Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
اعلامیه هیات اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

اعلامیه هیات اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

ما همه شیرکو هستیم !

متحد و یکپارچه علیه حکم وحشیانه اعدام شیرکو معارفی اعتراض کنیم

 

شيرکو معارفی، جوان مبارز کرد بار دیگر در يک قدمی اعدام قرار گرفته و به استناد نامه خانواده اش دادگاه سقز همزمان با جشن نوروز حکم اعدام وی را تایید کرده و قرار است این حکم در ۱۱ اردیبهشت، همزمان با روز جهانی کارگر اجرا شود. تایید حکم اعدام شیرکو معارفی پس از تصويب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران و تعیین گزارشگر ويژه حقوق بشر دهن کجی آشکار رژیم اسلامی و حاوی این پیام است که این رژیم قصد ندارد تحت فشار بین المللی از اعدام مخالفانش دست بردار و نمی تواند در شرایط وخیمی که در آن دست و پا می زند این اصلی ترین و مهم تریه حربه ارعاب و وحشت پراکنی را کنار بگذارد.

 

 در شرایطی که برچیدن یارانه ها، گسترش فقر و فلاکت و لجام گسیختگی تورم، شرایط پیوند مبارزه برای مطالبات برابری طلبانه و مطالبات آزادی خواهانه را در جامعه ما بیش از پیش فراهم آورده و اعتراضات کارگران و زحمتکشان در مناطق حاشیه نشین در اواخر سالی که گذشت، گسترش اعتراضات ضد دیکتاتوری و تعمیق خصلت توده ای آن در سال جدید را به خطری مهم بر سر راه ادامه موجودیت رژیم اسلامی تبدیل کرده است، دادگاه سقز درست روز جهانی کارگر را روز اجرای حکم اعدام شیرکو معارفی تعیین کرده است تا اعلام کند که کیفر هر تلاشی در راستای پیوند جنبش مطالباتی و جنبش ضد دیکتاتوری در ایران اعدام است و هدیه رژیم در روز جهانی کارگر به طبقه کارگر ایران نه فقط ادامه بی حقی و دستمزدی پائین تر از سطح تورم، نه فقط ادامه تحمیل رژیم گرسنگی و قراردادهای سفید امضا، نه فقط کار برده وار بیشتر و دستمزد کمتر و تداوم عدم پرداخت دستمزدهای معوقه که طناب دار است.

 

تایید حکم اعدام شیرکو معارفی و تعیین اجرای حکم در روز جهانی کارگر، همه مدافعین آزادی و دموکراسی را در برابر آزمونی جدید قرار داده است: سکوت در برابر این حکم جنایتکارانه، تحمیل شکافی خطرناک به جنبش ضد دیکتاتوری است. زیرا جنبشی که نتواند از حقوق همه زندانیان سیاسی صرفنظر از تعلقات سیاسی و عقیدتی به صورت بی قید و شرط دفاع کند، و نتواند علیه اعدام به عنوان یک جنایت دولتی به صورت یکپارچه عمل کند، نمی تواند فراگیر شود و ضربه خواهد خورد. در حالی که اعتراض گسترده و بدور از هر گونه تنگ نظری های گروهی و مصلحت اندیشی های ناروا علیه این حکم وحشیانه و ظالمانه نشانه بلوغ جنبش ضد دیکتاتوری و گامی مهم در راستای پایان دادن به شکاف های درون این جنبش و تقویت اتحاد و همبستگی در مبارزه علیه سرکوبگران است.

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) ضمن محکومیت شدید صدور این حکم وحشیانه، از همه احزاب، سازمان ها و تشکل های دمکراتیک، همه نیروهای جنبش ضد دیکتاتوری، همه افراد و شخصیت های حامی حقوق بشر و مخالف اعدام و همه ایرانیان آزادیخواه در داخل و خارج از کشور می خواهد صدای اعتراض خود را علیه حکم اعدام شیرکو معارفی بلند کنند.

بیائیم با اعتراض گسترده و متحد رژیم اسلامی را بار دیگر عقب برانیم و یازده اردیبهشت امسال، روز جهانی کارگر را به روز فریاد درد مشترک علیه اعدام و علیه بی حقی کارگران، زحمتکشان و عموم مردم ایران تبدیل کنیم.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیات اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۶ فروردین ۱۳۹۰ / ۲۶ مارس ۲۰۱۱

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©