O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Rahe Kargar
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ جولای ۲۰۱۹
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
  گزارش ها
160 تا 170 از تعداد کل:426   تعداد  43  صفحه       17    18    19    20    21    22    23    24    25    26         
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲  برابر با ۱۲ اگوست ۲۰۱۳
پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲  برابر با ۰۸ اگوست ۲۰۱۳
دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲  برابر با ۰۵ اگوست ۲۰۱۳
دولت «تدبیر و امید» دولت تدبیر برای مهار جنبش های مردم و امیدِ گشایش رابطه با آمریکا، غرب و کشورهای همسایه و بویژه محور تهران ـ ریاض است. ترکیب کابینه بیان سیاست هائی است که عمدتآ به سیاست های هاشمی رفسنجانی معروف است. حضور پررنگ هاشمی در مراسم تنفیذ و تحلیف بیانگر پیروزی ائتلافی است که او در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به وجود آورده و کاندیدایش هم پیروز انتخابات شده است. این مهم از دید ذوب شدگان در ولایت بدور نمانده است. بازندگان انتخابات اکنون از حضور پررنگ هاشمی رفسنجانی که او را «پدرخوانده فتنه» می خوانند در مراسم تنفیذ و تحلیف به خشم آمده اند...با اینحال نباید از نظر دور داشت که هر چند جابجائی قدرت اجرائی، به درگیری های درون حاکمیت شکل و شمایل دیگری داده است، اما آنچه برای مردم باقی می ماند، تاکید بر نقش مستقل خودشان است. زیرا گروه جدید نیز همانطور که از ترکیب کابینه شان بر می آید، مهار خواست های مردم و سرکوب حرکت های مردمی در دستور کارشان قرار دارد. مردم تنها می توانند از این تضادها برای ساختن تشکل های خود و راه های قدرتمندتر شدن خود استفاده کنند و به پیشروی ادامه دهند. امید بستن به دولت جدید، نه تنها اشتباهی محض است بلکه می تواند بسیار گران تمام شود.
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲  برابر با ۰۳ اگوست ۲۰۱۳
سه-شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲  برابر با ۳۰ جولای ۲۰۱۳
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲  برابر با ۱۲ اگوست ۲۰۱۳
چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲  برابر با ۰۷ اگوست ۲۰۱۳
يكشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲  برابر با ۰۴ اگوست ۲۰۱۳
کیست که نداند که تمامی این سیاست های ویرانگر نئولیبرالی و وحشیانۀ که اقتصاد کشور را به ویرانه ای تبدیل کرده از تصویب مجلس اصولگرایان گذشته و از حمایت رهبر و باندهای اطلاعاتی و امنیتی نیز برخوردار بوده است. به عبارت دیگر شکست های همه جانبه کنونی، شکست حاکمیت اسلامی در هدایت یک جامعه مدرن است. و بعید به نظر می رسد که تیم جدید قوه مجریه بتوانند کار اساسی برای حل این مشکلات انجام دهد زیرا که در زمینه های اساسی اجرای سیاست های نئولیبرالی، ادامه دهنده همان سیاست ها خواهد بود و از سوی دیگر در هر قدم باید از مجلس اصولگرایان اجازه دریافت کند و حمایت رهبر رژیم را نیز جلب نماید. روند تشکیل کابینه و جابجائی های گسترده در آن نیز این واقعیت را بیش از پیش عیان می سازد. طبیعتآ وضعیت جدید و شکاف گسترده ای که میان ائتلاف حاکم به رهبری ولی فقیه و ائتلاف جدید به رهبری هاشمی رفسنجانی ایجاد شده، فرصتی برای مردم ایجاد خواهد کرد تا با اتکا به سامانیابی توده ای و تشکل های مدنی خود، و سازماندهی اعتراضات مردمی گام های اساسی برای پیشروی و احقاق حقوق خود بردارند و راه را برای به زیر کشیدن این حاکمیت نابهنگام تاریخی فراهم آورند. راه مردم، راه سازمانیابی و متشکل شدن است و نه راه امید بستن به این یا آن ائتلاف حکومتی. راه مردم از راه حکومتگران جداست.
سه-شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲  برابر با ۳۰ جولای ۲۰۱۳
سه-شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲  برابر با ۳۰ جولای ۲۰۱۳