که با رشد تعداد دخترانی که مزدوج می باشند و کودک محسوب می شوند، طبیعآ  تعداد کودکانی که مادر هستند افزایش یافته و در نتیجه  مرگ ومیردرمیان کودکان دختر افزایش می یابد.

کنوانسیون های بین المللی اعلام می دارند که ازدواج کودکان دختردرتناقص آشکاربا مبانی کلیدی حقوق بشرمی باشد زیرا ناقض حق دختران در زمینه انتخاب همسر آینده خود می باشد. پیامدهای منفی ازدواج کودکان دختربسیارزیاد می باشد. این امر در اغلب موارد منجر به ترک این کودکان از مدرسه کشته و سبب وابستگی اقتصادی آنان ومحدود کردن شانس آنها برای فراگرفتن حرفه وداشتن شغلی درخارج ازخانه می گردد. این عمل همچنین چرخه فقررا تداوم بخشیده و ریسک ابتلا به بیمارهای مقاربتی چون ایدز و اچ –ای-وی را افزایش می دهد.

 گزارش همچنین اذعان می دارد که  " در جوامعی که خانواده احساس می کند سرمایه گذاری روی تحصیل دختران ارزش ندارد، ازدواج کودکان دختر همچنان امری عادی باقی خواهد ماند" .مدیراجرائی صندوق جمعیت سازمان ملل در ماه گذشته با برپائی کمپین جهانی جدیدی، کشورها را تشویق نمود که روی تحصیلات زنان و جوانان سرمایه گذاری کنند. وی اظهار داشت: "دخترانی که فاقد تحصیلات متوسطه و یا بالاتر باشند سه برابر دیگردختران احتمال دارد که زیرسن ۱۸ ازدواج کنند." وی همچنین ادامه داد که صندوق جمعیت سازمان ملل بودجه ۲۰ میلیون دلاری را دراختیار ۱۲ کشور ازجمله گواتمالا ، نیجره، هند، زامبیا که درآنها کودکان دختر با نرخ بالاتری درمقایسه با سایر کشورها ازدواج می کنند اختصاص داده است.

اهداف توسعه هزاره

۱۵۸ کشور در سال ۲۰۱۰ گزارش دادند که حداقل سن قانونی برای ازدواج بدون اجازه والدین و سایر مقامات مسئول ۱۸ سال می باشد. اما ۱۴۶ کشور بر اساس قوانین جاری در آن کشورها اجازه می دهند که دختران زیرسن ۱۸ با اجازه والدین ازدواج کنند. از این تعداد در ۵۲ کشور حتی با اجازه والدین کودکان دختر زیر سن ۱۵ سال هم  از نظر قانونی اجازه ازدواج می توانند داشته باشند . همچنین این گزارش اذعان می دارد که در ۴۱ کشور ۳۰% ویا بیشتر از زنان سن ۲۰-۲۴ ساله زیر سن ۱۸ سال ازدواج کرده اند در نیجر که درصدر این فهرست آماری قراردارد  که حکایت از آن دارد که ۷۵% دختران این کشور زیر سن ۱۸ سال ازدواج می کنند.

گزارش همچنین ادامه می یدهد که ازآنجا که سال ۲۰۱۵ مهلت کشورها برای تحقق به اهداف توسعه هزاره می باشد، دولتها باید توجه داشته باشند که مقابله با ازدواج کودکان دختر راهگشای این کشورها برای نائل گردیدن به ۶ تا از ۸ هدف قرارداده شده توسط سازمان ملل در زمینه مقابله با فقر می باشد. ازدواج کودکان دختر پیشرفت در تحقق اهداف توسعه ی  هزاره ، اشاعه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را با موانع  جدی مواجه خواهد کرد.

" دختران اغلب به ازدواج به مردانی در آورده میشوند که از آنها به مراتب بزرگتر می باشند. از اینرو حتی اگربه حقوق خود نیز اگاهی داشته باشند، در موقعیتی نیستند که آنها را طلب کنند."

ازدواج کودکان همچنین تحقق اهداف توسعه هزاره را درزمینه زدودن فقر شدید، گرسنگی ، مرگ ومیرکودکان تامین بهداشت مادران ، مبارزه با اچ -ای – دی،  وایدز و دستیابی همگان به آموزش ابتدائی را دچار اختلال می گرداند. گزارش ادامه میدهد که :

هر ساله ۱۶ میلیون دختر ۱۹-۱۵ ساله دختر وضع حمل می کنند و ۹۵% این مادران درکشورهائی با درآمد کم ویا متوسط قراردارند. مرده زائی و مرگ و میر کودکان نوزاد در هفته اول زندگی در بین مادرانی که کودک هستند ۵۰% بیشتر ازمادرانی که در دهه ۲۰ سالگی فرزند خود را بدنیا می اوردند بیشتر است.

پایان دادن به ازدواج کودکان

بیشترین تعداد کودکان دختری که مزدوج می گردند درآسیای جنوبی و جنوب صحرای افریقا می باشد. احتمال میرود که در آسیای جنوبی از ۹/۴ میلیون کودک دختر مزدوج در سال ۲۰۱۰ به ۶/۵ میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. گزارش به صراحت اعلام می دارد که " نتایج مترتب به این روند نیاز به اقدامات سریع وعاجل دارد." حتی اگر آهنگ رشد ازدواج کودکان دختر هم ملایم باشد به سبب رشد جمعیت تعداد کودکانی که ازدواج می کنند افزایش خواهد یافت . جمعیت دنیا انتظار میرود که از ۷ میلیون تا سال ۲۰۵۰ به ۹میلیون افزایش یابد. براساس گزارش یونیسف  درهند ازدواج کودکان دختر از ۵۴% در سالهای ۹۳-۹۲ به ۴۳% در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ کاهش یافته این در حالیست که نرخ ازدواج کودکان دختر زیر سن ۱۵ سال با آهنگی ۲ برابر گروه سنی ۱۵-۱۸ در حال کاهش می باشد( ۳۰% کاهش زیرسن ۱۵ سال در مقایسه با ۱۳% کاهش گروه سنی ۱۵-۱۸ سال).

گزارش صندوق توسعه جمعیت سازمان ملل از دولت ها می خواهد که  " قوانین رسمی و عرفی خود را مرور کرده و آنها را با استانداردهای بین المللی حقوق بشرهمسان سازند." همچنین میخواهد که " کوشش های فزون تری در زمینه بالا بردن سطح آگاهی و اجرای قوانینی موجود موجود سازمان دهند. "  سیاست گذاران باید  مناطق کشورهایی که تمرکز ازدواج کودکان دختردرآن مناطق زیاد می باشد مورد توجه قرارداده و اطمینان حاصل نمایند که برنامه ریزی خانواده ( تنظیم خانواده) ، خدمات بهداشتی ، آموزش وپرورش رسمی و پشتیبانی و حمایت از کودکان دختر مزدوج دردسترس همگان قراردارد.

*(تعریف کودک براساس معیارهای سازمان ملل کودکان  زیرسن ۱۸ سال را شامل می گردد.)   

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©