Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰ برابر با  ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰  برابر با ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به مناسبت يازده دی، روز شهدای سازمان

 

یازدهم دی ماه سالروز شهدای سازمان ماست. این مناسبت از آن روست که در این روز در سال۱۳۶۲ رفیقی به خاک افتاد که به تماشاگر نیاز نداشت. او علیرضا شکوهی دبیر اول وقت سازمان ما بود. شیرآهنکوه رفیقی که در زندان های دو نظام جنایتکار سلطنتی و فقاهتی مقاومت را زندگی کرده بود. یل گردن فرازی که پایداری جانانه اش و نعره های پهلوانانه اش در بیدادگاه نظام اسلامی لرزه به اندام جلادان انداخته بود. علیرضا شکوهی که همواره می‌گفت: «آرمان‌های بزرگ فداکاری های بزرگ می خواهد» خود سرافرازانه این آموزه تاریخی را با مرگ سرخش جامه عمل پوشاند. در مسیر خونین طی شده در جهنم جمهوری اسلامی، ۱۳ نفر از اعضای کمیته مرکزی و بیش از سیصد نفر از کادرها، اعضا و هوادران سازمان از جمله جانفشانانی بودند که برای آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم جان بر سر پیمان نهادند.

اکنون در روزهای پر تب و تاب امروز کشور عزیزمان می بایست بر این نکته تاکید کرد که اعتراضات جاری به نظام جهنمی جمهوری اسلامی، فریادهای آزادیخواهی و برابرطلبی، و همچنین پایداری قابل تقدیر کنشگران جنبش های اجتماعی، همگی ملهم و متاثر از مقاومت ها و جانبازی های تک تک به خون خفتگان راه آزادی، دمکراسی و سوسیالسیم است. همان پیشقراولان مبارزه با سیاهی و تباهی حاکمیت اسلامی، که

«با دستان سوخته

غبار از چهره خورشید سترده بودند

تا رخساره جلادان خود را در آینه های خاطره بازشناسند».

این عاشق ترین زندگان با قلبی مملو از عشق به زندگی، ایمان به نیروی شگرف فرودستان و امید به پیروزی، چشم در چشم جلاد، با سری افراشته در مقابل جوخه ی اعدام ایستادند.

اكنون بار ديگر در برابر مادران، پدران، همسران، فرزندان و خانواده های تمامی شهدای راه آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم سر تعظیم فرود مي آوریم و به بانگ بلند می گوئيم که یاد آن عزیزان همواره با ماست و آرمان آنها آرمان ما!

در یازدهم دی، روز شهدای سازمان، به احترام تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم، به پا می خیزیم و تا تحقق آرمان‌های والای انسانی و سترگ شان یکدم فرو نخواهیم نشست و با شوری افزونتر به مبارزه ی سازمان یافته ی خود ادامه خواهیم داد. بار دیگر با یاران سربدارمان عهد می بندیم كه بیرق سرخ رزم مشترك مان را برای بنای جامعه ای آزاد، برابر، دمکراتیک و تحقق حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم  بر ویرانه های استبداد خونریز فقاهتی که بنیان هایش را مردم امروز در چهار گوشه ی کشور به لرزه درآورده اند، همواره برافراشته نگه داریم.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دموكراسی و سوسیالیسم!

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰  برابر با ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©