Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برابر با  ۰۱ مارس ۲۰۲۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
اعلامیه ها - سال ۲٠۱۷
تعداد66  
پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶  برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۷
برای پایان دادن به حاکمیت فرماندهی ضد دمکراتیک، تاریک اندیشانه و از بالا بر سیستم آموزشی کشور و برای پایان دادن به حاکمیت دین و شریعت و سود و غارتگری بر فضاهای آموزشی کشور و از این طریق برای از میان برداشتن تبعیض های سازمانیافته علیه دختران جوان کشور، علیه اقلیت های مذهبی و بویژه بهائیان ، علیه کودکان مناطق ملی یا کودکان خانواده های فقیر و زحمتکش و کودکان پناهنده و مهاجر، تنها نیروی بخش های آموزشی کشور کافی نیست. دانش آموزان و معلمان کشور، در برگیرنده همه بخش های جامعه هستند. اکثریت این نیرو از زحمتکشان جامعه اند، نیمی از آنها را زنان و دختران تشکیل می دهند و بخش های ملی کشور نیز حضوری فعال در میان شان دارند. از این رو، این نیروی عظیم به راحتی می تواند در پیوند با مبارزات دیگر بخش های کارگران و زحمتکشان قرار گیرد، با جنبش توفنده و مبارز زنان در بسیاری از عرصه ها همسو گردد و با جنبش حق تعیین سرنوشت ملیت های کشور نیز پیوندی استوار برقرار سازد تا پایه های اتحاد داوطلبانه ملیت های تشکیل دهندۀ ایران را استوارتر سازد و نیروی عظیم تغییرات بنیادین به نفع اکثریت مردم را سازماندهی کند.

دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۶  برابر با ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگرا ن انقلابی ایران(راه کارگر)

شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۶  برابر با ۰۹ سپتامبر ۲۰۱۷
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
در حمایت از حرکت های مردمی شهرهای کردستان
در اعتراض به قتل بیرحمانه کولبرها
سازمان ما، ضمن محکوم کردن قتل جنایت کارانۀ کولبران کرد، ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه یگان های ویژه نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در شهرهای کردستان، ضمن محکوم کردن دستگیری و زندانی کردن جوانان کرد، خواهان پایان دادن به سیاست های امنیت محور در کردستان ، بلوچستان و خوزستان است. روشن است بدون رفع تبعیض و ستم ملی و احترام به حق تعیین سرنوشت ملیت های کشور که شرط اتحاد داوطلبانه کارگران و زحمتکشان همه ملیت های ساکن ایران در مبارزه علیه استبداد، تاریک اندیشی و بهره کشی است ، نمی توان به حل مشکلات گسترده این مناطق همت گماشت. سازمان ما همچنین از اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی مردم شهرهای کردستان حمایت کرده و از تمامی سازمان های سیاسی، فعالان مدنی و اجتماعی و تشکل های صنفی کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، و بازنشستگان همه ملیت های ساکن ایران تقاضا دارد از خواست های مردم کردستان حمایت کنند و همبستگی خود با زحمتکشان این دیار و بویژه کولبران ستم دیده را اعلام دارند. روشن است که تنها با سازماندهی این همبستگی سراسری است که می توان هم با به عقب نشینی واداشتن رژیم اسلامی، تحولات بنیادین در کشور ایجاد کرد و هم در برابر توطئه های تمامی نیروهائی که قصد دارند حرکت های برحق مردم شهرهای کردستان را در راستای برنامه های فرقه گرایانۀ ناسیونالیستی یا سیاست های رژیم چنج (تغییر رژیم از طریق قدرت های خارجی) به خدمت گیرند، سد مستحکمی ایجاد کرد.

جمعه ۱۰ شهريور ۱۳۹۶  برابر با ۰۱ سپتامبر ۲۰۱۷
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
به مناسبت بیست و نهمین سالگرد قتل عام تابستان ۱۳۶۷
سازمان ما، یک بار دیگر در برابر پایداری و شجاعت ستودنی خانواده های عزیز از دست داده کشتار های دهۀ شصت و بویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و تمامی خانواده هائی که عزیزان شان را در جریان قتل های زنجیره ای، ترورهای داخل و خارج از کشور و قربانیان «مرگ های خاموش» در زندان های جمهوری اسلامی، از دست داده اند، سر تعظیم فرود می آورد. ممکن است با عقاید بسیاری از کسانی که جان بر سر عقیده خود گذاشته اند، همسوئی و همدلی نداشته باشیم یا در جبهه مخالف آن ها قرار داشته باشیم؛ اما وظیفه خود می دانیم که از آزادی های بی قید و شرط سیاسی ، از آزادی های بی هیچ حصر و استثناء و از آزادی عقیده و بیان همگان با تمام توان مان دفاع کنیم. بدون چنین دفاعی نمی توان شرایط شکل گیری یک جنبش قدرتمند توده ای که در راستای آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم راهپیمائی می کند را تسهیل کرد. تنها از این طریق است که می توان بر شکست های پیاپی جنبش های سیاسی، دمکراتیک و اجتماعی مردم ایران در یک صدسال اخیر نقطۀ پایان گذاشت.

دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۶  برابر با ۲۸ اگوست ۲۰۱۷
بیانیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

سه-شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶  برابر با ۲۲ اگوست ۲۰۱۷
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
در باره اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶  برابر با ۱۸ اگوست ۲۰۱۷
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)در پشتیبانی از گردهم آئی بازنشستگان در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
امید داشتن به حل مشکلات بازنشستگان و دیگر اقشار کار و زحمت از طریق مذاکرات با آنهائی که برای هر نشست شان در هتل های شیک و مجلل، حق الزحمه های میلیونی می گیرند، امید بجائی نیست. امید را باید در همگرائی ها و همم گامی های همه نیروهای زحمتکش و همه تهیدستان و ستم دیدگان کشور جستجو کرد.. این مشکل، تنها مختص بازنشستگان نیست، این درد کارگران شاغل، که گرفتار حقوق های معوقه هستند نیز هست. این غم معاش، غم معلمان ، پرستاران و کارکنان بخش های خدماتی کشور هم هست. این نبرد برای زنده ماندن، دغدغۀ بیکاران، کودکان کار، دانشجویان فارغ التحصیل بیکار، زنان سرپرست خانوار و اردوی بیشمار تهیدستان حاشیه نشین کشور هم هست. از این رو ، باید به این همگرائی ها و همپشتی ها امید بست و این نیرو را بصورت متحد به حرکت درآورد. آنوقت می توان به حل بسیاری از مسائل امید داشت.سازمان ما ضمن حمایت از خواست های بازنشستگان از همه مردم آزادیخواه و عدالت جو تقاضا می کند از گردهم آئی بازنشستگان در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ حمایت کنند؛ اخبار آن را به اطلاع همگان برسانند و یک همبستگی ملی و سراسری در حمایت از آنها که تمامی زندگی شان را وقف کار و زحمت و ساختن این کشور و جوانان و نونهالان آن کرده اند، ایجاد نمایند.

پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶  برابر با ۱۷ اگوست ۲۰۱۷
اعلاميه هيئت اجرائي سازمان كارگران انقلابي ايران ( راه كارگر )
در محكوميت تشديد فشار بر فعالان صنفي كارگران و معلمان

سه-شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶  برابر با ۱۵ اگوست ۲۰۱۷
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)در محکومیت قتل مظفر عباسی، دستفروش در قم

پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶  برابر با ۱۰ اگوست ۲۰۱۷
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶  برابر با ۰۲ اگوست ۲۰۱۷
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
مجموعه این سیاست ها که حلقه های زنجیر واحدی هستند، ارادۀ حاکمیت جمهوری اسلامی در پیشبرد برنامه غارت تمام و کمال اموال عمومی و سازماندهی یک قشر انگلی بشدت ثروتمند و تولید میلیاردرهای سودجو با اتکا به اهرم های گوناگون قدرت را نشان می دهد. در این میان نهادهای اصلی قدرت که علاوه بر قدرت نظامی و امنیتی، چنگال هایشان را در تمامی عرصه های اقتصاد نیز فرو برده اند، در غارت اموال عمومی نقش تعیین کننده ای دارند و دیگر نهادها و ارگان های قدرت باید به صورت جاده صاف کن های این خط غارتگر عمل کنند. در صورتی که در برابر این سیاست غارتگرانه که خود را پشت طرح های گوناگون قانونی نیز پنهان می سازد، مقاومت سازمانیافته و سراسری شکل نگیرد، راه شلاق کش کردن کارگران و تمامی مزد و حقوق بگیران هموارتر خواهد شد. سازمان ما ضمن حمایت از بیانیۀ کنشگران اجتماعی علیه «طرح کارورزی»، از همه نیروها و فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی، و همه آنها که قلب شان برای برابری و آزادی می تپد و برای دنیائی انسانی تر مبارزه می کنند، تقاضا دارد از هر طریق ممکن به افشای چنین طرح های ویرانگری بپردازند و صفوف خود برای سازماندهی مقاومتی همه جانبه را متحد تر سازند.

دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶  برابر با ۲۴ جولای ۲۰۱۷
به مناسبت از دست رفتن

دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶  برابر با ۲۴ جولای ۲۰۱۷
به مناسبت از دست رفتن رفیق رحمان نجات

دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۶  برابر با ۱۷ جولای ۲۰۱۷
پیام تسلیت هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

پنجشنبه ۸ تير ۱۳۹۶  برابر با ۲۹ ژوئن ۲۰۱۷

سه-شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶  برابر با ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
در باره حمله موشکی سپاه به دیرالزور سوریه

يكشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶  برابر با ۱۱ ژوئن ۲۰۱۷
اعلامیه "شواری همکاری نیروهای چپ و کمونیست"

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶  برابر با ۰۸ ژوئن ۲۰۱۷
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
در محکومیت اقدام تروریستی در تهران

سه-شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶  برابر با ۳۰ می ۲۰۱۷
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
پیرامون واکنش ها به نتایج انتخابات ۲۹ اردیهشت ۹۶

سه-شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶  برابر با ۱۶ می ۲۰۱۷

سه-شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶  برابر با ۱۶ می ۲۰۱۷
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©