Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹  برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰
گزارش حرکت اعتراضی

 

 

گزارش حرکت اعتراضی

شنبه ۱٤ نوامبر ٢۰٢۰ در گوتنبرگ

 

شنبه ۱٤ نوامبر همزمان با تحرکات اعتراضی دیگر کشورها که از دل یک فراخوان مشترک ٤۰ نهاد چپ و دمکراتیک برای کارزار مشترک و سراسری درهمبستگی با خیزش آبان ٩۸ در ۱٤نوامبر! برای حمایت ازپیکارجنبش مردم برای نان و آزادی، لغومجازات اعدام وآزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی درشهرما به مثابه دیگرشهرها وکشورها درروزشنبه۱٤ نوامبر، سه نیروی امضاء کننده فراخوان از گوتنبرگ (انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ- سوئد / کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ/ جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان - گوتنبرگ- سوئد)، دریک اقدام جمعی درمیدان یرن توریت، درشرایط سخت اپیدمی کُوید ۱٩ با رعایت فاصله گذاری در میدان گرد هم آمدند.

 

برنامه با سخنان کوتاهی توسط مجری برنامه امیرجواهری با خوشآمد به حاضرین و اعلان اینکه این حرکت اعتراضی درهمزمانی با حرکات اعتراضی دیگر کشورها که از دل فراخوان مشترک سازمان داده شد اهمیت پرمعنایی دارد. بخشی ازکشورها موفق شدند که از پلیس اجازه بگیرند و به خیابان بیانید و ما هم موفق شدیم که ازپلیس اجازه آکسیون بگیریم و الان در اینجاییم. امروز در گرامیداشت همه آنهایی که درجنبش بزرگ ابان ٩۸ جان شان را از دست داده اند و آنهایی که درزندان های پُرشمارایرانند ،که نام و نشانی از آنها نیست،این حرکت را به سامان میبریم . باشد که بتوانیم با یاد همه آن انسان های وفادار به آرمان انسانی که درخیزش بزرگ ابان ٩۸ جان خود را ازدست داده اند و امروز نام آنها در پهنه جهان به گوش افکارعمومی بشریت مترقی میرسد، ما هم درگوتنبرگ سهم خودمان را به نوعی ادا بکنیم . به یاد همه آن جان ها و به احترام نام آنانی که برای وصول به هرسطحی از آزادی ونان و داد در ایران جان باختند، درود می فرستیم!

 

خیزش بزرگ ٩۸ فرایند وصول نان و آزادی در ایران بوده است و کسانیکه جان خودشان را از دست دادند؛ آنگونه که درآمارها است، بیش از۱۵۰۰ را ازجامعه ما گرفتند و بیش ازده هزارنفررا به زندان ها کشاندند.یاد همه آنهایی که نیستند و آنهایی که درزندان های پُرشمارایرانند. ازجوانان - زنان و مردانی که درزندان ها هستند.

 

زندانی سیاسی ، بی قید و شرط آزاد باید گردد.

زندان ، شکنجه و اعدام / ملغی باید گردد.

رژیم اسلامی نابود باید گردد!

 

درادامه رفیق توفیق محمدی یکی ازسخنگویان انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ- سوئد ، با خوشآمد گویی به زبان سوئدی برای جمع سخن گفت و افزود: یک سال از خیزش آبان دراعتراض به گران شدن قیمت بنزین گذشت. خیزشی که در آن به روایت رویترز ۱۵۰۰ نفر کشته شده اند. حد اقل ۲۷ نفر از جان‌باختگان کودکانی بودند که به دست تک‌ تیراندازان رژیم جنایتکار به خاک افتادند. بنا به گزارشات منتشره ۸۶۰۰ نفر توسط دستگاه های امنیتی رژیم بازداشت شدند . تعدادی از اسرای زخمی خیزش آبان بر اثر جراحات وارده درگذشتند و اجساد شکنجه شده تعداد دیگری درچند شهرایران پیدا شد. ده‌ها نفر از دستگیر شدگان خیزش دیماه ٩۶و آبان ٩۸ در بیدادگاه‌های نظام به اعدام محکوم شده‌ اند.هم اکنون آنان و همه زندانیان سیاسی تحت شکنجه های جسمی و روانی برای گرفتن اعترافات اجباری قرار دارند و خواست آزادی همه زندانیان سیاسی در کنار خواست نان و آزادی در صدر مطالبات جنبش‌های طبقاتی و اجتماعی و مدنی شهروندان ایران قرار گرفته است. رژیم با ترس از گسترش جنبش های توده ای و ناتوان از پاسخگوئی به آنها با ایجاد رعب و وحشت برای پیشگیری از جنبش های اعتراضی، در ماه های اخیر تعداد بیشتری از فعالین سیاسی و اجتماعی از جمله کارگران ، زنان ، معلمان، خبرنگاران، دانشجویان و نویسندگان را بازداشت کرده است که در خطر شکنجه و ابتلاء به بیماری کرونا قرار دارند.باید بیافزایم : بازداشت های فزاینده اخیر فعالین کارگری، نویسندگان، خبرنگاران، فعالین جامعه مدنی، مدافعین زبان مادری و فعالین محیط زیست را اساسا باید با هدف جلوگیری از پیوند این نیروها و وحشت رژیم از ادامه خیزش دی و آبان ارزیابی کرد. ما ضمن پشتیبانی از جنبش های اجتماعی خواهان لغو مجازات اعدام وآزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی خصوصا دستگیر شده گان خیزش های دی ٩۶ و آبان ٩۸ هستیم و تلاش میکنیم که با انعکاس مبارزات جاری در ایران، حمایت افکار عمومی جهان را به دفاع از این مبارزات جلب کنیم.

 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

اعدام، شکنجه، سرکوب ملغی باید گردد!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!

 

سومین سخنران حرکت اعتراضی خانم مهوش رشیدی بزرگانی از فعالین انجمن پناهندگان ایرانی بود که اینگونه سخن گفت:آبان ماه نماد آزاده زیستن است.جمهوری اسلامی در طول ۴۲ سال گذشته همواره مشغول شکنجه، زندان، مجازات‌ و کشتار مخالفین خود بوده است.واینک یک سال ازخیزش آبان دراعتراض به گران شدن قیمت بنزین گذشت.با اعلام گرانی بنزین در۲۴آبان ۹۸ بار دیگر مردم آزادیخواه ایران علیه فقر، گرانی و استبداد جمهوری اسلامی، برای رفاه و آزادی و زندگی شایسته در شهرهای مختلف ایران به میدان آمدند وکل حاکمیت مستبد واستثمارگررا به چالش کشیدند. دربسیاری ازشهرها مردم محروم را با قطع اینترنت دربی خبری ازهم و برای نپیوستن بقیه مردم به اعتراضات توده ای را فراهم کردند.

 

درایران زیرحاکمیت سیاه سرمایه داری ایدئولوژیک اسلامی هیچ چیز محق تر از نفرت عمومی مردم هر جناح و دسته های مافیایی این نظام نیست.همانگونه که دوستان پیشتر اعلان داشتند در این خیزش بزرگ مردم ،طبق خبرگذاری رويترز در قیام آبان ماه بیش از ۱۵۰۰ نفر از هموطنانمان کشته شدند. اتفاقی که درآبان ۹۸ رخ داد هرگزازیاد و خاطر مردم پاک نخواهد شد. حاکمیت سیاه اسلامی حصاری دورهرشهری کشیدند وپیروجوان را به رگباربستند و حال می پرسند کدام آبان؟؟؟؟؟؟ درپایان خانم مهوش این شعاررا سرداد : نه می بخشیم. نه فراموش می کنیم!دیگر سخنران این حرکت اعتراضی، آقای ایمان حیدری از فعالین و عضو انجمن پناهندگان ایرانی برای جمع سخن راند و با تاکید بر ویرانی عمومی جامعه خواهان یکی شدن آحاد جامعه و خیزش عمومی در برابر کلیت حاکمیت دانست و از جانباختگان خیزش آبان در سالروزآن حرکت یاد نمود.

 

سخنران بعدی آکسیون آقای علی فیاض روزنامه نگارو فعال سیاسی بود. اوباتاکید یادآورشد: که مبارزه پیگیرانه کارگران و تهی دستان شهری ، زنان، ملیت‌ها، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان... در اشکال متنوع برای تشکل یابی و در راستای تقویت پیکار برای بهبود وضعیت معیشتی و آزادی درایران ازسال های پیش شکل گرفت و خیزش آبان درادامه حرکت دی ماه۹۶ باید ارزیابی نمود. بازداشت های فزاینده اخیر فعالین کارگری، نویسندگان، خبرنگاران، فعالین جامعه مدنی، وکلا و فعالین محیط زیست را اساسا باید با هدف جلوگیری از پیوند این نیروها و وحشت رژیم از ادامه خیزش دی و آبان ارزیابی کرد. یاد همه آن جان باختگان را گرامی می داریم !

درپایان دیگر بار رفیق توفیق محمدی، ضمن تشکر از همه دوستان که آکسیون روز شنبه تشکر نمود وبا سردادن چند شعار، پایان آکسیون را اغلان داشت!

 

درزیربخشی ازفیلم ها وعکس های حرکت اعتراضی۱٤نوامبر٢۰٢۰گوتنبرگ را جهت اطلاع ضمیمه می نماییم !

 

لینک آلبوم: گزارش تصویری

https://www.facebook.com/media/set?vanity=AnjomanePanahandganIrani&set=a.1794707750667817

لینک ویدیویی بخش اول مراسم

 

لینک ویدیویی بخش اول مراسم

 

https://www.facebook.com/fereidoun.pazooki/videos/3809358965764098

 

سخنرانی بخش دوم توفیق محمدی

 

https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10225267162212037

 

خانم مهوش رشیدی بزرگانی از فعالین انجمن پناهندگان ایرانی

 

https://www.facebook.com/AnjomanePanahandganIrani/videos/409604703729088

 

ایمان حیدری از فعالین و عضو انجمن پناهندگان ایرانی

 

https://www.facebook.com/AnjomanePanahandganIrani/videos/361984631569305

 

فیلم ترانه و سرود خوانی رفیق نامی کارخانه

 

Đăng nhập Facebook

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved