Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۰ برابر با  ۰۶ اکتبر ۲۰۱۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۰  برابر با ۰۶ اکتبر ۲۰۱۱
ماکسیمالیزم و افراط گرایی *

ماکسیمالیزم و افراط گرایی

آنتونیو گرامشی

مترجم :صادق افروز

رفیق بوردیگا از اینکه مفاهیم بکار برده شده در نوشته هایش ماکزیمالیستی خوانده شده آزرده شده است .بوردیگا در این باره نوشت ، این به هیچ وجه نمی تواند درست باشد .در واقع بارز ترین نشان چپ افراطی بیزاری اش از حزب ماکزیمالیست است .

اما سوال ما این نیست .ماکسیمالیزم ، فیتالیست کردن (سرنوشت گرا کردن )  و مکانیکی کردن دکترین مارکس است . این حزب ماکسیمالیست است که بحث هایی را برای اپوتورتونیسمش مطرح می کند تا همکاری نهانش را به کمک عبارات انقلابی که از مفاهیم به غلط تفسیر شده منتج شده اند توجیه کند. آنها می گویند خواه ناخواه پرچم سرخ به اهتزاز در خواهد آمد و پرولتاریا به ناگزیر پیروز خواهد شد .مارکس آن را گفت  و او معلم مهربان و آرام ماست .این بی معنی است که ما عمل بکنیم .اگر پیروزی ناگزیر است و سرنوشت محتوم ماست عمل کردن و جنگیدن چه فایده دارد؟ این گونه ای است که ماکسمالیست های حزب  ماکسیمالیست  سخن می گویند .

اما گونه دیگری از ماکسیمالیست و جود دارد که عضو حزب ماکسیمالیست نیست و در عوض عضو حزب کمونیست است . این شخص سرسخت است و اپورتونیست هم نیست .اما او هم همچنین معتقد است مبارزه روزمره بی فایده است. او تنها به  انتظار روز بزرگ است .او می گوید توده ها سرانجام به سراغ ما خواهند آمد زیرا شرایط عینی آنها را به سمت انقلاب خواهد برد . بنابر این صبر کنید و این داستان های مانوور های تاکتیکی را فراموش کنید .از نظر ما این هم ماکزیمالیزم است درست مثل حزب ماکزیمالیست .

رفیق لنین به ما آموخت که به منظور شکست دشمن ، که بسیار قوی است و ابزار های بسیار زیادی را در آستین دارد ، ما باید از هر شکاف در جبهه اش استفاده کنیم و باید از هر متحد ممکن بهره ببریم حتی اگر این متحد دودل  و موقتی باشد.لنین به ما آموخت در جنگ ارتش ها ، شما نمی توانید به هدف استراتژیک که نابودی دشمن و تصاحب منطقه اوست  دست یابید مگر آنکه ابتدا به یک سری اهداف تاکتیکی دست یابید .

تمامی دوران پیش از انقلاب خود را با فعالیت های تاکتیکی نمایان می کند که در تلاش است تا متحدین جدیدی برای پرولتاریا بدست آورد تا بتواند ماشین سازمان یافته دفاعی و تهاجمی دشمنان را در هم بشکند و نیروهای ذخیره آن را پیدا کند و  از نفس بیندازد .در نظر نگرفتن این درس های لنین یا پذیرفتن آنها بصورت تئوریک و نه عمل کردن به آن ، بدون تبدیل آن به فغالیت روزانه ما را ماکسیمالیست خواهد کرد .این به این معنی است که ما حرف های انقلابی زیادی می زنیم بدون آنکه قادر به برداشتن حتی یک گام در جاده انقلاب باشیم .

تاریخ ترجمه :سوم اکتبر 2011

منبع:

MAXIMALISM AND EXTREMISM

ANTONIO GRAMSCI 1925

WWW.MARXISTS.ORG

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©