Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱۴ تير ۱۴۰۱ برابر با  ۰۵ جولای ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
مصاحبه ها
تعداد1655  
دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷  برابر با ۲۳ آوريل ۲۰۱۸
در شرایط فعلی رژیم طرح های گوناگونی را برای سازمان دادن سرکوب بیشتر دردستور کار دارد و تمام اوضاع و احوال این را نشان می دهد. درحال بررسی اند. خود رژیمی ها و جناح ولائی رژیم خطر را جدی تر از اپوزیسیون می بینید. رژیم شیوه سرکوب مرکب و کادر کشی و ایجاد رعب را دنبال می کند. مردم ایران ،آکاهی ملی دارند.
زنده یاد صادق شرافکندی بمن می گفت ، کردها خود را ایرانی تر از دیگران می دانند. و همین طور بلوچ های ما و... گرچه چپ در شرایط کنونی در حاشیه است ، اما نمی توان از چپ نا امید شد، راه نجات را در چپ باید جستجو کرد.هرنظامی درایران برسرکاربیاید دومساله محرزاست. یکی جدائی دین ازدولت و دیگری برابری حقوق زن ومرد . مردم ایران این مسائل را از پائین فتح کرده اند.
شورش دیماه درخلاء رخ نداد ونشان می دهد که رگه های سازمان یابی و رگه های نیرومند ارتباط گیری درسطح سراسری دربخش های مختلف مردم وجودارد. زمینه خیزش مردم وجود دارد و البته خیزش آگاهی هم هست . من به مردم امیدوارم .رژیم درمقابل اعتراضات توده ای که هم اکنون در جریان است، پاسخی ندارد و این حرکات گسترش خواهند یافت.

دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۷  برابر با ۱۶ آوريل ۲۰۱۸
قسمت اول

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶  برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۸

دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶  برابر با ۱۲ مارس ۲۰۱۸

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶  برابر با ۰۵ مارس ۲۰۱۸
ابوالقاسم لاهوتی:
چاره رنجبران، وحدت و تشکیلات است

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶  برابر با ۲۸ فوريه ۲۰۱۸
علیرضانابدل: باد سوزناکی درافق درحال وزیدن است

سه-شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۱۳ فوريه ۲۰۱۸

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۰۷ فوريه ۲۰۱۸
احساس غرور می کنیم که به کشوری تعلق داریم که این چنین زنان شجاع ، پیشرو و روشن دارد. حجاب اجباری سمبل رژیم ولایت فقیه است. اگر ولایت فقیه در اینجا شکست بخورد حفظ سنگر های دیگر برایش بسیار مشکل است و خیلی راحت نمی تواند آنها را حفط کند. زنان و به ویژه نسل جوان آن از تحکم بر آنها بیزارند. برعکس آنها که می گویند حجاب خیلی مهم نیست ، مساله حجاب اجباری بسیار مهم است ، در جمهوری اسلامی حجاب علامت کهتری زنان است و علامتی است برای اجرای فقه و قواعد و قوانین عهد بوقی که زنان علیه آن شورش کرده اند. جمهوری اسلامی با زن های بی حجاب یعنی ریزش ولایت فقیه. درمیان زنان این اجماع وجود دارد که ما حق داریم آنگونه که می خواهیم لباس بپوشیم، یا حجاب اجباری نباید باشد. منصوره بهکیش ها علامتی است برای دردهای بزرگ ، برای مادران خاوران ، برای مادر ستار بهشتی ها. منصوره بهکیش ها سنگر سئوال نه تنها از جمهوری اسلامی حتی از خدا هستند. مادرستاربهشتی پرسش می کند چرا ستار را کشته اید؟ نرگس محمدی زن بسیار شجاع و نستوه که به احترامش باید کلاه از سر برداشت ،جرم اش چیست؟

سه-شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶  برابر با ۳۰ ژانويه ۲۰۱۸

سه-شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶  برابر با ۱۶ ژانويه ۲۰۱۸
انتشار فیلم انتخاب خامنه ای بعنوان «رهبر» جمهوری اسلامی ، بی آبروئی و رسوائی نظام، ضربه اساسی به روحانیت حاکم استخامنه ای، رفسنجانی، مجلس خبرگان بصورت سیستماتیک به مردم دورغ گفته اند . مردم حق دارند که علیه شاهرودی به دلیل جنایات بزرگ و ضد بشری که انجام داده ودرقتل عام های صورت گرفته نقش داشته ودرمقام رئیس قوه قضائیه در بسیاری از کشتارها نقش داشته و خامنه ای را همیشه حمایت کرده و از سرکردگان جنایات های جمهوری اسلامی است، اعتراض کنند و بخواهد که دستگیر و محاکمه شود.نظرات تاج زاده وعبدی در باره موقعیت ایران و شکاف ها موجود در جامعه، دچاراشتباهات اساسی است و مصادره به مطلوب می کنند . درحالی که جمهوری اسلامی برگرده مردم سوار شده است، هر دو آنها می گویند فعلا همین اوضاع را تحمل کنیم ومخالف تغییر نظام اند. حرف اثباتی آنها این است که به وضعیت کنونی گردن بگذاریم. شاه هم می گفت اگرمن بروم ایران ، ایرانستان می شود. خمینی در مورد کردستان و ترکمن صحرا علنا دورغ گفت.در ایران در یک صد سال گذشته هیچ گاه تجزیه طلبی در وجود نداشته است. برای آن که در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد صورت گیرد ،باید انقلاب کرد.

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶  برابر با ۰۸ ژانويه ۲۰۱۸

سه-شنبه ۵ دی ۱۳۹۶  برابر با ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷
سرفرماندهی را به توپ ببندید!

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶  برابر با ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷

سه-شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶  برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶  برابر با ۰۴ دسامبر ۲۰۱۷

دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶  برابر با ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷

سه-شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶  برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷

سه-شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶  برابر با ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷
بر خلاف آن چه که گفته می شود، لنین جسورانه ترین شعار را در باره پایان دادن به جنگ مطرح کرد. اما دیگران از جنگ و تداوم آن حمایت کردند. زمین ازآن دهقانان، هشت ساعت کا ربرای کارگران را مطرح می کرد. در انقلاب اکتبر، یک حزب کوچک نبود که انقلاب کرد .این کارگران و دهقانان ( اکثریت جمعیت ) بودند که قدرت را به دست گرفتند.در روسیه حزب بلشویک نبود که قدرت را گرفت، کنگره شوراها درانقلاب اکتبر(کارگران و دهقانان یا اکثریت مردم)قدرت را گرفت. نظر سعید رهنما دراین باره که انقلاب اکتبر را بلشویک ها به روسیه" تحمیل " کردند ، اشتباه است. نظرمحسن حکیمی دراین باره که مارکسسیم با تبدیل شدن به ایدئولوژی وبراین پایه ، انقلاب اکتبر شکست خورد و یا این که طبقه کارگر به خودی خود به تئوری جامع تاریخی دست می یابند، نادرست است. نظر علی کشتگر دراین باره که انقلاب اکبتر تاثیر منفی درایران داشته و به روند دمکراتیزاسیون درایران ضربه زده نادرست و چشم بستن برروی تاریخ ایران است. در مشروطه دوم همه رهبران انقلابی یا رادیکال آن روزایران ، قیام جنگل، کلنل محمد تقی خان پسیان، شیخ محمد خیابانی و ... از طرفداران انقلاب اکتبر بودند. قبل از ۱۳۲٠ سیاست در کوچه بازار معنا نداشت. پس از آن بدلیل حضور چپ سیاست به کوجه بازارو خیابان می آید. قبل ازآن سیاست فقط برای الدوله ها و السلطنه ها بود.

سه-شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶  برابر با ۰۷ نوامبر ۲۰۱۷

دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶  برابر با ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷
مارکس«قبل ازهرچیز پرولتاریا باید درنبرد دموکراسی پیروزشود». اکتبرحادثه ای بسیار عظیم درراستای اندیشه مارکس بود. شکست اکتبر محتوم نبود. شکست اکتبر ناشی از فاصله گرفتن از اندیشه مارکس بود. اکتبر یکی از حلقه های ضعیف امپریالیسم بود. لنین تاکید داشت «هر راهی برای رسیدن به سوسیالیسم اگراز طریق غیر دموکراتیک باشد به نتایج ارتجاعی می رسد». نظریه دکتر بشریه دراین مورد که«بطور کلی اندیشه های لنین بیشتر برای شرایط بحران و تحول انقلابی به عنوان استراتژی تناسب و جذابیت داشته است تا به عنوان شیوه حکومت درشرایط ثبات» نادرست است. حزب بلشویک از طریق مخالفت با جنگ به حزبی پر قدرت در میان کارگران ودهقانان و توده ها تبدیل شد. لنین مطرح می کرد باید به جنگ پایان داد وشکست دولت خودی شرکمتر است. لنین طرفدارخشونت نبود وازمبارزه توده ها وطرق مسالمت آمیز حمایت می کرد . علت شکست اکتبر به علت وجود حزب دیسیپلیمه نبود بلکه آن حزب به بی راهه رفت. دموکراسی با آزادی ها با هم یگانه انگاشته نمی شد. دموکراسی بدون آزادی ها امکان ناپذیر است.

سه-شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶  برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©