Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ برابر با  ۰۹ فوريه ۲۰۱۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۱  برابر با ۰۹ فوريه ۲۰۱۳
پیام هئیت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

پیام هئیت اجرائی  سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

به کومه له

 

سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران

 

به مناسبت

 

۲۶ بهمن   روز اعلام موجودیت علنی کومه له

 

 

۲۶ بهمن۱۳۵۷، روزاعلام موجودیت علنی سازمان کومه له و روز گرامی داشت یاد محمد حسین کریمی از بینانگذاران کومه له  است. رژیم جمهوری اسلامی  از اولین روزهای حکومت سیاه خود به  قلع و قمع آزادی های سیاسی به دست آمده در انقلاب ایران را در دستور کار خود قرار داد. با فرمان خمینی تهاجم به خطه کردستان آغاز شد و مزدوران  رژیم با تهاجم و پیشروی خود، همه دستآوردهای انقلاب را هدف قرار دادند. شوراها را تعطیل کردند. تعقیب، دستگیری، شکنجه و اعدام مبارزان، رهبران، پیشروان کارگری و کمونیست و پیشمرگان کومه له و دیگر پیشمرگان کردستان را به بیرحمانه ترین شکل به اجرا درآوردند. درچنین شرایطی کومله بدون کوچکترین توهمی همراه و همگام با تود ه های کارگر و زحمتکش کردستان در برابر حاکمیت اسلامی ایستاد.

 

رفقا!

بیش از سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی حاصلی جز برقراری یک حکومت خون ریز سرکوب گر برای سرکوب همه اشکال آزادی های سیاسی، بر پا کردن چوبه ها دار و جوخه های اعدام، جداسازی جنسیتی و آپارتاید جنسی زنان ایران که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، بی آینده کردن جوانان کشوراز طریق سرکوب همه نوع آزادی های مدنی، سرکوب حقوق ملی ملیت های تحت ستم ایران، ویرانی اقتصاد و بر باد دادن ثروت های ملی کشور، فساد و تاراج دارائی های مردم توسط فقهای حاکم، آقازاده ها و وابستگان آن ها، انزوای بین المللی همه جانبه نداشته است. موج عظیم نارضائی توده ای از رژیم جمهوری اسلامی بیانگر آن است که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران خواهان پایان دادن به عمر ننگین این گوژپشت تاریخی به ارث رسیده از اعماق قرون وسطا هستند.

 

 

 

رفقا!

 

امروز کشور ما هم چنین در شرایطی قرار گرفته که قمار هسته ای و سایر سیاست های فوق ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی بهترین بهانه ها را برای تحریم های گسترده ی امپریالیستی فراهم ساخته است. این تحریم های فلج کننده می رود تا به مرحله  "نفت دربرابر غذا" در دوره تحریم های خانمان برانداز عراق برسد. اگر چه تهدیدهای جنگی دولت اسرائیل برای حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران همچنان ادامه دارد اما تحریم های فلج کننده بمب های خوشه ای خاموشی هستند که هر روزه بر سر کارگران و زحمتکشان ایران فرود می آیند و آن ها در بیش از پیش در قعر فقر و مسکنت فرو می برند. در کنار تحریم ها ی فلج کننده ای که ضرب آهنگ آن ها هر دم تشدید می شود دستجات گوناگون بورژوازی ایران همراه با قدرت های امپریالیستی در صدد علم کردن عروسک های کوکی خود برای جایگزینی رژیم جمهوری هستند. این مجموعه دست در دست هم اکنون مشغول خواندن کر هماهنگی هستند دائر بر این که تنها و تنها از طریق آویختن به قدرت های امپریالیستی می توان رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کرد.

 

رفقا!

 

کومه له ای که  در  ۲۶ بهمن۱۳۵۷ فعالیت علنی خود را از سر گرفت به عنوان گرایش سوسیالیست جنبش کردستان ومتعهد به جنبش سوسیالیستی و کارگری سراسر ایران  پایه گذاری شد. علت  اقبال توده ای و رشد و گسترش آن در میان توده های مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان کردستان نیز ناشی از این سمت گیری و سنت بوده است. اگر امروز گرایشی به نام کومه له از سلطه جوئی امپریالیستی و دخالت های به اصطلاح بشردوستانه اش در ایران دفاع می کند روشن است که  سنخیتی  با سنت های مبارزاتی کومه له نداشته و نخواهد داشت. ما از تلاش های شما  برای پاس داری از سنت های سوسیالیستی کوموله و مقاومت در برابر تهاجم گرایشات  ناسیونالیستی و روند چپ زدائی از کومه له قدردانی می کنیم. ما امیدواریم که تلاش های شما برای تقویت صفوف و وحدت جریان های سوسیالیست و رادیکال کردستان در چهارچوب حفط و تقویت سنت های سوسیالیستی و انقلابی کومه له  قرین موفقیت شود.

 

 

 

رفقا!

 

شکی نیست که در چنین شرایط بشدت حساسی  قطب چپ و سوسیالیستی جامعه ایران اگر بخواهد نقش شایسته ای درجنبش ضداستبدادی ایفاء کند باید دردرجه اول بتواند صفوف خود را متحد و متشکل ساخته و با  پایان دادن به پراکندگی موجود درمیان نیروهای چپ وسوسیالیستی وقوام دادن هرچه بیشتربه قطب چپ پیوند خود را با توده های کار و زحمت در سراسر کشور مستحکم سازد. پیوند مبارزات کارگران و زحمتکشان با جنبش های اجتماعی زنان و جوانان و جنبش ملیت های تحت ستم برای ایجاد جبهه متحدی علیه حاکمیت اسلامی و سلطه جوئی های امپریالیستی ، وظیفه عاجلی است که ضرورت زمان را منعکس می سازد.

 

 

 

درسالگرد ۲۶ بهمن « روزکومه له» یاد همه شهدای گرانقدر کومه له و همه مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم در ایران را گرامی داشته و خاطره فراموش نشدنی آن ها درود می فرستیم.

 

 

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

 

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

 

 

هئیت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

 

شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ برابر با ۰۹ فوريه ۲۰۱۳

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©