Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ برابر با  ۲۶ فوريه ۲۰۲۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تلویزیون راه کارگر
تعداد1749  
شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۸  برابر با ۰۶ آوريل ۲۰۱۹

پنجشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۸  برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۱۹

شنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۸  برابر با ۳۰ مارس ۲۰۱۹

پنجشنبه ۸ فروردين ۱۳۹۸  برابر با ۲۸ مارس ۲۰۱۹
تلویزیون راه‌کارگر چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸ برابر با ۲۷ مارس
سیاست‌های نظام سرمایه‌داری در رابطه با تخریب محیط‌زیست، بیش‌از هر چیز ضرورت فرارویی از این سیستم را به‌نمایش می‌گذارد. رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و اپوزوسیون بورژوایی‌ی آن راه‌حلی برای نجات محیط‌زیست ندارند. وظیفه خطیر ما سوسیالیست‌ها تأکید بر این حقیقت است که تنها سوسیالیسم پاسخ مناسب معضلات موجود محیط‌زیست است. این سوسیالیسم اما نمی‌تواند از نوع حزب‌دولت‌های پیشین باشد و دمکراسی، آزادی‌های سیاسی جزئی جداناپذیر از سوسیالیسم مورد نظر ماست! نابهنگام بودن رژیم جمهوری اسلامی خود عامل مضاعفی در وخامت اوضاع است. جمهوری اسلامی یک رژیم سرمایه‌داری‌ست که با قوانین و سنن عصر شترچرانی می‌خواهد جامعه را اداره کند. البته همین نابهنگامی، خود از پدیده‌های نظام سرمایه‌داری‌ست که اینجا و آنجا در غالب نظام‌های فاشیستی و امثالهم نمود پیدا می‌کند! تنها راه نجات، حرکت از پائین است. حرکت آنهایی که منافع‌شان در رهاشدن از قید و زنجیر سرمایه‌داری‌ست.

پنجشنبه ۸ فروردين ۱۳۹۸  برابر با ۲۸ مارس ۲۰۱۹

شنبه ۳ فروردين ۱۳۹۸  برابر با ۲۳ مارس ۲۰۱۹

پنجشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۸  برابر با ۲۱ مارس ۲۰۱۹

دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۱۸ مارس ۲۰۱۹

دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۱۸ مارس ۲۰۱۹

شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۱۶ مارس ۲۰۱۹
تلویزیون راه کارگرجمعه ۲۴ اسفند ۹۷ برابر با ۱۵ مارس ۲٠۱۹

شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۱۶ مارس ۲۰۱۹

پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۱۴ مارس ۲۰۱۹
تلویزیون راه‌کارگر چهارشنبه ۲۲ اسفند ۹۷ برابر با ۱۳ مارس ۲٠۱۹

چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۱۳ مارس ۲۰۱۹

سه-شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۱۲ مارس ۲۰۱۹
تلویزیون راه‌کارگر یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷ برابر با ۱٠ مارس ۲٠۱۹
گسترش سرکوب علیه فعالین اجتماعی و بویژه زنان در دوره‌ی اخیر همزمان با عمق‌یابی و گسترش جنبش زنان. امروز نقش و‌ اهمیت زنان در جنبش سراسری علیه جمهوری اسلامی بیش‌از‌پیش روشن و انکارناپذیر است. روح هشت مارس امروز در ایران بیش‌تر هر کشور دیگری فعال و مشهود است. نظام سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی ایران بگونه‌ایست که زنان بیشترین فشار را متحمل می‌شوند و ستم مضاعف را بیش از سایر کشورها حس می‌کنند، پس بطور طبیعی از پتانسیل مبارزاتی‌ی رادیکال‌تری برخوردارند. ضرورت تشکل‌های مستقل زنان، از ستم ویژه‌ای که نظام مردسالار بر آنها تحمیل می‌کنند، سرچشمه می‌گیرد. همانطور که این مسئله در مورد ملیت‌های تحت‌ستم نیز صدق می‌کند. مبارزه برای برابری زنان، بدلیل وجود این شرایط، سریع‌تر پاسخ می‌گیرد. نباید درک رومانتیکی از مردان طبقه‌ی کارگر داشته باشیم. مبارزه با نظام پدر‌مردسالارانه وظیفه‌ی حیاتی جنبش کارگری‌ست. مردان باید از زنان بیاموزند.

سه-شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۱۲ مارس ۲۰۱۹

شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۰۹ مارس ۲۰۱۹
تلویزیون راه‌کارگر جمعه ۱۷ اسفند ۸۷ برابر با ۸ مارس ۲٠۱۹

شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۰۹ مارس ۲۰۱۹

جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۰۸ مارس ۲۰۱۹
تلویزیون راه‌کارگر چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷ برابر با ۶ مارس ۲٠۱۹

جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۰۸ مارس ۲۰۱۹

شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۰۲ مارس ۲۰۱۹

سه-شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۲۶ فوريه ۲۰۱۹


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©