Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ برابر با  ۰۳ سپتامبر ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۱  برابر با ۰۳ سپتامبر ۲۰۱۲
در حاشیه هشدار وزارت اطلاعات در مورد احتمال شور ش گرسنگان

 

در حاشیه هشدار وزارت اطلاعات در مورد احتمال شور ش گرسنگان

 

یادداشت سایت خبری راه کارگر

 

گزارشی که در باره هشدار وزارت اطلاعات نسبت به خطر شورش های گرسنگان انتشار یافته از چند نظر شایسته توجه جدی است:

 اولاًـ این احتمال را نه تنها وزارت اطلاعات رژیم که تحلیل گران دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و نهادهای سنجش گری قدرت هایی که تحریم ظالمانه اقتصادی را بر مردم اسیر ایران تحمیل کرده اند نیز در نظر دارند. آنها تحریم ها را اساسا با همین هدف، یعنی براه انداختن شورش ها و بهره برداری از آنها در مسیر امتیازگیری سیاسی از رژیم در زمینه هسته ای شدت داده اند. برای آنها شورش های گرسنگان بارومتری در سنجش میزان موفقیت تحریم ها به شمار می رود و درست به همین دلیل باید انتظار داشت که هر چه این خطر شدت یابد رژیم سرکوب ها را نیز وحشیانه تر و گسترده تر سازد. و باید انتظار داشت که تحریم ها همچنان شدت یابد. خبر اعدام قریب الوقوع هشت زندانی که به سلول های اعدام انتقال داده شده اند، حمله گسترده به قربانیان آسیب های اجتماعی در مشهد و راه انداختن بساط ارعاب در ملا عام مصادیق احتمال تشدید باز هم بیشتر سرکوب داخلی است و تاکید دولت فرانسه بر لزوم تشدید باز هم بیشتر تحریم اقتصادی ایران پس از گزارش تازه آژانس انرژی هسته ای و سفر دیوید کوهن معاون وزیر خزانه ‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی به ترکیه و سوئیس برای افزایش فشار بر ایران نمونه هایی تازه از سیاست تشدید تحریم ها به شمار می روند.

 

ثانیاً: هم رژیم اسلامی و هم تحریم گرایان، هر یک از زاویه ای شورش های خودانگیخته و غیرسازمان یافته را بر شورش های سازمان یافته ی مطالباتی ترجیح می دهند. برای رژیم سرکوب شورش های خودانگیخته ای که صرفا فوران خشم مردم عاصی باشد که ناامیدانه مشت بر آسمان می کوبند ساده تر است تا شورش هایی که بر پایه جنبش مطالباتی استوار بوده و از حدی از انسجام و سازمان یابی برخوردار باشند. برای قدرت های مداخله گر امپریالیستی نیز که از رسانه هایی نیرومند در جریان سازی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی ایران برخوردارند ، مصادره جنبش های بی سامان و خودانگیخته در ایران و وصل کردن آنها به لویی جرگه هایی که هم اکنون در خارج از کشورقدم به قدم به موازات افزایش احتمال فروپاشی رژیم در داخل در حال ساخت آن هستند ساده تر است تا جنبش هایی که بر مدار منافع اقشار و لایه های محروم و حاشیه نشین با حدی از سازمان یابی به میدان آمده باشد.

 

ثالثاً: و نظر به آن چه گفته شد، در شرایطی که رژیم نه می تواند با فساد نهادینه در درون دستگاههای حکومتی به طور جدی مقابله کند و هر تلاشی در این زمینه می تواند تعادل درونی لرزان آن را در موقعیت بسیار خطرناکی که با خطر فروپاشی دست به گریبان است برهم بزند؛ نه می تواند به خاطر انحطاط ایدئولوژیک دستگاه سرکوب، تخلخل ها و ازهم گسیختگی های ترمیم ناپذیر در ساختار بروکراسی و عوارض فروپاشی زیرساختی اقتصاد کشور حتی نوعی اقتصاد جنگی برای مقابله با تحریم ها سازماندهی کند؛ و نه از توان مالی کافی برخوردار است که بتواند با قائل شدن امتیازات اقتصادی، آلام مردم و رنج گرسنگی لایه های تهیدست را موقتا تسکین دهد و قدرت مانورش در این زمینه روز به روز محدودتر می شود، ناگزیر سازماندهی مستقل کارگران و زحمتکشان هم سرنوشت با آنها، بویژه در محلات حاشیه نشین در شرایط کنونی می باید در مرکز توجه اپوزیسیون چپ، دمکرات و آزادیخواه قرار بگیرد و با تحلیل دقیق شرایط و موقعیت، راهکارهای عملی و طرح های اجرایی در سطوح مختلف برای سازماندهی توده عظیم زحمتکشان و محرومان حاشیه نشین در اولویت مبارزاتی آن قرار بگیرد.

 

مشروح خبر به نقل از سایت کلمه

 

اتمام ذخاير ارزی و کسری بودجه شديد در ماههای آينده/  افزايش کسری بودجه دولت، کاهش شديد ذخاير ارزی و نگرانی دستگاه امنيتی از شورش گرسنگان، آخرين گزارش هايی است که در هفته های اخير در اختيار مقام های عالی نظام قرار گرفته است تا با توجه به آنها در خصوص روند آتی کشور تصميم گيری شود. بر اساس گزارش های در اختيار کلمه، يکی از زيرمجموعه های اقتصادی دولت اخيرا گزارش داده که ذخاير ارزی کشور رو به اتمام است و احتمال ناتوانی دولت از پرداخت حقوق کارمندان در ماه های آينده وجود دارد. همزمان بازوی امنيتی دولت نيز درباره احتمال وقوع شورش های اجتماعی در اعتراض به شرايط اقتصادی کشور هشدار داده است. در گزارش محرمانه ای که در کميسيون اقتصادی هيات دولت طرح شده، از اتمام ذخاير ارزی کشور در شش ماه آينده سخن به ميان آمده است. نرخ واقعی برابری ارزش دلار با ريال نيز در اين گزارش، به ازای هر دلار ۶۷۰۰۰ ريال برآورد شده است. همچنين اين گزارش خبر داده که با توجه به افزايش مداوم کسری بودجه دولت، طی سه ماه آينده وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در پرداخت حقوق کارکنان و مجموعه های مرتبط با خود دچار مشکل خواهند شد. در پی طرح اين گزارش در دولت، بخشنامه ای دارای طبقه بندی برای همه زيرمجموعه های دولت و دستگاه های اداری ارسال شده که در آن با طرح احتمال کاهش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد ماهانه کارمندان در صورت تداوم وضعيت کنوني، از بالاترين مقام مسئول هر دستگاه خواسته شده تدابير لازم را جهت پيشگيری از وقوع هرگونه نارضايتی در ميان کارمندان و کارکنان آن دستگاه مربوطه پيش بينی کند. بر اساس گزارش رسيده به کلمه، در شماره اخير بولتن محرمانه وزارت اطلاعات نيز با اشاره تلويحی به اين شرايط دشوار اقتصادي، از احتمال بروز شورش گرسنگان به ويژه در حاشيه شهرهای بزرگ کشور سخن به ميان آمده است. کارشناسان اين دستگاه امنيتی هشدار داده اند که از شهريورماه جاری به بعد، اين زنگ خطر همواره به عنوان يک چالش جدی در برابر دولتمردان قرار خواهد داشت.

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©