Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ برابر با  ۲۹ می ۲۰۲۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
مصاحبه ها
تعداد1655  
سه-شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶  برابر با ۰۳ اکتبر ۲۰۱۷

سه-شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶  برابر با ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
در باره همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان

جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶  برابر با ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷

جمعه ۱۷ شهريور ۱۳۹۶  برابر با ۰۸ سپتامبر ۲۰۱۷

سه-شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۶  برابر با ۲۹ اگوست ۲۰۱۷

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶  برابر با ۲۱ اگوست ۲۰۱۷

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶  برابر با ۱۴ اگوست ۲۰۱۷

دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶  برابر با ۰۷ اگوست ۲۰۱۷

دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶  برابر با ۲۴ جولای ۲۰۱۷

دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۶  برابر با ۱۷ جولای ۲۰۱۷

دوشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۶  برابر با ۱۰ جولای ۲۰۱۷
بیان در ماندگی و گندیدگی جمهوری اسلامی از نظر محمد جواد حجتی کرمانی :«اما مشکل ما چیست؟».«نه فردونه جامعه ...هیچ گاه استعداد دگرگون شدن بنیادین ...نداشت وندارد و نخواهد داشت.»جمهوری اسلامی هر بار که با مردم روبرو شده است پایه های قدرت آن فرو ریخته و از مردم تو دهنی خورده است. جمهوری اسلامی در حال فرو ریزی است وباید برود. قراردادهای جدید،نشان می دهد تغییر رویه ای در جمهوری اسلامی صورت گرفته است.«اقا»خودش فرمان صادر کرده ،بخشش هائ از قانون اساسی را تغییر داده اندبدون آن که این تغییرات را با مردم در میان بگذارندو برای آن رفراندوم صورت گیرد. جابجائی ها و تغییرات درسپاه،حداقل نشانگر موقعیت «اضطراری»در جمهوری اسلامی است. دوره آشفتگی ایدئوژیکی شروع شده است.سربلند کردن ناسیونالیسم های افتصادی،فاشیستی و شبه فاشیستی مانند ترامپ در امریکا ،برگزیت در انگلیس،لوپن فرانسه و در ایتالیا نشانه بحران است.سرمایه داری نئولیبرال هم تمام ظرفیت های خود را نشان داده و به پایان رسانده است. شورش بزرگی چه بصورت فاشیسم و شبه فاشیسم و چه بصورت جنبش های کم و بیش پخته چپ سر بلند می کنند..

سه-شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۶  برابر با ۰۴ جولای ۲۰۱۷

سه-شنبه ۶ تير ۱۳۹۶  برابر با ۲۷ ژوئن ۲۰۱۷

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶  برابر با ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶  برابر با ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷

سه-شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶  برابر با ۰۶ ژوئن ۲۰۱۷

سه-شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶  برابر با ۰۶ ژوئن ۲۰۱۷

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶  برابر با ۰۵ ژوئن ۲۰۱۷

يكشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶  برابر با ۲۸ می ۲۰۱۷

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶  برابر با ۲۴ می ۲۰۱۷

دوشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶  برابر با ۱۵ می ۲۰۱۷


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©