Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۴ تير ۱۴۰۱ برابر با  ۲۵ ژوئن ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :شنبه ۴ تير ۱۴۰۱  برابر با ۲۵ ژوئن ۲۰۲۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

به مناسبت چهل و سومین سالروز تاسیس سازمان

 

بر پیمان خود استوار ایستاده ایم!

 

جمهوری اسلامی اکنون از هر سو در محاصره اعتراضات هر دم فزاینده مردم قرار گرفته است. امواج خروشان جنبش مردمی، یکی پس از دیگری فرا رسیده  و موجودیت جمهوری اسلامی را به چالش می طلبد. شکست کامل  سیاست های استبداد دینی در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، منطقه ای و بین المللی کشور را در مسیر فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و انفجارهای بزرگ سیاسی و اجتماعی قرارداده است. گرانیگاه اصلی اعتراضات مردمی،  جنبش بخش های مختلف طبقه کارگر برای نان، آزادی و کرامت انسانی که بزرگترین رشد تاریخ معاصر ایران را تجربه می کند. در بستر چنین شرایط حساس و تاریخ سازی است که سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) وارد چهل و سومین سال موجودیت و فعالیت خود می شود.

 

چهارم تیرماه، مصادف است با سالروز تاسیس سازمان ما ، سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر) ، که  در چهارم تیر ماه ۱۳۵۸ اعلام موجودیت کرد. موسسین سازمان ما، از کادرهای اصلی جنبش چریکی بودند که با ارزیابی دلائل شکست جنبش مسلحانه دهه چهل و پنجاه، وظیفه اصلی خود را پیوند با طبقه کارگر به عنوان کنشگر اصلی آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم قرار دادند. سازمان ما در روزهای طوفانی سقوط رژیم شاه و استقرار رژیم جمهوری اسلامی شکل گرفت و  از آغاز فعالیت انقلابی اش، بر شکست انقلاب و بر آمدن فاشیسم مذهبی از درون آن، تاکید داشت و شعار "انقلاب مرد، زنده باد انقلاب" را  در اولین سالگرد انقلاب مطرح ساخت .

 

 اهداف اصلی و تلاش های پیگیرسازمان ما از بدو تاسیس بر  یاری به سازمان یابی طبقه کارگر؛ دفاع از تشکل های اتحادیه ای و سراسری کارگری و استقلال آن ها؛ طرح ضرورت و اهمیت تامین اجتماعی فراگیر برای بهبود شرایط زندگی طبقه کارگر و انبوه زحمتکشان؛  دفاع از جنبش برابر حقوقی  زنان، حقوق کامل، برابر و اساسی ملیت ها و اقلیت های ساکن ایران و جنبش جوانان استوار بوده است.

 

 دفاع از آزادی های بی قیدوشرط سیاسی، دمکراسی و بازگشت به سوسیالیسم مارکسی با طرح بدیل سوسیالیسم دمکراتیک به مثابه نقد پیگیر دلائل شکست سوسیالسم حزب- دولت ها و سوسیال دمکراسی، حاصل دست آوردهای ما از کنگره اول سازمان به این سو بوده است. سازمان ما چند دهه به طور پیگیر از مبانی تحزب سوسیالیستی و تجدید آرایش و اتحاد صفوف همه  نیروهای طرفدار سوسیالیسم دمکراتیک به عنوان یکی از ملزومات اساسی پیروزی بدیل سوسیالیسم دمکراتیک  دفاع و در راه عملی ساختن آن تلاش کرده است.

 

درشرایط سرنوشت ساز کنونی که جمهوری اسلامی به پایان کار خود نزدیک می شود  و جنبش کارگری با قدرت بی سابقه در تاریخ معاصر ایران وارد صحنه شده، بازخیزی چپ سازمان یافته برای بازسازی موثر نیروهای هوادار آلترناتیو سوسیالیسم دمکراتیک، ضرورت خود را بیش از پیش آشکار می سازد. هر نوع تردید  و تسامح  برای جامه عمل پوشاندن به این وظیفه، صدمات غیرقابل جبرانی بر آینده جنبش کمونیستی و کارگری ایران خواهد زد.

 

موجودیت سازمان ما قبل از هر چیز مدیون فداکاری ها و از جان گذشتگی های شمار زیادی از کادرها و فعالان  سازمان مان است که در مبارزه بی امان با فاشیسم مذهبی حاکم  با مقاومت درخشان در شکنجه گاه های جمهوری اسلامی در برابر جوخه های اعدام ایستادند و حماسه آفریدند. ما در برابر از خود گذشتگی رفقای  دلاور و شهید مان و تمامی شهدای راه آزادی، دمکراسی  و برابری و همه آن هائی که برای حفظ حرمت انسانی جنگیده  و جان باخته اند، سر تعظیم فرود  می آوریم و بر پیمان خود برای ادامه راهشان  تا تحقق آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم  متعهد خواهیم ماند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

شنبه ۴ تير ۱۴۰۱ برابر با  ۲۵ ژوئن ۲۰۲۲

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©